Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương: Dấu ấn nhiệm kỳ 2018 - 2023

07:26 | 17/07/2023 Hoạt động công đoàn
aa
Nhiệm kỳ qua, mặc dù hoạt động Công đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, đoàn viên, người lao động chịu nhiều áp lực trong công tác chuyên môn, nhưng với sự cố gắng của tập thể Ban Thường vụ (BTV); Ban Chấp hành (BCH) và sự nỗ lực của toàn thể đoàn viên, người lao động, sự ủng hộ, phối hợp hiệu quả của cấp ủy, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị và đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã triển khai có hiệu quả cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội II, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.
Ban lãnh đạo  NHNNVN chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương Khóa II nhiệm kỳ 2018 -2023
Ban lãnh đạo NHNNVN chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương Khóa II nhiệm kỳ 2018 -2023

Hằng năm, Công đoàn luôn bám sát nội dung các phong trào thi đua do Thống đốc NHNN phát động và sự chỉ đạo của Công đoàn NHVN chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai các hoạt động chuyên môn và công đoàn có hiệu quả thiết thực theo đúng tôn chỉ, mục đích của tổ chức Công đoàn được Ban lãnh đạo NHNN, Đảng ủy Cơ quan NHTW, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) và người lao động NHNN Trung ương ghi nhận và đánh giá cao. Những kết quả đó đã đánh dấu bước phát triển mới toàn diện và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, phù hợp với tình hình phát triển chung của ngành Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.

Trước hết, BCH Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương luôn xác định rõ và thể hiện tốt vai trò là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, luôn quan tâm đến việc giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, chủ động tổ chức các hoạt động hướng đến người lao động như chủ động tham gia, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý và giám sát của CB, CC, VC đối với hoạt động của cơ quan. Vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện cải cách hành chính. Lắng nghe ý kiến, phát hiện những bất cập, chủ động phản ảnh, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho CB, CC, VC và người lao động. Tham gia với chuyên môn chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giám sát việc chấp hành quy định về bảo hộ lao động, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên, người lao động. Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo chuyên môn, thực hiện hỗ trợ CB, CC, VC và người lao động trong các dịp Lễ, Tết, kỷ niệm thành lập Ngành, nâng cao sức khỏe vượt qua dịch bệnh Covid... Tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà các đơn vị có nhiều lao động trực tiếp, đoàn viên, người lao động và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, có người thân bị bệnh hiểm nghèo phải nằm viện điều trị dài ngày; kịp thời tổ chức các hoạt động tình nghĩa trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ, ngày Người cao tuổi, tháng hành động vì trẻ em... duy trì truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái của Cơ quan NHNN Trung ương.

Các CĐCS thường xuyên phối hợp, đề xuất với lãnh đạo chuyên môn tạo điều kiện để CB, CC, VC và người lao động tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiệm kỳ qua đã có 6.211 lượt CB, CC, VC và người lao động được tham gia các lớp tập huấn, các khóa đào tạo, trong đó, 385 lượt cán bộ công đoàn được tham gia các lớp tập huấn trang bị và nâng cao kỹ năng hoạt động công tác công đoàn; tham gia giám sát công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật CB, CC, VC và người lao động đảm bảo được thực hiện đúng quy định.

Đoàn đại biểu NHNN Việt Nam và Ngân hàng CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm tại chương trình giao lưu thể thao năm 2022
Đoàn đại biểu NHNN Việt Nam và Ngân hàng CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm tại chương trình giao lưu thể thao năm 2022
Đc Trần Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch CĐNHVN  trao tặng Cờ thi đua toàn diện của TLĐLĐVN cho Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Đc Trần Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch CĐNHVN trao tặng Cờ thi đua toàn diện của TLĐLĐVN cho Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều hoạt động bề nổi, tập trung đông người phải hoãn, lùi thời gian, nhưng Công đoàn cũng đã tổ chức tốt nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan nghỉ mát tạo sân chơi lành mạnh cho CB, CC, VC và người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, BCH Công đoàn Cơ quan và các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CB, CC hàng năm, các kiến nghị của CB, CC, VC và người lao động và của công đoàn đã được chuyển tới các cấp lãnh đạo, các bộ phận chức năng nghiên cứu xử lý, giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nghĩa vụ và quyền, lợi ích hợp pháp của CB, CC, VC và người lao động. Tham gia thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp làm việc giữa BCH, BTV công đoàn với Thủ trưởng hành chính cơ quan; giữa BCH CĐCS với thủ trưởng các đơn vị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục trong 5 năm qua luôn được BTV, BCH Công đoàn Cơ quan quan tâm đổi mới về nội dung và hình thức, từng bước phù hợp với thực tiễn, sát với nhu cầu của CB, CC, VC và người lao động. Bám sát Nghị quyết Đại hội II về công tác tuyên truyền, giáo dục, ngay sau Đại hội II, Công đoàn Cơ quan và các CĐCS đã xây dựng Chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội của đơn vị mình với nội dung và hình thức phù hợp, tuyên truyền đầy đủ và sâu rộng tới toàn thể CB, CC, VC và người lao động về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Công đoàn, Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, những bổ sung, sửa đổi trong Bộ Luật Lao động và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của ngành Ngân hàng.

Phối hợp với chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động CB, CC, VC và người lao động thực hiện tốt Quy chế Văn hoá công sở, trật tự nội vụ tại cơ quan, tạo chuyển biến mạnh mẽ và có kết quả rõ nét Chương trình “Đẩy mạnh trật tự kỷ cương và văn hóa công sở”; duy trì tốt phong trào “An toàn vệ sinh phòng chống cháy nổ”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Tuần lễ không hút thuốc lá”. Vai trò công đoàn trong công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm, công tác phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội ngày càng được quan tâm.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, đã được Công đoàn Cơ quan triển khai đồng bộ, có hệ thống và đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của NHNN Trung ương. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, hệ thống Công đoàn Cơ quan trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thường xuyên thông tin, phản ánh kịp thời các phong trào thi đua, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, chăm lo đời sống cho đoàn viên. Đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị với các cấp lãnh đạo về những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của CB, CC, VC và người lao động và tổ chức công đoàn. Thường xuyên đánh giá kết quả đạt được, nêu bài học kinh nghiệm và những hạn chế trong quá trình phối hợp, đồng thời thống nhất các nội dung và biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng hơn, nêu lên những vấn đề đặt ra, thuận lợi, thời cơ, cũng như khó khăn, thách thức đối với CB, CC, VC và người lao động và tổ chức công đoàn trước tình hình mới.

Công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, được đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được đông đảo CB, CC, VC và người lao động hưởng ứng, tham gia. Mục tiêu, nội dung thi đua thiết thực, bám sát mục tiêu, nội dung thi đua do Thống đốc phát động hàng năm và có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, đoàn thể liên quan.

Các phong trào đã giúp đội ngũ CB, CC, VC xác định trách nhiệm của mình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, xây dựng các dự thảo văn bản góp phần cho những quyết định quan trọng của Ban lãnh đạo NHNN; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đã có hàng trăm sáng kiến, đề tài nghiên cứu được thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực như sáng kiến thay thế thiết bị máy hủy tiền sản xuất trong nước thay thế cho việc mua thiết bị của nước ngoài tiết kiệm hàng trăm triệu đồng... Thành tựu nổi bật là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” NHNN đã có hàng trăm cuộc đối thoại doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong các cơ quan, đơn vị.

Công tác sơ kết, tổng kết thi đua, xây dựng và học tập điển hình tiêu biểu được coi trọng. Việc bình bầu các danh hiệu thi đua đi vào thực chất, đúng đối tượng. Hàng năm, số tập thể, cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến, lao động giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp ngày càng tăng, các cháu học sinh con CB, CC, VC và người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập được tuyên dương ngày càng nhiều. Công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời hơn; chú ý đối tượng khen thưởng là người lao động trực tiếp, cán bộ công đoàn cấp cơ sở. Hàng năm, Công đoàn Cơ quan đã khen thưởng gần 200 lượt đoàn viên công đoàn xuất sắc và phụ nữ “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”.

Đoàn đại biểu NHNN Việt Nam thăm và tặng quà cho bà con và các chiến sỹ đảo Trường Sa
Đoàn đại biểu NHNN Việt Nam thăm và tặng quà cho bà con và các chiến sỹ đảo Trường Sa

Đặc biệt, Công đoàn Cơ quan luôn chú trọng đến hiệu quả, chất lượng công tác tổ chức các hoạt động phong trào, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm trong điều kiện nguồn kinh phí của Công đoàn Cơ quan hết sức hạn hẹp, hỗ trợ của chuyên môn cho hoạt động của tổ chức công đoàn nằm chung trong nguồn kinh phí hỗ trợ các tổ chức đoàn thể của NHNN Trung ương. Vì vậy, BTV, BCH Công đoàn Cơ quan đã chỉ đạo, điều hành Cơ quan Thường trực bằng nhiều hình thức và giải pháp phù hợp tạo nguồn kinh phí, tập hợp sức mạnh tập thể, tranh thủ sự phối hợp của các công đoàn bạn đã tổ chức thành công nhiều chương trình có ý nghĩa, có sức lan tỏa và tuyên truyền mạnh mẽ đến đông đảo CB, CC, VC và người lao động.

Tiếp tục quan tâm và duy trì, đẩy mạnh hoạt động của các Câu lạc bộ Cầu lông, Bóng bàn, Tennis và đội bóng đá, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên tập luyện nâng cao sức khỏe và làm hạt nhân tham gia tổ chức thi đấu giao hữu thể thao với các đơn vị: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Học viện Ngân hàng, Nhà máy in tiền quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Chi nhánh NHNN tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên... tạo không khí gắn kết giữa các đơn vị.

Công tác nữ công cũng được Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương thường xuyên chỉ đạo triển khai hoạt động hiệu quả. Với 1.405 đoàn viên nữ (chiếm 58% tổng số cán bộ công chức Cơ quan NHNN Trung ương), Công tác nữ công luôn được BTV, BCH quan tâm chú trọng triển khai hoạt động của Ban Nữ công, kịp thời hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CB, CC, VC và người lao động; thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác vận động nữ đoàn viên và lao động nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo nữ CB, CC, VC và người lao động tham gia. Mỗi năm có trên 98% chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở các cấp công đoàn; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân nữ được tặng cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, của BCH Công đoàn NHVN, Giấy khen của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương; Hàng năm đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ nữ đã có chuyển biến tích cực. Nhiều nơi, công đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng cùng cấp trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ; giới thiệu cán bộ nữ ưu tú để Đảng, Nhà nước đào tạo, bồi dưỡng bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo. Số cán bộ nữ tham gia BCH Công đoàn Cơ quan và BCH CĐCS có 115 nữ, chiếm 54% trong tổng số 213 ủy viên BCH các cấp (có 12 nữ trong BCH 2 cấp).

Ngoài ra, hằng năm, Công đoàn Cơ quan đều tổ chức khen thưởng gần 1.200 cháu con CB, CC, VC và người lao động đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, cháu ngoan Bác Hồ; tổ chức Hội nghị tuyên dương mỗi năm gần 120 cháu đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, các môn năng khiếu.

Nữ CB, CC, VC và người lao động tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. 100% chị em tham gia đóng góp đầy đủ các Quỹ xã hội từ thiện. Ngoài ra còn tổ chức nhiều các hoạt động tình nghĩa trong Tháng hành động Vì trẻ em, trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Gia đình Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam dưới nhiều hình thức như: Tổ chức thăm và tặng quà tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, các cháu bị ung thư tại các bệnh viện, các cháu học sinh vùng khó khăn, xây tặng nhà lớp học tại các địa phương (Hải Dương, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng), xây nhà “Mái ấm tình thương” trao tặng phụ nữ nghèo, các hộ gia đình phụ nữ thuộc diện gia đình chính sách, (Hà Giang, Điện Biên, Hà Tĩnh)… Ngoài ra còn rất nhiều các hoạt động đã được các CĐCS triển khai, điển hình Ban Nữ công các đơn vị: Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục Quản tri, Văn phòng NHNN, Sở Giao dịch, Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Kiểm toán nội bộ, Cục Phát hành & Kho quỹ…

Có thể nói, nhiệm kỳ qua Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã phát huy tốt chức năng của tổ chức công đoàn. Công đoàn Cơ quan và các CĐCS trực thuộc luôn thể hiện tốt vai trò là cầu nối xây dựng mối quan hệ đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh, góp phần đẩy mạnh thực hiện Quy chế văn hóa công sở, tạo dựng lề lối làm việc văn hóa, văn minh trong cơ quan đơn vị. Hoạt động của Công đoàn Cơ quan đã có tác động tích cực trong việc quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên trong quá trình bố trí công tác, phân công nhiệm vụ cũng như đánh giá đóng góp của CB, CC, VC và người lao động, tạo tiền đề xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong CB, CC, VC, người lao động và giữa các đơn vị hình thành nên những truyền thống, văn hóa tốt đẹp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

ĐỒNG CHÍ LÊ QUỐC NGHỊ
Nguồn:

Các tin khác

Hội thi Nét đẹp Nữ cán bộ ngành Ngân hàng Bình Định lần thứ III

Hội thi Nét đẹp Nữ cán bộ ngành Ngân hàng Bình Định lần thứ III

Vừa qua, tại TP. Quy Nhơn, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành Ngân hàng tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội thi Nét đẹp Nữ cán bộ ngành Ngân hàng Bình Định lần thứ III, năm 2024.
Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Hải Dương năm 2024

Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Hải Dương năm 2024

Để chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng và những ngày lễ lớn của đất nước, vừa qua, Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Hải Dương năm 2024 đã diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương.
Giao lưu thể thao Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương thu hút hơn 500 vận động viên tham gia

Giao lưu thể thao Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương thu hút hơn 500 vận động viên tham gia

Ngày 11/5/2024, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu thể thao năm 2024.
Ứng dụng AI trong ngành Ngân hàng: Cần đào tạo, đào tạo lại cho từng cán bộ, công đoàn viên

Ứng dụng AI trong ngành Ngân hàng: Cần đào tạo, đào tạo lại cho từng cán bộ, công đoàn viên

Tại Hội thảo “Nghề ngân hàng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI)” do Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tổ chức mới đây, ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN Việt Nam khẳng định, AI, đặc biệt là Gen AI đang và sẽ tác động tới hầu hết các mặt hoạt động ngân hàng. Tương lai và cơ hội của ngành Ngân hàng là làm việc kết hợp với AI, trong đó con người giữ vị trí trung tâm trong mọi mặt từ thiết kế, thực thi, quản lý, giám sát.
Tổng kết và trao giải Cuộc thi Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ ngân hàng

Tổng kết và trao giải Cuộc thi Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ ngân hàng

Ngày 25/4, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”.
Quảng Ninh: Tổ chức giải bóng đá nam ngành Ngân hàng lần thứ V

Quảng Ninh: Tổ chức giải bóng đá nam ngành Ngân hàng lần thứ V

Giải bóng đá nam ngành ngân hàng Quảng Ninh lần thứ V
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đặt đoàn viên, người lao động vào trọng tâm hoạt động

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đặt đoàn viên, người lao động vào trọng tâm hoạt động

Hết quý I/2024, căn cứ vào nhiệm vụ, chương trình công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (Công đoàn NHVN) trong năm 2024, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐVN) và Ban Cán sự Đảng NHNN, Ban Thường vụ Công đoàn NHVN đã xây dựng chương trình công tác năm 2024 và triển khai các nội dung hoạt động tới các cấp công đoàn trong toàn hệ thống. Trong đó đặt trọng tâm vào công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (ĐVNLĐ).
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi đến các Công đoàn cấp trên cơ sở; các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với chủ đề Giảm thải dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero (Reducing Carbon footprint towards Net Zero).
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Mới đây, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành văn bản số 69/CĐNH về việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.
Phụ nữ ngành Ngân hàng đóng góp quan trọng vào thành quả chung của Ngành và đất nước

Phụ nữ ngành Ngân hàng đóng góp quan trọng vào thành quả chung của Ngành và đất nước

Dù công tác ở bất cứ vị trí nào, phụ nữ ngành Ngân hàng đều phát huy tốt truyền thống, phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.
Công đoàn Ngân hàng Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2024

Công đoàn Ngân hàng Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2024

Mới đây, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phong trào công đoàn năm 2024 với sự tham dự của 27 công đoàn cơ sở (CĐCS) các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Trong năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực sự trở thành tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng.
Gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo NHNN Việt Nam gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Vì một tổ chức Công đoàn “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Vì một tổ chức Công đoàn “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Ngày 24/10/2023, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin kết quả Đại hội và truyền đạt Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đến các cấp công đoàn trong hệ thống.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Xem thêm
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Phó chủ tịch Visa toàn cầu

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Phó chủ tịch Visa toàn cầu

Ngày 22/5, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với bà Kelly Tullier – Phó Chủ tịch Visa toàn cầu.
Giao dịch vàng có hóa đơn: “Vẹn cả đôi đường”

Giao dịch vàng có hóa đơn: “Vẹn cả đôi đường”

Để thúc đẩy giao dịch vàng theo đúng quy định, Hội Mỹ nghệ kim hoàn và Đá quý TP. Hồ Chí Minh (SJA) vừa qua đã mời NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Sở Công Thương, các cục: Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường… tổ chức cuộc đối thoại, tập huấn, hướng dẫn chính sách liên quan đến vàng cho hơn 600 đơn vị kinh doanh vàng hội viên SJA.
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
khai mac ky hop thu 7 quoc hoi khoa xv

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sáng nay (20/5), Quốc hội khóa XV đã chính thức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gồm: ông Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng trên địa bàn. Dự buổi tiếp xúc có Ban Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên và đại diện các TCTD trên địa bàn...
NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

Chiều 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh về thực hiện công tác thông tin, truyền thông lĩnh vực ngân hàng.
TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Thuận tiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và VNeID

Thuận tiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và VNeID

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tích cực phối hợp với các bộ ngành và các đơn vị liên quan triển khai nhiều phương thức thanh toán điện tử, gia tăng sự tiện lợi, giảm thời gian và chi phí xã hội cho người dân, doanh nghiệp khi thanh toán dịch vụ công trực tuyến.
Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng công nghệ AI nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, từ đó cảnh báo và ngăn chặn ngay từ đầu các hình thức tấn công là cách MoMo đang làm để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân của người dùng, ông Thái Trí Hùng - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao, Giám đốc Công nghệ của MoMo cho biết trong bài tham luận “Một số hình thức lừa đảo phổ biến - Kinh nghiệm phòng chống tại MoMo” tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra mới đây.
Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã giới thiệu những giải pháp số ưu việt. Đây là những sản phẩm dịch vụ đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường.
Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã giới thiệu nhiều giải pháp đột phá về mặt công nghệ với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời đại số.
VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai gói vay trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất cực hấp dẫn, chỉ từ 4,6%/năm, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng không cần chuẩn bị tiền để tất toán khoản vay ở ngân hàng cũ.
ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), từ nay, chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.
BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hợp tác với đối tác công nghệ InfoPlus để tích hợp toàn diện các dịch vụ thu chi hộ của ngân hàng trên nền tảng của đối tác thông qua kết nối Open API. Theo đó, khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được trải nghiệm tiện ích quản lý tài chính thông minh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

Với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp SME phát triển kinh doanh bền vững, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) triển khai chương trình gói tín dụng “Kết nối nhu cầu – Mở rộng giải pháp” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm và tổng hạn mức của các gói vay lên tới 5.000 tỷ đồng. Chương trình gói vay ưu đãi này được triển khai từ nay đến hết 30/9/2024.
Phiên bản di động