Họp Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý ngành Ngân hàng

17:47 | 10/06/2020

Ngày 10/6, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ngành Ngân hàng (Ban Chỉ đạo). Cuộc họp do Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN), Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

hop ban chi dao phong chong hivaids ma tuy nganh ngan hang
Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN), Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36, vừa qua, NHNN đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội (TNXH) trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành Ngân hàng năm 2020.

Việc tổ chức cuộc họp ngày hôm nay hết sức cần thiết, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi của công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng về công tác phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc. Tuyên truyền đến toàn thể CNVCLĐ trong ngành Ngân hàng không sử dụng, tàng trữ, mua bán ma tuý và các chất gây nghiện; góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành Ngân hàng có sức khoẻ tốt, lối sống văn hoá, lành mạnh và thực hiện tốt chương trình phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý tại cơ quan, đơn vị.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, đồng thời trình bày báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các TNXH trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng và chương trình năm 2020.

Ban Chỉ đạo hiện nay gồm 16 thành viên; Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú, Chủ tịch Công đoàn NHVN là Trưởng ban; Công đoàn NHVN là thường trực Ban Chỉ đạo; giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc gồm 05 thành viên. Hàng năm, Ban Chỉ đạo đã có chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm và TNXH một cách kịp thời, hiệu quả đến CNVCLĐ trong toàn Ngành, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của hiệu quả đến CNVCLĐ trong toàn Ngành, cũng như của CNVCLĐ đối với công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các TNXH.

Trong năm 2019, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc Công đoàn NHVN, các đại diện Công đoàn NHVN trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các ban, ngành chức năng, tích cực đổi mới phương pháp hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và các hoạt động về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các TNXH trong ngành Ngân hàng; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện của Ngành và của đơn vị; chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trong Ngành triển khai thực hiện các văn bản của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các TNXH.

Ban Chỉ đạo cũng thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm thu hút đoàn viên, lao động tích cực tham gia vào các hoạt động lành mạnh, giảm tối đa thời gian nhàn rỗi sau giờ làm việc hoặc các ngày nghỉ…, tránh xa các tệ nạn xã hội; phối hợp với chuyên môn cử các cán bộ tham gia các hoạt động nâng cao kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các TNXH do các cơ quan chức năng tổ chức; chủ động đề xuất, phối hợp với Ban lãnh đạo chuyên môn xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách quy định về an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường làm việc, xây dựng kế hoạch sản xuất gắn liền với Chương trình “Phòng, chống và kiểm soát ma túy trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030".

Theo báo cáo của các đơn vị, có hơn 80% đơn vị tổ chức cho người lao động ký cam kết không sử dụng, mua bán, tàng trữ ma túy và các chất gây nghiện khác. Nhiều đơn vị trong Ngành đã bố trí Phòng Y tế Môi trường để thực hiện việc đảm bảo sức khỏe cho cán bộ. Hàng năm, các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên, kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các TNXH.

Thống kê cho thấy, năm 2019, toàn Ngành đã tổ chức khoảng 10 hội nghị, hội thảo; 9 lớp tập huấn; phát 7.500 tờ rơi, 200 sổ tay; 1.500 tạp chí, báo… cho đoàn viên, người lao động. Đến nay, theo báo cáo, các đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào trong Ngành nghiện ma túy hoặc buôn bán, tàng trữ chất gây nghiện.

Các đại biểu tham gia cuộc họp đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến để triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm và TNXH ngày càng hiệu quả; Nâng cao hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh: Mặc dù đây cũng không phải là hoạt động chính của ngành Ngân hàng và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, song công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các TNXH là nội dung rất cần thiết.

“Nếu cán bộ, CNVCLĐ nắm rõ được tầm quan trọng của việc phòng, chống HIV/AIDS, không sử dụng hoặc tham gia tàng trữ, buôn bán ma tuý, không tham gia các tệ nạn xã hội, thì chính các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng không phải chịu tác động hoặc hậu quả liên quan, từ đó xây dựng được môi trường làm việc văn minh, hiện đại và phát triển”, Phó Thống đốc lưu ý.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Phó Thống đốc đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, cần quan tâm, sát sao, tích cực, chủ động hơn nữa để tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong Ngành và tạo điều kiện để triển khai hiệu quả công tác này tại hệ thống đơn vị mình; giao công đoàn các cấp triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các TNXH tại cơ sở; nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác này tại các cấp trong Ngành;

Phó Thống đốc cũng yêu cầu cần phát huy vai trò của Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các TNXH đến các đơn vị và đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác phối hợp liên ngành để triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về phòng, chống HIV, đấu tranh phòng, chống ma tuý và các TNXH; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cấp trong Ngành;

"Ban Chỉ đạo phải rà soát lại các văn bản liên quan đến công tác này; làm tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dục đối với CBCCVC; có hình thức giám sát, theo dõi quá trình triển khai công tác này một cách chặt chẽ hiệu quả", Phó Thống đốc chỉ đạo và lưu ý, Ban Chỉ đạo chú trọng, lồng ghép, tổ chức các hoạt động nội dung này gắn liền với công tác chuyên môn một cách hiệu quả, thiết thực; có cơ chế, giao trách nhiệm; công tác khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện trong ngành; khen thưởng, phê bình những đơn vị làm tốt, làm chưa tốt; dành kinh phí hoạt động cho những lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

M. Khuê - H. Giáp

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.550 23.860 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.550 23.830 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.530 23.830 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.530 23.830 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.560 23.830 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.600 24.100 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.615 24.165 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.539 23.850 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.730 24.400 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.600 23.890 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.600
67.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.600
67.400
Vàng SJC 5c
66.600
67.420
Vàng nhẫn 9999
53.150
54.150
Vàng nữ trang 9999
52.950
53.750