Văn hóa thi đua ở BIDV: Thiết thực, chủ động, sáng tạo

09:24 | 08/07/2020

Trong suốt hành trình hơn 60 năm trưởng thành và phát triển, BIDV luôn thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó, luôn là một người tiên phong, mở đường trong lĩnh vực của mình. Vị thế của BIDV trên thị trường ngày càng nâng cao, vươn lên dẫn đầu trong số các NHTM về quy mô hoạt động, tổng tài sản… Những thành tựu đó được xây đắp từ các phong trào thi đua thiết thực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, nhân viên nhiều năm qua.

Giữ vững vai trò đơn vị tiên phong

Là NHTM Nhà nước, BIDV luôn xác định vai trò chủ lực, tiên phong thực hiện hiệu quả các chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước; nghiêm túc thực hiện các phương án điều hành lãi suất tỷ giá được NHNN giao, hỗ trợ thanh khoản hiệu quả cho các NHTMCP; Chủ động thực hiện kế hoạch giảm lãi suất cho vay huy động và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Nhân sự kiện Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (2015 – 2020) các cán bộ, nhân viên BIDV đã cùng nhìn lại chặng đường với nhiều thành tích vượt trội: Quy mô tổng tài sản năm 2019 tiếp tục dẫn đầu khối NHTM đạt 1.489.957 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2019 đạt 15%/năm; Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.325.737 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2015-2019 đạt 24%/năm, tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2019 đạt 1375 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này đạt 20,4%/năm.

Về hiệu quả hoạt động, BIDV là ngân hàng có dịch vụ dòng lớn nhất NHTM với mức tăng tốt từ các dòng dịch vụ bán lẻ, ngân hàng hiện đại như thu dịch vụ thẻ, dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng điện tử; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát với mục tiêu dưới 2%/năm. Chi phí hoạt động được tiết giảm tối đa, cân đối thu chi duy trì ở mức cao nhất thị trường, từ năm 2015 đến nay, lợi nhuận tăng trưởng trên 10%/năm. Cột mốc quan trọng trong giai đoạn vừa qua là ngày 11/11/2019, BIDV đã hoàn thành việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tổng giá trị gần 20.300 tỷ đồng, qua đó đưa BIDV trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”

Thời gian qua, BIDV không ngừng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chủ động quản lý phù hợp với thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam; triển khai nội dung chuyển đổi mô hình tổ chức nâng cao năng lực quản trị điều hành của hệ thống, hoàn thành việc quản trị điều hành tại BIDV hướng đến công nghệ và ứng dụng thực tế. BIDV đã hoàn thiện văn bản điều hành theo hướng chủ tịch hội đồng quản trị, giám sát đẩy mạnh phân cấp điều hành, phân cấp ủy quyền điều hành trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành hệ thống kiểm soát nổi nội bộ đảm bảo theo yêu cầu của Thông tư 13 NHNN.

Ngân hàng đã hoàn thành đề án cơ cấu giai đoạn 2013 - 2015 và được NHNN phê duyệt phương án tái cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Các chỉ số mức độ nhận diện thương hiệu của BIDV được cải thiện trong cả xã hội và ngoài nước. Mạng lưới hoạt động rộng khắp với 1060 điểm mạng lưới truyền thống gồm 189 chi nhánh trên cả nước 871 phòng giao dịch tầng, tăng 271 phòng giao dịch so với năm 2015. Đặc biệt, BIDV đã xây dựng và triển khai mạnh mẽ đề án ngân hàng số; nguồn nhân lực được đào tạo bài bản chính quy, có năng lực chuyên môn hoạt động tốt, thực hiện nâng cao văn hóa doanh nghiệp duy trì môi trường lao động văn minh đổi mới và sáng tạo.

Lớn mạnh từ các phong trào thi đua

Có thể khẳng định bề dày thành tích của BIDV suốt hơn 60 năm qua được xây đắp từ chính những phong trào thi đua mà ngân hàng này liên tục phát động, lấy đó làm động lực phấn đấu cho toàn hệ thống. Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết, thi đua đã trở thành nét đẹp, văn hóa doanh nghiệp ở BIDV. “Bất cứ đó là ai, làm công việc gì cũng phải thi đua…”. Các phong trào thi đua yêu nước hàng năm của BIDV triển khai chủ động, thiết thực, có hiệu quả; nội dung, phương thức triển khai phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới đảm bảo phù hợp với tình hình của đơn vị.

Trên tinh thần chỉ đạo của NHNN, toàn hệ thống BIDV tiếp tục phát triển các phong trào thi đua, trong đó tập trung vào mục tiêu chiến lược của BIDV giai đoạn 2020 - 2025: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2025, dư nợ tín dụng phấn đấu tăng từ 11 đến 12%/năm, tổng tài sản tăng từ 11% /năm, lợi nhuận bình quân phấn đấu tăng trưởng trên 20%/năm, tỷ lệ nợ xấu phấn đấu đến năm 2025 dưới 1,3%. Tiếp tục xây dựng một BIDV với sứ mệnh tầm nhìn có giá trị cốt lõi: Năng lực tài chính lành mạnh đáp ứng được những yêu cầu an toàn hoạt động hiệu quả hoạt động bền vững trên cơ sở nâng cao chất lượng tài sản, cơ cấu nguồn thu, cơ cấu khách hàng chuyển dịch tích cực; duy trì vị trí đứng đầu Việt Nam về thị phần phân khúc ngân hàng bán lẻ và khách hàng SME.

Quản trị điều hành minh bạch, hiệu quả, phấn đấu niêm yết trên thị trường chứng khoán ở nước ngoài; huy động công nghệ thông tin ứng dụng ngân hàng số tại Việt Nam trong hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành. Đội ngũ nhân sự chất lượng cao, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và duy trì môi trường làm việc chuyên môn hiện đại, học hỏi và sáng tạo, nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chăm lo đời sống tinh thần người lao động, đảm bảo người lao động có việc làm ổn định hưởng toàn bộ các quyền lợi và lợi ích chính đáng. Cán bộ công nhân viên chức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp kỷ cương, nâng cao năng suất lao động; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí đoàn kết sáng tạo vì sự phát triển bền vững của BIDV; tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, thực hiện trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của cá nhân và tập thể cán bộ nhân viên BIDV đạt được trong thời gian qua, song Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho rằng, để công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực phát triển góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, BIDV cần thực hiện tốt một số nội dung như: Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, trong đó cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng các phong trào thi đua hướng đến hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh hàng năm; đổi mới quy trình nghiệp vụ; tăng cường công tác quản trị rủi ro, bảo đảm thanh khoản nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đó tập trung vào phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam”; tuyên truyền và đẩy mạnh áp dụng Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể và lượng hoá thành các thang, bậc điểm, làm cơ sở cho việc xét khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, công bằng, kịp thời. Phó Thống đốc cũng nhắc nhở Ban lãnh đạo BIDV tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại mỗi đơn vị. Chú trọng xây dựng tiêu chí, nội dung thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác của từng đơn vị…

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội trong và ngoài nước, BIDV đã được Đảng, Nhà nước, Thống đốc NHNN ghi nhận, đánh giá cao. BIDV đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích giúp đỡ nhân dân vùng khó khăn, giảm nghèo chung tay xây dựng nhịp cầu nông thôn giai đoạn 2015; Huân chương Lao động hạng Nhất cho BIDV về thành tích đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quốc tế năm 2017.

Các hoạt động của BIDV trong giai đoạn 2015 - 2020 cũng góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam đổi mới hội nhập, nâng tầm và phát triển. Nhiều ngành, quốc gia, tổ chức định chế tài chính đã ghi nhận thông qua các danh hiệu, hình thức khen thưởng khác nhau như: Nhà nước Lào tặng BIDV Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhà nước Campuchia tặng BIDV Huân chương Monisaraphon hạng Moha Serivath và hạng Asarith của Quốc vương Campuchia. BIDV đã trở thành một thương hiệu uy tín được các định chế tài chính, các doanh nghiệp trong và ngoài nước ghi nhận đánh giá cao: top 3 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam, top 300 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam, top 300 ngân hàng có thương hiệu lớn nhất thế giới top 2000 công ty tài chính quyền lực nhất thế giới liên tục 2016 - 2020… Cán, bộ, nhân viên của BIDV cũng nhận được khen thưởng cấp Nhà nước...   

C.Chung

Nguồn:

Tags: Thi đua BIDV

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.580 22.810 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.615 22.815 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.595 22.815 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.585 22.780 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.620 22.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.615 22.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.583 22.813 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.620 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.640 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.450
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850