Ngân hàng Hợp tác: Hiện đại hóa làm điểm tựa cho chuyển đổi số

09:13 | 02/08/2022

Nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại của Ngân hàng Hợp tác đã ra đời đáp ứng nhu cầu quỹ tín dụng nhân dân và người dân, đồng thời hòa nhập vào hành trình số hóa của ngành Ngân hàng và nền kinh tế.

ngan hang hop tac hien dai hoa lam diem tua cho chuyen doi so Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2022
ngan hang hop tac hien dai hoa lam diem tua cho chuyen doi so Để chuyển đổi số hiệu quả
ngan hang hop tac hien dai hoa lam diem tua cho chuyen doi so Cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số

Một trong những mục tiêu được đặt ra tại Thông tư 31/2012, bên cạnh nhiệm vụ điều hòa vốn là "thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên là các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)". Đặc biệt, nhu cầu của thành viên và người dân với QTDND đã vượt qua khuôn khổ các dịch vụ ngân hàng truyền thống, việc hiện đại hóa Ngân hàng Hợp tác (NHHT) trở thành vấn đề cấp thiết và mang tính chất hỗ trợ sống còn đối với hệ thống QTDND.

Vấn đề này đã được Ban lãnh đạo NHHT nhìn nhận và xem là một trọng tâm xuyên suốt để triển khai trong thời gian qua. Nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại của NHHT đã ra đời đáp ứng nhu cầu QTDND và người dân, đồng thời hòa nhập vào hành trình số hóa của ngành Ngân hàng và nền kinh tế.

Hiện đại hóa để tăng cường nội lực

Ngay từ khi chuyển đổi mô hình từ QTDND Trung ương năm 2013, NHHT đã xác định rõ tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong việc từng bước xây dựng NHHT thành một ngân hàng có khả năng cung cấp các “Dịch vụ ngân hàng hiện đại”, là ngân hàng đầu mối cho hệ thống QTDND.

Công cuộc hiện đại hóa này có bước đột phá mới khi NHHT xây dựng và đang triển khai thực hiện chiến lược công nghệ thông tin trong giai đoạn 2017-2020, gắn với Đề án và Quyết định 03/QĐ-NHNN.

ngan hang hop tac hien dai hoa lam diem tua cho chuyen doi so

Với định hướng chiến lược đầu tư không dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các hệ thống cốt lõi, đến nay các hệ thống thông tin, dữ liệu điện tử đã được tin học hóa, kết nối chung toàn hệ thống, cung cấp số liệu chính xác, kịp thời, góp phần triển khai nâng cao hiệu quả trong quản trị, điều hành; đồng thời góp phần cải thiện đáng kể hoạt động nội bộ ngân hàng.

Đến nay, hệ thống thông tin báo cáo theo chỉ đạo của NHNN, hệ thống Thông tin quản lý và giám sát QTDND, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của NHHT đã được tin học hóa đáp ứng yêu cầu quản lý và giám sát. NHHT cũng đã triển khai văn phòng điện tử phục vụ công tác quản lý cũng như triển khai hoạt động hiệu quả, tiết giảm chi phí thông qua việc cắt giảm thủ tục hành chính bằng giấy tờ...

Với sự phối hợp cùng dự án STEP, NHHT tiếp tục triển khai hệ thống báo cáo PRMS thay thế cho hệ thống báo cáo CF-emis đến toàn bộ các Chi nhánh NHHT hỗ trợ tích cực đối với các Chi nhánh trong việc giám sát từ xa đối với QTDND.

Hiện NHHT đã đầu tư một trung tâm xử lý tại Trụ sở chính, đáp ứng đầy đủ theo chuẩn TIA-942 cấp độ 2, hoàn toàn đáp ứng cho hiện tại và trong nhiều năm tới. Hệ thống mạng WAN của NHHT được triển khai đồng bộ từ trụ sở chính đến các Chi nhánh và các Phòng giao dịch. Ngoài ra, NHHT có nhiều kết nối mạng WAN tới các đối tác và cơ quan quản lý như: NHNN, CIC, Banknet, VNPay và được quy hoạch chuẩn và an toàn bảo mật.

Các phần mềm ứng dụng được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống để phục vụ tất cả các hoạt động nghiệp vụ như hệ thống Ngân hàng lõi Corebanking; hệ thống thanh toán chuyển tiền nội bộ CF_eBank kết nối với hệ thống thanh toán liên ngân hàng CI_TAD và hệ thống thanh toán đa phương của BIDV; hệ thống thẻ ATM, POS kết nối với NAPAS; hệ thống tin nhắn SMS thông báo số dư và phát sinh giao dịch cho khách hàng thông qua nhà cung cấp dịch vụ VNPay.

Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số nền kinh tế đang diễn ra sâu rộng và mạnh mẽ, NHHT nhận thức đây chính là giải pháp căn cơ để hệ thống QTDND phát triển an toàn, bền vững và cũng là giải pháp cốt lõi để NHHT có thể làm tốt vai trò ngân hàng hỗ trợ cho hệ thống QTDND. Vì vậy từ năm 2020, NHHT đã cố gắng sáng tạo quyết liệt dành mọi nguồn lực cho chuyển đổi số. Sau một năm cố gắng nỗ lực cao, ứng dụng ngân hàng số Co-opBank Mobile Banking đã được ra mắt và đưa vào phục vụ thành viên QTDND và khách hàng, góp phần “kết nối nông thôn - thành thị” để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trước đó năm 2021, NHHT đã đẩy mạnh triển khai hệ thống Khởi tạo và quản lý khoản vay từ xa (RLOS) áp dụng cho khoản vay thấu chi trên thẻ ghi nợ; Hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip theo đúng quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-NHNN.

Hệ thống ngân hàng điện tử CFebank được triển khai từ năm 2013 đến nay đã kết nạp được 581QTDND cùng mạng lưới 32 Chi nhánh, 66 Phòng giao dịch của NHHT tham gia liên kết thanh toán đã giúp công tác thanh toán của QTDND được nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Hướng tới đầu mối chuyển đổi số hệ thống

Thực tế thời gian qua việc triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại và ngân hàng số của NHHT đến QTDND cho thấy, năng lực tài chính của các QTDND còn yếu, cơ sở vật chất, nhân lực rất hạn chế, khoảng cách địa lý lại cách xa nhau. Vì vậy, việc chuyển đổi số của các QTDND rất khó khăn và đòi hỏi trách nhiệm của NHHT phải trở thành đầu mối hỗ trợ các QTDND.

Bên cạnh đó, mục tiêu chiến lược của NHHT trong dài hạn là trở thành một ngân hàng hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế, là ngân hàng đầu mối cho hệ thống các QTDND, đòi hỏi phải có những bước đột phá mới. Trong đó, NHHT xác định hệ thống công nghệ thông tin là nền tảng xương sống để phát triển, tối ưu hóa các hoạt động nghiệp vụ và quản trị ngân hàng.

Dựa trên các nền tảng đã có, NHHT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác thông tin báo cáo, nâng cấp các hệ thống thông tin báo cáo để khai thác tối đa nguồn dữ liệu tập trung của hệ thống Corebanking, nâng cao tính tự động hóa và chất lượng công tác thông tin báo cáo, giảm tải khối lượng công tác thực hiện báo cáo cho các Chi nhánh và các đơn vị tại Trụ sở chính.

Đồng thời, tập trung ứng dụng công nghệ để tăng cường công tác an toàn trong hoạt động. Trong đó triển khai các giải pháp bảo mật thông tin nội bộ và giao dịch với các QTDND thành viên và khách hàng; tổ chức giám sát và quản trị các giao dịch điện tử; xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản trị an toàn bảo mật thông tin... Đây là những yếu tố an toàn trong hoạt động, ngày càng giữ vai trò hết sức quan trọng nhằm đảm bảo cho toàn bộ hệ thống NHHT và các QTDND phát triển an toàn, ổn định và bền vững.

NHHT cũng sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển các kênh giao dịch, dịch vụ ngân hàng hiện đại, ngân hàng số để mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Đặc biệt, NHHT đang hoàn thành việc xây dựng hệ thống phân tích xử lý báo cáo thông minh BI tích hợp cùng các hệ thống Thông tin báo cáo như hệ thống báo cáo thống kê áp dụng cho NHHT và QTDND đáp ứng công tác quản trị nội bộ NHHT và kiểm tra giám sát của NHHT đối với QTDND; Triển khai một số hệ thống quản lý rủi ro như xếp hạng tín dụng nội bộ (CR - Credit Rating); hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn Basel 2 và liên thông với các hệ thống khác như hệ thống quản lý giám sát QTDND…

Tiến xa thêm một bước, NHHT đã khởi động “Dự án tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số và CNTT cho NHHT giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Trọng tâm chiến lược nhằm giải quyết 3 vấn đề : Đáp ứng yêu cầu đề án của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 810 của Thống đốc NHNN; yêu cầu của thị trường nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp khiến cho các giao dịch điện tử ngày càng được ưu tiên sử dụng; và từ chính đòi hỏi thực tế từ hoạt động của NHHT thực hiện vai trò là đầu mối cho hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững.

P.V

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
6,70
6,90
7,10
7,80
Sacombank
-
-
-
-
5,50
5,60
5,70
7,50
7,70
7,90
8,30
Techcombank
0,30
-
-
-
5,90
5,90
5,90
7,70
7,70
7,70
7,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
7,60
7,60
8,00
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
8,55
8,60
8,65
9,20
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,30
6,60
7,10
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.310 23.680 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.350 23.650 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.305 23.665 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.300 23.660 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.270 23.650 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.350 23.800 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.315 23.700 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.325 23.675 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.390 24.010 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.360 23.680 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.550
67.270
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.550
67.250
Vàng SJC 5c
66.550
67.270
Vàng nhẫn 9999
54.900
55.900
Vàng nữ trang 9999
54.750
55.500