Hòa Bình: Chung sức giúp người nghèo có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

10:39 | 11/12/2019

Tín dụng chính sách đã và đang lan tỏa mạnh mẽ cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương

Vươn lên thoát nghèo nhờ “đòn bẩy” vốn ưu đãi
Bừng sáng sắc xuân nông thôn mới
8 bước thủ tục vay vốn với hộ mới thoát nghèo

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cho thấy, sau gần 5 năm thực hiện Chị thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, sự tích cực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cấp xã như tạo điều kiện tốt nhất về địa điểm giao dịch; điều tra, rà soát các đối tượng chính sách theo quy định; bình xét cho vay; kiểm tra giám sát; đôn đốc xử lý thu hồi nợ xấu... do đó nguồn vốn ưu đãi đã được chuyển tải nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định tại tất cả các thôn, xóm, đặc biệt tại những xã vùng sâu, vùng xa; phát huy được hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên.

Tại điểm giao dịch xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc của NHCSXH tỉnh Hòa Bình

Tính đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.114.293 triệu đồng, tăng 1.246.005 triệu đồng (tăng 66,7%) so với 31/12/2014 (thời điểm triển khai Chỉ thị 40-CT/TW); bình quân mỗi năm tăng 276.890 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2019 là 3.107.883 triệu đồng, tăng 1.244.707 triệu đồng (+66,8%) so với 31/12/2014, có 104.800 khách hàng còn dư nợ. Đáng lưu ý là nguồn vốn tín dụng ưu đãi tập trung một số chương trình như cho vay hộ nghèo 916 tỷ đồng, chiếm 29,3% tổng dư nợ; hộ cận nghèo 573 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 18,3%; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường 436 tỷ đồng, chiếm 14%; cho vay hộ sản xuất kinh doanh 489 tỷ đồng, chiếm 15,6%...

Đặc biệt, sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW doanh số cho vay đạt 4.548 tỷ đồng, với 193.830 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn tỉnh đã được vay vốn; trong đó có 46.950 lượt hộ nghèo, 27.730 lượt hộ cận nghèo được vay vốn tạo điều kiện để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, giúp trên 36.248 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 78.325 lao động tạo được việc làm, trong đó có 122 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài; hơn 30.659 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; đầu tư xây dựng 84.356 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn (nhà vệ sinh, hầm bioga...); trợ giúp 20.997 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố, thoát khỏi cảnh nhà tạm bợ... được vay vốn để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, sớm vươn lên thoát nghèo... Chất lượng tín dụng không ngừng được nâng lên, hoạt động đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực, có 177 xã xếp loại tốt (84%), 27 xã loại khá (13%), chỉ còn 5 xã xếp loại trung bình (2%); công tác xử lý nợ rủi ro nhanh chóng, kịp thời cho các đối tượng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan...

*******

Chủ tịch Hội cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Hữu Ngạn chia sẻ, để nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác cho vay của NHCSXH trên địa bàn tỉnh, trước hết, Hội đã tập trung chỉ đạo Hội CCB cấp xã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương tổ chức họp bình xét công khai cho các hộ nghèo, và các đối tượng được thụ hưởng tín dụng ưu đãi nguồn vốn của Nhà nước trên địa bàn thôn, xóm, từ đó các hộ được vay vốn hiểu rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của mình, chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định của NHCSXH. Hàng quý, Hội CCB xã đã chỉ đạo việc kiện toàn Tổ TK&VV, đồng thời thường xuyên đôn đốc các cấp hội kiểm tra 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân cho các hộ vay. Ngoài ra, Hội CCB tỉnh còn xây dựng chuyên mục, phóng sự đưa tin, bài nêu gương về tổ chức hội, hội viên trong việc thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước và hoạt động ủy thác của NHCSXH tỉnh.

Cũng theo ông Ngạn, công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn cũng được Hội quan tâm và thực hiện thường xuyên. Hàng năm, Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nguồn vốn cho vay của tổ chức hội và chương trình cho vay nhận ủy thác của NHCSXH; chỉ đạo tổ chức hội ở 11/11 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra theo đúng quy định, hướng dẫn của ngành Ngân hàng. Đồng thời, phối hợp với NHCSXH tỉnh kiểm tra 11/11 huyện, thành phố, thông qua kết quả kiểm tra đã kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, quản lý nguồn vốn, công tác thu lãi và thu tiền gửi tiết kiệm, từ đó tìm ra hướng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, đồng thời thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn.

Theo ông Vũ Hoài Nam, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình thì Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cơ bản giải quyết, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở. Từ 2015 đến nay, doanh số cho vay tại Cao Phong đạt 410 tỷ đồng với 17.179 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn. Nguồn vốn ấy đã góp phần giúp cho 2.212 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 136 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 8.228 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng 384 căn nhà cho hộ nghèo, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 421 lao động. Đặc biệt là chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, đến nay trên địa bàn huyện có 11/13 xã không có nợ quá hạn…

*******

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hòa Bình, bà Nguyễn Thị Cẩm Phương thẳng thắn: Có thể nói sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp hội đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chỉ thị 40-CT/TW đã đi vào cuộc sống tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực cho hoạt động tín dụng chính sách. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH.

Nhiều hộ vay vốn tại NHCSXH tỉnh Hòa Bình đầu tư trồng cam Cao Phong, phát triển kinh tế gia đình

Hiện nay, toàn tỉnh Hòa Bình có 210 điểm giao dịch đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận chương trình ưu đãi của Chính phủ một cách thuận lợi, tiết giảm chi phí, đồng thời tăng cường giám sát của địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực thi tín dụng chính sách. Đặc biệt, là việc bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước của địa phương sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, nhằm đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn của địa phương. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo kênh dẫn vốn giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tài chính một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí khi vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập; cải thiện đời sống vươn lên làm giàu.

Có thể thấy, tín dụng chính sách đã và đang lan tỏa mạnh mẽ cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Song bên cạnh những thành công vẫn còn những vướng mắc cần nhanh chóng tháo gỡ, như việc bình xét cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại cơ sở ở một số nơi chưa sát về mục đích vay vốn của hộ vay, còn một số hộ vay sử dụng vốn chưa hiệu quả; có tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV phối hợp chưa tích cực với NHCSXH, chính quyền địa phương trong việc đôn đốc thu hồi nợ tồn đọng; chưa phát hiện kịp thời người vay bị rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng, hộ vay đi khỏi nơi cư trú để thông báo cho ngân hàng xử lý…

Có thể thấy, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong những năm qua. Cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Các cấp, các ngành đã tập trung quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để NHCSXH hoạt động hiệu quả, giúp người nghèo có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.235 23.545 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.265 23.545 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.245 23.545 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.260 23.540 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.280 23.510 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.750 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.270 23.770 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.264 23.550 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.240 23.545 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.310 23.560 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.000
67.020
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.000
67.000
Vàng SJC 5c
66.000
67.020
Vàng nhẫn 9999
52.300
53.200
Vàng nữ trang 9999
52.200
52.800