Chỉ thị 40: Chủ trương đúng, thực hiện tốt, hiệu quả cao

08:56 | 16/07/2020

Chỉ thị 40 ra đời đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; đảng ủy, UBND các xã đã vào cuộc và thể hiện rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo quyết liệt đối với hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn; các hội đoàn thể nhận ủy thác từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nhận ủy thác với NHCSXH…

Tín dụng chính sách xã hội: Sáng tình Đảng, ấm lòng dân (Bài cuối)
Tín dụng chính sách xã hội: Sáng tình Đảng, ấm lòng dân (Bài 2)
Tín dụng chính sách xã hội: Sáng tình Đảng, ấm lòng dân (Bài 1)

Ngày 15/7/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội và 63 điểm cầu trên toàn quốc, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng NHNN Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội (CSXH). Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chủ trì, chỉ đạo hội nghị.

Tham dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội còn có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH; đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… cùng hơn 400 đại biểu trong nước, quốc tế cùng khoảng gần 10.000 đại biểu tại các điểm cầu là thường trực tỉnh ủy, thành ủy, sở, ngành, các ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện, đại diện của các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác các cấp trên cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, ông Châu Văn Vé - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo những con số “không thể đẹp hơn” về tín dụng CSXH tại địa bàn. Cụ thể đến ngày 30/6/2020, tỷ lệ thu lãi đạt 99%; nợ quá hạn 0% (không phát sinh tăng, giảm nợ quá hạn); tỷ lệ tăng trưởng dư nợ trên 20%; nợ khoanh giảm còn 0,46%; tỷ lệ tăng trưởng huy động tiết kiệm đạt trên 309%; 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại tốt.

Bác Ái là một trong 62 huyện nghèo cả nước (theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ), với 8/9 xã thuộc khu vực III, có 36/38 thôn đặc biệt khó khăn và trên 95% dân số là đồng bào dân tộc Raglai. Trước đây, việc triển khai thực hiện tín dụng CSXH trên địa bàn huyện nghèo theo Nghị quyết 30a đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bác Ái. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng không bền vững, thể hiện ở các vấn đề như lãi tồn đọng còn lớn, một số hộ vay chưa chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ, trả lãi; chất lượng thực hiện nhiệm vụ ủy thác, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đồng đều; một số Đảng ủy và UBND xã, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác từ huyện đến cơ sở chưa thực sự vào cuộc…

Tuy nhiên Chỉ thị 40 ra đời đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; đảng ủy, UBND các xã đã vào cuộc và thể hiện rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo quyết liệt đối với hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn; các hội đoàn thể nhận ủy thác từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nhận ủy thác với NHCSXH… Một yếu tố vô cùng quan trọng khác để tín dụng CSXH mang lại chất lượng và hiệu quả là mỗi cán bộ trong thực thi nhiệm vụ của mình cần luôn “thấu hiểu nhu cầu, tận tâm phục vụ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 40

Đó chỉ là một trong số rất nhiều điển hình thành công trong triển khai tín dụng CSXH trong những năm qua. Thực tế sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW đã cho thấy, đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tín dụng chính sách đã thành một trong những trụ cột quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đây là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng được nguồn vốn, nhu cầu vốn cho người nghèo. Nhờ đó giai đoạn 2014 đến 2019, số hộ nghèo đã giảm nhanh, góp phần ngăn chặn từng bước đẩy lùi “tín dụng đen”, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp nông thôn. Là một trong những đòn bẩy kinh tế góp phần phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách, các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị xã hội. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội của Việt Nam đã được quốc tế đánh giá cao, góp phần đưa Việt Nam trở thành một hình mẫu về giảm nghèo trên thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, qua đó tạo được niềm tin, sự đồng tình hưởng ứng và ủng hộ của nhân dân trong thực hiện Chỉ thị 40. “Điều đó cho thấy, một khi chủ trương đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, và quyết tâm tổ chức thực hiện tốt sẽ mang lại kết quả tích cực, củng cố thêm lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 40 vẫn còn một số hạn chế và tồn tại như Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện đã chỉ ra. “Chúng ta cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục sớm những tồn tại này”, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu và nhấn mạnh: Chỉ thị 40 vẫn còn nguyên giá trị, vì vậy yêu cầu đặt ra là cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trong thời gian tới”.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu tiếp thu và bế mạc hội nghị

Theo đó, cán bộ NHCSXH phải gần dân, sát dân, biết được nhu cầu của người dân để phục vụ. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất để NHCSXH hoàn thành ngày càng tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình và sử dụng ngày càng hiệu quả hơn được giao, được ủy thác. Đặc biệt, tuyệt đối không được để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tín dụng CSXH, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra.

Dư nợ tín dụng CSXH đến thời điểm hết tháng 6/2020 đạt khoảng 219.900 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào 8 chương trình lớn (chiếm trên 96%/tổng dư nợ).

Phát biểu tiếp thu và bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng - Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH ghi nhận, tiếp thu và đưa vào chương trình hành động trong triển khai Chỉ thị 40 trong giai đoạn tiếp theo. “Hội đồng quản trị NHCSXH sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương các cấp và chỉ đạo toàn hệ thống NHCSXH triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư tốt hơn nữa, tập hợp các nguồn lực của cả cộng đồng và hệ thống chính trị trong công cuộc giảm nghèo bền vững, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển đất nước”, Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, kính đề nghị Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 40 đối với hoạt động tín dụng CSXH.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị diễn ra lễ Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 22 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị 40; Bằng khen của Thống đốc NHNN cho 25 tập thể, cá nhân; 60 Bằng khen của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 60 tổ trưởng tổ tiết kiệm, vay vốn.

Đỗ Lê

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.250 23.530 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.230 23.530 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.240 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.260 23.750 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.246 23.532 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.230 23.530 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.290 23.540 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.000
67.020
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.000
67.000
Vàng SJC 5c
66.000
67.020
Vàng nhẫn 9999
52.350
53.250
Vàng nữ trang 9999
52.250
52.850