Ngành Ngân hàng Nam Định: Hỗ trợ doanh nghiệp bằng các giải pháp thiết thực

09:02 | 04/06/2020

Với tinh thần tất cả vì người dân và doanh nghiệp, ngành Ngân hàng Nam Định đã vào cuộc quyết liệt, triển khai khá bài bản các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

nganh ngan hang nam dinh ho tro doanh nghiep bang cac giai phap thiet thuc Ngành Ngân hàng đồng hành cùng người dân trên quê hương Bác
nganh ngan hang nam dinh ho tro doanh nghiep bang cac giai phap thiet thuc Ngành Ngân hàng Hòa Bình: Triển khai hiệu quả các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp

Ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam, UBND tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh Nam Định đã chủ trì tổ chức hội nghị với sự tham gia của các tổ chức tín dụng (TCTD), các hiệp hội ngành hàng liên quan (Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa) và một số doanh nghiệp lớn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để nắm bắt tình hình, mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch triển khai của các TCTD về các giải pháp hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh…

Ông Đặng Văn Kim - Phó Giám đốc phụ trách NHNN Chi nhánh tỉnh Nam Định cho biết, qua hội nghị này, NHNN tỉnh đã triển khai kịp thời các nội dung trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của NHNN Việt Nam tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; Công điện số 02/CĐ-NHNN về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

nganh ngan hang nam dinh ho tro doanh nghiep bang cac giai phap thiet thuc
Đảm bảo hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh được thông suốt, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại lớn tại Nam Định cho biết, các thông tin tại hội nghị đã giúp cho các tổ chức tín dụng cũng như các hiệp hội ngành nghề nắm rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, các đối tượng được chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của ngành Ngân hàng, qua đó minh bạch thông tin, dễ dàng hơn trong triển khai thực hiện.

Sau khi các TCTD trên địa bàn nắm bắt được nội dung các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp của Chính phủ, NHNN Việt Nam và của tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh Nam Định đã và đang chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, và cho vay mới,... để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng phù hợp với các quy định của Thông tư 01/2020/TT-NHNN; Chủ động tiết giảm chi phí hoạt động phù hợp với điều kiện tài chính của từng TCTD để làm cơ sở giảm lãi suất, giảm phí hỗ trợ cho khách hàng; Có biện pháp quản lý, theo dõi, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để làm sai lệch, không đúng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của cả ngân hàng và khách hàng vay vốn; Cân đối nguồn vốn tại đơn vị để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chi nhánh NHNN tỉnh cùng toàn hệ thống trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trực tuyến, khuyến khích người dân sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

NHNN Chi nhánh tỉnh cũng yêu cầu các TCTD trên địa bàn tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận và đáp ứng kịp thời về vốn và dịch vụ ngân hàng cho người dân và doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chủ động xây dựng phương án, đảm bảo cho các hoạt động được liên tục trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời, cử cán bộ tham gia Tổ thẩm tra của UBND tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo NHCSXH Chi nhánh Nam Định tập trung cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động vay trả lương cho người lao động bị ngừng việc với lãi suất 0%, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tính đến ngày 20/5 số dư nợ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn là 6.783 tỷ đồng, các TCTD đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay cho khách hàng gặp khó khăn với dư nợ là 2.596 tỷ đồng, trong đó: miễn giảm lãi vay là 2.328 tỷ đồng cho 1.408 khách hàng, với 61 doanh nghiệp và 1.347 cá nhân, hộ gia đình, số lãi được miễn giảm là 794 triệu đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 353 tỷ đồng cho 503 khách hàng (24 doanh nghiệp, 479 hộ gia đình, cá nhân).

Bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống trên địa bàn

Ngoài các giải pháp cấp bách để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, NHNN Chi nhánh tỉnh Nam Định cũng đẩy mạnh các mặt công tác khác đảm bảo hoạt động ngân hàng trên địa bàn được thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, NHNN Chi nhánh tỉnh Nam Định đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN, UBND tỉnh, đồng thời theo dõi sát tình hình hoạt động của các TCTD, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng; giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với khách hàng, tạo thuận lợi cho các TCTD trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình.

Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh tiếp tục tổ chức thanh tra theo kế hoạch năm 2020, bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống các TCTD trên địa bàn. Theo dõi chặt chẽ việc chấp hành Chỉ thị số 07/CT-NHNN và các văn bản của NHNN Việt Nam về tăng cường công tác phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính. Tập trung thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các QTDND. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giám sát của NHNN tỉnh đối với hệ thống QTDND để kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro, sai phạm.

Với các TCTD, NHNN tỉnh yêu cầu chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản và có đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn; tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch được giao đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của NHNN về lãi suất huy động, cho vay và phí dịch vụ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tăng cường quản lý rủi ro đối với tín dụng tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cho vay bằng ngoại tệ, hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế.

Đặc biệt, NHNN Chi nhánh tỉnh cũng đề nghị các TCTD tiếp tục triển khai các gói sản phẩm cho vay tiêu dùng theo hướng dẫn của hội sở chính các TCTD đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống chính đáng của người dân; xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi người dân gặp khó khăn do các nguyên nhân chính đáng, dịch bệnh chưa thể trả nợ đúng hạn, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, hạn chế người dân vay tín dụng đen.

“Tinh thần chung là hệ thống các TCTD trên địa bàn phải đảm bảo cung ứng vốn cho người dân và doanh nghiệp, nhưng ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân; Chỉ đạo NHCSXH đẩy mạnh thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách, giám sát chặt chẽ vốn vay, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn”, ông Đặng Văn Kim nhấn mạnh.

Để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, các TCTD trên địa bàn cũng tăng cường đầu tư hệ thống máy móc thiết bị, hạ tầng cơ sở thanh toán; ứng dụng rộng rãi các sản phẩm, phương thức thanh toán mới, hiện đại như mã phản hồi nhanh (QR Code), mã hóa thông tin thẻ (tokenization), thanh toán di động (mobile payment), thanh toán phi tiếp xúc (contactless)... đảm bảo an toàn, bảo mật và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán.

Các TCTD đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ mở tài khoản, thẻ ATM và mở rộng trả lương, thu nhập qua tài khoản; tiếp cận các đơn vị cung ứng dịch vụ công triển khai quy trình, thủ tục đăng ký, hướng dẫn thanh toán trực tuyến các dịch vụ công qua ngân hàng đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện để cán bộ, công chức, người lao động đang nhận lương qua tài khoản dễ dàng đăng ký dịch vụ thanh toán, dần hướng tới các khách hàng không có tài khoản ngân hàng.

Đức Nghiêm

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.090 23.300 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.115 23.295 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.116 23.306 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.130 23.280 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.120 23.290 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.115 23.285 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.108 23..318 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.102 23.302 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.120 23.280 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.150 23.270 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.830
49.200
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.830
49.180
Vàng SJC 5c
48.830
49.200
Vàng nhẫn 9999
48.680
49.280
Vàng nữ trang 9999
48.280
49.080