Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

11:27 | 08/05/2024 Chuyển đổi số ngành Ngân hàng
aa
Sáng 8/5, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thời báo Ngân hàng, Vụ Thanh toán và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Thoibaonganhang.vn xin trích đăng.
Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024
Thủ tướng phát biểu tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Thưa Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương!

Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Mục tiêu của chuyển đổi số quốc gia là 3 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Năm nay, Chính phủ lựa chọn chủ đề chuyển đổi số quốc gia là “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”. Theo đó, Chính phủ đặt trọng tâm cho việc phát triển kinh tế số, coi đây là trụ cột quan trọng, làm đòn bẩy để thúc đẩy các mục tiêu Chương trình chuyển đổi số quốc gia (Quyết định 749/QĐ-TTg).

Ngành Ngân hàng với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, có tác động hàng ngày đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp và các lĩnh vực trong nền kinh tế. Bởi vậy, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm và xác định ngân hàng là lĩnh vực cần ưu tiên, tiên phong trong chuyển đổi số.

Với chủ đề Ngân hàng Nhà nước đã lựa chọn cho Ngày chuyển đổi số ngân hàng 2024 về “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số” đã phù hợp với quan điểm, định hướng của Đảng, Chính phủ và chủ đề của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2024.

Với quan điểm xuyên suốt của Chính phủ tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia là việc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số, Chính phủ đã phê duyệt Đề án 06/QĐ-TTg với mục tiêu tổng quát là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt với quyết tâm cao về công tác chuyển đổi số: (i) tiếp tục kiện toàn bộ máy của Ủy ban và các Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương; (ii) hoàn thiện thể chế, chính sách tạo khuôn khổ, điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số quốc gia: đã ban hành 1 Nghị định về khu công nghệ cao; đang khẩn trương, tích cực xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Căn cước, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở...; (iii) hạ tầng số, các nền tảng số tiếp tục được phát triển: Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đã kết nối với 388 hệ thống; hình thành nhiều trung tâm dữ liệu lớn, hiện đại; Trung tâm Dữ liệu quốc gia đang được tích cực triển khai; (iv) CSDL quốc gia, chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ: trong đó CSDL quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ, xác thực, làm sạch dữ liệu với 18 bộ, ngành, 63 địa phương, 4 doanh nghiệp Nhà nước. Cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp; kích hoạt gần 54 triệu tài khoản;…; (v) dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh: gần 14,6 triệu tài khoản và hơn 46,2 triệu hồ sơ nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; gần 26,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 12.900 tỷ đồng. Triển khai 41/53 dịch vụ công thiết yếu ở mức độ 3, 4 (tăng 5 dịch vụ công thiết yếu so với cuối năm 2023). Tính riêng 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 hằng năm, đã tiết kiệm cho Nhà nước, xã hội gần 3.500 tỷ đồng; (vi) kinh tế số, xã hội số tiếp tục có bước phát triển tích cực: Hiện có 100% các cơ sở khám, chữa bệnh có dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; trên 1 triệu đối tượng chính sách đã nhận trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản;…

Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số quốc gia nêu trên có sự đóng góp tích cực của ngành Ngân hàng. Đây là lần thứ 2 tôi tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng, lần đầu tiên là vào ngày 4/8/2022 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Năm 2023 do có lịch công tác của Chính phủ nên tôi đã không tham dự và có đồng chí Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham dự, chỉ đạo. Ngày hôm nay, sau gần 2 năm quay lại với sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng, qua thông tin phát biểu khai mạc của đồng chí Thống đốc, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng, các tham luận của các tổ chức tín dụng và đặc biệt là được trực tiếp trải nghiệm tại các gian hàng cho thấy những thành quả và bước tiến mạnh mẽ trong hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Những trải nghiệm trực tiếp tại các gian hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, các giải pháp ứng dụng công nghệ mới của các đồng chí hôm nay cho thấy chuyển đổi số ngân hàng đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quản lý tài chính, minh bạch dòng tiền và qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Những sản phẩm dịch vụ này gắn chặt chẽ với đời sống hàng ngày của người dân, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: xác thực, định danh khách hàng bằng thông tin sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID; ứng dụng thanh toán bằng thông tin sinh trắc học khuôn mặt (facepay); thanh toán một chạm, thanh toán xuyên biên giới bằng mã phản hồi nhanh QR…; ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn, công nghệ thực tế ảo trong hoạt động cho vay, cấp tín dụng cho cá nhân, doanh nghiệp;… kết nối để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, viện phí, học phí, giao thông, xăng dầu, đi chợ, gọi xe, mua bán hàng hóa dịch vụ… gắn với xuất hóa đơn điện tử vừa tạo thuận tiện cho khách hàng, rút ngắn thời gian giao dịch, giúp doanh nghiệp quản lý minh bạch tài chính và hỗ trợ công tác quản lý thuế… Những trải nghiệm này đã cho tôi thấy rõ sự tiến bộ vượt trội so với những sản phẩm, dịch vụ mà tôi đã trải nghiệm 2 năm trước.

Những thành quả về chuyển đổi số ngành Ngân hàng còn được minh chứng thông qua nhiều thông tin, số liệu cho thấy nhiều chỉ tiêu đạt, vượt hoặc tiệm cận với mục tiêu đến năm 2025:

Các số liệu về thanh toán không dùng tiền mặt đã vượt so với mục tiêu đến năm 2025 đặt ra tại Quyết định 1813/QĐ-TTg về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Quyết định 749/QĐ-TTg: (i) Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán đã đạt 87% vượt mục tiệu 80% vào năm 2025; (ii) Tốc độ tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm đạt hơn 50% về số lượng; tốc độ tăng trưởng giao dịch trên kênh điện thoại di động đạt hơn 100% cả về số lượng và giá trị; tốc độ tăng trưởng giao dịch trên kênh Internet đạt hơn 50% về số lượng. (iii) tỷ lệ khách hàng sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt hơn 49% - vượt mục tiêu 40% tại Quyết định 1813/QĐ-TTg; (iv) Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 23 lần GDP - tiệm cận mục tiêu 25 lần GDP tại Quyết định 1813/QĐ-TTg. (v) Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh mẽ, hạ tầng thanh toán vẫn đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, thông suốt và an toàn, không để xảy ra ách tắc.

Bên cạnh dịch vụ thanh toán, các nghiệp vụ ngân hàng đã được thực hiện hoàn toàn trên kênh số và đặc biệt hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử cũng đã được nhiều tổ chức tín dụng triển khai đến khách hàng.

Về các mục tiêu xây dựng Chính phủ số, Ngân hàng Nhà nước cũng là một trong số Bộ, ngành đã hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công toàn trình và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trên 90% hồ sơ công việc được xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng (trừ hồ sơ bí mật nhà nước).

Tôi đã có dịp đi một số nước, lắng nghe trình bày của nhiều tập đoàn công nghệ lớn, các chuyên gia quốc tế; tuy nhiên qua báo cáo của các đồng chí và với những trải nghiệm thực tế các sản phẩm dịch vụ của ngành Ngân hàng trình diễn ngày hôm nay cho thấy, những giải pháp, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đều được ứng dụng, phát triển dựa trên ứng dụng công nghệ mới và không thua kém so với các nước trên thế giới…

Tôi cho rằng, để có thể đạt được những thành quả nêu trên thì Ngân hàng Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Thống đốc, đã sớm có các quyết sách phù hợp, trong đó đã sớm ban hành Kế hoạch chuyển đổi số; đồng thời triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế, với việc ban hành các quy định về nhận tiền gửi, mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ, cho vay, bảo lãnh… bằng phương tiện điện tử; ban hành các Kế hoạch, chỉ thị và tổ chức thực hiện các chính sách về thúc đẩy chuyển đổi số trên toàn ngành. Đồng thời chú trọng việc nâng cấp, phát triển hạ tầng, công nghệ, đảm bảo an ninh an toàn, bố trí nguồn lực cho công tác chuyển đổi số.

Và đặc biệt, ngành Ngân hàng ghi dấu ấn là ngành đi đầu, tích cực trong việc ứng dụng, triển khai Đề án 06/QĐ-TTg về ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Theo thông tin từ đ/c Thứ trưởng Bộ Công an - Tổ phó Thường trực Tổ Đề án 06, việc ứng dụng dữ liệu dân cư không chỉ phục vụ cho công tác làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin khách hàng thông qua Căn cước công dân gắn chip, tài khoản VneID mà còn hỗ trợ tích cực trong quá trình phát triển, cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như mở tài khoản thanh toán, xác thực giao dịch thanh toán trực tuyến, thanh toán chi trả an sinh xã hội, đánh giá điểm khả tín khách hàng vay,… mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước và đặc biệt là góp phần công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong bối cảnh gia tăng rủi ro lừa đảo, gian lận, mạo danh…

Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận và biểu dương ngành Ngân hàng đã bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, có sự phối hợp tốt với các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với nhiều mục tiêu cụ thể và đã đạt được những thành quả tích cực, đóng góp chung vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Bên cạnh những kết quả nêu trên, chuyển đổi số là một hành trình dài và trước mắt chúng ta vẫn còn nhiều thách thức về công tác đảm bảo an ninh an toàn, bảo mật thông tin, cập nhật, thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ… Do đó, tôi đề nghị ngành Ngân hàng bám sát quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, lấy trải nghiệm khách hàng là thước đo; đồng thời tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ giao, đảm bảo thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số của ngành gắn chặt với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Do đó, để tiếp tục phát huy được những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, vượt qua các thách thức và tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những bộ, ngành, lĩnh vực đi đầu trong chuyển đổi số, trên cơ sở kinh nghiệm triển khai thời gian qua, tôi đề nghị đồng chí Thống đốc quán triệt, chỉ đạo trên toàn ngành tập trung, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, về hoàn thiện thể chế:

(i) Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Luật các Tổ chức tín dụng 2024 vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 18/01/2024; phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt;…

(ii) Đồng thời rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành để xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết) để đảm bảo đồng bộ, phù hợp với các quy định tại Luật Căn cước, Luật giao dịch điện tử,... và thực tiễn cung ứng, thực hiện các hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng trên nền tảng số.

Thứ hai, về hạ tầng:

(i) Tiếp tục nâng cấp, phát triển các hạ tầng thanh toán đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán đa dạng, ngày càng tăng nhanh của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế;

(ii) Thúc đẩy việc tích hợp, kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương, các ngành, lĩnh vực khác để người dân, doanh nghiệp được cung ứng và trải nghiệm các dịch vụ một cách liền mạch, xuyên suốt từ khâu tiếp nhận, đăng ký, sử dụng dịch vụ cho đến khâu thanh toán, kết thúc.

Thứ ba, về dữ liệu:

(i) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai hiệu quả Đề án 06/QĐ-TTg về ứng dụng dữ liệu dân cư, trong đó chú trọng khai thác thông tin Căn cước công dân gắn chip và tài khoản VneID để định danh, xác thực chính xác thông tin khách hàng và phối hợp, hỗ trợ trong quá trình cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng một cách an toàn, tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp.

(ii) Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để triển khai liên thông dữ liệu, qua đó cung cấp ngày càng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ở khắp các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế

(iii) Tổ chức tốt công tác quản trị, bảo mật dữ liệu khách hàng; ứng dụng và khai thác hiệu quả dữ liệu dựa trên các công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo/Học máy, Dữ liệu lớn,… để phục vụ công tác quản trị điều hành, xây dựng chính sách và phát triển các sản phẩm - dịch vụ đổi mới sáng tạo, tiện lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, về nguồn lực:

(i) Có chính sách thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu về công tác chuyển đổi số ngành Ngân hàng; bố trí nguồn lực hợp lý cho công tác đầu tư hạ tầng, đảm bảo phát triển phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

(ii) Tăng cường hợp tác, đẩy mạnh học hỏi nghiên cứu kinh nghiệm từ các tổ chức quốc tế, các quốc gia trong công tác chuyển đổi số để vận dụng một cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn hoạt động Ngân hàng tại Việt Nam.

Thứ năm, về công tác đảm bảo an ninh, an toàn: tăng cường việc phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông… trong công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi cung ứng dịch vụ trên môi trường số.

Thứ sáu, về công tác truyền thông, giáo dục tài chính: tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, hướng dẫn để nâng cao hiểu biết tài chính và hiểu biết số cho người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế nguy cơ kẻ xấu, tội phạm lợi dụng dịch vụ ngân hàng cho mục đích gian lận, lừa đảo.

Nhờ sự quyết tâm, chủ động và sáng tạo của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng trong quá trình chuyển đổi số, kết hợp với các hoạt động đáng chú ý tại sự kiện "Ngày chuyển đổi số năm 2024" của ngành Ngân hàng hôm nay, tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục đóng góp những phần quan trọng, thiết yếu cho 04 trụ cột đã đề ra nhằm phát triển kinh tế số quốc gia. Với sự quyết tâm từ Đảng, Nhà nước và Chính phủ, sự góp phần tích cực của các bộ ngành và địa phương, cùng với sự chủ động, quyết tâm và nỗ lực tăng cường từ Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức trong ngành, ngành Ngân hàng sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa, xứng đáng là một trong những lĩnh vực tiên phong, dẫn dắt trong công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.

Hương Giang
Nguồn:

Các tin khác

Ngành Ngân hàng: Tiếp tục nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt

Ngành Ngân hàng: Tiếp tục nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt

Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông (NHNN) phối hợp tổ chức Hội thảo Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt và tổ chức nhiều sự kiện khuyến khích giao dịch không tiền mặt
Ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai Đề án 06

Ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai Đề án 06

Sáng ngày 10/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ "điểm nghẽn" trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Tham dự tại điểm cầu NHNN có Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, đại diện một số Vụ, Cục đơn vị thuộc NHNN, các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành Ngân hàng…
ACB tăng cường bảo vệ khách hàng trong giao dịch trực tuyến với xác thực khuôn mặt

ACB tăng cường bảo vệ khách hàng trong giao dịch trực tuyến với xác thực khuôn mặt

Từ tháng 6/2024, ACB sẽ triển khai cho khách hàng đăng ký xác thực khuôn mặt nhằm tăng cường bảo mật tài khoản và bảo vệ các giao dịch trực tuyến giá trị lớn, đáp ứng Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
Sôi nổi sự kiện Ngày chuyển đổi số ở Phú Yên

Sôi nổi sự kiện Ngày chuyển đổi số ở Phú Yên

Sự kiện Ngày chuyển đổi số ở Phú Yên góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại của người dân khi tiếp cận với ngân hàng và sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số của ngành Ngân hàng Phú Yên
LPBank trả lương tới 2.500 USD/tháng để chiêu mộ nhân tài công nghệ

LPBank trả lương tới 2.500 USD/tháng để chiêu mộ nhân tài công nghệ

LPBank vừa chính thức triển khai chiến dịch tuyển dụng “T-Revolution” với mục tiêu tìm kiếm 300 nhân tài công nghệ, đáp ứng nhu cầu số hóa mạnh mẽ của ngân hàng trong thời gian tới. Được biết, đây là chiến dịch tuyển dụng nhân sự công nghệ lớn nhất năm 2024 của LPBank.
PVcomBank hướng tới chuyển đổi số toàn diện

PVcomBank hướng tới chuyển đổi số toàn diện

Việc lựa chọn nhà cung cấp giải pháp công nghệ phù hợp giúp PVcomBank thực hiện chiến lược chuyển đổi số toàn diện. Với nền tảng hạ tầng vững chắc trên AWS sẽ đảm bảo năng lực cần thiết để PVcomBank liên tục triển khai đổi mới sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ mới. Ông Trịnh Vinh Hiển, Phó Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin PVcomBank đã chia sẻ với phóng viên xung quanh vấn đề này.
NHNN phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2024

NHNN phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2024

Chiều nay 28/5, NHNN đã phối hợp với Báo Tuổi trẻ và các sở, ngành tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm 2024 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển thanh toán không tiền mặt an toàn”.
VietinBank: Dẫn đầu tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

VietinBank: Dẫn đầu tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

Chiều ngày 24/5/2024, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cập nhật kết quả kinh doanh (KQKD) quý I/2024 và định hướng hoạt động năm 2024.
LPBank vinh dự nhận giải thưởng “Triển khai Core Banking nhanh nhất Châu Á”

LPBank vinh dự nhận giải thưởng “Triển khai Core Banking nhanh nhất Châu Á”

Ngày 22/5/2024, tại Hà Nội, trong khuôn khổ sự kiện Bank of Tomorrow, Temenos - nhà cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Ngân hàng, đã vinh danh LPBank là ngân hàng “Triển khai Core Banking nhanh nhất Châu Á” (Fastest Core Banking Implementation in Asia).
Nghị định 52 - văn bản pháp lý quan trọng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Nghị định 52 - văn bản pháp lý quan trọng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Nghị định số 52/2024/NĐ-CP là văn bản pháp lý quan trọng về lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, có ảnh hưởng rộng đến nhiều lĩnh vực, đối tượng, tổ chức, cá nhân liên quan; góp phần tạo lập khuôn khổ pháp lý cơ bản, vững chắc cho hoạt thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho chuyển đổi số ngành Ngân hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, tiện ích, an toàn với chi phí hợp lý.
OCB đạt tốc độ triển khai công nghệ nhanh gấp 3 lần so với chuẩn ngành

OCB đạt tốc độ triển khai công nghệ nhanh gấp 3 lần so với chuẩn ngành

Ngày 15/5/2024, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã chính thức ra mắt phiên bản OCB OMNI thế hệ mới, hiện đại nhất hiện nay. Dự án này đã đi vào hoạt động chỉ sau 6 tháng triển khai trong khi tiêu chuẩn ngành để phát triển và chuyển đổi sang nền tảng đa kênh đến hợp kênh toàn diện thường mất khoảng 18 tháng.
Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã giới thiệu những giải pháp số ưu việt. Đây là những sản phẩm dịch vụ đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường.
Techcombank tiên phong chuyển đổi tài chính số

Techcombank tiên phong chuyển đổi tài chính số

Tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”, Techcombank tiếp tục tiên phong mang đến những giải pháp tiêu biểu trên ứng dụng ngân hàng số, nhằm nâng tầm trải nghiệm giao dịch thanh toán liền mạch, bảo mật và an toàn cho khách hàng.
Dấu ấn BIDV tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Dấu ấn BIDV tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024, BIDV đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, đồng thời khẳng định được vị thế tiên phong trong công tác chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số ngành Ngân hàng nói riêng.
Giải pháp xử lý các tài khoản nghi ngờ gian lận giả mạo bất hợp pháp

Giải pháp xử lý các tài khoản nghi ngờ gian lận giả mạo bất hợp pháp

Tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024, ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã chia sẻ giải pháp xử lý các tài khoản nghi ngờ gian lận giả mạo bất hợp pháp hiện nay.
Xem thêm
Báo chí ngày càng khẳng định vị thế

Báo chí ngày càng khẳng định vị thế

Chỉ còn 1 năm nữa là nền báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tròn một trăm tuổi. Trải qua gần trăm năm ấy, từ buổi ban đầu còn vô vàn khó khăn, gian khổ… được đặt dưới sự dìu dắt, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh tụ cách mạng tiền bối khác, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng trưởng thành, có những bước phát triển và đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém

Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém

Đó là một trong những lý do chính dẫn tới tín dụng tăng trưởng chậm trong gần 6 tháng đầu năm được các ngân hàng chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024.
Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải thực chất, có tính mở và khả thi

Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải thực chất, có tính mở và khả thi

Sáng 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

NHNN vừa có văn bản số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 gửi UBND các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
day manh tang truong tin dung nam 2024

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 19/06/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đồng chủ trì.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Nhờ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được triển khai tích cực, người dân địa phương được tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần tạo việc làm, vươn lên làm ăn thoát nghèo bền vững.
NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân

NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 15/6/2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị (NHNN Quảng Trị) phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) chi nhánh Quảng Bình, PGD NHHTX Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động chuyển tiền, thanh toán qua tài khoản của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Chiều ngày 13/6/2024, NHNN chi nhánh Thừa Thiên Huế cùng với Sở Xây dựng tỉnh đã làm việc với các ngân hàng, doanh nghiệp và chủ đầu tư nhằm đẩy mạnh triển khai cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn.
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
BVBank triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt -  bảo vệ tối đa tài khoản khách hàng

BVBank triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt - bảo vệ tối đa tài khoản khách hàng

Nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản của khách hàng, đồng thời bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) tại Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, từ ngày 01/07/2024, BVBank chính thức triển khai phương thức xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.
VietinBank tặng tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền cho doanh nghiệp

VietinBank tặng tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký 1 lần để được hưởng combo ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ ngân hàng thường xuyên và thiết yếu của doanh nghiệp, gồm: Phí chuyển tiền VND tại quầy, phí giao dịch ngân hàng điện tử, tặng tài khoản số đẹp.
MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền

MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp khách hàng thêm an tâm khi chuyển tiền.
Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Ngày 18/6/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân. Đây được coi là đợt cập nhật lớn nhất kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2020 với toàn bộ giao diện và luồng trải nghiệm được thiết kế mới hoàn toàn cho từng phân khúc, cùng với những dịch vụ, tiện ích mới lần đầu tiên xuất hiện trên VCB Digibank.
5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

Gửi tiết kiệm là một trong những lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất bởi người gửi có thể giữ được số tiền gốc ban đầu mà sau một khoảng thời gian nhất định còn được nhận thêm tiền lãi. Hơn thế nữa, khoản tiền gửi tiết kiệm còn được bảo hiểm tiền gửi.
Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Nhằm hỗ trợ tài chính cho người dân, thúc đẩy tiêu dùng, Sacombank cung cấp gói vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 6,5% dành cho khách hàng có nhu cầu mua, xây, sửa chữa bất động sản; mua xe; sắm sửa các vật dụng, thiết bị cần thiết nhằm phục vụ đời sống. Gói vay dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2024.
Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Nhằm đẩy mạnh kinh doanh và tăng cường phát triển công nghệ số tại ngân hàng, Sacombank đang tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại nhiều vị trí chủ chốt ở Hội sở chính (266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Theo đại diện siêu thị MediaMart, số lượng khách hàng mua sắm thanh toán qua thẻ tín dụng tăng mạnh theo từng năm. Thẻ tín dụng đang trở nên phổ biến trong các hoạt động thanh toán của người tiêu dùng. Bởi thanh toán qua thẻ tín dụng mang lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng, vừa nhanh chóng, thuận tiện lại được hưởng nhiều ưu đãi… Bên cạnh đó, siêu thị cũng kết hợp với các ngân hàng ưu đãi lãi suất trả góp 0% qua thẻ tín dụng giúp khách hàng mua sắm dễ dàng hơn.
Phiên bản di động