09:32 | 19/06/2017

NHCSXH Đắk Lắk: Viết tiếp khát vọng vùng đất đỏ

Mạch nguồn tín dụng chính sách mỗi ngày thêm lan toả trong cộng đồng với giá trị gia tăng ngày càng cao không chỉ góp phần giúp người dân bước qua đói nghèo, mà hơn thế, còn gia tăng cơ hội phát triển kinh tế hàng hoá, viết tiếp khát vọng cao nguyên đất đỏ.

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại tỉnh Hậu Giang
Tín dụng chính sách giúp thoát nghèo bền vững

Các cơ chế, chính sách cho vay vốn, thời điểm thay đổi mức vay, tiểu sử từng hộ vay được Tổ trưởng tổ vay vốn Y Sư Kaul, buôn Kao, xã EaKao, TP. Buôn Ma Thuột thuật lại vanh vách với Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH khi ông cùng đoàn cán bộ ngành Ngân hàng đi thăm tình hình sản xuất và kinh doanh của các DN và hộ dân hồi đầu tháng 3/2017.

Đoàn công tác ngành Ngân hàng tới thăm và tặng quà gia đình ông Y Tring Knul, người dân tộc Ê Đê, cư trú tại buôn Kao

Là một tổ trưởng, lại là trưởng buôn, ông Y Sư Kaul luôn cập nhật và thấu hiểu ý nghĩa của từng loại vốn chính sách của Chính phủ mà NHCSXH đang được uỷ thác giải ngân, để từ đó có thể tham vấn cho bà con Ê Đê của ông tham gia vay vốn, nắm bắt cơ hội đổi đời.

Và những cầu nối vốn như ông Y Sư Kaul, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đang giúp dòng vốn từ Chi nhánh NHCSXH Đắk Lắk chảy nhanh và mạnh trên vùng đất đỏ Bazan này, đặc biệt là những năm gần đây.

Ví như, gia đình ông Y Tring Knul trong buôn Kao. Năm 2013, dù đã bước sang cái tuổi 50, song ông Y Tring Knul cùng vợ vẫn chưa thể đưa kinh tế gia đình  khỏi ranh giới bấp bênh nghèo đói. Thế nên, không chỉ tạo cơ hội cho gia đình Y Tring Knul tiếp cận vốn vay hộ cận nghèo 15 triệu đồng, ông Y Sư Kaul cùng bà con trong buôn tư vấn cho gia đình dồn thêm tiền đầu tư vào chăn nuôi bò và chăm sóc cà phê.

Ông bảo, đúng là chăn nuôi lâu, mất thời gian, nhưng sau 3 năm, hộ dân sẽ có một nguồn vốn kha khá để có thể bước tiếp một bước mới trong phát triển sản xuất. Thực chứng là đến cuối năm 2016, gia đình Y Tring Knul đã trả hết nợ và vay tiếp vốn hộ thoát nghèo năm 2017.

Tích luỹ tăng từ hiệu quả dòng vốn tín dụng chính sách cũng là cơ sở để các hộ dân tích tụ ruộng đất, phát triển cây hàng hoá như cà phê, hồ tiêu hoặc cây ăn quả được xem là thế mạnh của vùng đất Bazan này, mơ về một tương lai xa hơn. 

Chủ tịch xã Hòa Xuân, Nguyễn Đức Thuận, thành viên Ban đại diện vốn tự hào, từ một xã thuần nông với 50,3% dân số xã là đồng bào Ê Đê, sau 6 năm (2011-2016), từ mốc 7 tiêu chí ban đầu đáp ứng chương trình nông thôn mới, đến nay xã Hòa Xuân đã đạt 19/19 tiêu chí. Thu nhập bình quân của người dân đạt từ 14,1 triệu đồng/người (năm 2011) lên 27,9 triệu đồng/người (năm 2016); số hộ nghèo giảm  phân nửa chỉ còn 4,8%.

Dòng vốn của ngân hàng không chỉ giúp người dân bước qua đói nghèo mà góp phần đưa tỷ lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn của Bộ Xây dựng chiếm 88,4%. Tích luỹ dân cư tăng cũng là điểm tựa để người dân tham gia vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã nói chung. Tổng nguồn vốn trong 6 năm thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn hơn 111,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 8,7 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Trên địa bàn tỉnh miền núi với  184 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 50% xã thuộc vùng khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc chiếm 35%, những động lực xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hàng hoá được tiếp sức thêm từ sự sâu sát của Chi nhánh NHCSXH Đắk Lắk với việc bám sát kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh để lồng ghép quá trình mở rộng tín dụng với các định hướng, mô hình phát triển kinh tế tỉnh.

Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tử Ân cho biết, những năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tích cực tranh thủ nguồn vốn cho vay từ Trung ương cũng như địa phương để cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, đặc biệt là phát huy thế mạnh phát triển kinh tế từ cây cà phê.

Khoảng cách về thu nhập và mức sống giữa các vùng và các nhóm dân cư cũng đang được kéo lại gần với việc chi nhánh tập trung vốn cho các huyện vùng sâu vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% như Ea Súp, Lắk và MDrắk, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai được vay bổ sung để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ví như năm 2016, tốc độ tăng trưởng tín dụng tại MDrắk là 27,86%; Lắk: 20,8%; Ea Súp: 16%, cao hơn nhiều mức tăng trưởng bình quân chung toàn tỉnh là 11,67%.

Nhìn lại cả giai đoạn từ 2011 đến nay, càng thấy rõ hiệu ứng của dòng vốn chính sách với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sau biên bản ghi nhớ giữa ban chỉ đạo Tây Nguyên với NHCSXH và Chỉ thị 40/CT-TW. Nếu như cuối 2011, nguồn vốn uỷ thác của địa phương cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác chỉ đạt 119, 3 tỷ đồng, thì đến thời điểm hiện tại đã đạt hơn 167,027 tỷ đồng đưa tổng nguồn vốn của chi nhánh lên 3.831,312 tỷ đồng. 

Đây là nền tảng để chi nhánh đẩy mạnh việc tăng trưởng dư nợ, đồng thời tăng cường phối hợp với cấp, hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay, đảm bảo hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay từ đó hộ vay tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống và có điều kiện trả nợ gốc và lãi tiền vay.

Chính vì vậy, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Tính đến cuối tháng 5/2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của chi nhánh đạt 3.821,4 tỷ đồng, tăng 161.152 triệu đồng so với cuối năm 2016, tỷ lệ tăng trưởng đạt 4,4%, với 201.295 khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn đến cuối tháng 5/2017 chỉ còn 0,32%, trong khi đó vào cuối năm 2011, con số này là 1,3%.

Dòng vốn tín dụng chính sách thấm vào từng tấc đất, cùng những giọt mồ hôi lam lũ của người dân đã cho những “trái ngọt” trong giảm nghèo, phát triển kinh tế với sinh kế vững bền, nhen lên sức sống mới trong từng nếp nhà, buôn làng của tỉnh Đắk Lắk. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 giảm từ 14,67% xuống còn 7% vào cuối 2015. Năm 2016, số hộ nghèo ước giảm 17.000 hộ; số hộ cận nghèo ước giảm 8.000 hộ. 

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện chuẩn nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Với dân số 1.827.800 người, số hộ dân 421.250 hộ trong đó hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 là 81.592 hộ, chiếm tỷ lệ 19,37%, hộ cận nghèo 34.884 hộ, chiếm tỷ lệ 8,28%, Đắk Lắk cần nhiều hơn nữa nguồn vốn phát triển kinh tế đặc biệt là vốn chính sách đáp ứng nhu cầu vay của  hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thực tế khảo sát vừa qua cũng cho thấy, nhiều người dân đã phản ánh về mức cho vay thấp, không đủ làm đòn bẩy xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, dù NHCSXH tỉnh cũng đã tập trung ưu tiên vào các nguồn vốn mang tính cấp thiết nhất đối với đối tượng chính sách. Vì thế, không chỉ cần thêm nhiều vốn, mà cần xác định được các chương trình trọng điểm, tránh dàn trải.

Giám đốc Nguyễn Tử Ân cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh tập trung triển khai huy động vốn, đặc biệt là mô hình huy động tiết kiệm mới tại điểm giao dịch xã. Cùng với đó, chi nhánh đã tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhận vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh, huyện.

Dòng  vốn đang được chi nhánh hướng vào cho vay tại các xã và huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã xây dựng nông thôn mới. “Phấn đấu, đến cuối năm 2017 giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,20%; toàn tỉnh có 50 xã không có nợ quá hạn và 2 hội cấp huyện không có nợ quá hạn”, ông Ân cho biết.

Các chương trình tín dụng của chi nhánh đã và đang góp phần nỗ lực thực hiện kế hoạch giảm nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, với mức giảm bình quân từ 2,5-3%/năm (riêng tại 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân từ 4-4,5%/năm); đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo trong tỉnh đến cuối năm 2020 tăng lên 1,9 lần so với cuối năm 2015.

Xa hơn, mạch nguồn tín dụng chính sách mỗi ngày thêm lan toả trong cộng đồng với giá trị gia tăng ngày càng cao không chỉ góp phần giúp người dân bước qua đói nghèo, mà hơn thế, còn gia tăng cơ hội phát triển kinh tế hàng hoá, viết tiếp khát vọng cao nguyên đất đỏ.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,40
6,50
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,80
5,30
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,10
4,10
4,80
5,10
5,50
6,80
6,90
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,20
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,20
5,30
5,90
5,90
6,70
6,50
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,40
5,50
6,20
6,40
6,90
7,30
Techcombank
-
0,50
0,50
0,50
4,70
4,70
4,80
5,80
5,80
6,50
6,50
LienVietPostBank
0,60
1,00
1,00
1,00
5,00
4,50
5,20
6,20
5,70
7,10
7,20
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,10
4,10
4,80
5,30
5,50
6,70
6,70

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.735 22.805 26.630 26.949 30.238 30.722 202,53 206,40
BIDV 22.740 22.810 26.648 26.952 30.261 30.715 203,28 206,33
VietinBank 22.728 22.808 26.539 26.917 30.171 30.731 203,76 207,16
Agribank 22.730 22.810 26.648 26.969 30.281 30.704 202,97 206,12
Eximbank 22.720 22.810 26.568 26.915 30.317 30.712 204,59 207,25
ACB 22.740 22.810 26.599 26.933 30.423 30.728 204,63 207,19
Sacombank 22.741 22.823 26.686 27.047 30.452 30.811 204,13 207,20
Techcombank 22.715 22.815 26.384 27.104 30.021 30.861 202,83 208,20
LienVietPostBank 22.720 22.810 26.574 27.027 30.396 30.648 203,44 207,08
DongA Bank 22.740 22.810 26.650 26.950 30.360 30.750 202,40 206,30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.470
36.690
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.470
36.670
Vàng SJC 5c
36.470
36.690
Vàng nhẫn 9999
35.920
36.320
Vàng nữ trang 9999
35.570
36.270