VAMC tập trung toàn lực hoàn thành mục tiêu năm 2021

15:08 | 22/01/2021

Ngày 22/1/2021, tại Hà Nội, VAMC đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc VAMC, TS. Đoàn Văn Thắng cho biết với sự chỉ đạo sát sao của NHNN, sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan, đơn vị có liên quan, năm 2020, VAMC tiếp tục tập trung xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 và Chỉ thị số 01 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng. Mặc dù, năm 2020 dưới tác động của dịch bệnh COVID-19 tới mọi hoạt động đời sống kinh tế - xã hội, trong đó hoạt động của VAMC không tránh khỏi những thách thức, nhất là liên quan đến xử lý nợ xấu. Mặc dù vậy, trong năm 2020, VAMC đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

vamc tap trung toan luc hoan thanh muc tieu nam 2021
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong năm 2020, VAMC đã triển khai mua 281 khoản nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với 15.218 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, giá mua nợ là 14.649 tỷ đồng, đạt gần 100% kế hoạch được NHNN giao. Lũy kế từ khi thành lập đến hết ngày 31/12/2020, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt đạt 374.622 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng với giá mua nợ là 342.016 tỷ đồng. VAMC mua 222 khoản nợ xấu theo giá trị thị trường của 135 khách hàng với giá mua là 1.498 tỷ đồng, giúp xử lý 1.952 tỷ đồng dư nợ gốc cho các TCTD.

Về hoạt động xử lý thu hồi nợ xấu, VAMC đã xử lý/phối hợp với các TCTD xử lý thu hồi nợ xấu được 47.515 tỷ đồng dư nợ gốc (tạm tính), đạt 95,03% kế hoạch năm 2020, giá trị thu hồi nợ (tạm tính) là 15.515 tỷ đồng. Với các khoản nợ đã mua bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC đã phối hợp với các TCTD xử lý thu hồi nợ xấu đạt 46.149 tỷ đồng dư nợ gốc, thu hồi nợ được 14.210 tỷ đồng (bao gồm các biện pháp bán nợ/bán tài sản bảo đảm, bán lại nợ cho TCTD...).

Còn đối với các khoản nợ đã mua theo giá trị thị trường, VAMC đã triển khai ngay các biện pháp xử lý thu hồi nợ, bao gồm thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ); phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ khách hàng mua hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ. Đồng thời, VAMC cũng thực hiện việc trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ và đúng quy định.

Lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2020, kết quả thu hồi nợ của VAMC đạt 167.019 tỷ đồng, đặc biệt từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (15/8/2017), kết quả thu hồi nợ của VAMC chiếm 63% tổng số thu hồi nợ lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2020.

vamc tap trung toan luc hoan thanh muc tieu nam 2021
Thay mặt Ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc NHNN tặng Cờ thi đua cho VAMC

Nhằm hỗ trợ khách hàng có triển vọng vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ ngân hàng, VAMC đã phối hợp với các TCTD rà soát, đánh giá tình hình tài chính, năng lực hoạt động của các khách hàng có nợ xấu, từ đó phân loại và đề xuất áp dụng các biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay theo quy định. VAMC chủ động xúc tiến hoạt động phát triển thị trường mua bán nợ, trong đó VAMC đóng vai trò là trung tâm của thị trường, thông qua kết quả thành lập Câu lạc bộ AMC; hoàn thành Đề án Sàn giao dịch nợ VAMC trình NHNN xem xét, phê duyệt; hoàn thiện mô hình hoạt động theo Quyết định số 28/QĐ-NHNN;...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên VAMC đối với kết quả hoạt động nêu trên. Điều này tiếp tục khẳng định vị thế của VAMC trong công tác xử lý nợ xấu, là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong xử lý nợ xấu và giảm thiểu rủi ro cho hệ thống, hỗ trợ các TCTD trong việc tái cơ cấu, lành mạnh hóa tài chính, đặc biệt góp phần khơi thông và thúc đẩy mở rộng tín dụng cho nền kinh tế một cách an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh những thành công, kết quả đáng khích lệ, Phó Thống đốc cũng nhận thấy vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Trong đó, lưu ý quan trọng nhất là hoạt động mua bán nợ theo cơ chế thị trường cần có giải pháp để cải thiện trong thời gian tới.

Để thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD, trong năm 2021, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị căn cứ vào Nghị quyết 42; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN và trên cơ sở nguồn lực cho VAMC được tăng cường về vốn, nhân lực và cơ sở vật chất, VAMC cần triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2024/QĐ-NHNN ngày 27/11/2020, Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2020 và hướng tới năm 2022 theo Quyết định số 28/QĐ-NHNN; nỗ lực thực hiện kế hoạch xử lý và thu hồi nợ, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu; tăng cường hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường theo quy định của pháp luật và phương án được phê duyệt. Trong đó, sớm đưa Sàn giao dịch nợ VAMC đi vào hoạt động, đồng thời phối hợp hiệu quả với các TCTD trong việc xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt; tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh nhằm đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng về mức an toàn (dưới 3%) theo Chỉ thị của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021.

Bên cạnh đó, VAMC cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe và tài sản, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

vamc tap trung toan luc hoan thanh muc tieu nam 2021
Toàn cảnh Hội nghị

Ngoài yêu cầu trên, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh còn giao VAMC một số nhiệm vụ sau: đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác mua nợ thị trường theo phương án được NHNN phê duyệt; Triển khai các nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của VAMC đã được quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP (và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan) như hoạt động bảo lãnh, đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần... trên cơ sở về nguồn lực tài chính, năng lực thực hiện của VAMC cùng các biện pháp kiểm soát rủi ro, bảo đảm khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn tuyệt đối vốn, tài sản của Nhà nước…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo NHNN, lãnh đạo VAMC cho biết, trong năm 2021 sẽ tập trung toàn lực thực hiện thành công mục tiêu hoạt động của VAMC theo Quyết định số 2162/QĐ-NHNN ngày 2/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 28/QĐ-NHNN về phê duyệt Đề án Cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2020 và hướng tới năm 2022 và Quyết định số 2024/QĐ-NHNN về phê duyệt Chiến lược phát triển của Công ty Quản lý tài sản đến 2025, định hướng đến năm 2030.

Về giải pháp cụ thể, VAMC đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác mua nợ theo giá trị thị trường theo phương án được NHNN phê duyệt; Tiếp tục mua nợ xấu thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt theo chỉ đạo của NHNN; triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 42. Đặc biệt, VAMC tập trung thực hiện nhiệm vụ định hướng xây dựng thị trường mua bán nợ xấu tập trung tại Việt Nam, trong đó VAMC đóng vai trò trung tâm của thị trường...

Hà Thành

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.080 23.390 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.110 23.390 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.090 23.390 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.080 23.380 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.140 23.350 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.130 23.350 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.100 23.625 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.106 23.392 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.105 23.390 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.160 23.430 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
67.950
68.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
67.950
68.750
Vàng SJC 5c
67.950
68.770
Vàng nhẫn 9999
53.950
54.900
Vàng nữ trang 9999
53.800
54.500