12:15 | 14/08/2017

Công đoàn NHVN: Vì thiết chế công đoàn và quyền lợi đoàn viên

Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo CĐNHVN sẽ làm đầu mối chủ trì công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế công đoàn”; Thực hiện công tác giám sát, đánh giá kết quả đạt được.

Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc
Công đoàn NH Việt Nam tổ chức Hội thảo xu hướng giáo dục hiện đại

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, về việc chọn chủ đề hoạt động năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”; Căn cứ Kế hoạch số 24/KH - TLĐ ngày 5/7/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “tuyên truyền về Công đoàn vì lợi ích đoàn viên và thiết chế Công đoàn”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) đã xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “thiết chế Công đoàn”.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Giải Thể thao ngành Ngân hàng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Theo bà Phạm Phương Lan, Phó chủ tịch CĐNHVN thì chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng về vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, nâng cao đời sống, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) thông qua việc ký kết với các đối tác để đưa các sản phẩm, dịch vụ có giá ưu đãi đến với đoàn viên;

Thông qua việc xây dựng các thiết chế của công đoàn, từ đó nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong mối quan hệ chính trị với Đảng, chính quyền và trong xã hội, góp phần tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh đó, chương trình còn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện nâng cao đời sống của đoàn viên, NLĐ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn vì lợi ích và phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên.

Theo kế hoạch thì Ban Tuyên giáo CĐNHVN sẽ làm đầu mối chủ trì công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế công đoàn”; Thực hiện công tác giám sát, đánh giá kết quả đạt được.

Ban Chính sách - pháp luật sẽ cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo CĐNHVN (hàng tháng và sơ kết vào tháng 4/2018 - theo quy định của Tổng Liên đoàn) về các nội dung cam kết giữa các đối tác với CĐNHVN; thông tin về chính sách ưu đãi đối với đoàn viên công đoàn ngành Ngân hàng; kết quả thực hiện của các cấp công đoàn vì lợi ích đoàn viên; về xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp, để Ban Tuyên giáo tổng hợp, báo cáo Tổng Liên đoàn theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cũng có trách nhiệm giới thiệu các mô hình, cơ chế đang triển khai, các điển hình tốt về công đoàn vì lợi ích đoàn viên; Chủ trì việc tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế công đoàn”. Bên cạnh đó, Ban Nữ Công CĐNHVN cũng sẽ cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo CĐNHVN về các nội dung liên quan đến việc ký kết giữa các đối tác với CĐNHVN mà Ban Nữ công triển khai.

Các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc CĐNHVN cũng sẽ căn cứ nội dung Kế hoạch tuyên truyền “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế công đoàn” của CĐNHVN, tình hình thực tế của đơn vị, hệ thống mình để chủ động tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; Tích cực cung cấp thông tin về các hoạt động ký kết với các đối tác, kết quả hoạt động liên quan đến nội dung “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế công đoàn” đến với NLĐ.

Theo bà Phạm Thị Liên, Trưởng ban Tuyên giáo CĐNHVN thì công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào việc các cấp công đoàn ngành Ngân hàng tổ chức ký kết với các đối tác đem lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ; các sản phẩm, dịch vụ mà các đối tác cam kết có giá ưu đãi riêng đối với đoàn viên; Những lợi ích mà đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng từ các thiết chế của công đoàn; Những mô hình hay, cách làm tốt trong chăm lo lợi ích đoàn viên, đem lại phúc lợi tốt hơn, xây dựng thiết chế công đoàn; sự vào cuộc của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị góp phần thúc đẩy việc xây dựng các thiết chế công đoàn (nhà ở, nhà trẻ, các chương trình văn hóa, thể thao…).

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị khai thác các nguồn tin chính thống đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời đăng tải trên phương tiện thông tin của đơn vị mình. Bên cạnh đó, việc triển khai công tác tuyên truyền nội dung công đoàn vì lợi ích đoàn viên, nâng cao đời sống của đoàn viên, NLĐ một cách thiết thực, hiệu quả, kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với từng đối tượng, từng hệ thống cơ quan, đơn vị.

Trong đó chú ý làm rõ những lợi ích ưu việt, khác biệt giữa đoàn viên công đoàn và người lao động; những lợi ích mà đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ các thiết chế công đoàn.

CĐNHVN phát động ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Tây Bắc bộ Đầu tháng 8/2017, mưa lớn đã gây lũ quét, ngập úng nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về người và tài sản tại các tỉnh Tây Bắc bộ. Đặc biệt là địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La và huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, 33 người chết, mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng chục ngàn khối đá bịt các con đường, công trình xây dựng…

Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc ngành Ngân hàng ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Tây Bắc bộ và giao CĐNHVN là đầu mối vận động, quyên góp và triển khai các hoạt động cứu trợ, ủng hộ, ngày 4/8/2017, CĐNHVN ban hành văn bản số 333b/CĐNH về việc thực hiện ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Tây Bắc bộ.

Theo đó, các cấp công đoàn ngành Ngân hàng, các đơn vị, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, người lao động tham gia ủng hộ, đóng góp và chia sẻ những mất mát, khó khăn của đồng bào tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai.

Thực hiện chương trình này, từ ngày 13 - 15/8 tới đây đoàn công tác của CĐNHVN sẽ thực hiện trao tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai tại hai tỉnh Sơn La và Yên Bái với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Trong đó tại Yên Bái đoàn sẽ trao tiền ủng hộ xây dựng, sửa chữa Trường tiểu học & trung học cơ sở Võ Thị Sáu (Mù Cang Chải - Yên Bái) với số tiền 3 tỷ đồng; Ủng hộ mua sách, vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm sinh hoạt khắc phục tạm thời cho học sinh 3 điểm trường trên địa bàn Mù Cang Chải với số tiền trên 150 triệu đồng.

Tại Sơn La, đoàn sẽ trao tiền ủng hộ xây dựng trường tiểu học xã Nậm Păn – Mường La với số tiền trị giá 4 tỷ đồng; Ủng hộ mua sách, vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm sinh hoạt khắc phục tạm thời cho học sinh tại 15 điểm trường trên địa bàn Mường La với số tiền trên 750 triệu đồng.

Ngoài ra tại các tỉnh này, đoàn còn hỗ trợ một số gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn, thăm hỏi hỗ trợ, động viên gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích, động viên bà con các địa phương nhanh chóng ổn định đời sống.

Nguồn :

Tags:
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.115 23.265 25.580 26.485 29.483 29.985 205,48 219,80
BIDV 23.145 23.265 25.654 26.405 29.550 30.112 207,71 214,54
VietinBank 23.136 23.266 25.577 26.412 29.450 30.090 210,59 216,59
Agribank 23.145 23.255 25.487 25.879 29.437 29.920 210,88 214,73
Eximbank 23.140 23.250 25.598 25.952 29.595 30.004 211,83 214,76
ACB 23.130 23.255 25.607 25.960 29.652 29.985 212,03 214,95
Sacombank 23.103 23.263 25.611 26.063 29.639 30.044 211,06 215,58
Techcombank 23.134 23.274 25.364 26.360 29.277 30.200 210,41 217,59
LienVietPostBank 23.130 23.250 25.536 26.011 29.626 30.065 211,35 215,28
DongA Bank 23.160 23.250 25.620 25.940 29.590 29.990 208,40 214,30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.470
41.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.470
41.750
Vàng SJC 5c
41.470
41.770
Vàng nhẫn 9999
41.470
41.920
Vàng nữ trang 9999
40.950
41.750