08:37 | 16/06/2017

Hiệu quả đầu tư công còn thấp

Việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN hàng năm thường chậm, dẫn đến việc giải ngân chậm, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn. 

Đầu tư công: Lúng túng chuyện “con gà, quả trứng”
Để đầu tư công thực sự trở thành nguồn vốn mồi
​“Khó khăn đầu tư công cũng không giảm đầu tư cho nông thôn mới!”

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đại biểu Phạm Đình Cúc (Bà Rịa - Vũng Tàu) và nhiều đại biểu khác yêu cầu Bộ trưởng cần phải xem xét lại hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn NSNN. Tình trạng phân bổ vốn dàn trải vẫn còn, nhiều dự án bố trí vốn thấp, kéo dài thời gian thực hiện dẫn đến chậm phát huy hiệu quả đầu tư. Cùng với đó vừa qua việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN hàng năm thường chậm, dẫn đến việc giải ngân chậm, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Các đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của mình.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (TP Đà Nẵng) cho rằng: phần trả lời bằng văn bản về trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia của Bộ trưởng dài đến 7 trang, riêng trách nhiệm của Bộ kế hoạch và Đầu tư là 1 trang, nhưng chủ yếu trích dẫn các văn bản quy phạm pháp luật. Vấn đề đại biểu đặt ra là trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương thế nào thì Bộ trưởng không nêu. “Tôi thấy cách trả lời của Bộ trưởng rất giống cách trả lời của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cách đây 3 nhiệm kỳ. Khi đó, đại biểu Quốc hội khóa XI Nguyễn Ngọc Trân đã phải nhận xét trước hội trường là Bộ trưởng đưa ra cả một rừng luật nhưng không thấy trách nhiệm của Bộ trưởng ở đâu”, đại biểu Kim Thúy nói.

Tình trạng phân bổ vốn dàn trải vẫn còn, nhiều dự án bố trí vốn thấp

Giải trình về sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ NSNN, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, thời gian trước đây, do hệ thống pháp luật quản lý của chúng ta chưa được chặt chẽ nên hiệu quả của quản lý và sử dụng đầu tư công chưa được đảm bảo, dẫn đến đầu tư dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, các dự án phê duyệt vượt quá khả năng thu xếp vốn rất lớn, thường trước đây gấp 3 lần so với khả năng thu xếp vốn. Thực tế đó diễn ra trong thời gian dài.

Về giải pháp để khắc phục, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương và định hướng về tái cơ cấu đầu tư. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư công, từ khâu chọn lọc dự án, đến thẩm định, phê duyệt và các thủ tục, trình tự phải thực hiện nghiêm túc. Hiện nay chúng ta đang còn một số các tiêu chuẩn, định mức của một số ngành chưa được xây dựng nên việc xây dựng tổng mức đầu tư của các dự án chưa sát với dự án thực tế nên dẫn đến giảm hiệu quả của nó…

Về việc giao vốn hàng năm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa nhận, hiện nay vẫn đang còn chậm là trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc giao vốn hàng năm và 5 năm đã được quy định rõ trong Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, do đây là năm đầu tiên chúng ta thực hiện Luật Đầu tư công, nên việc thực hiện các thủ tục mới theo luật mới của các bộ, ngành, địa phương còn lúng túng trong thời gian đầu thực hiện luật. Việc hướng dẫn của các bộ, ngành, trong đó có trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chưa kịp thời và cũng còn chậm, còn có các cách hiểu khác nhau. Vị tư lệnh ngành Kế hoạch & Đầu tư cũng nhận trách nhiệm là chưa cương quyết, còn nể nang đối với yêu cầu bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công cũng như các nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ.

Chưa hài lòng với phần trả lời chất vấn về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, đại biểu Kim Thúy cho rằng Bộ trưởng trả lời chưa đạt yêu cầu. Trong báo cáo Bộ trưởng gửi cho đại biểu, phần thì trích dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, phần thì viện dẫn các văn bản pháp luật, thậm chí viện dẫn không đúng…


Ông Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: “Chúng ta có tiền nhưng không thể tiêu hết”

Giải trình thêm với Quốc hội các vấn đề liên quan đến giải ngân, phân bổ vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết việc này thuộc trách nhiệm điều hành chung của Chính phủ. Việc giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017 tuy có cao hơn cùng kỳ năm trước nhưng còn chậm. Chúng ta không phân bổ hết dự toán, chúng ta có tiền nhưng không tiêu hết được. “Tôi nhấn mạnh thêm số tiền trong dự toán Bộ Tài chính và Chính phủ luôn bảo đảm, chúng ta không tiêu hết được.

Một trong các nguyên nhân làm tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Dù nguyên nhân khách quan hay chủ quan hay xảy ra ở đâu, bộ, ngành nào, địa phương nào thì chúng tôi cũng nhận thức đây thuộc trách nhiệm của Chính phủ và Chính phủ nhận trách nhiệm với Quốc hội để hứa sẽ làm tốt hơn trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng nói.

Đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ quan, Phó Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân chủ quan là quan trọng và chủ yếu nhất. Về khách quan, Luật Đầu tư công mới có hiệu lực từ đầu năm 2015 nhưng còn nhiều lúng túng từ khâu ban hành văn bản đến khâu thực hiện. Kế hoạch đầu tư công mà Quốc hội đã phê duyệt theo Nghị quyết 06 là 2 triệu tỷ đồng, nhưng trước đó cũng phải cắt giảm khoảng 200.000 tỷ đồng so với phương án Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội khóa XIII nên các bộ, ngành và địa phương mất rất nhiều thời gian để rà soát, sắp xếp. Về nguyên nhân chủ quan, chúng ta đang chậm trong việc rà soát, phát hiện để sửa đổi kịp thời những bất hợp lý trong các văn bản hướng dẫn, các pháp luật liên quan đến đầu tư công và những vấn đề có thể phải trình Quốc hội để xem xét, sửa đổi.

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa kiên quyết và quyết liệt trong việc rà soát cắt giảm theo đúng tinh thần Nghị quyết 26 của Quốc hội. Việc phân công, phân cấp, ủy quyền chưa thực sự quyết liệt và hợp lý, vẫn còn tình trạng thích ôm việc ở các bộ và các ngành, trong khi đó, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, giữa địa phương với các địa phương vẫn còn là một khâu yếu kém.

“Chúng tôi cho rằng không thể biện minh hay chối cãi việc này, các bộ ở trung ương với nhau hay trong nội bộ từng bộ, rồi giữa bộ, ngành trung ương với địa phương. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa đề cao trách nhiệm, còn nhũng nhiễu, yếu kém năng lực nhưng chưa được các tư lệnh ngành, lãnh đạo địa phương thay thế kịp thời và xử lý nghiêm”, Phó Thủ tướng nhìn nhận.

Vì vậy, để đẩy nhanh việc xây dựng và giao kế hoạch vốn đầu tư công, Chính phủ đã thường xuyên rà soát tình hình, ban hành nhiều chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp trong các nghị quyết hàng tháng. Đặc biệt là ban hành Nghị quyết chuyên đề số 60 ngày 8/7/2016 về nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công. Thủ tướng cũng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do một Phó Thủ tướng đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết 60.

Việc chỉ đạo của Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt cho đến nay đã cơ bản tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, về thủ tục giải ngân, gắn trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu, công khai minh bạch đối với trách nhiệm để chậm trễ trong việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. Những vấn đề trong phạm vi quy định của các nghị định thì chúng tôi thấy cơ bản đã được tháo gỡ, nhờ đó đã mang lại kết quả có chuyển biến tích cực.

Riêng 5 tháng cuối năm 2016, tốc độ giải ngân bằng gần 3 lần so với 7 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016, chúng ta giải ngân được 92,3%, trong đó, năm 2015 chỉ giải ngân được 87%. 5 tháng đầu năm 2017 cũng đã giải ngân được 24,7% vốn đã giao, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ được 21%.

Tuy nhiên, như vậy vẫn còn rất chậm. Vì vậy để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư công năm 2017 góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tại kỳ họp thường kỳ tháng 5/2017, Chính phủ đã ban hành nghị quyết mới về giải ngân đầu tư công, bổ sung thêm nhiều giải pháp mới. Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định tiếp tục duy trì Tổ công tác đặc biệt để đôn đốc cho công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý nghiêm các cán bộ tham mưu dù ở cấp nào đã làm chậm trễ quá trình phân bổ giải ngân và gây ra tiêu cực, thất thoát, tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư công.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,40
6,50
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,80
6,90
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,20
5,30
5,90
5,90
6,70
6,50
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,40
5,50
6,20
6,40
6,90
7,30
Techcombank
-
0,50
0,50
0,50
4,70
4,70
4,80
5,80
5,80
6,50
6,50
LienVietPostBank
0,60
1,00
1,00
1,00
4,00
4,50
5,00
5,80
5,70
7,00
7,20
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,10
4,10
4,80
5,30
5,50
6,70
6,70

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.740 22.810 26.464 26.781 30.080 30.562 204,66 208,58
BIDV 22.740 22.810 26.467 26.774 30.099 30.550 205,36 208,39
VietinBank 22.736 22.816 26.419 26.797 30.051 30.611 205,31 208,71
Agribank 22.730 22.810 26.648 26.969 30.281 30.704 202,97 206,12
Eximbank 22.720 22.810 26.438 26.782 30.174 30.568 206,32 209,01
ACB 22.750 22.820 26.448 26.780 30.278 30.581 206,61 209,20
Sacombank 22.748 22.830 26.518 26.873 30.286 30.648 206,16 209,23
Techcombank 22.720 22.820 26.198 26.913 29.857 30.696 204,94 210,41
LienVietPostBank 22.720 22.810 26.574 27.027 30.396 30.648 203,44 207,08
DongA Bank 22.740 22.810 26.490 26.790 30.210 30.600 204,60 208,50
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.500
36.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.500
36.700
Vàng SJC 5c
36.500
36.720
Vàng nhẫn 9999
35.950
36.350
Vàng nữ trang 9999
35.600
36.300