Hiệu quả dòng vốn ưu đãi trên quê hương Bình Định

10:23 | 08/09/2022

Về Bình Định đầu mùa thu năm nay, ai cũng cảm nhận về những chuyển biến tích cực trên quê hương danh thắng “đất võ, trời văn”, bởi được sự đầu tư tập trung, hiệu quả của nhiều nguồn lực, trong đó dòng vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng, hỗ trợ đắc lực các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Huy động mọi nguồn lực, tạo sinh kế cho người nghèo

Điểm nổi bật trong thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượngcác đối tượng chính sách khác và thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ở tỉnh Bình Định trong những năm qua là tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị hiện đại.

hieu qua dong von uu dai tren que huong binh dinh
Cán bộ NHCSXH Bình Định luôn tận tụy phục vụ người dân vay vốn

Sau khi có Nghị định 78, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Bình Định được thành lập để tổ chức triển khai nhiệm vụ phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách từ miền núi cao đến vùng biển xa.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, NHCSXH ở miền quê “đất võ, trời văn” luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, lãnh đạo địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội đảm nhận công tác ủy thác vay vốn ưu đãi của NHCSXH.

Đặc biệt, từ đầu năm 2015 đến nay việc thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Qua những năm triển khai thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ, Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Định có nhiều chuyển biến rõ rệt, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội; Thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt cho hoạt động tín dụng chính sách; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Theo đó, căn cứ tình hình ngân sách của địa phương hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu, ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời ưu tiên hỗ trợ ngân sách để mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã hàng năm đều trích ngân sách chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay thêm vốn ưu đãi. Hiện tại, vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH Bình Định đạt 476,7 tỷ đồng, tăng 463,4 tỷ đồng so với thời điềm trước khi có Chỉ thị 40, trong đó nguồn ngân sách tỉnh tăng 416,5 tỷ đồng, cấp huyện tăng 46,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9% tổng nguồn vốn; tất cả 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành kế hoạch chuyển vốn ngân sách sang NHCSXH.

Số vốn ngân sách đó đã nâng tổng nguồn vốn chính sách ở Bình Định sau 20 năm hoạt động lên 5.297 tỷ đồng, tăng 5193 tỷ đồng so với năm 2002, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 22,5%.

Để chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng với chất lượng tốt, NHCSXH đã thực hiện phương thức cho vay ủy thác thông qua 4 tổ chức trị - xã hội: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác là cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân thông qua việc tổ chức thành lập và chỉ đạo hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Các tổ chức hội nhận ủy thác đã thành lập 2.365 tổ TK&VV tại tất cả các thôn, xóm trong toàn tỉnh với 138.368 thành viên tự nguyện tham gia. Tổ TK&VV là nơi các hộ nghèo và đối tượng chính sách tham gia sinh hoạt, công khai bình xét đối tượng được vay dưới sự hướng dẫn của các tổ chức hội nhận ủy thác, hoàn thiện thủ tục hồ sơ vay vốn ban đầu, tự nguyện giúp đỡ, hỗ trợ và liên kết với nhau trong sản xuất, kinh doanh….Sau khi hồ sơ vay vốn tại tổ đã hoàn thiện, các tổ chức hội nhận ủy thác phối hợp với ban giảm nghèo cấp xã, trình chủ tịch UBND xã phê duyệt, đề nghị NHCSXH giải ngân. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội của NHCSXH tỉnh chiếm tỷ lệ 99,7% trong tổng nợ, trong đó Hội phụ nữ tỉnh nhận ủy thác gần 2.400 tỷ đồng, chiếm 49,9%.

hieu qua dong von uu dai tren que huong binh dinh
Nguồn vốn chính sách xã hội đã được hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS khó khăn sử dụng mua sắm vật tư, con giống phục vụ chuyển dịch đúng hướng cơ cấu sản xuất

Nhằm giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng hiệu quả vốn tín dụng chính sách, ngành nông, lâm, ngư nghiệp còn phối hợp với các Hội đoàn thể và NHCSXH tỉnh hỗ trợ người vay vốn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ; tập huấn kỹ thuật nuôi trồng, chế biến, bảo quản, tìm đầu ra và định hướng tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay từ NHCSXH.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị giao ban, các cuộc họp dân,…các cơ chế chính sách về tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã được minh bạch, công khai, giúp các tầng lớp nhân dân nắm bắt, hiểu rõ để thực hiện và tăng cường giám sát khi thực hiện.

Dòng vốn chính sách được sử dụng hiệu quả

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78, nhất là sau 8 năm đưa Chỉ thị 40 của Đảng vào cuộc sống, đồng vốn của NHCSXH Bình Định đã đầu tư đúng đối tượng, có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn để người dân phát triển sản xuất kinh doanh từng bước vuôn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Nguồn vốn chính sách xã hội đã được hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS khó khăn sử dụng mua sắm vật tư, con giống phục vụ chuyển dịch đúng hướng cơ cấu sản xuất, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt hải sản, cải tạo vườn tạp, khôi phục mở mang ngành nghề thủ công nghiệp.

Từ nguồn vốn của NHCSXH Bình Định đã giúp hơn 116 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho gần 81 nghìn lao động, trong đó có hơn 2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tạo điều kiện cho gần 88 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng 202 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành công cụ hữu hiệu góp phần cho tỉnh Bình Định thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới với những con số khá ấn tượng: giai đoạn 2016-2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,35% xuống còn 3,13%.

Đạt được những thành tích đó, trước hết theo ông Đoàn Trung Thành, Giám đốc NHCSXH Bình Định, cấp ủy chính quyền địa phương đã quán triệt sâu sắc, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định 78 và Chỉ thị 40, đồng thời luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng chính sách trong cuộc hành trình vì an sinh và công bằng xã hội.

Mặc dù đã đặt được nhiều thành công, nhưng NHCSXH Bình Định nhận rõ còn một số vướng mắc, khó khăn cần nhanh chóng khắc phục, đồng thời tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực, tận tụy, dốc sức đưa nhanh vốn ưu đãi tới người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Trần Việt - Đông Dư

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.940 24.250 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.918 24.218 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.880 24.180 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.900 24.220 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.800 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.905 24.455 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.908 24.210 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.810 24.400 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.970 24.260 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.250
67.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.250
67.050
Vàng SJC 5c
66.250
67.070
Vàng nhẫn 9999
53.250
54.250
Vàng nữ trang 9999
53.050
53.850