Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

14:42 | 10/07/2020

Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Vietcombank có trách nhiệm vô cùng to lớn đối với sự phát triển của Vietcombank trong giai đoạn mới. Chúng ta cần đánh giá đúng thực trạng, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả và tồn tại hạn chế; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để nắm bắt cơ hội và lường đón khó khăn, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức.

Sáng ngày 10/7/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là Đại hội được Đảng ủy Khối DNTW lựa chọn là đại hội bầu trực tiếp bí thư. Tới dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội; Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương, các đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank cùng các đại biểu được bầu từ các tổ chức Đảng trực thuộc, đại diện cho hơn 3.200 Đảng viên của toàn Đảng bộ Vietcombank.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo vietcombank lan thu iv nhiem ky 2020 2025
Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Đại hội

Trước đó, ngày 09/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quán triệt Quy chế bầu cử, nguyên tắc, thể lệ bầu cử tại Đại hội. Thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là nâng cao và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và trách nhiệm tiên phong của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để khẳng định vị thế của một Ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng/các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ VCB đề ra. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ VCB nhiều năm liền được Đảng ủy Khối DNTW công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, VCB đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, và thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều thư và hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, NHNN. Đảng bộ VCB và nhiều tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ VCB được Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã góp phần quan trọng, quyết định vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Vietcombank trong 5 năm qua.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo vietcombank lan thu iv nhiem ky 2020 2025
Đoàn Thanh niên Vietcombank tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Vietcombank có trách nhiệm vô cùng to lớn đối với sự phát triển của Vietcombank trong giai đoạn mới. Chúng ta cần đánh giá đúng thực trạng, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả và tồn tại hạn chế; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để nắm bắt cơ hội và lường đón khó khăn, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức. Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ thảo luận xác định phương hướng, và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV còn có một nhiệm vụ quan trọng là thực hiện bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải là những đồng chí có đủ đức, đủ tài, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, có uy tín trong Đảng, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt là tại Đại hội lần này, Đảng bộ Vietcombank được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW lựa chọn thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội. Đại hội cũng sẽ bầu các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III gồm những đồng chí có khả năng tham gia xây dựng những quyết sách lớn, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, đồng thời là những tuyên truyền viên về kết quả Đại hội, những định hướng, chỉ đạo của Đại hội tiêu biểu, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng viên Đảng bộ Vietcombank, có khả năng đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, có khả năng tiếp thu, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, Vietcombank.

Với những nhiệm vụ nêu trên tinh thần đó, Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Vietcombank có ý nghĩa quan trọng, định hướng, động viên và cổ vũ toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh và đoàn kết trong Đảng; tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội nguyện làm hết sức mình, phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phiên chính thức đã tiến hành các nội dung chính: Báo cáo kết quả phiên trù bị; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội; Bầu cử BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kết quả bầu cử BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025; Giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Buổi chiều đại hội tiếp tục làm việc.

Thanh Thuỷ

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.970 24.280 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.990 24.290 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.980 24.280 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.980 24.620 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.950 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.960 24.230 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.978 24.280 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.980 24.550 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.010 24.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.170
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.150
Vàng SJC 5c
66.300
67.170
Vàng nhẫn 9999
53.400
54.400
Vàng nữ trang 9999
53.200
54.000