Hăng hái thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Ngành 

18:00 | 28/11/2020

Hòa chung không khí thi đua yêu nước của toàn ngành Ngân hàng, Vụ Chính sách tiền tệ đã triển khai nhiều chương trình hành động và đạt được thành tích cao. Đại diện cho đơn vị, ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ đã có bài tham luận đầy ý nghĩa tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

hang hai thi dua de thuc hien thang loi nhiem vu chung cua nganh Bài phát biểu ‘truyền cảm hứng’ của nữ tỷ phú tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng
hang hai thi dua de thuc hien thang loi nhiem vu chung cua nganh Đa dạng cách thi đua nhưng đều hướng về một mục tiêu chung của Ngành
hang hai thi dua de thuc hien thang loi nhiem vu chung cua nganh Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII
hang hai thi dua de thuc hien thang loi nhiem vu chung cua nganh
Ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) phát biểu về phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị trong Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ chia sẻ, với bề dày truyền thống và sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của toàn thể công chức, Vụ Chính sách tiền tệ đã khắc phục khó khăn để đạt được kết quả đáng khích lệ trong hoạt động nói chung và phong trào thi đua yêu nước nói riêng.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHNN về công tác thi đua và để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, với tinh thần hăng hái thi đua, trong 5 năm qua, Ban chấp hành Chi bộ, Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Vụ Chính sách tiền tệ đã phối hợp chặt chẽ các triển khai các hoạt động đã đề ra.

Theo đó, Vụ Chính sách tiền tệ đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng bằng nhiều hình thức tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên hiểu và chung nhận thức: Thi đua là công tác quan trọng, là động lực tạo nên sức mạnh giúp từng cá nhân cũng như tập thể vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, để phong trào thi đua đi vào cuộc sống, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Vụ Chính sách tiền tệ đã giao nhiệm vụ cho các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá kết quả phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của mỗi tổ chức. Các cuộc họp Chi bộ, họp giao ban chuyên môn và họp các tổ chức đoàn thể đều có đánh giá về tình hình thực hiện các mục tiêu thi đua, qua đó phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực, làm cơ sở cho việc bình xét, tổng kết các phong trào thi đua.

Ngoài ra, công tác thi đua được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn liền với tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc, khơi dậy ở mỗi công chức và tập thể tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, yêu nghề, yêu Ngành và luôn thấm nhuần tư tưởng: Thi đua là trách nhiệm và quyền lợi mà qua đó quyền làm chủ và sức sáng tạo của mỗi cá nhân được phát huy, được bình đẳng cống hiến và hưởng thụ kết quả. Qua đó, nhiều phong trào thi đua trên mọi phương diện công tác, có ý nghĩa thực tiễn, tiêu biểu đã được Vụ Chính sách tiền tệ phát động và tổ chức thực hiện.

Cụ thể, trong hoạt động chuyên môn hay phong trào, cán bộ, công chức của Vụ Chính sách tiền tệ đều tích cực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao - đây là phong trào thi đua thường xuyên, kết hợp hằng năm phát động thi đua theo chuyên đề; thường xuyên tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo nghiên cứu khoa học.

Đối với các hoạt động công đoàn và thanh niên, phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn; phong trào thi đua chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” và nhiều phong trào văn hóa, thể thao, hoạt động thiện nguyện; Đoàn Thanh niên hằng năm phát động thi đua Thi dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, đáng chú ý là Thi tìm hiểu về dịch Covid-19 và cách phòng chống - nội dung thiết thực với cuộc sống hiện nay; và nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

Đặc biệt, trong công tác Đảng, Chi bộ Vụ Chính sách tiền tệ đã tổ chức, phối hợp tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, buổi sinh hoạt chuyên đề, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chi bộ phối hợp với các Chi bộ thuộc NHNN tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vấn đề biển, đảo gắn với Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bên cạnh các hoạt động này, với tinh thần trách nhiệm cao trong việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, điều hành chính sách tiền tệ đã đóng góp một phần quan trọng vào thành tựu của ngành Ngân hàng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng và chịu tác động lớn từ diễn biến kinh tế thế giới.

Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2020, dưới tác động của dịch Covid-19, Vụ Chính sách tiền tệ đã nhận được sự quan tâm sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng, cán bộ công chức của Vụ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo để tham mưu cho Ban lãnh đạo NHNN chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Với nhiều nỗ lực phấn đấu trong phong trào thi đua và công tác chuyên môn trong thời gian qua, Vụ Chính sách tiền tệ đã được cấp trên ghi nhận và có những khen thưởng xứng đáng. Cụ thể, tập thể Vụ Chính sách tiền tệ 2 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 1 lần được tặng Cờ thi đua của NHNN, 3 lần được Thống đốc tặng Bằng khen; 5 năm liên tục được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; có 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 38 cá nhân được Thống đốc tặng Bằng khen; 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; 5 năm liên tục đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc, vững mạnh, được cấp trên khen thưởng…

Để đạt được những thành tích nêu trên, từ thực tiễn hoạt động trong thời gian qua, đại diện Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Phạm Thanh Hà đã rút ra một số bài học kinh nghiệm về phong trào thi đua.

"Vụ Chính sách tiền tệ xác định đúng mục đích, ý nghĩa tác dụng thiết thực của phong trào thi đua, mỗi cá nhân trong tập thể nhận thức được phong trào thi đua là tạo ra động lực thúc đẩy đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phát huy được thế mạnh để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Phạm Thanh Hà chia sẻ.

Đồng thời, đơn vị hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua là nhiệm vụ chung của cả tập thể, từ các đồng chí lãnh đạo đến cấp chuyên viên, từ đảng viên đến quần chúng thì phong trào thi đua mới có cả bề rộng và chiều sâu thực chất, tạo ra được hiệu quả thiết thực và có ý nghĩa. Tập thể Vụ Chính sách tiền tệ thường xuyên cải tiến lề lối làm việc; chống các biểu hiện quan liêu, lãng phí; nói đi đôi với làm; thực hiện sâu rộng cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt văn hóa công sở và đạo đức nghề nghiệp.

Ngoài ra, phong trào thi đua cần có sự quan tâm của Cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng, nhưng được đặt dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng. Công tác chuyên môn, công tác Đảng và tổ chức đoàn thể được thống nhất, có sự kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác thi đua, khen thưởng. Các tổ chức phải thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, chăm lo quyền lợi, bồi dưỡng kiến thức chính trị và chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, Vụ Chính sách tiền tệ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: theo dõi, phân tích và đánh giá kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong và ngoài nước phục vụ cho công tác điều hành; xác định chỉ tiêu lạm phát hàng năm trình Chính phủ; xây dựng phương án điều hành các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá, tín dụng, dự trữ bắt buộc và nghiệp vụ thị trường mở; ban hành cơ chế, chính sách về sản phẩm phái sinh trong lĩnh vực ngân hàng; tham gia xây dựng các chính sách kinh tế vĩ mô có liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Với nhiều thành công đã đạt được và những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong phong trào thi đua, theo ông Phạm Thanh Hà, đây sẽ là nền tảng thuận lợi để Vụ Chính sách tiền tệ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tập trung thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu xuyên suốt về kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Hương Giang (lược ghi)

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.625 22.855 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.655 22.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.635 22.855 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.665 22.855 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.660 22.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.660 22.840 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.654 22.866 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.643 22.853 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.660 22.840 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.680 22.840 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
58.000
58.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
58.000
58.700
Vàng SJC 5c
58.000
58.720
Vàng nhẫn 9999
51.500
52.200
Vàng nữ trang 9999
51.100
51.900