Đổi mới để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện

10:45 | 21/08/2023 Hoạt động công đoàn
aa
Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã hướng dẫn các cấp công đoàn trong hệ thống đẩy mạnh chăm lo đời sống, việc làm, chế độ, chính sách cho CBCCVCLĐ thông qua việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại tọa đàm “Phụ nữ ngân hàng bình đẳng, tiến bộ vì mục tiêu phát triển bền vững” (7/2022)
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại tọa đàm “Phụ nữ ngân hàng bình đẳng, tiến bộ vì mục tiêu phát triển bền vững” (7/2022)

Nghị quyết số 04A/NQ-BCH ngày 30/9/2019 của Ban Chấp hành Công đoàn NHVN về “Chăm lo đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong ngành Ngân hàng thông qua ký kết Thỏa ước lao động tập thể”; Chương trình “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2018 - 2023”,“Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019 - 2023”...

Ban Chấp hành công đoàn các cấp đã phân công cán bộ bám sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của ĐVNLĐ; tăng cường công tác đối thoại để phát hiện sớm và giải quyết kịp thời các kiến nghị của ĐVNLĐ. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các nội dung liên quan đến NLĐ được thảo luận, bàn bạc công khai, dân chủ, được triển khai thực hiện tại cơ sở theo đúng quy định. Việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước được chú trọng, có nhiều nội dung, chế độ có lợi hơn cho NLĐ so với quy định. Hàng năm trong hệ thống có trung bình gần 1.000 cuộc đối thoại với đoàn viên, NLĐ được tổ chức.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn NHVN đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết hỗ trợ, giúp đỡ nhiều trường hợp là cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Ngành bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 5,3 tỷ đồng; các cấp công đoàn đã thực hiện việc chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng… với tổng số tiền trên 289 tỷ đồng. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức cho đoàn viên, NLĐ đi tham quan nghỉ dưỡng và nhiều hoạt động bổ ích khác để để tái tạo sức lao động cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ. Số đoàn viên, người lao động được thụ hưởng lợi từ các sản phẩm, dịch vụ theo các thỏa thuận hợp tác của Công đoàn NHVN, Tổng Liên đoàn LĐVN là trên 88.137 người với các chủ đề về bảo hiểm; chăm sóc sức khỏe; tham gia hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch. Đến nay Công đoàn NHVN đang tiếp tục tìm kiếm thêm các đơn vị cung cấp dịch vụ khác với các điều kiện thụ hưởng cho đoàn viên, người lao động được tốt hơn, ưu đãi nhiều hơn, thiết thực và hiệu quả hơn.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Công đoàn NHVN đã thực hiện chi hỗ trợ trên 23.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN và các tổ chức tín dụng, các đơn vị trong Ngành chưa có tổ chức công đoàn nhưng đã đóng kinh phí công đoàn về Công đoàn NHVN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với số tiền trên 34 tỷ đồng...

Công đoàn NHVN trao tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và thực hiện an sinh xã hội tại Sơn La nhân dịp Tết Kỷ Hợi, năm 2019
Công đoàn NHVN trao tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và thực hiện an sinh xã hội tại Sơn La nhân dịp Tết Kỷ Hợi, năm 2019

Trong giai đoạn 2018 - 2023, Công đoàn NHVN đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, chỉ thị, chính sách... của ngành Ngân hàng, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ ngân hàng trong giai đoạn mới, góp phần vào sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức cho đoàn viên và người lao động; động viên người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao khối đoàn kết… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành Ngân hàng.

Công đoàn NHVN cũng đã phát động phong trào thi đua tới các cấp công đoàn trong toàn hệ thống; tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua giữa các công đoàn cấp trên cơ sở, ký giao ước thi đua giữa các Cụm, Khối thi đua trong hệ thống. Đồng thời, các cấp công đoàn đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tới CBCCVCLĐ trong hệ thống, gắn các nội dung thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công đoàn cũng phát động đợt thi đua đặc biệt “Cán bộ Ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam”. Qua đó, đã xuất hiện nhiều sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng và xây dựng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới mang lại hiệu quả trong kinh doanh của các đơn vị. Theo báo cáo của các đơn vị, trong nhiệm kỳ qua đã có 22.089 sáng kiến với số tiền làm lợi 51.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp công đoàn phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống cho CBCCVCLĐ. Bên cạnh đó, phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được các cấp công đoàn triển khai có hiệu quả, cải thiện môi trường làm việc tốt cho người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động tại mỗi đơn vị. Phong trào thi đua người tốt việc tốt được các cấp công đoàn quan tâm và phát động sâu rộng tới CBCCVCLĐ trong hệ thống, có nhiều tấm gương sáng như giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm ngân giữ vững phẩm chất trung thực, liêm khiết đã nêu cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, trả lại tiền thừa cho khách hàng… Những việc làm trên đã mang lại hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ ngân hàng, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu của đơn vị, của ngành Ngân hàng đối với toàn xã hội.

Công đoàn NHVN tổ chức chương trình giáo dục quản lý tài chính cá nhân dành cho học sinh là con đoàn viên, lao động ngành Ngân hàng (7/2018)
Công đoàn NHVN tổ chức chương trình giáo dục quản lý tài chính cá nhân dành cho học sinh là con đoàn viên, lao động ngành Ngân hàng (7/2018)

So với đầu nhiệm kỳ (năm 2018), số đoàn viên phát triển mới là 14.596 người, số CĐCS tăng 66 đơn vị, hoàn thành vượt chi tiêu giao phát triển đoàn viên của Tổng Liên đoàn LĐVN.

Công đoàn NHVN cũng đã chỉ đạo Ban Nữ công công đoàn các cấp triển khai hoạt động nữ công một cách đồng bộ, thống nhất và sâu rộng trong toàn Ngành, đặc biệt chú trọng tới các phong trào thi đua trong nữ CBCCVCLĐ, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong toàn hệ thống ngành Ngân hàng. Hàng năm, Công đoàn NHVN tổ chức phát động thi đua trong nữ CBCCVCLĐ, triển khai các nội dung trọng tâm, phổ biến kịp thời những chủ trương chính sách liên quan đến lao động nữ và hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua, những hoạt động thiết thực dành cho nữ CBCCVCLĐ toàn Ngành. Qua đó tạo động lực giúp nữ ĐVNLĐ phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng người phụ nữ Ngân hàng có tri thức, năng động, sáng tạo góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Công tác an sinh xã hội là hoạt động nổi bật của ngành Ngân hàng trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ngành Ngân hàng đã có những đóng góp trên tất cả các mặt của đời sống, xã hội, tại tất cả các địa phương, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo của Tổ quốc với những chương trình nổi bật như: hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo tại các xã, huyện nghèo theo Nghị quyết của Chính phủ; triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, mái ấm công đoàn; hỗ trợ thiết bị y tế, giáo dục; các công trình giao thông nông thôn… Đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, toàn hệ thống ngành Ngân hàng đã thực hiện nhiều giải pháp về chuyên môn để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và chung tay cùng Chính phủ thực hiện công tác an sinh - xã hội nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai các hoạt động ASXH, như: ủng hộ đồng bào khu vực thiên tai lũ lụt, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo... với số tiền trên 2.000 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng NHNN, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Ban Chấp hành Công đoàn NHVN, cùng Công đoàn các cấp đã cụ thể hóa các chương trình, hoạt động có hiệu quả đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống, qua đó thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn NHVN các kỳ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng qua các năm và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn NHVN đã đặt ra.

Các vận động viên tham gia lễ diễu hành lại Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao Ngành Ngân hàng lần thứ nhất, năm 2023
Các vận động viên tham gia lễ diễu hành lại Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao Ngành Ngân hàng lần thứ nhất, năm 2023
Đoàn đại biểu cán bộ, CNVCLĐ điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng làm lễ báo công dâng Bác (8/2019)
Đoàn đại biểu cán bộ, CNVCLĐ điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng làm lễ báo công dâng Bác (8/2019)
Công đoàn NHVN tổ chức chương trình giáo dục quản lý tài chính cá nhân dành cho học sinh là con đoàn viên, lao động ngành Ngân hàng (7/2018)
Công đoàn NHVN tổ chức chương trình giáo dục quản lý tài chính cá nhân dành cho học sinh là con đoàn viên, lao động ngành Ngân hàng (7/2018)

Hoạt động của Công đoàn NHVN trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới sâu sắc về nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với Nghị quyết của Đảng, và đặc điểm tình hình thực tế của ngành Ngân hàng. Tiếp tục đổi mới sáng tạo nội dung, phương pháp hoạt động của tổ chức công đoàn thích ứng với tình hình mới; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, triển khai đề án chuyển đổi số trong tổ chức công đoàn, góp phần tạo đột phá trong phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất, kỹ năng hoạt động; các hoạt động luôn hướng về cơ sở, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đẩy mạnh chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động; lấy người lao động làm đối tượng vận động và không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ ngành Ngân hàng có phẩm chất và trình độ cao, góp phần vào sự phát triển và hiện đại hóa ngành Ngân hàng trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Công đoàn NHVN cũng cần nâng cao năng lực cán bộ trong việc điều hành, tổ chức hoạt động; tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách để chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng đối với đoàn viên và người lao động ngành Ngân hàng ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Công đoàn NHVN đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, CBCCVCLĐ vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp công đoàn; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; hoạt động công đoàn phải hướng về cơ sở; không ngừng chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về tiền lương, thu nhập, việc làm và thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT…; Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hình ảnh người cán bộ ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi vững tin hội nhập khu vực và quốc tế; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh.

Anh Hòa
Nguồn:

Các tin khác

Công đoàn Ngân hàng Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2024

Công đoàn Ngân hàng Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2024

Mới đây, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phong trào công đoàn năm 2024 với sự tham dự của 27 công đoàn cơ sở (CĐCS) các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Trong năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực sự trở thành tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng.
Gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo NHNN Việt Nam gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Vì một tổ chức Công đoàn “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Vì một tổ chức Công đoàn “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Ngày 24/10/2023, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin kết quả Đại hội và truyền đạt Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đến các cấp công đoàn trong hệ thống.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Phiên thứ I Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Phiên thứ I Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 22/8/2023, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đổi mới để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện

Đổi mới để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã hướng dẫn các cấp công đoàn trong hệ thống đẩy mạnh chăm lo đời sống, việc làm, chế độ, chính sách cho CBCCVCLĐ thông qua việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch
Hướng tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Công đoàn tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Hướng tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Công đoàn tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Hoạt động ngân hàng là một loại hình kinh doanh đặc biệt, chứa đựng nhiều rủi ro, đó là kinh doanh tiền tệ, trên cơ sở chữ “Tín”. Hơn ai hết, cán bộ ngân hàng cần phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có bản lĩnh vững vàng trước mọi cám dỗ; có trách nhiệm cao để giữ được sự tín nhiệm và niềm tin của khách hàng. Để có được điều đó, vai trò của tổ chức công đoàn là rất quan trọng.
Vai trò của công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

Vai trò của công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

Trong thời gian qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Vụ Chính sách tiền tệ (CSTT) luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Công đoàn NHTW phát động và hướng dẫn triển khai.
Hướng tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Ứng dụng công nghệ,  kết nối hiệu quả công việc

Hướng tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Ứng dụng công nghệ, kết nối hiệu quả công việc

CIC là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc NHNN Việt Nam, thực hiện chức năng đăng ký tín dụng quốc gia; thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích thông tin tín dụng; phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng; chấm điểm, xếp hạng tín dụng pháp nhân và thể nhân trên lãnh thổ Việt Nam phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của NHNN; cung ứng sản phẩm dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của NHNN và pháp luật.
Góp phần nâng cao văn hóa,  đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên

Góp phần nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Chi cục Phát hành Kho quỹ (CCPHKQ) là một trong 30 CĐCS trực thuộc Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương, luôn đặc biệt chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động.
Đoàn kết, tập hợp sức mạnh và bảo vệ quyền lợi người lao động

Đoàn kết, tập hợp sức mạnh và bảo vệ quyền lợi người lao động

Đại hội Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Trung ương vừa diễn ra là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng. Nhân dịp này, ông Cao Văn Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Tổng giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương trả lời phỏng vấn báo chí.
Nâng cao vai trò của CĐCS đáp ứng  yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao vai trò của CĐCS đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động phong trào, BCH Công đoàn Vụ CSTT đã hết lòng quan tâm, chăm lo đến sức khỏe thể chất của mỗi đoàn viên. Bên cạnh việc chăm lo đến sức khỏe thể chất, Công đoàn Vụ CSTT còn quan tâm đến tinh thần của đoàn viên thông qua việc tổ chức và triển khai các hoạt động hữu ích.
Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của Chi cục Quản trị tại TP. Hồ Chí Minh

Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của Chi cục Quản trị tại TP. Hồ Chí Minh

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là một trong những phong trào có vai trò quan trọng trong hoạt động của đơn vị trong thời gian qua. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện nhân cách, nâng cao thể chất mỗi con người, tạo tiền đề để thúc đẩy quá trình rèn luyện học tập và làm việc đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Đại hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Ngày 21/7/2023, tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ V, Nhiệm kỳ 2023-2028.
Xem thêm
Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường vàng

Tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường vàng

Ngày 15/4/2024, NHNN đã có văn bản gửi các Bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng, đồng thời có văn bản chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các TCTD, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện các nhiệm vụ.
Gỡ vướng cho hợp tác xã trong liên kết chuỗi

Gỡ vướng cho hợp tác xã trong liên kết chuỗi

Xây dựng liên kết chuỗi và nắm bắt cơ hội trong chuỗi giá trị là những chủ đề chính được tập trung thảo luận tại Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia năm 2024 với chủ đề “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm”, do Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức ngày 11/4.
Gia hạn thông tư 02: “Liều thuốc bổ” trợ lực doanh nghiệp

Gia hạn thông tư 02: “Liều thuốc bổ” trợ lực doanh nghiệp

Được triển khai từ tháng 4/2023, Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn đã thực sự phát huy được hiệu quả.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
ban tin tai chinh ngan hang tu ngay 15 21012024

Bản tin Tài chính - Ngân hàng từ ngày 15-21/01/2024

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Từ ngày 16 đến 18/1/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tham gia Đoàn Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên năm 2024 tại Davos, Thụy Sỹ; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028…
cic tru co t quan tro ng cu a co so ha ta ng ta i chi nh quo c gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/1/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
hoi nghi trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dam bao an ninh an toan trong hoat dong thanh toan

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.
trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 3/1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì Họp báo.
nhieu rui ro khi luot song vang

Nhiều rủi ro khi lướt sóng vàng

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
TP. Hồ Chí Minh: Thông tin rộng rãi việc bảo vệ tài khoản trước những chiêu trò lừa đảo

TP. Hồ Chí Minh: Thông tin rộng rãi việc bảo vệ tài khoản trước những chiêu trò lừa đảo

Ngày 11/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có công văn gửi các sở, ban, ngành và chính quyền quận huyện, thành phố phối hợp với ngành ngân hàng cung cấp thông tin cảnh báo đến toàn dân thận trọng trước các thủ đoạn lừa đảo qua giao dịch ngân hàng.
NHNN Hòa Bình đẩy mạnh phối hợp công tác trên địa bàn huyện Lương Sơn

NHNN Hòa Bình đẩy mạnh phối hợp công tác trên địa bàn huyện Lương Sơn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn huyện.
Quảng Nam nỗ lực kích cầu tín dụng

Quảng Nam nỗ lực kích cầu tín dụng

Ngay từ đầu năm 2024, ngành Ngân hàng trên địa bàn Quảng Nam đã cấp bách triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Uống gì để bản thân “tươi xinh yêu” hơn mỗi ngày?

Uống gì để bản thân “tươi xinh yêu” hơn mỗi ngày?

Với người trẻ, phong cách cá nhân không chỉ đơn giản là outfit chất lừ mà còn là thói quen chăm sóc sức khỏe như cách thanh lọc cơ thể để luôn tươi mát, “xinh yêu” hơn mỗi ngày, đó là “tấm gương” phản chiếu gu sống cực chất của người trẻ.
Vinmec ra mắt VinCare PRIMÉ – mô hình quản lý sức khỏe cho giới thượng lưu đầu tiên tại Việt Nam

Vinmec ra mắt VinCare PRIMÉ – mô hình quản lý sức khỏe cho giới thượng lưu đầu tiên tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 20/3/2024, Hệ thống Y tế Vinmec công bố ra mắt VinCare PRIMÉ với những đặc quyền chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới. Đây là mô hình quản lý sức khỏe cá nhân “một điểm chạm” đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong mở đường cho kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe bền vững và bài bản.
VIB: Doanh thu tăng 8%, lợi nhuận quý I đạt hơn 2.500 tỷ đồng

VIB: Doanh thu tăng 8%, lợi nhuận quý I đạt hơn 2.500 tỷ đồng

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 với kết quả tích cực, bảng tổng kết tài sản vững mạnh và hiệu quả hoạt động duy trì trong top đầu ngành. Cùng với đó, các dự án công nghệ và số hóa nhằm nâng cao năng lực phục vụ, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng cũng được triển khai.
VMG eID và VMG Bio-2345 - ‘trợ thủ’ bảo vệ tài khoản ngân hàng

VMG eID và VMG Bio-2345 - ‘trợ thủ’ bảo vệ tài khoản ngân hàng

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG cung cấp bộ giải pháp VMG eID và VMG Bio-2345 nhằm ngăn chặn hành vi kẻ gian rút số tiền lớn khỏi tài khoản của khách hàng ngay cả khi đã chiếm quyền điện thoại; hỗ trợ cơ quan an ninh truy vết đối tượng lừa đảo trên mạng; ngăn chặn, truy vết đối tượng lừa đảo trên môi trường số.
Nắm bắt “cơ hội vàng” tiếp cận nguồn vốn giá rẻ

Nắm bắt “cơ hội vàng” tiếp cận nguồn vốn giá rẻ

Trong bối cảnh kinh tế đang trên đà phục hồi, nhu cầu vay vốn thúc đẩy sản xuất - kinh doanh ngày càng tăng, khách hàng vay vẫn phải tính toán tài chính kỹ lưỡng, thì lãi suất thấp, cạnh tranh là yếu tố tiên quyết trong quyết định vay vốn. Thấu hiểu điều đó, TPBank liên tục tung ra các gói tín dụng ưu đãi như một cách chia sẻ, giảm bớt áp lực tài chính thiết thực nhất dành cho khách hàng.
TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,5%

TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,5%

Từ tháng 4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai gói tín dụng 3.000 tỷ đồng dành riêng cho các khách hàng mới vay kinh doanh lần đầu tại TPBank, lãi suất chỉ từ 4,5%.
Trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay

Trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay

Thông qua hợp tác với Garmin Việt Nam, Techcombank mong muốn mang đến cho khách hàng đa dạng các hình thức thanh toán không tiền mặt, hướng đến phong cách sống khỏe, thời thượng, văn minh.
Ngân hàng NCB chuyển đổi số hướng tới trải nghiệm người dùng

Ngân hàng NCB chuyển đổi số hướng tới trải nghiệm người dùng

Ngày 9/4, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã chính thức ký kết hợp tác triển khai Giải pháp Điện toán Đám mây và Hệ thống Quản trị Dữ liệu Tập trung trên nền tảng Google Cloud với hai đối tác công nghệ hàng đầu CMC Telecom và LUMIQ.
Quản lý tiền điện tiện lợi, thanh toán một chạm trên MoMo

Quản lý tiền điện tiện lợi, thanh toán một chạm trên MoMo

Để tiện lợi và không làm gián đoạn cuộc sống, người dân 63 tỉnh thành vẫn có thể nhận thông báo, tra cứu và thanh toán tiền điện hàng tháng trên MoMo
HDBank chia cổ tức 25%, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao

HDBank chia cổ tức 25%, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với phương án chia cổ tức 2023 lên đến 25%, gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận 2024 đạt 15.852 tỷ đồng, tăng 22%, và dự kiến cổ tức năm 2024 đạt tới 30% (tối đa 15% tiền mặt).
Phiên bản di động