Triển khai đồng bộ giải pháp về phòng, chống khủng bố

07:30 | 17/06/2019

Cuối tuần qua, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng (Ban Chỉ đạo PCKB). Thay mặt Ban chỉ đạo PCKB, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nhận xét sơ bộ tình hình hoạt động trong thời gian qua, Ban chỉ đạo đã có nhiều hoạt động tích cực đẩy mạnh công tác PCKB của Ngành. 

Giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố: Cần sự vào cuộc đồng bộ
Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống khủng bố
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh chủ trì cuộc họp

Chủ động phối hợp ngăn chặn PCKB

Đơn cử, ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Quy chế trao đổi thông tin trong Ban chỉ đạo, phân công thực hiện trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo, ban hành Phương án phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng số 01/PA-NHNN.m; phối hợp với Cục An ninh nội địa - Bộ Công an thực hiện kiểm tra, khảo sát về PCKB tại một số đơn vị thuộc NHNN, NHTM… và định kỳ một năm hai lần ban hành thông báo về tình hình khủng bố và hoạt động PCKB, tài trợ khủng bố (TTKB). Gần đây nhất, Ban chỉ đạo đã phối hợp với Cục An ninh nội địa tổ chức tuyên truyền pháp luật về PCKB trong toàn ngành Ngân hàng.

“Cuộc họp Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng năm 2019 là nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác PCKB/TTKB trong ngành Ngân hàng, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng và trước mắt là góp phần nâng cao kết quả đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam vào cuối năm 2019”, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh.

Báo cáo thêm về công tác PCKB của ngành Ngân hàng, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT) Nguyễn Văn Ngọc cho biết, mặc dù tình hình khủng bố quốc tế và khu vực Đông Nam Á có nhiều diễn biến phức tạp, ở trong nước tiềm ẩn nhiều yếu tố về an ninh trật tự tác động trực tiếp đến công tác PCKB, nhưng các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện kế hoạch PCKB của Ban chỉ đạo PCKB quốc gia, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được kết quả tích cực.

Đơn cử, Ban Chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng đã phối hợp với Ban chỉ đạo PCKB Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện diễn tập về PCKB; xử lý các thông tin liên quan đến tài trợ khủng bố; hoàn thành đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, TTKB và đã trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành kết quả đánh giá. Bên cạnh đó, NHNN đang làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành triển khai kế hoạch chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, TTKB của Việt Nam.

Để đạt kết quả tích cực trong đợt đánh giá của APG vào tháng 11/2019 tới, nội dung đánh giá liên quan đến TTKB có vai trò quan trọng và được kỳ vọng rất lớn trong việc góp phần vào kết quả chung của đợt đánh giá. Tuy nhiên, theo Lãnh đạo của Cục PCRT, những thông tin, số liệu để chứng minh cho nội dung này của Việt Nam vẫn còn thiếu. Do hoạt động ngân hàng liên quan đến tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế và là một lĩnh vực quan trọng nên việc thực hiện các biện pháp chống TTKB để có thông tin phục vụ đánh giá là rất cần thiết.

Bám sát các yêu cầu từ thực tiễn

Nhằm đạt kết quả tốt hơn nữa trong công tác PCKB, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã yêu cầu Cục PCRT, Cơ quan TTGSNH tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm: Một là, rà soát lại danh sách thành viên Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban chỉ đạo. Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; sửa đổi quy chế sao cho cụ thể, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Ngành.

Hai là, Cục PCRT cần sớm xây dựng và hoàn thiện kế hoạch PCKB của ngành Ngân hàng trong năm 2019 hoặc muộn hơn cho giai đoạn tới tháng 3/2020. Kế hoạch PCKB phải được xây dựng một cách cụ thể hơn, chỉ rõ những công việc cần phải thực hiện, thời hạn phải hoàn thành… để kế hoạch dễ dàng đi vào đời sống.

Ba là, Cơ quan TTGSNH cần sớm ban hành công văn chỉ đạo các TCTD trong ngành Ngân hàng có hình thức thích hợp để tuyên truyền, tập huấn PCKB ở các chi nhánh, đơn vị. Các TCTD có thể đồng thời triển khai thêm nội dung liên quan đến PCKB trong chương trình tập huấn trật tự, an ninh an toàn ngân hàng để nâng cao tính hiệu quả của chương trình. Để thống nhất nội dung triển khai trong toàn Ngành, Cơ quan TTGSNH, trực tiếp là Cục PCRT sẽ xây dựng một mẫu nội dung hội nghị và hình thức phối hợp với Bộ Công an để triển khai các chương trình PCKB tại các cấp địa phương. Tất cả các đơn vị toàn Ngành phải thực hiện và hoàn tất trong quý III/2019.

Bốn là, tiếp tục triển khai diễn tập công tác PCKB tại các đơn vị phù hợp với quy mô, điều kiện của các đơn vị. Cục PCRT phải thực hiện 2 nhiệm vụ cụ thể sau: phối hợp với Bộ Công an để thống nhất những nội dung cơ bản và kịch bản diễn tập PCKB, phù hợp với thực tiễn và làm đầu mối cung cấp các video clip tập huấn PCKB tới từng TCTD để phân bổ tới từng chi nhánh, phòng giao dịch. Tất cả các đơn vị toàn Ngành phải thực hiện diễn tập và hoàn tất trong quý III, IV/2019. Phó Thống đốc cũng yêu cầu tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo PCKB Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai công tác PCKB; tổ chức kiểm tra, khảo sát về công tác PCKB.

Năm là, Cục PCRT làm đầu mối xây dựng nội dung mẫu kiểm tra, khảo sát thống nhất trong toàn Ngành.

Sáu là, Cơ quan TTGSNH (Cục PCRT) tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong Ngành xây dựng, triển khai phương án PCKB. Đặc biệt, Tổ thường trực giúp việc phối hợp với A02 xây dựng phương án PCKB cho trụ sở làm việc của NHNN tại 504 Xã Đàn theo kế hoạch đã phê duyệt.

Bẩy là, đẩy mạnh việc báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố từ tổ chức tài chính và phi tài chính có liên quan. Cơ quan  TTGSNH ban hành công văn yêu cầu và hướng dẫn liên quan đến vấn đề này tới các đơn vị trong toàn Ngành.

Tám là, Cục PCRT tham mưu cho Ban chỉ đạo về quy chế phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động PCKB giữa ngân hàng với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức trong nước, quốc tế liên quan. Chín là, tiếp tục tích cực triển khai phần nội dung của mỗi đơn vị nhằm thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế chống rửa tiền, TTKB của Việt Nam.

Cuối cùng, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục tổ chức diễn tập về phòng, chống tấn công mạng; đặc biệt bổ sung thêm nội dung PCKB trên không gian mạng.

“Sau cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực trong triển khai những nhiệm vụ được giao”, Phó Thống đốc bày tỏ hy vọng.

Bài và ảnh Hà Thành

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.160 23.370 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.170 23.350 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.157 23.347 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.215 23.365 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.170 23.350 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.170 23.340 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.173 23..383 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.170 23.370 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.190 23.360 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.210 23.340 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.380
48.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.380
48.750
Vàng SJC 5c
48.380
48.770
Vàng nhẫn 9999
47.730
48.350
Vàng nữ trang 9999
47.250
48.050