Lào Cai: Triển khai toàn diện Chỉ thị 40, tạo động lực cho giảm nghèo

10:17 | 12/12/2019

Giai đoạn 2014-2019, kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển khá toàn diện, bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 5 - 8%; cùng với đó y tế, giáo dục, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo; biên giới chủ quyền quốc gia được giữ vững…

Những kết quả nổi bật trên của Lào Cai có sự đóng góp không nhỏ của tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt hơn, đây cũng là giai đoạn Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

lao cai trien khai toan dien chi thi 40 tao dong luc cho giam ngheo

Cán bộ NHCSXH Lào Cai giải ngân tại điểm giao dịch xã

Cách nay 5 năm, Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư được ban hành đã tạo thêm động lực cho những người làm công tác tín dụng chính sách xã hội từ tỉnh đến xã, thậm chí là thôn bản ở Lào Cai. Là người thực thi Chỉ thị ở cấp cơ sở, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên nhớ lại: Tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 40 là giúp cán bộ đảng viên cấp xã nhận thức rõ vai trò của tín dụng chính sách xã hội. Do đó, Đảng ủy, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương và toàn thể nhân dân, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện để chỉ đạo, quản lý, giám sát và triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

Hiện tại, dư nợ toàn xã Xuân Thượng là 22.552 triệu đồng (tăng 7,7 tỷ đồng so với năm 2014), có 525 hộ vay vốn với 10 chương trình cho vay. Nguồn vốn của NHCSXH chủ yếu tập trung cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh - sinh viên.

“Chúng tôi đã làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc của UBND xã, Ban giảm nghèo, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác nên 100% các hộ có dư nợ thực hiện tốt quy định của Nhà nước và NHCSXH. Xã Xuân Thượng không có nợ quá hạn, tỷ lệ trả lãi hàng tháng đạt 100% kế hoạch. Việc huy động tiền gửi thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) đạt tỷ lệ 100% hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm với tổng số dư tiền gửi tiết kiệm là 678 triệu đồng”, ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ và khẳng định: Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực giúp cho xã thực hiện có hiệu quả công cuộc xóa đói, giảm nghèo trong nhiều năm qua, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo, gia đình chính sách, giúp nhiều gia đình xây được nhà mới, hàng nghìn học sinh - sinh viên được cắp sách đến trường.

Với một tổ chức đang được NHCSXH ủy thác cho vay hơn 783 tỷ đồng (chiếm 27,7% tổng dư nợ ủy thác) nên khi triển khai Chỉ thị số 40, Hội Phụ nữ đã quán triệt tới các cấp hội đẩy mạnh củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Bà Hà Thị Khánh Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai cho biết, để làm được điều này, Hội đã tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện hướng dẫn bình xét đối tượng cho vay, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay vốn sử dụng vốn hiệu quả. Lồng ghép các hoạt động của các chương trình, dự án, đề án của các cấp Hội để hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn các mô hình kinh tế tập thể, các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình giúp chị em hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Ngoài việc chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tích cực duy trì và khai thác các nguồn vốn, giúp hội viên mở rộng sản xuất, tạo việc làm nâng cao đời sống, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh còn tăng cường tuyên truyền các chính sách tín dụng có ưu đãi của Chính phủ đến cán bộ, hội viên phụ nữ; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các công đoạn trong quy trình cho vay. Đồng thời, phối hợp với NHCSXH tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác; kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động ủy thác rút kinh nghiệm, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo. Lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình trong điều hành quản lý tổ và sử dụng vốn vay hiệu quả, để biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời.

lao cai trien khai toan dien chi thi 40 tao dong luc cho giam ngheo
Nhiều hộ đồng bào DTTS ở Lào Cai vay vốn NHCSXH chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo

Nhìn rộng trong toàn tỉnh, đến nay Lào Cai đã và đang triển khai thực hiện 20 chương trình tín dụng chính sách, tăng 6 chương trình so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, tổng doanh số cho vay 5 năm đạt hơn 3.500 tỷ đồng; tổng doanh số thu nợ đạt gần 2.600 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt hơn 2.827 tỷ đồng, với 80.543 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Tăng trưởng tín dụng trong 5 năm gần 985 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,6%/năm.

Trong 5 năm qua, đã có 107.373 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách tại NHCSXH tỉnh Lào Cai đã góp phần phát triển chăn nuôi trâu, bò đưa tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh đạt trên 667 ngàn con, gia cầm trên 3 triệu con, trồng rừng mới phủ xanh đất trống đồi trọc trên 2.500 ha. Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 40 nghìn hộ thoát nghèo, 44 xã/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bộ mặt nông thôn từng bước được cải thiện.

Việc vay vốn tín dụng chính sách với thủ tục đơn giản, không phải thế chấp, lãi suất ưu đãi, nhận tiền vay, trả nợ, trả lãi tại điểm giao dịch xã đã giúp người dân tiếp cận được các chương trình tín dụng chính thức, trực tiếp góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, giảm chi phí cho các đối tượng vay vốn, từng bước làm chuyển biến nhận thức của hộ nghèo, giúp các đối tượng thay đổi tập quán sản xuất, xóa bỏ tự ti, mặc cảm, vươn lên thoát nghèo.

Đánh giá về triển khai Chỉ thị số 40, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hà Thị Nga khẳng định đây là Chỉ thị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng hiệu quả giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được rất tích cực và đáng khích lệ.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hà Thị Nga đề nghị Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các sở, ngành trên địa bàn tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt hơn nữa những yêu cầu của Chỉ thị này. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với ngân hàng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác này.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai cũng yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 40.

Các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn; phối hợp giữa các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của NHCSXH, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.

Để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đồng chí Hà Thị Nga đề nghị, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp tốt với NHCSXH thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Chí Kiên

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.530 23.720 25.667 26.894 28.701 29.729 212,13 222,94
BIDV 23.565 23.725 26.021 26.860 29.028 29.611 213,97 222,40
VietinBank 23.560 23.730 26.026 26.861 28.989 29.629 216,95 224,65
Agribank 23.540 23.690 24.749 25.272 26.830 27.349 209,08 213,60
Eximbank 23.550 23.710 25.966 26,569 29.046 29.720 217,43 222,47
ACB 23.550 23.710 26.002 26.403 29.132 29.507 218,48 221,85
Sacombank 23.538 23.720 26.014 29.645 29.126 29.645 217,69 224,07
Techcombank 23.552 23.712 25.746 26.722 28.734 29.680 216,67 223,64
LienVietPostBank 23.500 23.680 25.634 26.628 28.764 29.745 214,87 226,07
DongA Bank 23.570 23.700 25.980 26.410 29.020 29.540 213,50 220,30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
47.100
48.320
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
47.100
48.300
Vàng SJC 5c
47.100
48.320
Vàng nhẫn 9999
44.700
45.900
Vàng nữ trang 9999
44.400
45.700