Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: Phát huy tốt vai trò hạt nhân liên kết hội viên

09:47 | 09/12/2020

“Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có một nhiệm kỳ VI thành công tốt đẹp. Các hoạt động chính đều được triển khai đồng bộ, tích cực, đem lại những kết quả đáng khích lệ, ghi lại những dấu ấn đặc biệt, nổi bật”, đó là đánh giá của ông Nguyễn Toàn Thắng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam khi trao đổi với phóng viên.

hiep hoi ngan hang viet nam phat huy tot vai tro hat nhan lien ket hoi vien
Ông Nguyễn Toàn Thắng

Nhiệm kỳ VI của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (2016-2020) đã đi tới chặng cuối. Xin ông chia sẻ những kết quả nổi bật của hiệp hội trong nhiệm kỳ này?

Nhiệm kỳ VI của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh điều kiện bên ngoài có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Ngân hàng đã bám sát diễn biến tình hình, đồng hành cùng các tổ chức hội viên, nỗ lực hoạt động, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, tổ chức thực hiện rốt ráo, khá toàn diện trên các mặt công tác, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Có thể kể đến như: Hiệp hội đã tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng; hỗ trợ tích cực cho tổ chức hội viên giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức hội viên...

Công tác phát triển hội viên được quan tâm nhờ việc thành lập Ban Công tác hội viên tại Cơ quan Thường trực. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hiệp hội Ngân hàng đã kết nạp thêm 27 hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 73 tổ chức, giúp mở rộng quy mô, đa dạng hóa hoạt động, nâng cao sức mạnh và vị thế của Hiệp hội.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ VI, thực hiện nhiệm vụ Thống đốc NHNN giao, Hiệp hội Ngân hàng đã xây dựng và ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng (Quyết định số 11/QĐ-HHNH ngày 25/2/2019) với những quy định cô đọng, ngắn gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi nhớ và thực hành. Bộ chuẩn mực đã được công bố rộng rãi, được áp dụng thực hiện trong toàn ngành và nhận được phản hồi tích cực của người nhận.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông của hiệp hội cũng được tăng cường, góp phần đắc lực vào công tác truyền thông chung của ngành Ngân hàng. Qua các kênh Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (bản giấy) và Tạp chí điện tử thitruongtaichinhtiente.vn, website VNBA của Hiệp hội Ngân hàng đã tích cực truyền thông để xã hội, hiểu đúng hơn về hoạt động ngân hàng và các tổ chức hội viên, góp phần định hướng dư luận đúng chủ trương của Chính phủ và cả Ngành.

Về hợp tác quốc tế, nổi bật là việc tổ chức thành công Hội nghị thường niên Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 47 tại Đà Nẵng năm 2017.

Tổ chức, bộ máy của hiệp hội và Cơ quan Thường trực được củng cố, một số nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững tiếp theo được thiết lập nhằm phát huy được vai trò, vị thế và uy tín của hiệp hội đối với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội trong thời kỳ tiếp theo.

hiep hoi ngan hang viet nam phat huy tot vai tro hat nhan lien ket hoi vien
Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hiệp hội Ngân hàng đã kết nạp thêm 27 hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 73 tổ chức

Như ông chia sẻ, một khối lượng công việc khá đồ sộ đã được thực hiện trong nhiệm kỳ này. Theo ông đâu là các lý do chính làm nên được những kết quả đó?

Để có được kết quả trên, tôi cho rằng, đó là nhờ hiệp hội đã đoàn kết phấn đấu, chung tay góp sức trong mọi công việc, nhất là thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tốt sức mạnh và trí tuệ của mỗi cán bộ, nhân viên trong Cơ quan Thường trực và các tổ chức hội viên.

Mọi hoạt động của hiệp hội đều xuất phát từ nhu cầu, lợi ích thiết thực của các tổ chức hội viên, hướng đến hội viên, bám sát và nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Hiệp hội.

Bên cạnh đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Hiệp hội, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan quản lý và các đối tác liên quan cũng là yếu tố hết sức quan trọng trong những thành quả hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ này.

Để hoạt động chung tiếp tục đà phát triển tích cực trong bối cảnh “bình thường mới”, theo ông, thời gian tới hiệp hội cần chú trọng những nội dung gì?

Dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam, nhưng trên thế giới đại dịch vẫn diễn ra rất phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy cho các nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức hội viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trong nhiệm kỳ VII cần phải chủ động, linh hoạt, thích ứng với tình hình, vượt qua khó khăn, thách thức, bảo đảm sự an toàn và ổn định hệ thống, đồng thời tranh thủ tận dụng cơ hội để thúc đẩy những lĩnh vực có điều kiện thuận lợi, tiếp tục hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững.

Muốn vậy, hiệp hội cần bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, NHNN, tình hình hoạt động của các tổ chức hội viên, phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ VI, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra và tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò của mình, đem lại những lợi ích thiết thực cho các tổ chức hội viên, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của ngành Ngân hàng trong tình hình mới.

Để đạt được kết quả tích cực trong bối cảnh "bình thường mới", tôi cho rằng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII cần quan tâm phát huy tốt hơn nữa vai trò làm đầu mối liên kết, tập hợp các tổ chức hội viên, tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, các giải pháp điều hành của NHNN, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lành mạnh, hiệu quả.

Bên cạnh đó, hiệp hội cần thể hiện tốt hơn nữa vai trò và trách nhiệm đại diện cho các tổ chức hội viên, có tiếng nói kịp thời, mạnh mẽ bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; là cầu nối tin cậy giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, tiếp tục hỗ trợ có hiệu quả giúp các tổ chức hội viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác truyền thông của hiệp hội; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội viên, các đơn vị chuyên môn của NHNN, các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành, thông tin tuyên truyền đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ quy định của pháp luật, phản ánh kịp thời hoạt động của hiệp hội, quảng bá cho các tổ chức hội viên và góp phần đắc lực vào việc định hướng dư luận, làm cho xã hội hiểu đúng về hoạt động ngân hàng.

Phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt và trên cơ sở những yếu tố nền tảng đã xây dựng được trong nhiệm kỳ VI, tôi tin rằng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Hiệp hội, sự chung tay góp sức của các tổ chức hội viên, sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý, sự hợp tác của các đối tác, sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, trở ngại, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ VII, tạo ra những bước tiến mới, xây dựng và phát triển Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Thanh Hải thực hiện

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.580 22.810 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.615 22.815 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.595 22.815 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.585 22.780 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.620 22.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.615 22.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.583 22.813 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.620 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.640 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.450
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850