Quỹ tín dụng nhân dân: Nguồn lực nhỏ cho hiệu quả lớn

10:30 | 06/03/2019 Thực tiễn
aa
Hệ thống QTDND phát triển cả về lượng và chất trong các mặt hoạt động, góp phần hỗ trợ cho các thành viên trên địa bàn phát triển sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nâng cao đời sống của người dân, đóng góp không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương, đẩy lùi tín dụng đen.
QTDND Quý Sơn: Điểm tựa cho phát triển kinh tế tại địa phương
Lành mạnh hóa hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Đảm bảo ổn định hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của NHNN Chi nhánh Quảng Bình, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018, Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết 42/2017/QH14; tiếp tục chuyển tiếp hoạt động theo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015.

Đến nay, hệ thống QTDND phát triển cả về lượng và chất trong các mặt hoạt động, góp phần hỗ trợ cho các thành viên trên địa bàn phát triển sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nâng cao đời sống của người dân, đóng góp không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương, đẩy lùi tín dụng đen.

Quỹ tín dụng nhân dân: Nguồn lực nhỏ cho hiệu quả lớn
Củng cố và phát triển hệ thống QTDND luôn là nhiệm vụ thường xuyên được NHNN Chi nhánh Quảng Bình quán triệt, triển khai thực hiện

Ổn định nội lực

“Nếu như lãi suất cho vay luôn là một trong những ưu tư của người dân khi lựa chọn QTDND so với ngân hàng thương mại, thì tại QTDND Vạn Trạch (Quảng Bình), lãi suất trở thành động lực thu hút người dân và thành viên vay vốn sản xuất kinh doanh, qua đó, nhiều hộ gia đình vươn lên giàu có, kinh tế địa phương ngày càng phát triển…”, tâm sự của ông Hoàng Thanh Trắc, Giám đốc QTDND Vạn Trạch 6 năm trước nghe thật lạ. Bởi lẽ thường quy mô món vay càng nhỏ, lãi suất càng cao. Song hai chữ “thành viên” trở thành máu thịt, tâm huyết trong phát triển quỹ chính là nguyên nhân để quỹ đặt lợi ích hỗ trợ từng thành viên, người dân ở vùng đất còn nhiều khó khăn Bố Trạch, Quảng Bình.

Một quỹ tín dụng đã hơn 60 năm hoạt động từ năm 1958 tồn tại và phát triển đã là một kỳ tích, song quan trọng hơn là sự hoạt động của quỹ đã hỗ trợ cho trên 70% số hộ dân trên 6 địa bàn phụ trách, trong đó có 2 xã miền núi với 4.672 thành viên tham gia, tăng 1.421 thành viên so với cuối năm 2014, tỷ lệ tăng là 143,7%. Nhiều địa bàn, ngoài nguồn vốn hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách từ NHCSXH thì nguồn vốn của QTDND là cơ hội tiếp cận vốn duy nhất để phát triển sản xuất kinh doanh, hay khi món vay nhỏ, đột xuất, không cần tài sản thế chấp và chỉ mất đôi ba tiếng là có thể nhận vốn vay.

Những dòng vốn tín dụng đôi khi là cơ hội duy nhất như thế trên địa bàn Quảng Bình không chỉ có ở Vạn Trạch, mà được lan rộng với sự phát triển của hệ thống QTDND cùng sự hỗ trợ của NHNN Chi nhánh Quảng Bình. Toàn tỉnh hiện có 24 QTDND hoạt động trên địa bàn 60 xã/ phường/ thị trấn. Có 17/24 đơn vị được phép mở rộng địa bàn hoạt động. Trong năm 2018, NHNN Chi nhánh đã có văn bản chấp thuận thành lập 6 phòng giao dịch của 5 QTDND, trong đó có 2 phòng giao dịch khai trương hoạt động.

Tuy nhiên, sự mở rộng đó là có định hướng và quản chế nghiêm ngặt. Ví như thực hiện Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015, năm 2017 Chi nhánh NHNN đã ban hành quyết định thu hồi địa bàn không liền kề của 3 QTDND. Hiện 3 đơn vị đang hoàn thành quy định chuyển tiếp về địa bàn hoạt động theo quy định tại Thông tư 04. 24/24 QTDND đã hoàn thành chuyển tiếp về mức góp vốn tối đa của một thành viên theo quy định. Hay như về quản trị điều hành, thời gian qua, bộ máy quản trị, điều hành của các QTDND trong tỉnh cơ bản đã được kiện toàn, củng cố, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định…

Từng QTDND cũng đã tranh thủ sự chỉ đạo hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại đối với hoạt động của QTDND; chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển hệ thống QTDND. Từ đó đã khẳng định được vai trò, uy tín của hệ thống QTDND đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương, tạo dựng lòng tin của nhân dân đối với hoạt động của hệ thống QTDND.

Bài toán mở rộng sự hỗ trợ thành viên và nâng cao năng lực tài chính tại QTDND được Chi nhánh NHNN tỉnh chỉ đạo các QTDND thực hiện song hành. Đến 31/12/2018 tổng tài sản của toàn hệ thống các QTDND trên địa bàn đạt 3.495,6 tỷ đồng, tăng 20,2% so cuối năm trước. Vốn tự có toàn hệ thống đạt 174,8 tỷ đồng, chiếm 5% tổng nguồn vốn, tăng 22,8%. Vốn điều lệ đạt 103,8 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cuối năm trước.

Các QTDND trên địa bàn đã tích cực xử lý nợ xấu. Riêng năm 2018 các QTDND đã trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) được 6.149 triệu đồng, số dư DPRR đến cuối năm còn 25.089 triệu đồng, xử lý được 1.835 triệu đồng nợ xấu, trong đó: thu từ khách hàng 898 triệu đồng. Còn tính từ thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực 15/8/2017 đến cuối tháng 12/2018, số nợ xấu đã xử lý là 2.942 triệu đồng, trong đó khách hàng trả nợ là 2.034 triệu đồng (chiếm 69,1%), sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro chiếm 29,1%, xử lý ngoại bảng chiếm 1,8%. Mở rộng đi đôi với kiểm soát, lại có thêm sự hỗ trợ giám sát từ NHNN Chi nhánh, hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn ngày càng đóng góp sâu vào tiến trình phát triển kinh tế của tỉnh.

Để vươn xa hơn

Đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn của hệ thống QTDND trên địa bàn đạt 3.495,6 tỷ đồng, tăng 20,2% so 31/12/2017. Trong đó huy động tiền gửi tăng trưởng ổn định đạt 3.035,3 tỷ đồng (chiếm 86,9% tổng nguồn vốn), tăng 18,3% so 31/12/2017. Trên một địa bàn kinh tế đang trong thời kỳ tích lũy, nguồn vốn huy động từ địa phương thấp hơn nhu cầu, Ngân hàng Hợp tác xã đã góp thêm một trợ lực lớn cho các địa bàn còn thiếu vốn. Đến 31/12/2018, nguồn vốn vay của các QTDND là 191,9 tỷ đồng (chiếm 5,9% tổng nguồn vốn), tăng 70,4% so cuối năm trước; chủ yếu là vay Ngân hàng Hợp tác xã: 190,9 tỷ đồng.

Đây là tiền đề để các QTDND phát huy vai trò hỗ trợ nguồn vốn cho các thành viên. Đến 31/12/2018, tổng dư nợ cho vay đạt 3.028 tỷ đồng (chiếm 86,6% tổng nguồn vốn), tăng 23,2% so 31/12/2017; bình quân 126,2 tỷ đồng/quỹ. Đơn vị có dư nợ cho vay cao nhất Nhân Trạch (364,9 tỷ đồng), Vạn Trạch (360,6 tỷ đồng); thấp nhất Phú Thủy (21,1 tỷ đồng), Hải Trạch (39,3 tỷ đồng). Chất lượng tín dụng của các QTDND tương đối tốt với tỷ lệ nợ xấu thấp. 16/24 đơn vị có tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, 8/24 đơn vị không có nợ xấu. Đáng nói hơn là con số thành viên có cơ hội tiếp cận tín dụng lên đến 52.199 thành viên, tăng 3.329 thành viên (+6,8%) so với cuối năm trước. Bình quân đạt 2.174 thành viên/quỹ.

Cùng với các dịch vụ ngân hàng truyền thống, các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng được mở rộng trong hệ thống QTDND. Đến cuối năm 2018, có 8 QTDND được NHNN cấp Giấy phép chi trả ngoại tệ. Trong năm đã chi trả được 78,3 tỷ đồng (tương đương 3.368 ngàn USD), tăng 23,5% so năm trước. Đến cuối năm 2018, có 21 QTDND đã thực hiện thanh toán trong hệ thống nhằm phục vụ nhu cầu của thành viên, khách hàng, đồng thời từng bước đa dạng hóa dịch vụ của QTDND. Doanh số chuyển tiền trong năm đạt 679,6 tỷ đồng, tăng 42,8% so năm trước.

Tuy nhiên, kết quả của các cuộc thanh tra tại các QTDND cho thấy còn một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các quy định do chưa phù hợp với tình hình thực tế, như mức vốn góp xác lập tư cách thành viên, Tổng mức nhận tiền gửi từ thành viên so với tổng mức nhận tiền gửi, quy định về chuyển tiếp địa bàn hoạt động. Cùng với đó còn tồn tại sự yếu kém trong nội tại QTDND về điều hành, quản trị, nguồn nhân lực. Việc thực hiện khắc phục kiến nghị sau thanh tra ở một số quỹ còn chậm. Các kỹ năng mềm hầu như chưa được các QTDND quan tâm đầy đủ…

Chính vì vậy, Giám đốc NHNN Chi nhánh Quảng Bình Đinh Quang Hiếu, cho biết trong năm 2019, NHNN Chi nhánh tiếp tục tập trung rà soát, củng cố, chấn chỉnh toàn bộ hệ thống QTDND hiện nay nhằm đảm bảo ổn định, an toàn, lành mạnh và hiệu quả đi đôi với mở rộng vững chắc các QTDND mới ở khu vực nông thôn. Đồng thời thanh tra, giám sát toàn diện hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn; đảm bảo quy mô hoạt động của hệ thống phù hợp với mô hình tổ chức tín dụng hợp tác; sát đúng với bản chất của mô hình kinh tế tập thể với mục tiêu tương trợ giữa các thành viên trên cơ sở liên kết trong cùng địa bàn xã, phường, thị trấn.

“Đó là cơ sở cho sự ổn định, lành mạnh và an toàn hoạt động của hệ thống QTDND”, ông Đinh Quang Hiếu nhấn mạnh. Chi nhánh NHNN tỉnh cũng đã định hướng một số chỉ tiêu cụ thể của hệ thống QTDND: Dư nợ tín dụng tăng tối đa 17%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%/tổng dư nợ cho vay; vốn điều lệ tăng tối thiểu 20%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là 30%.

Đặc biệt, NHNN Chi nhánh tỉnh sẽ chỉ đạo và giám sát việc điều chỉnh hoạt động nhằm tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của mô hình kinh tế hợp tác xã, bảo đảm QTDND hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xóa đói, giảm nghèo và đẩy lùi cho vay nặng lãi. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019. Tiếp tục triển khai thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 2/10/2018 của NHNN Việt Nam.

Nhất Thanh – Quang Bình
Nguồn:

Các tin khác

Agribank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến

Agribank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, kể từ ngày 17/6/2024, Agribank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến ngay trên Website Agribank.
Ngân hàng Xây dựng sẵn sàng cho hành trình mới

Ngân hàng Xây dựng sẵn sàng cho hành trình mới

Năm 2024 được xác định là năm chuyển biến mạnh mẽ, cùng với công tác hoàn thiện để thực hiện chuyển giao theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ngân hàng Xây dựng (CB) đã sẵn sàng, chuẩn bị các nguồn lực cho hành trình bước vào giai đoạn mới, tiếp tục phát triển lành mạnh và giữ vững tăng trưởng ổn định sau thời gian thực hiện tái cơ cấu.
NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

NHNN vừa ban hành Văn bản 4885/NHNN-TTGSNH gửi các ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về NHNN trước ngày 15/7.
Phối hợp thông tin, tuyên truyền về bình ổn thị trường vàng

Phối hợp thông tin, tuyên truyền về bình ổn thị trường vàng

Ngày 14/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh gửi văn bản đến Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và UBND các quận, huyện thành phố Thủ Đức đề nghị phối hợp thông tin, tuyên truyền về các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh và mua, bán vàng bình ổn thị trường.
Sáng 14/6: Tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng

Sáng 14/6: Tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (14/6), tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại phần lớn ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 3-10 đồng so với phiên trước; giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.461 VND/USD.
Cán bộ Agribank liên tục ngăn chặn kịp thời lừa đảo bảo vệ tài sản cho khách hàng

Cán bộ Agribank liên tục ngăn chặn kịp thời lừa đảo bảo vệ tài sản cho khách hàng

Năm 2023, cán bộ nhân viên trong hệ thống Agribank đã giúp khách hàng thoát khỏi hơn 170 vụ lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ được tài sản trị giá gần 19 tỷ đồng trong tài khoản của khách hàng.
TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế

TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết, tăng trưởng tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế.
Thay đổi cách tiếp cận trong quản lý để thúc đẩy Fintech phát triển

Thay đổi cách tiếp cận trong quản lý để thúc đẩy Fintech phát triển

Sáng 13/6, tại Hà Nội, Viện Chiến lược ngân hàng phối hợp cùng nhóm nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ “Fintech tại Việt Nam: Thực trạng, xu hướng phát triển và khuyến nghị chính sách” tổ chức Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu. Đề tài do TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV làm chủ nhiệm.
Sáng 13/6: Tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng

Sáng 13/6: Tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (13/6), tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại phần lớn ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 2-10 đồng so với phiên trước; giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.457 VND/USD.
E-Fast: Gói vay nhanh 5,25% - “Cú huých” tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

E-Fast: Gói vay nhanh 5,25% - “Cú huých” tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

Một trong những khó khăn phổ biến của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hiện nay là tình trạng thiếu hụt vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục cải tiến quy định, cung cấp nhiều gói vay linh hoạt để tạo điều kiện cho SME tiếp cận vốn thuận lợi và hiệu quả hơn.
Sáng 11/6: Tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng

Sáng 11/6: Tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (11/6), tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 5-10 đồng so với phiên trước; giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.462 VND/USD.
Sớm sửa đổi Nghị định 24 để ổn định thị trường vàng

Sớm sửa đổi Nghị định 24 để ổn định thị trường vàng

Sáng ngày 10/6/2024, NHNN thông báo giá bán vàng miếng SJC cho 4 NHTM và Công ty SJC là 75.980.000 đồng/lượng không thay đổi so với cuối tuần trước (ngày 7/6). Đây là phiên thứ 3 liên tiếp NHNN duy trì mức giá bán trên. NHNN sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp.
Đồng Tháp: Dư nợ tín dụng ước đạt gần 108.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Đồng Tháp: Dư nợ tín dụng ước đạt gần 108.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Đến cuối tháng 6/2024, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Đồng Tháp ước đạt khoảng 108.095 tỷ đồng, tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Sáng 10/6: Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ phiên đầu tuần

Sáng 10/6: Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ phiên đầu tuần

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (10/6), tỷ giá trung tâm tăng 1 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại một số ít ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 20-30 đồng so với phiên trước; giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.454 VND/USD.
Chuyên gia đề xuất đánh thuế với giao dịch vàng để giảm đầu cơ, tích trữ

Chuyên gia đề xuất đánh thuế với giao dịch vàng để giảm đầu cơ, tích trữ

Ngày 9/6, NHNN Việt Nam (NHNN) tổ chức cuộc họp để trao đổi về chính sách quản lý thị trường vàng và bàn sửa đổi Nghị định số 24/2012/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định số 24). Tham dự buổi họp có Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng, các chuyên gia kinh tế và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc NHNN.
Xem thêm
Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

NHNN vừa có văn bản số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 gửi UBND các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Tháo vòng "kim cô" cho kinh tế báo chí

Tháo vòng "kim cô" cho kinh tế báo chí

Đây là những vấn đề được các chuyên gia trao đổi tại hội thảo “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức ngày 14/6.
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu ngân hàng bán vàng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu ngân hàng bán vàng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo giám đốc các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước bán vàng trực tiếp cho người dân phối hợp và cung cấp kịp thời thông tin liên quan cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố nhằm xác minh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động ngân hàng.
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền núi, trung du Bắc Bộ

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền núi, trung du Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 10/6/2024 yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.
ngan hang nha nuoc khuyen cao nguoi dan than trong mua ban vang

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân thận trọng mua, bán vàng

Ngày 5/6/2024, ngân hàng nhà nước thông báo giá bán vàng miếng SJC cho 4 ngân hàng thương mại và Công ty SJC là 76.980.000 nghìn đồng/lượng tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày 4/6. Việc thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế dẫn tới giá bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể sẽ còn giảm trong thời gian tới. Vì vậy, người dân cũng cần rất thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Nhờ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được triển khai tích cực, người dân địa phương được tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần tạo việc làm, vươn lên làm ăn thoát nghèo bền vững.
NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân

NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 15/6/2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị (NHNN Quảng Trị) phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) chi nhánh Quảng Bình, PGD NHHTX Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động chuyển tiền, thanh toán qua tài khoản của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Chiều ngày 13/6/2024, NHNN chi nhánh Thừa Thiên Huế cùng với Sở Xây dựng tỉnh đã làm việc với các ngân hàng, doanh nghiệp và chủ đầu tư nhằm đẩy mạnh triển khai cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn.
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Ngày 18/6/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân. Đây được coi là đợt cập nhật lớn nhất kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2020 với toàn bộ giao diện và luồng trải nghiệm được thiết kế mới hoàn toàn cho từng phân khúc, cùng với những dịch vụ, tiện ích mới lần đầu tiên xuất hiện trên VCB Digibank.
5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

Gửi tiết kiệm là một trong những lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất bởi người gửi có thể giữ được số tiền gốc ban đầu mà sau một khoảng thời gian nhất định còn được nhận thêm tiền lãi. Hơn thế nữa, khoản tiền gửi tiết kiệm còn được bảo hiểm tiền gửi.
Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Nhằm hỗ trợ tài chính cho người dân, thúc đẩy tiêu dùng, Sacombank cung cấp gói vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 6,5% dành cho khách hàng có nhu cầu mua, xây, sửa chữa bất động sản; mua xe; sắm sửa các vật dụng, thiết bị cần thiết nhằm phục vụ đời sống. Gói vay dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2024.
Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Nhằm đẩy mạnh kinh doanh và tăng cường phát triển công nghệ số tại ngân hàng, Sacombank đang tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại nhiều vị trí chủ chốt ở Hội sở chính (266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Theo đại diện siêu thị MediaMart, số lượng khách hàng mua sắm thanh toán qua thẻ tín dụng tăng mạnh theo từng năm. Thẻ tín dụng đang trở nên phổ biến trong các hoạt động thanh toán của người tiêu dùng. Bởi thanh toán qua thẻ tín dụng mang lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng, vừa nhanh chóng, thuận tiện lại được hưởng nhiều ưu đãi… Bên cạnh đó, siêu thị cũng kết hợp với các ngân hàng ưu đãi lãi suất trả góp 0% qua thẻ tín dụng giúp khách hàng mua sắm dễ dàng hơn.
“Thẻ không số” giải pháp nâng cao bảo mật và an toàn cho giao dịch không tiền mặt

“Thẻ không số” giải pháp nâng cao bảo mật và an toàn cho giao dịch không tiền mặt

Hội thảo thuộc chương trình “Ngày không tiền mặt 2024” với chủ đề “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt” đã đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; cũng như nâng cao khả năng bảo vệ cho giao dịch cá nhân và người dùng.
Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích, ít âu lo

Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích, ít âu lo

Nhân dịp hè 2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) triển khai chương trình ưu đãi “Chọn SeABank - Nhiều lợi ích, Ít âu lo” với nhiều lợi ích thiết thực dành cho khách hàng cá nhân khi vay mua nhà, vay kinh doanh với lãi suất chỉ 5,5%/năm, chi tiêu thẻ không lo phí, an tâm sống khỏe.
Nhận "cơn mưa" quà tặng từ NAPAS tại Lễ hội không tiền mặt Cashless Day 2024

Nhận "cơn mưa" quà tặng từ NAPAS tại Lễ hội không tiền mặt Cashless Day 2024

Tại gian hàng của NAPAS trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội không tiền mặt (Cashless town), các khách hàng sẽ được trải nghiệm các xu hướng thanh toán mới gồm: thanh toán chạm điện thoại (Tap to Phone), cho phép sử dụng chiếc điện thoại di động thay thế cho máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS); thanh toán không tiếp xúc bằng công nghệ xác thực thông qua nhận dạng khuôn mặt của người dùng… và nhận quà là 01 chú gấu bông đáng yêu
Phiên bản di động