Quỹ tín dụng nhân dân: Nguồn lực nhỏ cho hiệu quả lớn

10:30 | 06/03/2019 Thực tiễn
aa
Hệ thống QTDND phát triển cả về lượng và chất trong các mặt hoạt động, góp phần hỗ trợ cho các thành viên trên địa bàn phát triển sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nâng cao đời sống của người dân, đóng góp không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương, đẩy lùi tín dụng đen.
QTDND Quý Sơn: Điểm tựa cho phát triển kinh tế tại địa phương
Lành mạnh hóa hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Đảm bảo ổn định hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của NHNN Chi nhánh Quảng Bình, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018, Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết 42/2017/QH14; tiếp tục chuyển tiếp hoạt động theo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015.

Đến nay, hệ thống QTDND phát triển cả về lượng và chất trong các mặt hoạt động, góp phần hỗ trợ cho các thành viên trên địa bàn phát triển sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nâng cao đời sống của người dân, đóng góp không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương, đẩy lùi tín dụng đen.

Quỹ tín dụng nhân dân: Nguồn lực nhỏ cho hiệu quả lớn
Củng cố và phát triển hệ thống QTDND luôn là nhiệm vụ thường xuyên được NHNN Chi nhánh Quảng Bình quán triệt, triển khai thực hiện

Ổn định nội lực

“Nếu như lãi suất cho vay luôn là một trong những ưu tư của người dân khi lựa chọn QTDND so với ngân hàng thương mại, thì tại QTDND Vạn Trạch (Quảng Bình), lãi suất trở thành động lực thu hút người dân và thành viên vay vốn sản xuất kinh doanh, qua đó, nhiều hộ gia đình vươn lên giàu có, kinh tế địa phương ngày càng phát triển…”, tâm sự của ông Hoàng Thanh Trắc, Giám đốc QTDND Vạn Trạch 6 năm trước nghe thật lạ. Bởi lẽ thường quy mô món vay càng nhỏ, lãi suất càng cao. Song hai chữ “thành viên” trở thành máu thịt, tâm huyết trong phát triển quỹ chính là nguyên nhân để quỹ đặt lợi ích hỗ trợ từng thành viên, người dân ở vùng đất còn nhiều khó khăn Bố Trạch, Quảng Bình.

Một quỹ tín dụng đã hơn 60 năm hoạt động từ năm 1958 tồn tại và phát triển đã là một kỳ tích, song quan trọng hơn là sự hoạt động của quỹ đã hỗ trợ cho trên 70% số hộ dân trên 6 địa bàn phụ trách, trong đó có 2 xã miền núi với 4.672 thành viên tham gia, tăng 1.421 thành viên so với cuối năm 2014, tỷ lệ tăng là 143,7%. Nhiều địa bàn, ngoài nguồn vốn hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách từ NHCSXH thì nguồn vốn của QTDND là cơ hội tiếp cận vốn duy nhất để phát triển sản xuất kinh doanh, hay khi món vay nhỏ, đột xuất, không cần tài sản thế chấp và chỉ mất đôi ba tiếng là có thể nhận vốn vay.

Những dòng vốn tín dụng đôi khi là cơ hội duy nhất như thế trên địa bàn Quảng Bình không chỉ có ở Vạn Trạch, mà được lan rộng với sự phát triển của hệ thống QTDND cùng sự hỗ trợ của NHNN Chi nhánh Quảng Bình. Toàn tỉnh hiện có 24 QTDND hoạt động trên địa bàn 60 xã/ phường/ thị trấn. Có 17/24 đơn vị được phép mở rộng địa bàn hoạt động. Trong năm 2018, NHNN Chi nhánh đã có văn bản chấp thuận thành lập 6 phòng giao dịch của 5 QTDND, trong đó có 2 phòng giao dịch khai trương hoạt động.

Tuy nhiên, sự mở rộng đó là có định hướng và quản chế nghiêm ngặt. Ví như thực hiện Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015, năm 2017 Chi nhánh NHNN đã ban hành quyết định thu hồi địa bàn không liền kề của 3 QTDND. Hiện 3 đơn vị đang hoàn thành quy định chuyển tiếp về địa bàn hoạt động theo quy định tại Thông tư 04. 24/24 QTDND đã hoàn thành chuyển tiếp về mức góp vốn tối đa của một thành viên theo quy định. Hay như về quản trị điều hành, thời gian qua, bộ máy quản trị, điều hành của các QTDND trong tỉnh cơ bản đã được kiện toàn, củng cố, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định…

Từng QTDND cũng đã tranh thủ sự chỉ đạo hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại đối với hoạt động của QTDND; chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển hệ thống QTDND. Từ đó đã khẳng định được vai trò, uy tín của hệ thống QTDND đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương, tạo dựng lòng tin của nhân dân đối với hoạt động của hệ thống QTDND.

Bài toán mở rộng sự hỗ trợ thành viên và nâng cao năng lực tài chính tại QTDND được Chi nhánh NHNN tỉnh chỉ đạo các QTDND thực hiện song hành. Đến 31/12/2018 tổng tài sản của toàn hệ thống các QTDND trên địa bàn đạt 3.495,6 tỷ đồng, tăng 20,2% so cuối năm trước. Vốn tự có toàn hệ thống đạt 174,8 tỷ đồng, chiếm 5% tổng nguồn vốn, tăng 22,8%. Vốn điều lệ đạt 103,8 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cuối năm trước.

Các QTDND trên địa bàn đã tích cực xử lý nợ xấu. Riêng năm 2018 các QTDND đã trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) được 6.149 triệu đồng, số dư DPRR đến cuối năm còn 25.089 triệu đồng, xử lý được 1.835 triệu đồng nợ xấu, trong đó: thu từ khách hàng 898 triệu đồng. Còn tính từ thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực 15/8/2017 đến cuối tháng 12/2018, số nợ xấu đã xử lý là 2.942 triệu đồng, trong đó khách hàng trả nợ là 2.034 triệu đồng (chiếm 69,1%), sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro chiếm 29,1%, xử lý ngoại bảng chiếm 1,8%. Mở rộng đi đôi với kiểm soát, lại có thêm sự hỗ trợ giám sát từ NHNN Chi nhánh, hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn ngày càng đóng góp sâu vào tiến trình phát triển kinh tế của tỉnh.

Để vươn xa hơn

Đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn của hệ thống QTDND trên địa bàn đạt 3.495,6 tỷ đồng, tăng 20,2% so 31/12/2017. Trong đó huy động tiền gửi tăng trưởng ổn định đạt 3.035,3 tỷ đồng (chiếm 86,9% tổng nguồn vốn), tăng 18,3% so 31/12/2017. Trên một địa bàn kinh tế đang trong thời kỳ tích lũy, nguồn vốn huy động từ địa phương thấp hơn nhu cầu, Ngân hàng Hợp tác xã đã góp thêm một trợ lực lớn cho các địa bàn còn thiếu vốn. Đến 31/12/2018, nguồn vốn vay của các QTDND là 191,9 tỷ đồng (chiếm 5,9% tổng nguồn vốn), tăng 70,4% so cuối năm trước; chủ yếu là vay Ngân hàng Hợp tác xã: 190,9 tỷ đồng.

Đây là tiền đề để các QTDND phát huy vai trò hỗ trợ nguồn vốn cho các thành viên. Đến 31/12/2018, tổng dư nợ cho vay đạt 3.028 tỷ đồng (chiếm 86,6% tổng nguồn vốn), tăng 23,2% so 31/12/2017; bình quân 126,2 tỷ đồng/quỹ. Đơn vị có dư nợ cho vay cao nhất Nhân Trạch (364,9 tỷ đồng), Vạn Trạch (360,6 tỷ đồng); thấp nhất Phú Thủy (21,1 tỷ đồng), Hải Trạch (39,3 tỷ đồng). Chất lượng tín dụng của các QTDND tương đối tốt với tỷ lệ nợ xấu thấp. 16/24 đơn vị có tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, 8/24 đơn vị không có nợ xấu. Đáng nói hơn là con số thành viên có cơ hội tiếp cận tín dụng lên đến 52.199 thành viên, tăng 3.329 thành viên (+6,8%) so với cuối năm trước. Bình quân đạt 2.174 thành viên/quỹ.

Cùng với các dịch vụ ngân hàng truyền thống, các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng được mở rộng trong hệ thống QTDND. Đến cuối năm 2018, có 8 QTDND được NHNN cấp Giấy phép chi trả ngoại tệ. Trong năm đã chi trả được 78,3 tỷ đồng (tương đương 3.368 ngàn USD), tăng 23,5% so năm trước. Đến cuối năm 2018, có 21 QTDND đã thực hiện thanh toán trong hệ thống nhằm phục vụ nhu cầu của thành viên, khách hàng, đồng thời từng bước đa dạng hóa dịch vụ của QTDND. Doanh số chuyển tiền trong năm đạt 679,6 tỷ đồng, tăng 42,8% so năm trước.

Tuy nhiên, kết quả của các cuộc thanh tra tại các QTDND cho thấy còn một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các quy định do chưa phù hợp với tình hình thực tế, như mức vốn góp xác lập tư cách thành viên, Tổng mức nhận tiền gửi từ thành viên so với tổng mức nhận tiền gửi, quy định về chuyển tiếp địa bàn hoạt động. Cùng với đó còn tồn tại sự yếu kém trong nội tại QTDND về điều hành, quản trị, nguồn nhân lực. Việc thực hiện khắc phục kiến nghị sau thanh tra ở một số quỹ còn chậm. Các kỹ năng mềm hầu như chưa được các QTDND quan tâm đầy đủ…

Chính vì vậy, Giám đốc NHNN Chi nhánh Quảng Bình Đinh Quang Hiếu, cho biết trong năm 2019, NHNN Chi nhánh tiếp tục tập trung rà soát, củng cố, chấn chỉnh toàn bộ hệ thống QTDND hiện nay nhằm đảm bảo ổn định, an toàn, lành mạnh và hiệu quả đi đôi với mở rộng vững chắc các QTDND mới ở khu vực nông thôn. Đồng thời thanh tra, giám sát toàn diện hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn; đảm bảo quy mô hoạt động của hệ thống phù hợp với mô hình tổ chức tín dụng hợp tác; sát đúng với bản chất của mô hình kinh tế tập thể với mục tiêu tương trợ giữa các thành viên trên cơ sở liên kết trong cùng địa bàn xã, phường, thị trấn.

“Đó là cơ sở cho sự ổn định, lành mạnh và an toàn hoạt động của hệ thống QTDND”, ông Đinh Quang Hiếu nhấn mạnh. Chi nhánh NHNN tỉnh cũng đã định hướng một số chỉ tiêu cụ thể của hệ thống QTDND: Dư nợ tín dụng tăng tối đa 17%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%/tổng dư nợ cho vay; vốn điều lệ tăng tối thiểu 20%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là 30%.

Đặc biệt, NHNN Chi nhánh tỉnh sẽ chỉ đạo và giám sát việc điều chỉnh hoạt động nhằm tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của mô hình kinh tế hợp tác xã, bảo đảm QTDND hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xóa đói, giảm nghèo và đẩy lùi cho vay nặng lãi. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019. Tiếp tục triển khai thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 2/10/2018 của NHNN Việt Nam.

Nhất Thanh – Quang Bình
Nguồn:

Các tin khác

Tỷ giá sáng 29/5: Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ phiên đầu tuần

Tỷ giá sáng 29/5: Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ phiên đầu tuần

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 8h sáng nay (29/5), tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 1 đồng, giá mua - bán đồng bạc xanh tại một số ngân hàng cũng tăng nhẹ từ 5-10 đồng so với cùng thời điểm phiên trước.
Dịch vụ tài chính - ngân hàng phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có

Dịch vụ tài chính - ngân hàng phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có

Đây là khẳng định của các chuyên gia tại Hội thảo Dịch vụ Tài chính - Ngân hàng 2023 do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) phối hợp cùng Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và một số đơn vị khác tổ chức ngày 26/5.
Gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu

Gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa tổ chức Tọa đàm "Khó khăn, vướng mắc và tăng cường hợp tác xử lý nợ xấu hiệu quả nhằm đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ.
Tài chính nhúng tối ưu trải nghiệm khách hàng

Tài chính nhúng tối ưu trải nghiệm khách hàng

Áp dụng tài chính nhúng cho ngân hàng không còn là xu hướng mà đã trở thành mục tiêu hành động của không ít nhà băng.
Tỷ giá sáng 26/5: Tỷ giá trung tâm tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Tỷ giá sáng 26/5: Tỷ giá trung tâm tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (26/5), tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 15 đồng, trong khi giá mua - bán đồng bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm từ 5-10 đồng mỗi chiều mua - bán so với cùng thời điểm phiên trước.
Giảm lãi suất là mong muốn của cả ngân hàng và khách hàng

Giảm lãi suất là mong muốn của cả ngân hàng và khách hàng

Ngày 25/5/2023 cũng là ngày các quyết định giảm lãi suất điều hành của NHNN chính thức có hiệu lực.
Ngân hàng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp lâm nghiệp, thủy sản

Ngân hàng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp lâm nghiệp, thủy sản

Ngày 25/5, NHNN Việt Nam tổ chức buổi làm việc với các NHTM cùng một số bộ, ngành để trao đổi, thống nhất về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 167/TB-VPCP về tín dụng đối với doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú chủ trì buổi làm việc.
Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển

Sáng 25/5, Viện Chiến lược Ngân hàng (NHNN) phối hợp cùng nhóm nghiên cứu Dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tổ chức Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu. Dự án do Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng làm chủ nhiệm.
Tỷ giá sáng 25/5: Tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng

Tỷ giá sáng 25/5: Tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (25/5), tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 12 đồng, trong khi giá mua - bán đồng bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm từ 10-20 đồng mỗi chiều mua - bán so với cùng thời điểm phiên trước.
Tỷ giá sáng 24/5: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

Tỷ giá sáng 24/5: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (24/5), tỷ giá trung tâm quay đầu tăng mạnh 14 đồng, giá mua - bán đồng bạc xanh tại các ngân hàng cũng đồng loạt tăng mạnh từ 30-50 đồng mỗi chiều mua - bán so với cùng thời điểm phiên trước.
Sôi động Chương trình triển lãm “Ngân hàng GenZ”

Sôi động Chương trình triển lãm “Ngân hàng GenZ”

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Nhà ngân hàng tương lai năm 2023 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chỉ đạo, Vụ Truyền thông (NHNN) và Học viện Ngân hàng phối hợp tổ chức sáng ngày 23/5 tại Học viện Ngân hàng có diễn ra Chương trình triển lãm “Ngân hàng GenZ”.
Tỷ giá sáng 23/5: Tỷ giá trung tâm giảm 14 đồng

Tỷ giá sáng 23/5: Tỷ giá trung tâm giảm 14 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (23/5), tỷ giá trung tâm quay đầu giảm mạnh 14 đồng, trong khi giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng ít thay đổi so với cuối phiên trước nhưng đã giảm so với sáng hôm qua.
CIC đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng

CIC đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng

Để đảm bảo tính minh bạch trong thông tin, đồng thời góp phần hỗ trợ khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp và cá nhân vay vốn trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là các đối tượng hoạt động quy mô nhỏ và năng lực tài chính hạn chế như DNNVV, CIC không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ TTTD chất lượng cao, chi phí hợp lý, đạt chuẩn quốc tế để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các đơn vị khai thác thông tin
DID luôn sẵn sàng đồng hành, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với NHNN

DID luôn sẵn sàng đồng hành, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với NHNN

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú đã có buổi tiếp ông Gerardo Almaguer - Chủ tịch Tổ chức Development International Desjardins (DID).
Cảnh giác trước lời mời xóa nợ xấu

Cảnh giác trước lời mời xóa nợ xấu

Trước tình trạng này, ông Lê Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc CIC khẳng định, không có bất kỳ tổ chức/cá nhân nào có thể can thiệp vào cơ sở dữ liệu của CIC. CIC chỉ thực hiện điều chỉnh thông tin trên cơ sở đề nghị của các TCTD. Khi cần chỉnh sửa thông tin, các TCTD phải nêu rõ nguyên nhân xảy ra sai sót.
Xem thêm
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.
3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây các chuyên gia đã có những đánh giá tích cực về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.
Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

Với xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, cơ hội nghề nghiệp từ ngành tài chính - ngân hàng ngày càng đa dạng nên ngành học này luôn có sức hút đối với các bạn thí sinh.
NHNN tiếp tục điều hành chắc chắn, chủ động, linh hoạt CSTT

NHNN tiếp tục điều hành chắc chắn, chủ động, linh hoạt CSTT

Ngay từ đầu năm nhiều dự báo nhận định 2023 là năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nói chung và điều hành chính sách tiền tệ nói riêng như kinh tế toàn cầu có nguy cơ rơi vào suy thoái; áp lực lạm phát buộc các NHTW đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt tiền tệ để ứng phó. Chưa kể dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, bất ổn địa chính trị gia tăng khiến chuỗi cung ứng tiếp tục bị gián đoạn… Những thách thức này đã tác động ra sao đến công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong 5 tháng đầu năm 2023? Trong những tháng còn lại của năm, định hướng điều hành chính sách tiền tệ như thế nào để tiếp tục có thể đạt được mục tiêu vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an toàn hệ thống?... Để có được thông tin cụ thể, chính xác, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã phỏng vấn Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà xoay quanh vấn đề trên.
5 thang dau nam viet nam xuat sieu 98 ty usd

5 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD

5 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, với Chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì; Thời báo Ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 gồm Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy Chuyển đổi số”; Triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật, tiêu biểu trong Chuyển đổi số của các ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán. Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm vừa qua.
thong doc nhnn nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Thời gian qua, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ từ các bộ, ban ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau hai năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số (Quyết định 810/QĐ-NHNN) trên nhiều mặt. Đặc biệt, NHNN đã quán triệt chỉ đạo triển khai tích cực Đề án 06, ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai số 01/KHPH-NHNN-BCA với Bộ Công an gồm 11 nhóm nhiệm vụ lớn và 35 nhiệm vụ cụ thể hướng tới việc ứng dụng dữ liệu dân cư để đem lại các tiện ích, lợi ích mới cho khách hàng....
buoc tien moi trong chuyen doi so nganh ngan hang

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng
ho tro giam lai suat giup doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh

Hỗ trợ giảm lãi suất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm áp lực tài chính, từ đó có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh.
huong den su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023
khan truong chuan bi thich ung voi thue suat toi thieu toan cau

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu
doanh nghiep phai tai co cau lai cac phan khuc nha o phu hop

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp
san xuat cong nghiep tang tro lai dich vu phuc hoi nhanh sau 4 thang dau nam

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển mô hình Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

Nhờ vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn cùng với nguồn vốn đầu tư khác mà lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn An Giang tiếp tục phát triển về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
Agribank Kon Tum đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Agribank Kon Tum đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Trong những năm qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum (Agribank Kon Tum) đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sức lan tỏa tới các cán bộ, Đảng viên và người lao động trong toàn Chi nhánh với những việc làm thiết thực, hiệu quả, qua đó, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050".
Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Vừa qua, tại TP. Hội An (Quảng Nam), chủ đầu tư Sài Gòn Thành Đạt và đơn vị phát triển Navi Property đã tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ nhân của dự án New Green Villa Hội An (tên thương mại The Mansion Hội An).
Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hấp dẫn của Sun World Ba Na Hills được minh chứng bằng số lượng du khách đến tham quan. Khi chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm kể từ khi ra mắt, công viên đã đón số lượng khách tăng hơn 160 lần.
Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Hơn 89% các mẹ đồng ý rằng sữa mát tốt cho hệ tiêu hóa và hơn 80% đồng ý sữa mát tăng cường khả năng miễn dịch.
Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Tính năng Phê duyệt cấp hạn mức tự động được xây dựng trên nền tảng BIZ MBBank nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ.
VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank vừa được Global Banking & Finance Review - Tạp chí uy tín thế giới về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng vinh danh ở hạng mục “Derivatives Bank Brand of the Year Vietnam 2022” - “Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022”. Đây là lần thứ ba liên tiếp VietinBank được các tổ chức uy tín độc lập khác nhau trong cộng đồng tài chính toàn cầu về sản phẩm phái sinh xướng danh ở hạng mục này.
Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Từ cuối năm 2021, khi Agribank miễn 100% phí chuyển khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, lượng khách hàng mang tiền mặt đến giao dịch tại quầy giao dịch của Agribank Phù Yên giảm đáng kể. "Nếu như trước đây, khách hàng chủ yếu mang tiền mặt đến giao dịch trực tiếp tại quầy của Agribank Phù Yên thì đến cuối năm 2021, số lượng khách hàng đến nộp tiền, chuyển tiền đã giảm 50% so với năm 2020. Đến cuối năm 2022, giảm 70% so với năm 2020.
SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh năm 2022” và “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022”.
Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được Ban tổ chức Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2023 vinh danh và trao 03 giải thưởng quan trọng: “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023”.
Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Số hóa toàn diện tại HDBank đang góp phần tạo nên khác biệt. Lượng người dùng và giao dịch chuyển dịch sang các kênh số liên tục gia tăng, tạo những giá trị lớn, đặc biệt trong các mùa cao điểm.
Ngân hàng số tốt nhất năm 2023

Ngân hàng số tốt nhất năm 2023

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa được vinh danh “Ngân hàng số tốt nhất năm 2023” tại buổi lễ trao giải The Asset Triple A Digital Awards 2023. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Techcombank trên hành trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thực thi chiến lược khách hàng làm trọng tâm.
Mời thầu lãi suất cạnh tranh tiền gửi có kỳ hạn quỹ bảo trì nhà chung cư

Mời thầu lãi suất cạnh tranh tiền gửi có kỳ hạn quỹ bảo trì nhà chung cư

Ban Quản trị Tòa nhà chung cư The Zen Park, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội có kế hoạch tổ chức Hội nghi mời thầu lãi suất cạnh tranh tiền gửi có kỳ hạn Quỹ bảo trì Tòa nhà chung cư The Zen Park, cụ thể như sau:
Phiên bản di động