Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

18:57 | 29/07/2020

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thảo luận, xin ý kiến ở nhiều hội nghị, hội thảo do Đảng ủy Khối tổ chức. 

gop y du thao bao cao chinh tri dai hoi dang bo khoi cac co quan trung uong

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch số 1688-KH/ĐUNH ngày 28/10/2019 của Đảng ủy cơ quan NHTW về “Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ cơ quan NHTW tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ngày 29/7/2020, Tiểu ban Văn kiện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và Đảng ủy Học viện Ngân hàng phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tham dự có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo văn phòng và các ban là thành viên tiểu ban văn kiện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 

Về phía Đảng bộ cơ quan NHTW có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW; Đảng ủy, Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng, thủ trưởng một số đơn vị, vụ, cục NHNN… 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN cho biết, hội thảo khoa học vừa là dịp sinh hoạt chính trị, khoa học quan trọng vừa là cơ hội để các cấp ủy và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan NHTW thể hiện nguyện vọng, tham gia đóng góp ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thảo luận, xin ý kiến ở nhiều hội nghị, hội thảo do Đảng ủy Khối tổ chức. 

Hội thảo đã ghi nhận nhiều trao đổi, tham gia góp ý của các đại biểu, tập trung vào một số nội dung như: chủ đề Đại hội, các thành tố trong chủ đề; đặc điểm tình hình, thuận lợi và khó khăn; kết quả công tác xây dựng Đảng trên các khía cạnh: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; đổi mới phong cách, phương pháp, lề lối làm việc của cấp ủy, người đứng đầu trong nhiệm kỳ qua…

Các đại biểu cũng đã tập trung cho ý kiến trong việc xác định những khó khăn, thách thức của Đảng bộ Khối trong điều kiện đặc thù của Đảng bộ Khối và các mục tiêu, phương hướng chung của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ tới. Xác định nội dung, thứ tự ưu tiên và khả năng hoàn thành từng chỉ tiêu, từ đó đưa ra nhiệm vụ và giải pháp trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong tình hình mới; về 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Đánh giá cao vai trò của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trong việc dự thảo Báo cáo chính trị và đã tổ chức nhiều hội thảo trao đổi, thảo luận, hoàn thiện các báo cáo, đồng chí Nguyễn Thị Hồng cho rằng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm các cơ quan bộ, ngành đầu não trong việc tham mưu ban hành cơ chế chính sách, tổ chức, chỉ đạo, triển khai các cơ chế, chính sách. Bởi vậy, việc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương làm tốt dự thảo Báo cáo chính trị, có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể cho nhiệm kỳ tới sẽ đóng góp rất nhiều cho thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng nhận thấy nhiệm kỳ tới còn nhiều khó khăn và thách thức khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, mọi biến động kinh tế thế giới sẽ tác động trực tiếp tới tình hình kinh tế trong nước. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng làm thay đổi mọi mặt hoạt động đời sống kinh tế - xã hội, đòi hỏi cơ quan đầu não Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải có những thích ứng để ban hành hành lang pháp lý phù hợp, đặc biệt quan tâm tới các vấn đề nguy cơ mất an ninh phi truyền thống. 

Với riêng ngành Ngân hàng, việc điều hành chính sách phải ngày càng linh hoạt, giúp cho nền kinh tế có sức chống chịu với những cú sốc bên ngoài.

“Chính sách tiền tệ phải gắn với các vấn đề về tăng trưởng kinh tế, thực hiện giảm nghèo, bảo vệ môi trường. Đây là những thành tố của phát triển bền vững, và mục tiêu của Đại hội nhiệm kỳ tới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư  cũng đòi hỏi hoạt động của các bộ, ngành, trong đó có NHNN phải thích ứng với bối cảnh mới”, đồng chí Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh. 

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Phạm Quang Thao trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đại biểu tại hội thảo. Đồng chí đánh giá đây là những ý kiến tâm huyết, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ cơ quan NHTW; khẳng định những ý kiến này sẽ được tiếp thu và góp phần nâng cao chất lượng báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

 

 

M. Khuê

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.060 23.270 26.550 27.904 29.537 30.0771 211,03 221,12
BIDV 23.085 23.265 26.826 27.903 29.933 30.573 213,08 221,70
VietinBank 23.080 23.270 26.938 27.903 29.933 30.573 215,99 224,49
Agribank 23.085 23.255 26.898 27.489 29.880 30.525 214,93 220,06
Eximbank 23.080 23.250 26.980 27,448 30.008 30.528 216,33 220,08
ACB 23.080 23.250 26.992 27.464 30.141 30.546 216,32 220,32
Sacombank 23.075 23..285 27.056 27.615 30.124 30.634 216,13 222,45
Techcombank 23.070 23.270 26.726 27.429 29.668 30.796 214,67 223,83
LienVietPostBank 23.100 23.260 27,201 27.702 30.161 30.621 219,28 223,32
DongA Bank 23.120 23.250 26.960 27.440 29.970 30.500 212,40 219,20
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.750
57.920
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.750
57.900
Vàng SJC 5c
56.750
57.920
Vàng nhẫn 9999
54.050
55.050
Vàng nữ trang 9999
53.650
54.750