Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương: Dấu ấn nhiệm kỳ 2018 - 2023

07:26 | 17/07/2023 Góc đại hội công đoàn
aa
Nhiệm kỳ qua, mặc dù hoạt động Công đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, đoàn viên, người lao động chịu nhiều áp lực trong công tác chuyên môn, nhưng với sự cố gắng của tập thể Ban Thường vụ (BTV); Ban Chấp hành (BCH) và sự nỗ lực của toàn thể đoàn viên, người lao động, sự ủng hộ, phối hợp hiệu quả của cấp ủy, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị và đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã triển khai có hiệu quả cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội II, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.
Ban lãnh đạo  NHNNVN chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương Khóa II nhiệm kỳ 2018 -2023
Ban lãnh đạo NHNNVN chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương Khóa II nhiệm kỳ 2018 -2023

Hằng năm, Công đoàn luôn bám sát nội dung các phong trào thi đua do Thống đốc NHNN phát động và sự chỉ đạo của Công đoàn NHVN chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai các hoạt động chuyên môn và công đoàn có hiệu quả thiết thực theo đúng tôn chỉ, mục đích của tổ chức Công đoàn được Ban lãnh đạo NHNN, Đảng ủy Cơ quan NHTW, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) và người lao động NHNN Trung ương ghi nhận và đánh giá cao. Những kết quả đó đã đánh dấu bước phát triển mới toàn diện và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, phù hợp với tình hình phát triển chung của ngành Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.

Trước hết, BCH Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương luôn xác định rõ và thể hiện tốt vai trò là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, luôn quan tâm đến việc giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, chủ động tổ chức các hoạt động hướng đến người lao động như chủ động tham gia, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý và giám sát của CB, CC, VC đối với hoạt động của cơ quan. Vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện cải cách hành chính. Lắng nghe ý kiến, phát hiện những bất cập, chủ động phản ảnh, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho CB, CC, VC và người lao động. Tham gia với chuyên môn chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giám sát việc chấp hành quy định về bảo hộ lao động, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên, người lao động. Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo chuyên môn, thực hiện hỗ trợ CB, CC, VC và người lao động trong các dịp Lễ, Tết, kỷ niệm thành lập Ngành, nâng cao sức khỏe vượt qua dịch bệnh Covid... Tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà các đơn vị có nhiều lao động trực tiếp, đoàn viên, người lao động và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, có người thân bị bệnh hiểm nghèo phải nằm viện điều trị dài ngày; kịp thời tổ chức các hoạt động tình nghĩa trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ, ngày Người cao tuổi, tháng hành động vì trẻ em... duy trì truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái của Cơ quan NHNN Trung ương.

Các CĐCS thường xuyên phối hợp, đề xuất với lãnh đạo chuyên môn tạo điều kiện để CB, CC, VC và người lao động tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiệm kỳ qua đã có 6.211 lượt CB, CC, VC và người lao động được tham gia các lớp tập huấn, các khóa đào tạo, trong đó, 385 lượt cán bộ công đoàn được tham gia các lớp tập huấn trang bị và nâng cao kỹ năng hoạt động công tác công đoàn; tham gia giám sát công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật CB, CC, VC và người lao động đảm bảo được thực hiện đúng quy định.

Đoàn đại biểu NHNN Việt Nam và Ngân hàng CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm tại chương trình giao lưu thể thao năm 2022
Đoàn đại biểu NHNN Việt Nam và Ngân hàng CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm tại chương trình giao lưu thể thao năm 2022
Đc Trần Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch CĐNHVN  trao tặng Cờ thi đua toàn diện của TLĐLĐVN cho Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Đc Trần Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch CĐNHVN trao tặng Cờ thi đua toàn diện của TLĐLĐVN cho Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều hoạt động bề nổi, tập trung đông người phải hoãn, lùi thời gian, nhưng Công đoàn cũng đã tổ chức tốt nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan nghỉ mát tạo sân chơi lành mạnh cho CB, CC, VC và người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, BCH Công đoàn Cơ quan và các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CB, CC hàng năm, các kiến nghị của CB, CC, VC và người lao động và của công đoàn đã được chuyển tới các cấp lãnh đạo, các bộ phận chức năng nghiên cứu xử lý, giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nghĩa vụ và quyền, lợi ích hợp pháp của CB, CC, VC và người lao động. Tham gia thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp làm việc giữa BCH, BTV công đoàn với Thủ trưởng hành chính cơ quan; giữa BCH CĐCS với thủ trưởng các đơn vị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục trong 5 năm qua luôn được BTV, BCH Công đoàn Cơ quan quan tâm đổi mới về nội dung và hình thức, từng bước phù hợp với thực tiễn, sát với nhu cầu của CB, CC, VC và người lao động. Bám sát Nghị quyết Đại hội II về công tác tuyên truyền, giáo dục, ngay sau Đại hội II, Công đoàn Cơ quan và các CĐCS đã xây dựng Chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội của đơn vị mình với nội dung và hình thức phù hợp, tuyên truyền đầy đủ và sâu rộng tới toàn thể CB, CC, VC và người lao động về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Công đoàn, Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, những bổ sung, sửa đổi trong Bộ Luật Lao động và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của ngành Ngân hàng.

Phối hợp với chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động CB, CC, VC và người lao động thực hiện tốt Quy chế Văn hoá công sở, trật tự nội vụ tại cơ quan, tạo chuyển biến mạnh mẽ và có kết quả rõ nét Chương trình “Đẩy mạnh trật tự kỷ cương và văn hóa công sở”; duy trì tốt phong trào “An toàn vệ sinh phòng chống cháy nổ”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Tuần lễ không hút thuốc lá”. Vai trò công đoàn trong công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm, công tác phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội ngày càng được quan tâm.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, đã được Công đoàn Cơ quan triển khai đồng bộ, có hệ thống và đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của NHNN Trung ương. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, hệ thống Công đoàn Cơ quan trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thường xuyên thông tin, phản ánh kịp thời các phong trào thi đua, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, chăm lo đời sống cho đoàn viên. Đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị với các cấp lãnh đạo về những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của CB, CC, VC và người lao động và tổ chức công đoàn. Thường xuyên đánh giá kết quả đạt được, nêu bài học kinh nghiệm và những hạn chế trong quá trình phối hợp, đồng thời thống nhất các nội dung và biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng hơn, nêu lên những vấn đề đặt ra, thuận lợi, thời cơ, cũng như khó khăn, thách thức đối với CB, CC, VC và người lao động và tổ chức công đoàn trước tình hình mới.

Công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, được đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được đông đảo CB, CC, VC và người lao động hưởng ứng, tham gia. Mục tiêu, nội dung thi đua thiết thực, bám sát mục tiêu, nội dung thi đua do Thống đốc phát động hàng năm và có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, đoàn thể liên quan.

Các phong trào đã giúp đội ngũ CB, CC, VC xác định trách nhiệm của mình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, xây dựng các dự thảo văn bản góp phần cho những quyết định quan trọng của Ban lãnh đạo NHNN; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đã có hàng trăm sáng kiến, đề tài nghiên cứu được thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực như sáng kiến thay thế thiết bị máy hủy tiền sản xuất trong nước thay thế cho việc mua thiết bị của nước ngoài tiết kiệm hàng trăm triệu đồng... Thành tựu nổi bật là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” NHNN đã có hàng trăm cuộc đối thoại doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong các cơ quan, đơn vị.

Công tác sơ kết, tổng kết thi đua, xây dựng và học tập điển hình tiêu biểu được coi trọng. Việc bình bầu các danh hiệu thi đua đi vào thực chất, đúng đối tượng. Hàng năm, số tập thể, cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến, lao động giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp ngày càng tăng, các cháu học sinh con CB, CC, VC và người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập được tuyên dương ngày càng nhiều. Công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời hơn; chú ý đối tượng khen thưởng là người lao động trực tiếp, cán bộ công đoàn cấp cơ sở. Hàng năm, Công đoàn Cơ quan đã khen thưởng gần 200 lượt đoàn viên công đoàn xuất sắc và phụ nữ “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”.

Đoàn đại biểu NHNN Việt Nam thăm và tặng quà cho bà con và các chiến sỹ đảo Trường Sa
Đoàn đại biểu NHNN Việt Nam thăm và tặng quà cho bà con và các chiến sỹ đảo Trường Sa

Đặc biệt, Công đoàn Cơ quan luôn chú trọng đến hiệu quả, chất lượng công tác tổ chức các hoạt động phong trào, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm trong điều kiện nguồn kinh phí của Công đoàn Cơ quan hết sức hạn hẹp, hỗ trợ của chuyên môn cho hoạt động của tổ chức công đoàn nằm chung trong nguồn kinh phí hỗ trợ các tổ chức đoàn thể của NHNN Trung ương. Vì vậy, BTV, BCH Công đoàn Cơ quan đã chỉ đạo, điều hành Cơ quan Thường trực bằng nhiều hình thức và giải pháp phù hợp tạo nguồn kinh phí, tập hợp sức mạnh tập thể, tranh thủ sự phối hợp của các công đoàn bạn đã tổ chức thành công nhiều chương trình có ý nghĩa, có sức lan tỏa và tuyên truyền mạnh mẽ đến đông đảo CB, CC, VC và người lao động.

Tiếp tục quan tâm và duy trì, đẩy mạnh hoạt động của các Câu lạc bộ Cầu lông, Bóng bàn, Tennis và đội bóng đá, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên tập luyện nâng cao sức khỏe và làm hạt nhân tham gia tổ chức thi đấu giao hữu thể thao với các đơn vị: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Học viện Ngân hàng, Nhà máy in tiền quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Chi nhánh NHNN tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên... tạo không khí gắn kết giữa các đơn vị.

Công tác nữ công cũng được Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương thường xuyên chỉ đạo triển khai hoạt động hiệu quả. Với 1.405 đoàn viên nữ (chiếm 58% tổng số cán bộ công chức Cơ quan NHNN Trung ương), Công tác nữ công luôn được BTV, BCH quan tâm chú trọng triển khai hoạt động của Ban Nữ công, kịp thời hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CB, CC, VC và người lao động; thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác vận động nữ đoàn viên và lao động nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo nữ CB, CC, VC và người lao động tham gia. Mỗi năm có trên 98% chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở các cấp công đoàn; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân nữ được tặng cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, của BCH Công đoàn NHVN, Giấy khen của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương; Hàng năm đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ nữ đã có chuyển biến tích cực. Nhiều nơi, công đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng cùng cấp trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ; giới thiệu cán bộ nữ ưu tú để Đảng, Nhà nước đào tạo, bồi dưỡng bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo. Số cán bộ nữ tham gia BCH Công đoàn Cơ quan và BCH CĐCS có 115 nữ, chiếm 54% trong tổng số 213 ủy viên BCH các cấp (có 12 nữ trong BCH 2 cấp).

Ngoài ra, hằng năm, Công đoàn Cơ quan đều tổ chức khen thưởng gần 1.200 cháu con CB, CC, VC và người lao động đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, cháu ngoan Bác Hồ; tổ chức Hội nghị tuyên dương mỗi năm gần 120 cháu đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, các môn năng khiếu.

Nữ CB, CC, VC và người lao động tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. 100% chị em tham gia đóng góp đầy đủ các Quỹ xã hội từ thiện. Ngoài ra còn tổ chức nhiều các hoạt động tình nghĩa trong Tháng hành động Vì trẻ em, trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Gia đình Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam dưới nhiều hình thức như: Tổ chức thăm và tặng quà tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, các cháu bị ung thư tại các bệnh viện, các cháu học sinh vùng khó khăn, xây tặng nhà lớp học tại các địa phương (Hải Dương, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng), xây nhà “Mái ấm tình thương” trao tặng phụ nữ nghèo, các hộ gia đình phụ nữ thuộc diện gia đình chính sách, (Hà Giang, Điện Biên, Hà Tĩnh)… Ngoài ra còn rất nhiều các hoạt động đã được các CĐCS triển khai, điển hình Ban Nữ công các đơn vị: Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục Quản tri, Văn phòng NHNN, Sở Giao dịch, Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Kiểm toán nội bộ, Cục Phát hành & Kho quỹ…

Có thể nói, nhiệm kỳ qua Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã phát huy tốt chức năng của tổ chức công đoàn. Công đoàn Cơ quan và các CĐCS trực thuộc luôn thể hiện tốt vai trò là cầu nối xây dựng mối quan hệ đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh, góp phần đẩy mạnh thực hiện Quy chế văn hóa công sở, tạo dựng lề lối làm việc văn hóa, văn minh trong cơ quan đơn vị. Hoạt động của Công đoàn Cơ quan đã có tác động tích cực trong việc quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên trong quá trình bố trí công tác, phân công nhiệm vụ cũng như đánh giá đóng góp của CB, CC, VC và người lao động, tạo tiền đề xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong CB, CC, VC, người lao động và giữa các đơn vị hình thành nên những truyền thống, văn hóa tốt đẹp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

ĐỒNG CHÍ LÊ QUỐC NGHỊ
Nguồn:

Các tin khác

Đổi mới để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện

Đổi mới để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã hướng dẫn các cấp công đoàn trong hệ thống đẩy mạnh chăm lo đời sống, việc làm, chế độ, chính sách cho CBCCVCLĐ thông qua việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch
Hướng tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Công đoàn tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Hướng tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Công đoàn tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Hoạt động ngân hàng là một loại hình kinh doanh đặc biệt, chứa đựng nhiều rủi ro, đó là kinh doanh tiền tệ, trên cơ sở chữ “Tín”. Hơn ai hết, cán bộ ngân hàng cần phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có bản lĩnh vững vàng trước mọi cám dỗ; có trách nhiệm cao để giữ được sự tín nhiệm và niềm tin của khách hàng. Để có được điều đó, vai trò của tổ chức công đoàn là rất quan trọng.
Vai trò của công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

Vai trò của công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

Trong thời gian qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Vụ Chính sách tiền tệ (CSTT) luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Công đoàn NHTW phát động và hướng dẫn triển khai.
Hướng tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Ứng dụng công nghệ,  kết nối hiệu quả công việc

Hướng tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Ứng dụng công nghệ, kết nối hiệu quả công việc

CIC là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc NHNN Việt Nam, thực hiện chức năng đăng ký tín dụng quốc gia; thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích thông tin tín dụng; phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng; chấm điểm, xếp hạng tín dụng pháp nhân và thể nhân trên lãnh thổ Việt Nam phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của NHNN; cung ứng sản phẩm dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của NHNN và pháp luật.
Góp phần nâng cao văn hóa,  đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên

Góp phần nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Chi cục Phát hành Kho quỹ (CCPHKQ) là một trong 30 CĐCS trực thuộc Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương, luôn đặc biệt chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động.
Đoàn kết, tập hợp sức mạnh và bảo vệ quyền lợi người lao động

Đoàn kết, tập hợp sức mạnh và bảo vệ quyền lợi người lao động

Đại hội Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Trung ương vừa diễn ra là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng. Nhân dịp này, ông Cao Văn Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Tổng giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương trả lời phỏng vấn báo chí.
Nâng cao vai trò của CĐCS đáp ứng  yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao vai trò của CĐCS đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động phong trào, BCH Công đoàn Vụ CSTT đã hết lòng quan tâm, chăm lo đến sức khỏe thể chất của mỗi đoàn viên. Bên cạnh việc chăm lo đến sức khỏe thể chất, Công đoàn Vụ CSTT còn quan tâm đến tinh thần của đoàn viên thông qua việc tổ chức và triển khai các hoạt động hữu ích.
Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của Chi cục Quản trị tại TP. Hồ Chí Minh

Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của Chi cục Quản trị tại TP. Hồ Chí Minh

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là một trong những phong trào có vai trò quan trọng trong hoạt động của đơn vị trong thời gian qua. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện nhân cách, nâng cao thể chất mỗi con người, tạo tiền đề để thúc đẩy quá trình rèn luyện học tập và làm việc đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Đại hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Ngày 21/7/2023, tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ V, Nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Ngày 17/7/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trang trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương: Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động

Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương: Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động

Trong hai ngày 17 và 18/7/2023, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm 17 đồng chí; bầu 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng: Hoạt động công đoàn cần hướng tới mục tiêu  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng: Hoạt động công đoàn cần hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương có vai trò rất quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp sức mạnh của NHNN Trung ương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của NHNN và của ngành Ngân hàng; đồng thời, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của cán bộ công chức, viên chức (CB,CC,VC) và người lao động của Cơ quan NHNN Trung ương.
Công đoàn Co-opBank: Hội tụ sức mạnh đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Công đoàn Co-opBank: Hội tụ sức mạnh đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

"Nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, với điều kiện quy mô và năng lực tài chính của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) còn hạn chế lại gặp phải nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và dai dẳng, thiên tai và những biến động khó lường của tình hình trên thế giới… gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động của Ngành ngân hàng nói chung và Co-opBank nói riêng. Trong bối cảnh đó, Công đoàn Co-opBank đã phát huy vai trò của một tổ chức chính trị chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng thời hội tụ sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đoàn viên góp phần xây dựng Co-opBank từng bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, tăng cường hiện đaị hóa và số hóa, phát huy vai trò Ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)", đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Co-opBank ghi nhận tại Đaị hội Công đoàn Co-opBank lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức ngày 17/7/2023 tại Đà Nẵng.
Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương: Dấu ấn nhiệm kỳ 2018 - 2023

Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương: Dấu ấn nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nhiệm kỳ qua, mặc dù hoạt động Công đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, đoàn viên, người lao động chịu nhiều áp lực trong công tác chuyên môn, nhưng với sự cố gắng của tập thể Ban Thường vụ (BTV); Ban Chấp hành (BCH) và sự nỗ lực của toàn thể đoàn viên, người lao động, sự ủng hộ, phối hợp hiệu quả của cấp ủy, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị và đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã triển khai có hiệu quả cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội II, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.
Công đoàn BIDV: Đóng góp quan trọng trong chặng đường phát triển BIDV

Công đoàn BIDV: Đóng góp quan trọng trong chặng đường phát triển BIDV

Ngày 14/7/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tham dự và phát biểu tại Đại hội.
Xem thêm
Ngành Ngân hàng hiến kế giải bài toán tăng khả năng hấp thụ vốn

Ngành Ngân hàng hiến kế giải bài toán tăng khả năng hấp thụ vốn

Sáng ngày 7/12/2023 đã diễn ra Hội nghị “Giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô”. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Cùng dự Hội nghị với Thủ tướng Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Tham dự Hội nghị về phía ngành Ngân hàng, có Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cùng Ban lãnh đạo NHNN; và Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Tổng Giám đốc các NHTM...
Năm 2024, quyết tâm thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế

Năm 2024, quyết tâm thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã có những chia sẻ khi được hỏi về mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% vừa được Quốc hội thông qua. Ông cho biết, nền kinh tế có những điều kiện để phát triển trong năm 2024 nhờ những thành quả từ hoạt động điều hành và đối ngoại.
Hội nghị Hợp tác song phương năm 2023 giữa NHNN và NHQG Campuchia

Hội nghị Hợp tác song phương năm 2023 giữa NHNN và NHQG Campuchia

Hội nghị song phương (HNSP) thường niên giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Quốc gia (NHQG) Campuchia vừa diễn ra tại thành phố Siem Reap, Vương quốc Campuchia. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Thống đốc NHQG Campuchia Chea Serey đồng chủ trì Hội nghị.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2024

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 1300/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2024.
hoi nghi dien hong thao go kho khan ve von

Hội nghị “Diên hồng” tháo gỡ khó khăn về vốn

Sáng 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
thong doc nhnn nguyen thi hong tiep thu giai trinh y kien dai bieu quoc hoi ve luat cac to chuc tin dung sua doi

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng là một luật rất khó, rất phức tạp và rất nhạy cảm do tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động thì phải tuân thủ luật của doanh nghiệp, nhưng đây là các trung gian tài chính huy động tiền của người dân, của doanh nghiệp và tiền của các tổ chức khác để cho vay cho nên các tổ chức tín dụng cũng phải hoạt động và tuân thủ các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro cũng như các giới hạn an toàn. Chính Luật Các tổ chức tín dụng này sẽ quy định tất cả những vấn đề giới hạn an toàn để kiểm soát rủi ro.
doan thanh nien ngan hang trung uong ve voi que bac

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương về với quê Bác

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2023, từ ngày 17-19/11/2023, Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức chương trình hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng – tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và một số hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Nghệ An.
day manh giai ngan ho tro phat trien nha o xa hoi va thuc day thanh toan khong dung tien mat

Đẩy mạnh giải ngân hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

thuc day dich vu cong va thanh toan khong dung tien mat tai tp ho chi minh

Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Tuần lễ Chuyển đổi số của TP. HCM với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”, Thời báo Ngân hàng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh”.
ket noi ngan hang doanh nghiep de thuc day tin dung

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng
thoi bao ngan hang chung tay vi tre em vung cao

Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Nỗ lực cung ứng vốn cho doanh nghiệp xứ Quảng

Nỗ lực cung ứng vốn cho doanh nghiệp xứ Quảng

Lãi suất cho vay hiện tại đã giảm nhiều và ở mức khá hợp lý. Lãi suất ngân hàng không còn là ‘bài toán khó’ đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp thường nói chung chung là khó tiếp cận vốn, mà không nói cụ thể khó vì lý do gì? lãi suất hay thủ tục hành chính...
Công bố quyết định kiện toàn chức danh Bí thư Chi bộ NHNN chi nhánh Phú Yên

Công bố quyết định kiện toàn chức danh Bí thư Chi bộ NHNN chi nhánh Phú Yên

Chiều ngày 6/12/2023 tại TP. Tuy Hòa, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ công bố Quyết định kiện toàn chức danh Bí thư đối với Chi bộ NHNN chi nhánh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cần Thơ đẩy mạnh hiệu quả tín dụng chính sách

Cần Thơ đẩy mạnh hiệu quả tín dụng chính sách

Tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; gắn hoạt động tín dụng chính sách với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư để nâng cao hiệu quả vốn vay; khuyến khích người vay tham gia xây dựng các mô hình sản xuất, chuỗi liên kết, tổ hợp tác..., qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Với những ưu điểm như linh hoạt công năng, chi phí đầu tư hợp lý, mức giá cho thuê hấp dẫn, không ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các căn hộ 1 phòng ngủ đa năng, đa tiện ích tại vị trí trung tâm ngày càng gia tăng khi Đà Nẵng đang dần hướng đến trở thành đ
VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sau lễ ra mắt vào dịp Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên, VinFast tiếp tục chọn Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để mở đặt cọc cho mẫu ô tô điện VF 6, khẳng định mục tiêu trở thành mẫu xe lý tưởng khởi đầu mọi hành trình cho các gia đình hiện đại.
Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Năm thứ 3 liên tiếp, nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Sun Property (thành viên Sun Group) thắng lớn với ba hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA 2023.
VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong phân khúc SUV/CUV hạng B ở Việt Nam, được phân phối với 2 phiên bản: Eco và Plus.
Đến VietinBank gửi tiền cuối năm rinh lãi đủ đầy, đón Tết sum vầy

Đến VietinBank gửi tiền cuối năm rinh lãi đủ đầy, đón Tết sum vầy

Từ 1/12/2023, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng không chỉ được nhận quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch mà còn có cơ hội sở hữu giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC.
“Nở rộ” bảo hiểm tài khoản ngân hàng

“Nở rộ” bảo hiểm tài khoản ngân hàng

Ngoài việc thường xuyên cảnh báo khách hàng của các ngân hàng, hiện nay các công ty bảo hiểm liên tục đưa ra các sản phẩm bảo hiểm tài khoản trong giao dịch trực tuyến, hạn chế rủi ro cho người dùng.
Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite

Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite

Ngày 4/12, Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite với bộ đôi thiết kế thẻ độc đáo.
Nâng cao năng lực tài chính của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi

Nâng cao năng lực tài chính của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi

Nâng cao năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) để khẳng định cam kết của Nhà nước và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với chính sách BHTG, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của các TCTD.
Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank vừa ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền” dành cho người bán hàng trên VCB Digibank, giúp khách hàng tạo mã QR nhận tiền chỉ trong một vài giây; tạo nhiều mã QR cho các mục đích/cửa hàng khác nhau và dễ dàng quản lý doanh thu theo từng mã.
Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Nhờ tích cực áp dụng các công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình số hoá, hiện nhiều ngân hàng Việt đã đạt tỷ lệ hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang nỗ lực hướng tới.
Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ngày 22/11, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt hình thức thanh toán một chạm Garmin Pay trên các thiết bị đồng hồ thông minh của Garmin. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hình thức thanh toán này, giúp gia tăng độ phủ của VPBank trong hệ sinh thái thanh toán Tap & Pay.
BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao Giải thưởng ASOCIO hạng mục Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc (ASOCIO Digital Transformation Award). Lễ trao giải được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc trong khuôn khổ Hội nghị ASOCIO Digital Summit.
Phiên bản di động