Ngành Ngân hàng Thái Bình: Tạo bước đột phá trong giai đoạn phát triển mới

11:12 | 30/11/2020

Khi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được làm tốt sẽ huy động được sức mạnh của đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất và uy tín để phân tích tình hình, đưa ra mục tiêu phù hợp và triển khai các giải pháp mới hiệu quả.

Đồng bộ các giải pháp

Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Thái Bình đã đưa ra Chương trình hành động, xây dựng phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu của ngành Ngân hàng Thái Bình nhằm góp phần hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện là NHNN tỉnh luôn tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; triển khai, phát động, thực hiện tốt công tác Thi đua - Khen thưởng, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

nganh ngan hang thai binh tao buoc dot pha trong giai doan phat trien moi

Theo bà Phan Thị Tuyết Trinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình: Khi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được làm tốt sẽ huy động được sức mạnh của đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất và uy tín để phân tích tình hình, đưa ra mục tiêu phù hợp và triển khai các giải pháp mới hiệu quả. Một số mục tiêu của ngành Ngân hàng Thái Bình giai đoạn 2020-2025 là: Tốc độ tăng trưởng số dư huy động vốn bình quân hàng năm từ 14-16%; Tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân hàng năm 12-14%, căn cứ vào diễn biến, tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp; Tỷ lệ nợ xấu nội bảng trên tổng dư nợ dưới 3%; Tăng trưởng doanh số thanh toán qua hệ thống ngân hàng bình quân 20-22%/năm, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt đến cuối năm 2025 chiếm 85% tổng doanh số thanh toán.

Về tổ chức triển khai chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình tiếp tục chủ động nghiên cứu, hướng dẫn các TCTD trên địa bàn thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng của NHNN Việt Nam, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc NHNN về biện pháp quản lý hoạt động của TCTD, về những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD trên địa bàn cho vay nền kinh tế đi đôi với an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của DN và người dân.

Đồng thời, NHNN Chi nhánh tỉnh luôn chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tuyên truyền, giải thích cho người dân về tác hại của tín dụng đen, đồng thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp ngăn chặn, hạn chế hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi góp phần bảo đảm an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát; Tiếp tục triển khai cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu; Phòng, chống ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; Chấn chỉnh, củng cố hoạt động hệ thống QTDND, xử lý QTDND yếu kém và tăng cường quản lý, giám sát tổ chức tài chính vi mô.

Phát triển hệ thống an toàn, hiệu quả

Đối với các TCTD trên địa bàn, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình chỉ đạo tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế thông qua việc phát triển sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình huy động, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng... Chấp hành nghiêm túc quy định về lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam và đô la Mỹ; niêm yết công khai lãi suất huy động, lãi suất cho vay tại trụ sở chi nhánh, phòng, điểm giao dịch của đơn vị... đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong công tác huy động vốn giữa các TCTD và thanh khoản hệ thống ngân hàng trên địa bàn.

Thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tích cực phối hợp với NHNN Chi nhánh tỉnh triển khai hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí; thực hiện tốt các biện pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, miễn giảm lãi vay... chia sẻ khó khăn, hỗ trợ DN, hộ sản xuất phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch với ngân hàng.

Ngoài ra, các TCTD cũng tích cực triển khai thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi người dân gặp khó khăn do các nguyên nhân chính đáng chưa thể trả được nợ đúng hạn, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng thuận lợi, hạn chế việc người dân tìm đến tín dụng đen. Tuyên truyền và hướng dẫn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ để khách hàng nắm rõ các quyền lợi, nghĩa vụ khi thực hiện các giao dịch với ngân hàng.

“Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán cũng là một trong những nội dung quan trọng của ngành Ngân hàng Thái Bình triển khai mạnh hơn trong thời gian tới”, bà Phan Thị Tuyết Trinh chia sẻ. Để làm tốt nhiệm vụ này, toàn Ngành trên địa bàn phải tuân thủ, triển khai các quy định của pháp luật, các chỉ đạo của Thống đốc NHNN liên quan đến hoạt động thanh toán nhằm đảm bảo ổn định, an toàn, hiệu quả trong hoạt động thanh toán. Tiếp tục tổ chức, triển khai có hiệu quả Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.

Cùng với đó phải tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ, trang bị hệ thống máy ATM, POS; phát triển sản phẩm, dịch vụ thanh toán, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ trả lương qua tài khoản, thanh toán qua thẻ, thanh toán qua mạng và các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt khác, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu sử dụng dịch vụ của nền kinh tế; chủ động, tích cực phối hợp triển khai cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng thanh toán điện tử phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công, các lĩnh vực như chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thanh toán tiền điện, học phí, viện phí,...

Thường xuyên, kịp thời đưa ra những cảnh báo, hướng dẫn khách hàng nắm rõ các loại rủi ro, các thủ đoạn gian lận trong hoạt động thanh toán và cách sử dụng các dịch vụ an toàn.

Trên cơ sở Chương trình hành động đã đề ra, NHNN Chi nhánh tỉnh định hướng, chỉ đạo các ngân hàng, TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện; hàng năm tiến hành chỉnh sửa, bổ sung các chỉ tiêu cho phù hợp với thực tế. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Ngành năm 2020 theo định hướng, mục tiêu hoạt động từ đầu năm.

Từng ngân hàng, TCTD xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đơn vị. Quán triệt, phổ biến kịp thời các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động của ngành Ngân hàng trên địa bàn, kế hoạch của đơn vị tới toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên; chủ động bố trí nguồn vốn, cơ sở vật chất, nhân lực, động viên sức mạnh tập thể phấn đấu hoàn thành thắng lợi chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Trong quá trình thực hiện, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình làm đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phối kết hợp với các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai các mục tiêu, chương trình, đề án, dự án cụ thể; kiến nghị tỉnh, trung ương tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng Thái Bình phát triển, hoạt động an toàn, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của Ngành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Tiếp tục đổi mới cơ cấu nền kinh tế và các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng lớn; chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học - công nghệ, quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng kế hoạch phục hồi, phát triển các ngành kinh tế sau đại dịch Covid-19; khai thác tối đa các điều kiện thuận lợi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa...

(Trích Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025)

Chí Kiên

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
3,90
3,90
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,30
4,40
5,00
6,20
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,30
3,40
3,50
5,00
5,10
5,70
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,65
2,75
2,85
4,20
4,20
4,40
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
3,80
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.940 23.160 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.970 23.170 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.918 23.165 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.970 23.165 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.970 23.160 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.970 23.150 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.969 23.181 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.936 23.161 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.970 23.150 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 22.990 23.150 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.050
56.570
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.050
56.550
Vàng SJC 5c
56.050
56.570
Vàng nhẫn 9999
54.400
54.900
Vàng nữ trang 9999
54.000
54.700