Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021)

Những chặng đường vẻ vang của ngành Ngân hàng đất Tổ

10:12 | 23/04/2021

Trong những ngày này người dân cả nước đang hướng về vùng đất Tổ, trở về với nguồn cội, thì các cán bộ, nhân viên, người lao động trong ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng, vừa hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021).

Trong buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam do NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức mới đây như một sự tri ân, ghi nhớ tới những người đã đóng góp cho sự phát triển của Ngân hàng Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng đất Tổ nói riêng. Các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Ngân hàng Phú Thọ với những thành tích đã đạt được trong suốt chặng đường qua. Với thời khắc lịch sử ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, thì ngày 28/5/1951 Chi nhánh Ngân hàng Quốc gia tỉnh Phú Thọ được thành lập tại xã Hanh Cù - huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ, đây là một trong 9 tỉnh được thành lập chi nhánh sớm nhất trong cả nước.

Thời điểm mới thành lập, Chi nhánh Ngân hàng Quốc gia tỉnh Phú Thọ có khoảng 40 người, bố trí thành 4 phòng gồm: Phòng nghiệp vụ, phòng Kế toán, phòng Quản lý ngân sách, kho quỹ, tiền tệ và phòng Hành chính quản trị, tổ chức cán bộ. Riêng kho quỹ thành lập một tổ (trong đó có Thủ kho, Thủ quỹ, Kiểm ngân, Bảo vệ và vận chuyển tiền từ chi nhánh về các phòng giao dịch và ngược lại). Tại các huyện, thị chỉ mới thành lập được 4 phòng giao dịch như: Phòng giao dịch Hạ Hòa, Vũ Ẻn (huyện Thanh Ba), Cát Trù (huyện Cẩm Khê) và Phòng giao dịch thị trấn Đoan Hùng. Ngoài ra thành lập 2 phòng giao dịch ở cửa khẩu giao thương giữa vùng tự do và vùng địch tạm chiếm, một ở Minh Khai (huyện Hạc Trì) và một ở Quỳnh Lâm (huyện Lâm Thao).

nhung chang duong ve vang cua nganh ngan hang dat to
Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đã trao tặng ngành Ngân hàng Phú Thọ bức trướng mang dòng chữ: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Thọ 70 năm Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển

Lật giở lại lịch sử vẻ vang của ngành Ngân hàng tỉnh nhà, ông Phạm Trường Giang, Giám đốc NHNN Chi nhánh Phú Thọ cho biết, Chi nhánh Ngân hàng Quốc gia tỉnh Phú Thọ thời điểm mới thành lập đã trở thành trung tâm tiền tệ của khu vực Trung du miền núi Tây Bắc, với nhiệm vụ xây dựng hệ thống tín dụng mới, để cho vay khôi phục và phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, góp phần ổn định tiền tệ và phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, Ngân hàng Phú Thọ đã có bước phát triển mạnh, trong đó tập trung xây dựng và mở rộng mạng lưới các chi nhánh, các phòng giao dịch, quan tâm đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên; phát huy tốt vai trò ba trung tâm: Tín dụng, tiền mặt và thanh toán của nền kinh tế. Toàn ngành đã đẩy mạnh công tác huy động vốn, quản lý tốt nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện tốt công tác tín dụng. Nhiều dự án đã được đầu tư vốn như: Phát triển khu công nghiệp Việt Trì, nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao, hệ thống các nhà máy, xí nghiệp, các nông, lâm trường tại các huyện, thị, thành phố; cho vay vốn để góp phần thực hiện chủ trương hợp tác hóa trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán. Tập trung triển khai mạnh mẽ việc xây dựng Hợp tác xã tín dụng để góp phần thúc đẩy sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân và phục vụ, chi viện cho miền Nam chống Mỹ cứu nước.

*******

Mỗi một giai đoạn lịch sử qua đi lại tô điểm thêm cho ngành Ngân hàng tỉnh Phú Thọ niềm tự hào. Đó là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai diễn ra vô cùng ác liệt, toàn ngành đã chủ động bố trí lực lượng, cơ sở vật chất và điều chỉnh hoạt động an toàn cho phù hợp với diễn biến của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Đồng thời theo tiếng gọi của Đảng, của dân tộc, vì giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đã có 277 đồng chí cán bộ ưu tú của Ngân hàng Vĩnh Phú vào chiến trường miền Nam và tham gia chiến đấu, cũng như giúp đỡ nước bạn Lào, Campuchia... Trong đó, một số đồng chí đã hy sinh anh dũng, có đồng chí còn mang trên mình thương tích của chiến tranh, có đồng chí bị địch bắt, tù đày vẫn trung kiên với lý tưởng của Đảng, của dân tộc.

Đất nước thống nhất, cùng với cả nước bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập của tổ quốc, ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, chú trọng phát triển các dịch vụ ngân hàng phục vụ tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong điều kiện nền kinh tế của nước ta bị Mỹ cấm vận và ảnh hưởng của cơ chế quản lý tập trung bao cấp.

nhung chang duong ve vang cua nganh ngan hang dat to
Đồng chí Phan Trọng Tấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương cho các đồng chí trong Ban Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

Bước vào thời kỳ đổi mới theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, ngành Ngân hàng đã thực hiện tốt Nghị định số 53 ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức và bộ máy của NHNN Việt Nam. Vì vậy đã sớm hình thành và ra đời của hệ thống các ngân hàng chuyên doanh, tiền đề cho việc đa dạng hóa các loại hình ngân hàng, TCTD sau này. Trong khi đó, mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của NHNN tỉnh cũng đã có sự thay đổi căn bản phù hợp với tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước. Toàn ngành đã quán triệt và tập trung vào củng cố, rà soát và xây dựng mới hệ thống các ngân hàng, như NHTM nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội (tiền thân là Ngân hàng Phục vụ người nghèo), Ngân hàng Hợp tác xã (tiền thân là QTDND khu vực và QTDND Trung ương) và các NHTM cổ phần không có vốn của nhà nước.

NHNN tỉnh đã cùng các ngành, các cấp tiến hành rà soát, xử lý tồn tại của các Hợp tác xã tín dụng cũ, giữ vững lòng tin với nhân dân; đồng thời Phú Thọ là một trong 14 tỉnh sớm triển khai Đề án thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân. Để đáp ứng nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành Ngân hàng đã sớm tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của NHNN Việt Nam và của tỉnh để thí điểm và thực hiện một số mô hình, chính sách về tín dụng như: cho vay thí điểm phục vụ phát triển kinh tế hộ gia đình, cho vay phát triển trang trại; cho vay phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay phát triển khu vực có vốn đầu tư nước ngoài…

Cùng với đó là tập trung vào nâng cao năng lực, cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ để đáp ứng nhu cầu về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển ngày càng đồng bộ các dịch vụ tiện ích ngân hàng hiện đại và tiên tiến, để Phú Thọ trở thành trung tâm tiền tệ và ngân hàng của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc của cả nước.

nhung chang duong ve vang cua nganh ngan hang dat to
Đồng chí Phạm Trường Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ trao tặng Bằng ghi công cán bộ Ban K của Ngân hàng Quốc gia Campuchia cho các đồng chí: Nguyễn Văn Vĩnh, Hoàng Công Khai, Lê Văn Cự (nguyên cán bộ, lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ)

Theo ông Phạm Trường Giang, trải qua 70 năm hình thành và phát triển, lại ra đời trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, nhưng với bản lĩnh, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cán bộ và người lao động trong ngành qua các thời kỳ, ngành Ngân hàng tỉnh Phú Thọ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của NHNN Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ. Vì thế mà đến nay ngành Ngân hàng tỉnh Phú Thọ đã có được vị thế, quy mô hoạt động ngày càng lớn mạnh. Ngoài NHNN tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển còn có 21 chi nhánh NHTM cấp tỉnh; 14 chi nhánh cấp huyện; 140 phòng giao dịch; 39 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn 77 xã, phường, thị trấn. Các dịch vụ ngân hàng cơ bản đã phủ khắp đến địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành trên 2.500 người, trong đó trên 85% có trình độ cử nhân kinh tế.

Đến nay tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 65 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 74 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,87% tổng dư nợ; trong đó, dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt gần 4,5 nghìn tỷ đồng, với 16 chương trình tín dụng ưu đãi. Phú Thọ là một trong số các tỉnh có quy mô hoạt động ngân hàng lớn trong khu vực Tây Bắc bộ. Vì vậy, có thể khẳng định rằng hệ thống các ngân hàng, TCTD trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt, tạo lập được thế đứng vững chắc, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của từng thời kỳ cách mạng, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng và của Ngành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Chí Kiên - Trung Du

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
3,90
3,90
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,30
4,40
5,00
6,20
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,30
3,40
3,50
5,00
5,10
5,70
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,65
2,75
2,85
4,20
4,20
4,40
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
3,80
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.920 23.150 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.945 23.145 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.939 23.149 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.980 23.160 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.950 23.130 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.950 23.130 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.950 23.162 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.942 23.142 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.950 23.130 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 22.970 23.130 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.050
56.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.050
56.400
Vàng SJC 5c
56.050
56.420
Vàng nhẫn 9999
52.300
52.900
Vàng nữ trang 9999
51.900
52.600