Lộ trình nào cho chuyển đổi số hệ thống QTDND

12:36 | 04/07/2023 Chuyển đổi số ngành Ngân hàng
aa
Chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ đã nêu rõ, tài chính - ngân hàng là một trong những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hằng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí, cần ưu tiên chuyển đổi số trước.
Lộ trình nào cho chuyển đổi số hệ thống QTDND

Đến nay hầu hết các NHTM đã xây dựng chiến lược thực hiện chuyển đổi số và được NHNN phê duyệt đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên so với các NHTM thì chuyển đổi số của Hệ thống Quý tín dụng Nhân dân (QTDND) còn chậm chạp, ngay cả trong vấn đề nhận thức về chuyển đổi số còn tương đối mơ hồ, vì vậy để thực hiện được chiến lược chuyển đổi số của ngành đối với hệ thồng QTDND phải có bước đi, giải pháp cụ thể mới đạt được yêu cầu và mục tiêu đặt ra. Đó là điều mà các chuyên gia, nhà khoa học chỉ ra tại Tọa đàm Chuyển đổi số đối với hệ thống QTDND do Học viện Ngân hàng, Ngân hàng Hợp tác xã và Hiệp hội QTDND đồng tổ chức tại Hà Nội sáng 4/7/2023.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương
PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương chỉ ra, chuyển đổi số với hệ thống là hành trình chứ không phải đích đến. Quan trọng hơn chuyển đổi số mang lại sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, để thực hiện chuyển đổi số tạo các quỹ cùng không ít thách thức. Đầu tiên là cần xác định đối tượng khách hàng tiềm năng; xác định sản phẩm cung cấp; Hai là thành lập ban chỉ đạo triển khai chuyển đổi số, là yếu tố quyết định thành công, điều này đoì hỏi sự thay đổi nhận thức và tư duy củacác bên liên quan; Ba là cần xác định lộ trình, kế hoạch cho từng giai đoạn, thay đổi quy trình. Bốn là xác định nguồn lực đầu tư và giải quyết bài toán sản phẩm phần mềm dùng chung cả hệ thống QTDND, hay riêng từng Quỹ ; đầu tư hạ tầng hay thuê hạ tầng. Cuối cùng là đào tạo năng lực số cho chính QTDND và khách hàng sử dụng sản phẩm.

Phó cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin NHNN Đoàn Thanh Hải
Phó cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin NHNN Đoàn Thanh Hải

Phó cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin NHNN Đoàn Thanh Hải, chỉ ra 3 yếu tố quan trọng cho QTDND chuyển đổi số trước mắt, đó là phải tập trung đó là con người, thế chế, công nghệ và khuyến nghị Lộ trình và giải pháp thực hiện hành trình chuyển đổi số đối với hệ thống QTDND với 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn Xác định chiến lược và kế hoạch chuyển đổi số bao gồm việc đánh giá tình hình hiện tại, định rõ mục tiêu và hướng đi, đồng thời xác định các biện pháp cần thiết để thực hiện chuyển đổi. Giai đoạn thực hiện cần triển khai các hoạt động cụ thể để thực hiện chiến lược chuyển đổi số. Điều này bao gồm việc áp dụng công nghệ và hệ thống thông tin mới, tối ưu hóa quy trình và quản lý, đảm bảo an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu khách hàng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển dịch vụ tài chính/ngân hàng số đảm bảo sự tiếp cận dễ dàng, thuận lợi cho khách hàng. Giai đoạn đánh giá, điều chỉnh cần đánh giá kết quả và hiệu quả của quá trình chuyển đổi. TCTD sẽ xem xét các kết quả đạt được và các khó khăn, từ đó điều chỉnh chiến lược và kế hoạch chuyển đổi để đảm bảo sự tiến bộ liên tục và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số.

Để triển khai lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi số đối với QTDND ông Hải chỉ ra sự cần thiết thành lập tổ/ban chuyển đổi số. Trong đó, trưởng ban/tổ trưởng: định hướng, quyết định, chịu trách nhiệm cuối cùng trong quá trình triển khai; Nhóm nghiệp vụ: xác định các bài toán cần chuyển đổi số, tham gia triển khai chuyển đổi số; Nhóm công nghệ: xác định các công nghệ số được áp dụng, tham gia triển khai chuyển đổi số; Nhóm truyền thông: tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, đào tạo.

Ông cũng đưa ra quy trình 4 bước cho các tổ/ban chuyển đổi số cần thực hiện để hiện thực hóa chuyển đổi số quy trình lặp lại 4 bước. Trong đó, bước 1 là xác định chiến lược chuyển đổi số cần tập trung 03 khía cạnh của tổ chức: Vận hành (Chiến lược cần tạo ra nhiều giá trị hơn cho nhân viên, đối tác, khách hàng; tạo ra doanh thu, lợi nhuận tốt hơn; hoạt động với rủi ro thấp hơn); Trải nghiệm khách hàng (Chiến lược cần đạt được là làm cho khách hàng hài lòng hơn; Khách hàng trung thành hơn; Số lượng khách hàng nhiều hơn và khách hàng sẵn sàng giới thiệu); Mô hình kinh doanh mới (Chuyển đổi mô hình kinh doanh vận hành trên nền tảng công nghệ số; Tạo ra giá trị cho khách hàng khác biệt so với đối thủ).

Bước 2 là xác định các hành động và mục tiêu cụ thể tương ứng với chiến lược. Cần phải xác định rõ chúng ta đang ở giai đoạn nào, ứng với nó thì cần có mục tiêu tương xứng nào? Ông chi ra 3 giai đoạn để QTDND soi chiếu. Giai đoạn số hóa thông tin (Digitization) là là việc chuyển đổi dữ liệu từ dạng vật lý (analog) sang dạng kỹ thuật số (digital), số hóa thông tin + quy trình + công việc + dữ liệu, ví dụ: Triển khai phần mềm số hóa hoạt động như: quản lý hồ sơ vay vốn, quản lý quy trình cho vay, huy động vốn, tiền gửi tiền vay TCTD khác, nhân sự tiền lương, tài sản cố định, hạch toán kế toán… Giai đoạn Số hóa quy trình (Digitalization) là việc áp dụng công nghệ để tự động hóa quy trình hiện tại, giúp giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả, ví dụ: Tự động hóa việc chấm điểm khách hàng vay; Tự động hóa việc thông báo nhắc nợ qua SMS; Tự động hóa việc chuyển nhóm nợ; Tự động hóa việc dự thu dự chi; Tự động hóa việc báo cáo NHNN… Giai đoạn Số hóa toàn diện (Digital Transformation): là việc quản trị, vận hành trên nền số hóa, tiến tới chuyển đổi mô hình kinh doanh, ví dụ: Xây dựng mô hình dữ liệu về sản phẩm cho vay phục vụ phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định nên tập trung vào sản phẩm vay nào? Cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng trên nền tảng internet qua các hệ thống Digital Banking (Internet Banking, Mobile banking…).

Bước 3 tổ chức triển khai thực hiện, cần tuân thủ 03 nguyên tắc cơ bản: Nguyên tắc 1: Luôn tập trung vào lợi ích đầu ra: Nâng cao hiệu quả vận hành tổ chức; Nâng cao trải nghiệm CBNV, khách hàng; Tạo mô hình hoạt động mới hiệu quả hơn. Nguyên tắc 2: Mục tiêu chuyển đổi số phục vụ các chiến lược hoạt động của đơn vị: Chuyển đổi số phục vụ cho chiến lược quản cáo; Chuyển đổi số phục vụ cho chiến lược bán hàng; Chuyển đổi số phục vụ cho chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ,… Nguyên tắc 3: Thực hiện một cách thông minh: có thể thực hiện trong phạm vi nhỏ để đánh giá, khi thành công sẽ triển khai mở rộng nhanh, có thể lựa chọn giải quyết các vấn đề khó khăn tồn tại từ lâu mà tổ chức chưa xử lý được.

Đồng thời, cần tập trung vào 3 trọng tâm: Vận hành, trong đó chuyển đổi số phải nâng cao hiệu quả vận hành khai thác; Chuyển đổi số phải tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình vận hành, quản trị; Trải nghiệm khách hàng trong đó cần xây dựng bộ chỉ số hài lòng của khách hàng và chuyển đổi số phải nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng; Xây dựng mô hình hoạt động trên nền tảng số: Chuyển đổi số giúp xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất; Chuyển đổi số trên nền tảng công nghệ mạnh mẽ, linh hoạt và an toàn.

Các QTDND cần phát triển, nâng cao nội lực chính mình để thực hiện chuyển đổi số: từ viêc các cán bộ chủ động nâng cao kiến thức và các kỹ năng cần thiết, bao gồm: Kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ; Kiến thức và kỹ năng công nghệ; Kiến thức và kỹ năng tư vấn, quản trị dự án... Học hỏi và thí điểm từ các mô hình tương tự: Có kế hoạch tham quan, học hỏi từ các mô hình tương tự và thí điểm trong phạm vi hẹp; Liên kết, hợp tác với các đối tác: Lựa chọn, liên kết và hợp tác với các đối tác có chung định hướng và chiến lược; Chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm. Đồng thời cần chuẩn bị tài chính từ việc xây dựng quỹ đầu tư và kỹ bằng cách trích một phần lợi nhuận hàng năm; xây dựng kế hoạch và kỹ hàng năm, có kế hoạch đầu tư dành cho và kỹ hoặc kế hoạch đầu tư mới, bảo trì, đào tạo… hợp tác với các đối tác công nghệ theo các hình thức như: chia sẻ doanh thu; Thuê bao, trả góp; Tham gia các chương trình thử nghiệm…

Bước cuối cùng là đo lường và đánh giá kết quả với việc sử dụng bộ công cụ đo lường trong quản trị hiệu suất doanh nghiệp BSC-KPIs (Balanced Scorecard & Key Performance Indicators) để đo lường và đánh giá hiệu quả. Có thể tự xây dựng một hệ thống KPI đơn giản để đo lường và đánh giá hiệu quả.

Hoa Hạ
Nguồn:

Các tin khác

Quy định mới về sử dụng tài khoản thanh toán mở tại NHNN

Quy định mới về sử dụng tài khoản thanh toán mở tại NHNN

NHNN vừa ban hành Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hoạt động thẻ

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hoạt động thẻ

NHNN vừa ban hành Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Thông tư này quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (sau đây gọi tắt là thẻ) bao gồm: hoạt động phát hành, sử dụng, thanh toán, chuyển mạch, bù trừ điện tử và quyết toán giao dịch thẻ.
Xác thực sinh trắc học: Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tài sản của khách hàng

Xác thực sinh trắc học: Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tài sản của khách hàng

Xác thực sinh trắc học giao dịch chuyển tiền là giải pháp công nghệ, tiện ích tiện lợi và hiệu quả trong phòng chống loại tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng, người dân trên không gian mạng. Ý nghĩa của chính sách này là rất lớn và thiết thực. Thực hiện tốt quyết định này không chỉ là trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ, các TCTD, của các cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm của khách hàng và của mỗi người dân.
TECHCOMBANK KEYNOTE: kỷ nguyên mới của ngân hàng trên nền tảng AI

TECHCOMBANK KEYNOTE: kỷ nguyên mới của ngân hàng trên nền tảng AI

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa tổ chức sự kiện cho ra mắt loạt sản phẩm ngân hàng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI): Techcombank Keynote.
Xác thực sinh trắc học: Ngăn chặn rủi ro lừa đảo, bảo vệ khách hàng khi giao dịch

Xác thực sinh trắc học: Ngăn chặn rủi ro lừa đảo, bảo vệ khách hàng khi giao dịch

Bắt đầu từ hôm nay ngày 1/7/2024, theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, tất cả các ngân hàng, trung gian thanh toán sẽ phải áp dụng một chính sách chung đối với khách hàng cá nhân khi giao dịch trên 10 triệu đồng hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng là phải kiểm tra dấu hiệu sinh trắc học (khuôn mặt) của người thực hiện giao dịch đúng với khuôn mặt của chủ tài khoản đã được kiểm tra với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc trong CCCD gắn chip điện tử do Bộ Công an cấp.
TPBank hoàn tất áp dụng  xác thực khuôn mặt khi giao dịch

TPBank hoàn tất áp dụng xác thực khuôn mặt khi giao dịch

Nhờ công nghệ đi trước, quy trình nhanh chóng được chuẩn hóa cùng hệ thống thu thập khuôn mặt của khách hàng tại mọi kênh giao dịch, TPBank là ngân hàng đầu tiên đã thực hiện Quyết định 2345/QĐ-NHNN cho tất cả khách hàng từ ngày 20/6, trước ngày Quyết định có hiệu lực tới hơn 10 ngày.
Khách hàng chưa có CCCD gắn chip phải ra ngân hàng để cập nhật thông tin sinh trắc học

Khách hàng chưa có CCCD gắn chip phải ra ngân hàng để cập nhật thông tin sinh trắc học

Ngày 25/6/2024, NHNN đã có công văn số 5262/NHNN-CNTT về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai Quyết định 2345/QĐ-NHNN gửi các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Bộ Công an cảnh báo nhiều hình thức lừa đảo thanh toán mới

Bộ Công an cảnh báo nhiều hình thức lừa đảo thanh toán mới

Bộ Công an cảnh báo các đối tượng tội phạm mạng đã có dấu hiệu thay đổi phương thức hoạt động để đối phó với quy định của Quyết định số 2345/QĐ-NHNN
Bổ sung giải pháp, quy định về đảm bảo an toàn cho cung cấp dịch vụ trực tuyến

Bổ sung giải pháp, quy định về đảm bảo an toàn cho cung cấp dịch vụ trực tuyến

NHNN đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 35/2016/TT-NHNN Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.
Nền tảng ngân hàng số LienViet24h đổi tên thành LPBank

Nền tảng ngân hàng số LienViet24h đổi tên thành LPBank

Từ nay nền tảng Ngân hàng số LienViet24h chính thức đổi tên thành LPBank với mục tiêu đồng bộ về nhận diện thương hiệu, tiếp tục nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, khẳng định vị thế của một ngân hàng số năng động và hiện đại.
Ngày không tiền mặt 2024: Nam A Bank mang đến nhiều trải nghiệm thanh toán hiện đại

Ngày không tiền mặt 2024: Nam A Bank mang đến nhiều trải nghiệm thanh toán hiện đại

Tại Lễ hội Không tiền mặt (diễn ra từ ngày 14 - 16/6), Nam A Bank đã mang đến những trải nghiệm công nghệ ngân hàng hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi cho khách hàng (KH) tham quan tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ - TP. Hồ Chí Minh.
Ngành Ngân hàng: Tiếp tục nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt

Ngành Ngân hàng: Tiếp tục nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt

Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông (NHNN) phối hợp tổ chức Hội thảo Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt và tổ chức nhiều sự kiện khuyến khích giao dịch không tiền mặt
Ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai Đề án 06

Ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai Đề án 06

Sáng ngày 10/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ "điểm nghẽn" trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Tham dự tại điểm cầu NHNN có Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, đại diện một số Vụ, Cục đơn vị thuộc NHNN, các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành Ngân hàng…
ACB tăng cường bảo vệ khách hàng trong giao dịch trực tuyến với xác thực khuôn mặt

ACB tăng cường bảo vệ khách hàng trong giao dịch trực tuyến với xác thực khuôn mặt

Từ tháng 6/2024, ACB sẽ triển khai cho khách hàng đăng ký xác thực khuôn mặt nhằm tăng cường bảo mật tài khoản và bảo vệ các giao dịch trực tuyến giá trị lớn, đáp ứng Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
Sôi nổi sự kiện Ngày chuyển đổi số ở Phú Yên

Sôi nổi sự kiện Ngày chuyển đổi số ở Phú Yên

Sự kiện Ngày chuyển đổi số ở Phú Yên góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại của người dân khi tiếp cận với ngân hàng và sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số của ngành Ngân hàng Phú Yên
Xem thêm
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước.
Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Dự kiến, 10 hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trong năm 2024.
Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục đi lên và đã tăng gần 100 USD trong 5 ngày qua. Hiện, giá vàng thế giới giao dịch quanh 2.470 USD mỗi ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 75,8 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá SJC mua vàng miếng từ thị trường hiện ngang với giá vàng thế giới còn bán ra chỉ cao hơn khoảng 1 triệu đồng một lượng.
Chính sách lãi suất tiền gửi USD 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa

Chính sách lãi suất tiền gửi USD 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức họp với các chuyên gia kinh tế để trao đổi về chính sách ngoại tệ và lãi suất tiền gửi bằng đồng USD dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà. Tại cuộc họp, các chuyên gia đánh giá cao NHNN về các biện pháp chống đô la hóa cũng như chính sách lãi suất USD 0% đã và đang phát huy hiệu quả, qua đó góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, giảm tỷ lệ đô la hóa, tăng dự trữ ngoại hối và tác động đến luồng kiều hối cũng như dòng vốn FII và FDI…
thong doc nhnn tiep chu tich ngan hang aiib

Thống đốc NHNN tiếp Chủ tịch ngân hàng AIIB

Chiều 15/7/2024, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc gặp mặt và làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch AIIB tại Việt Nam từ ngày 15- 19/7.
no luc ho tro khach hang xac thuc sinh trac hoc

Nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Từ ngày 1/7/2024, theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, người dân muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Nhiều ngân hàng đã thông báo làm việc xuyên thứ Bảy, Chủ nhật để thu thập sinh trắc học tại quầy giao dịch, nỗ lực hỗ trợ khách hàng.
xac thuc sinh trac hoc giup bao dam an toan giao dich ngan chan lua dao

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo
xac thuc sinh trac hoc sau 17 co gi khac

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?
dam bao an toan ve thanh toan khong dung tien mat

Đảm bảo an toàn về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
Đồng Tháp: Cho vay lĩnh vực ưu tiên chiếm hơn 80% tổng dư nợ

Đồng Tháp: Cho vay lĩnh vực ưu tiên chiếm hơn 80% tổng dư nợ

Ước tính đến hết tháng 7/2024, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng tại Đồng Tháp đạt khoảng 109.100 tỷ đồng. Trong đó, 80% là cho vay vào 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên.
Ngành Ngân hàng Quảng Trị: Chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành

Ngành Ngân hàng Quảng Trị: Chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Ngành Ngân hàng Phú Thọ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngành Ngân hàng Phú Thọ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 19/7/2024, NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Điểm danh loạt quyền lợi miễn chê dành cho chủ xe VF 8 Lux đặt cọc sớm

Điểm danh loạt quyền lợi miễn chê dành cho chủ xe VF 8 Lux đặt cọc sớm

Nhiều khách hàng của VinFast đã không ngần ngại xuống tiền đặt cọc VF 8 Lux để vừa sớm được tận hưởng những trải nghiệm thăng hạng đẳng cấp, vừa nhận ưu đãi lên tới cả trăm triệu đồng và cơ hội rinh về biệt thự trị giá hơn chục tỷ đồng.
Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Cư dân Vincom Shophouse Royal Park (TP. Đông Hà) được sở hữu chất sống kép, vừa thư thái, an yên đúng chuẩn resort, lại vừa sôi động, tiện nghi nhờ loạt tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Trị.
Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Ngay sau khi ra mắt, 315 căn biệt thự, dinh thự tại phân khu Hoàng Gia (Vinhomes Royal Island) trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng đã nhanh chóng tìm thấy chủ. Sở hữu những lợi thế độc tôn: đắc địa trong vị trí, khoáng đạt trong cảnh quan, sang trọng trong kiến trúc, phân khu Hoàng Gia không chỉ là tài sản mang tiềm năng tăng giá bền vững mà còn là niềm kiêu hãnh của các chủ nhân danh giá.
Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Hà Nội, ngày 15/7/2024 - VinFast chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp VF 8 Lux của dòng xe điện VF 8 với diện mạo sang trọng, khí chất và công nghệ vượt trội. Với mong muốn hỗ trợ người dùng “Thăng hạng đẳng cấp”, VinFast cũng công bố áp dụng chính sách nâng cấp từ xe VF 8 lên VF 8 Lux với chi phí tối ưu và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các khách hàng đặt cọc sớm.
BAOVIET Bank giữ vững tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh hợp lực trong hệ sinh thái Bảo Việt

BAOVIET Bank giữ vững tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh hợp lực trong hệ sinh thái Bảo Việt

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, trong đó tổng tài sản và quy mô tín dụng tăng, chất lượng tín dụng liên tục được cải thiện.
Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Thời gian gần đây liên tục xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo, mạo danh nhân viên, thương hiệu các tổ chức tín dụng uy tín ở Việt Nam nhằm đánh cắp thông tin người dùng, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội.
Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker

Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa được The Asian Banker trao tặng giải thưởng Best AI Technology Implementation (tạm dịch: Ngân hàng AI tốt nhất) trong hệ thống giải thưởng uy tín của tổ chức này, hôm 18/7 tại Hà Nội.
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Tập trung chiến lược ngân hàng “xanh” vừa giúp tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo

Gần đây một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo qua các hình thức như: Mạo danh Vietcombank gửi email thông báo tuyển dụng và yêu cầu ứng viên chuyển khoản một khoản tiền phí; hoặc yêu cầu ứng viên tham gia vòng sơ tuyển online bằng cách tải ứng dụng/nhấn vào đường link…
Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Ngày 15/7, Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết từ nay hơn 10 triệu khách hàng của ứng dụng BE đã có thể lựa chọn thanh toán trả sau thông qua tính năng bePayLater, cho phép khách hàng dùng trước trả sau hơn 15 dịch vụ đa dạng trên BE.
Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Thẻ tín dụng miễn phí giao dịch ngoại tệ, hoàn tiền cho chi tiêu đặt vé máy bay, khách sạn là trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng chuyến du lịch tiết kiệm và suôn sẻ.
Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Tiên phong triển khai các sản phẩm vay thế chấp nhà phố, căn hộ chung cư với lợi ích vượt trội cả trước, trong và sau vay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tiếp tục mang đến cơ hội vàng cho các khách hàng đang có ý định vay để trả nợ ngân hàng khác nhằm ổn định tài chính lâu dài với chi phí vốn hợp lý hơn rất nhiều.
Phiên bản di động