Lai Châu: Lo từng đồng vốn để giảm nghèo bền vững

07:31 | 23/12/2019

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH, các hội đoàn thể về nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay đến các đối tượng chính sách góp phần xóa đói giảm nghèo; hàng năm tỷ lệ hộ nghèo của Lai Châu giảm từ 3-5%.

Yên Bái: Không để đồng bào thiếu vốn sản xuất
Lào Cai: Triển khai toàn diện Chỉ thị 40, tạo động lực cho giảm nghèo
Hòa Bình: Chung sức giúp người nghèo có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có 4/8 huyện, thành phố là huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, 696 thôn bản đặc biệt khó khăn, trong cơ cấu dân số thì người dân tộc thiểu số chiếm 85% nên kênh tín dụng chính sách xã hội được xem như nguồn lực quan trọng để giúp người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo. Nhận thức rõ điều này, nên từ khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Lai Châu xem đây như “đòn bẩy” để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội.

NHCSXH Lai Châu luôn chỉ đạo các phòng giao dịch minh bạch các thông tin tại các điểm giao dịch xã

Khẳng định vai trò tín dụng chính sách

Để đạt được hiệu quả cao nhất về công tác tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành văn bản chỉ đạo đối với cấp ủy, chính quyền các cấp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị quan trọng này, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực.

Đại diện Huyện ủy Than Uyên cho biết, trong 5 năm qua khi thực hiện Chỉ thị số 40, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn coi hoạt động tín dụng chính sách là giải pháp hữu hiệu trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế tại huyện. Do đó, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội bằng những việc làm thiết thực phục vụ cho công tác giải ngân tín dụng của Phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn, từ việc cấp đất làm trụ sở, bố trí phòng làm việc khi chưa xây dựng được cơ quan đến việc hỗ trợ 2 xe máy để cán bộ đi giao dịch ở xã; chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho hoạt động giao dịch xã hàng tháng.

“Huyện Than Uyên đã chuyển hơn 1,85 tỷ đồng ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các cơ quan đơn vị có liên quan trong huyện đã lồng ghép nguồn vốn các đề án phát triển kinh tế của huyện để ủy thác sang cho vay, xóa bỏ cơ chế hỗ trợ cho không sang cho vay để người vay có trách nhiệm với nguồn vốn”, lãnh đạo Huyện ủy Than Uyên chia sẻ. Nguồn vốn ủy thác của ngân sách địa phương cũng đã giúp cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện chủ động hơn về nguồn vốn, giảm bớt sự phụ thuộc đối với ngân sách Trung ương.

Với quy mô nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện để cho vay, cho thấy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có sự nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…

Cùng với việc tăng cường nguồn lực vốn, huyện Than Uyên cũng đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật, đầu ra sản phẩm để tạo các mô hình vay vốn phát triển kinh tế nổi bật, là nơi thu hút tạo việc làm cho các lao động và tạo động lực cho các hộ dân mạnh dạn vay vốn ưu đãi học hỏi làm theo.

Về nguồn vốn ủy thác, thống kê của Tỉnh ủy Lai Châu cho thấy, đến nay, tổng số ngân sách của tỉnh ủy thác qua NHCSXH là hơn 56 tỷ đồng, tăng 14,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Lai Châu chia sẻ, nguồn vốn ủy thác trên là con số không nhỏ đối với một địa phương có nguồn thu hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách Trung ương, một tỉnh có 62/108 xã đặc biệt khó khăn nên nguồn kinh phí ủy thác này phần nào giúp cho tỉnh chủ động hơn trong chính sách cho vay đối với các hộ nghèo, cận nghèo.

Để quản lý, bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay qua NHCSXH được hiệu quả, trong những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh; đồng thời ký kết hợp đồng ủy thác nguồn vốn cho vay ủy thác qua NHCSXH.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH, các hội đoàn thể về nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay đến các đối tượng chính sách góp phần xóa đói giảm nghèo; hàng năm tỷ lệ hộ nghèo của Lai Châu giảm từ 3-5%. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40 đến nay, số hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được vay từ nguồn vốn NHCSXH đạt 5.052 tỷ đồng, với 207.431 lượt khách hàng vay vốn, và thành lập 1.495 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Bên cạnh đó tỷ lệ nợ quá hạn cũng giảm đáng kể, năm 2015 tỷ lệ nợ quá hạn là 0,8%/tổng dư nợ, đến nay đã giảm xuống chỉ còn 0,3%/tổng dư nợ.

Nhiều hộ đồng bào DTTS ở huyện Than Uyên thoát nghèo nhờ vay vốn NHCSXH để phát triển nghề truyền thống

Chăm lo nguồn lực giảm nghèo bền vững

Những kết quả sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 40 đã được đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khẳng định, trong những năm qua, chính quyền địa phương các cấp, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH của tỉnh, huyện đã vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; bố trí một phần nguồn thu ngân sách địa phương, hỗ trợ về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH…

Đồng thời, tăng cường phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội phù hợp, hoạt động ủy thác thực hiện một số nội dung công việc của 4 tổ chức chính trị - xã hội và hoạt động của hệ thống Tổ TK&VV, phát huy được vai trò giám sát của nhân dân trong thực thi chính sách của Nhà nước, đảm bảo tính công khai minh bạch, phát huy hiệu quả về kinh tế và xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo ở nông thôn ngày càng khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo và các tệ nạn xã hội giảm dần.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư trong thời gian tới, đồng chí Vũ Văn Hoàn yêu cầu các cấp ủy, các ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ mà Chỉ thị đã đề ra, gắn kết chặt chẽ với thực hiện chương trình kế hoạch của Tỉnh ủy trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

"HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; HĐND, UBND các huyện cần tiếp tục quan tâm tăng cường năng lực hoạt động cho NHCSXH, như bố trí trụ sở làm việc, hỗ trợ cơ sở vật chất, tập trung các nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH cho vay", đồng chí Vũ Văn Hoàn chỉ đạo.

Đối với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH, cần thực hiện củng cố kiện toàn các thành viên khi có sự thay đổi; chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hàng năm. Tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về các hoạt động liên quan đến NHCSXH. Thực hiện tăng trưởng tín dụng hàng năm từ 10% trở lên; đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì và nâng cao chất lượng mô hình tại 108 điểm giao dịch xã, đảm bảo hoạt động tín dụng đạt trên 97% tại các điểm giao dịch, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để thông tin đến được với mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu và dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi nếu có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Đồng thời, làm tốt công tác rà soát, công nhận hộ nghèo, cận nghèo, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được kịp thời và thường xuyên, để các đối tượng chính sách sớm được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành, các tổ chức hội đoàn thể, chính quyền địa phương hướng dẫn các mô hình phát triển kinh tế, các dự án nhóm hộ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hộ vay chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng vật nuôi. Tổ chức hội các cấp tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vốn vay để bảo đảm cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng. Đặc biệt quan tâm công tác củng cố, nâng cao chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV, góp phần chuyển tải kịp thời, có chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo an toàn và hiệu quả..

Chí Kiên

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.310 24.601 25.725 29.563 30.187 201,88 211,10
BIDV 23.170 23.310 24.945 25.709 29.697 30.302 203,03 210,54
VietinBank 23.174 23.324 24.860 25.695 29.626 30.266 206,86 211,86
Agribank 23.180 23.285 24.944 25.354 29.957 30.471 209,00 212,98
Eximbank 23.170 23.300 24.874 25.239 29.748 30.185 207,03 210,07
ACB 23.170 23.300 24.879 25.233 29.830 30.177 207,00 209,94
Sacombank 23.149 23.311 24.891 25.346 29.813 30.218 206,32 210,89
Techcombank 23.155 23.315 24.646 25.608 29.435 30.381 205,75 212,50
LienVietPostBank 23.170 23.290 24.813 25.297 29.980 30.450 209,17 213,23
DongA Bank 23.190 23.280 24.930 25.250 29.790 30.180 204,00 209,70
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
47.300
48.220
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
47.300
48.200
Vàng SJC 5c
47.300
48.220
Vàng nhẫn 9999
47.000
48.000
Vàng nữ trang 9999
46.700
48.000