Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

18:57 | 29/07/2020

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thảo luận, xin ý kiến ở nhiều hội nghị, hội thảo do Đảng ủy Khối tổ chức. 

gop y du thao bao cao chinh tri dai hoi dang bo khoi cac co quan trung uong

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch số 1688-KH/ĐUNH ngày 28/10/2019 của Đảng ủy cơ quan NHTW về “Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ cơ quan NHTW tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ngày 29/7/2020, Tiểu ban Văn kiện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và Đảng ủy Học viện Ngân hàng phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tham dự có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo văn phòng và các ban là thành viên tiểu ban văn kiện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 

Về phía Đảng bộ cơ quan NHTW có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW; Đảng ủy, Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng, thủ trưởng một số đơn vị, vụ, cục NHNN… 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN cho biết, hội thảo khoa học vừa là dịp sinh hoạt chính trị, khoa học quan trọng vừa là cơ hội để các cấp ủy và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan NHTW thể hiện nguyện vọng, tham gia đóng góp ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thảo luận, xin ý kiến ở nhiều hội nghị, hội thảo do Đảng ủy Khối tổ chức. 

Hội thảo đã ghi nhận nhiều trao đổi, tham gia góp ý của các đại biểu, tập trung vào một số nội dung như: chủ đề Đại hội, các thành tố trong chủ đề; đặc điểm tình hình, thuận lợi và khó khăn; kết quả công tác xây dựng Đảng trên các khía cạnh: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; đổi mới phong cách, phương pháp, lề lối làm việc của cấp ủy, người đứng đầu trong nhiệm kỳ qua…

Các đại biểu cũng đã tập trung cho ý kiến trong việc xác định những khó khăn, thách thức của Đảng bộ Khối trong điều kiện đặc thù của Đảng bộ Khối và các mục tiêu, phương hướng chung của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ tới. Xác định nội dung, thứ tự ưu tiên và khả năng hoàn thành từng chỉ tiêu, từ đó đưa ra nhiệm vụ và giải pháp trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong tình hình mới; về 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Đánh giá cao vai trò của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trong việc dự thảo Báo cáo chính trị và đã tổ chức nhiều hội thảo trao đổi, thảo luận, hoàn thiện các báo cáo, đồng chí Nguyễn Thị Hồng cho rằng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm các cơ quan bộ, ngành đầu não trong việc tham mưu ban hành cơ chế chính sách, tổ chức, chỉ đạo, triển khai các cơ chế, chính sách. Bởi vậy, việc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương làm tốt dự thảo Báo cáo chính trị, có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể cho nhiệm kỳ tới sẽ đóng góp rất nhiều cho thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng nhận thấy nhiệm kỳ tới còn nhiều khó khăn và thách thức khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, mọi biến động kinh tế thế giới sẽ tác động trực tiếp tới tình hình kinh tế trong nước. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng làm thay đổi mọi mặt hoạt động đời sống kinh tế - xã hội, đòi hỏi cơ quan đầu não Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải có những thích ứng để ban hành hành lang pháp lý phù hợp, đặc biệt quan tâm tới các vấn đề nguy cơ mất an ninh phi truyền thống. 

Với riêng ngành Ngân hàng, việc điều hành chính sách phải ngày càng linh hoạt, giúp cho nền kinh tế có sức chống chịu với những cú sốc bên ngoài.

“Chính sách tiền tệ phải gắn với các vấn đề về tăng trưởng kinh tế, thực hiện giảm nghèo, bảo vệ môi trường. Đây là những thành tố của phát triển bền vững, và mục tiêu của Đại hội nhiệm kỳ tới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư  cũng đòi hỏi hoạt động của các bộ, ngành, trong đó có NHNN phải thích ứng với bối cảnh mới”, đồng chí Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh. 

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Phạm Quang Thao trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đại biểu tại hội thảo. Đồng chí đánh giá đây là những ý kiến tâm huyết, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ cơ quan NHTW; khẳng định những ý kiến này sẽ được tiếp thu và góp phần nâng cao chất lượng báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

 

 

M. Khuê

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,80
-
4,90
7,40
-
8,00
8,10
ACB
-
0,20
0,20
0,20
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
4,10
4,30
4,40
5,40
5,70
6,00
6,40
Techcombank
0,03
-
-
-
3,25
3,45
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
4,50
4,50
4,80
5,10
5,10
5,60
5,60
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,60
6,70
7,20
7,50
Agribank
0,20
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,30
6,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.720 24.030 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.750 24.030 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.720 24.020 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.720 24.030 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.740 24.000 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.700 24.050 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.742 24.037 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.738 24.030 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.730 24.100 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.770 24.040 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
65.400
66.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
65.400
66.400
Vàng SJC 5c
65.400
66.420
Vàng nhẫn 9999
52.500
53.500
Vàng nữ trang 9999
52.300
53.100