Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Phú Thọ: Hành trình thực thi sứ mệnh “ngân hàng” của các QTDND

08:00 | 02/06/2021

Với vai trò là cánh tay nối dài của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, những năm qua, Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Phú Thọ đã luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đặt ra, vừa đảm bảo vai trò là “ngân hàng” của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn hoạt động, vừa khẳng định nhiệm vụ của một tổ chức tín dụng đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Là tổ chức tín dụng, song hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Phú Thọ không vì mục tiêu lợi nhuận thuần túy, mà trọng tâm là đầu mối hỗ trợ vốn và tư vấn, triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho hệ thống QTDND hoạt động ổn định, an toàn, có tốc độ tăng trưởng đều qua các năm. Đồng thời, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Chi nhánh có hiệu quả để duy trì hoạt động và thực hiện mục tiêu chung của toàn hệ thống, từ đó có nền tảng để nâng cao năng lực hỗ trợ hệ thống QTDND. Đây cũng là nhiệm vụ xuyên suốt mà Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Phú Thọ đã đặt ra cho mọi kế hoạch hoạt động những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Hoạt động kinh doanh thêm khó khăn khi Chi nhánh phải cạnh tranh với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, nhất là các ngân hàng cổ phần ảnh hưởng đến chiến lược mở rộng thị phần và mục tiêu tăng trưởng của Chi nhánh. Dịch bệnh Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế địa phương nói chung và hệ thống các QTDND trên địa bàn nói riêng. Song với sự chủ động linh hoạt, Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Phú Thọ đã chủ động điều hành kế hoạch hoạt động, kinh doanh linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường và hoạt động của hệ thống QTDND.

ngan hang hop tac xa chi nhanh phu tho hanh trinh thuc thi su menh ngan hang cua cac qtdnd
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

Trong đó, Chi nhánh đã tập trung sắp xếp lại nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tiễn và mục tiêu trong từng giai đoạn, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ nhân viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng ban mà cao điểm là thực hiện tái cấu trúc các phòng nghiệp vụ theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam vào tháng 9/2019, với việc sáp nhập Phòng Tín dụng thành viên và Phòng Tín dụng doanh nghiệp & cá nhân, đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, phát huy tối đa vai trò đối với hệ thống QTDND.

Tháng 3/2018, Chi nhánh chính thức chuyển đổi toàn bộ phần mềm giao dịch BMS và áp dụng phần mềm ngân hàng hiện đại Core Banking trên toàn hệ thống. Do đó, việc thực hiện các giao dịch trên hệ thống ngày càng được nhanh chóng, thuận tiện; đồng thời việc khai thác cơ sở dữ liệu tập trung một cách có hiệu quả đã tạo điều kiện phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Chi nhánh.

Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Phú Thọ đã thực hiện tốt nhiệm vụ đối với các QTDND các tỉnh miền núi phía Bắc: Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu. Tại thời điểm tháng 12/2017, sau khi Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Yên Bái được thành lập, Chi nhánh đã chuyển giao 23 QTDND cho Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Yên Bái quản lý. Đến thời điểm hiện tại, Chi nhánh có 49 QTDND (tỉnh Phú Thọ: 39 QTDND, tỉnh Hà Giang: 10 QTDND) hoạt động ổn định, an toàn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế hộ gia đình tại các địa phương.

Chất lượng hoạt động của Chi nhánh ngày một nâng lên với việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy chế, quy trình nội bộ trong công tác cho vay, huy động vốn, công tác hạch toán kế toán, quản lý tài sản, nguồn vốn, giấy tờ có giá, tiền mặt của khách hàng và ngân hàng. Đồng thời triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Đặc biệt, thông qua công tác điều hòa vốn, công tác kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình hoạt động của các QTDND, để có những khuyến nghị phù hợp đối với hoạt động của các quỹ.

*********

Hiện, Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Phú Thọ là đầu mối hỗ trợ 49 QTDND thành viên tại hai tỉnh Phú Thọ và Hà Giang, với tổng nguồn vốn hoạt động của các QTDND đạt gần 6.900 tỷ đồng, dư nợ cho vay gần 6.000 tỷ đồng, số dư huy động tiền gửi đạt trên 6.200 tỷ đồng, với tổng số thành viên của các QTDND là 44.324 thành viên.

Với vai trò là “ngân hàng” của các QTDND, Chi nhánh đã làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ, điều hòa vốn, giám sát hoạt động của các QTDND phát triển an toàn, hiệu quả. Đồng thời, Chi nhánh giữ vai trò là trung tâm thanh toán cấp tỉnh đối với 17 QTDND đang tham gia dịch vụ chuyển tiền CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, trong đó có nhiều QTDND sử dụng hạn mức thấu chi; cung cấp sổ tiết kiệm trắng cho 49 QTDND để thực hiện công tác huy động vốn theo Thông tư số 21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 của NHNN Việt Nam.

QTDND xã Hưng Long (huyện Yên Lập) được thành lập năm 2016. Khi mới thành lập nguồn vốn hoạt động của Quỹ rất khó khăn trong khi nhu cầu vay vốn của thành viên rất lớn. Được sự trợ giúp về nguồn vốn của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ thông qua cho vay điều hòa vốn, QTDND xã Hưng Long đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Trần Tuấn Phương - Giám đốc QTDND xã Hưng Long chia sẻ: Hiện quy mô hoạt động của QTDND xã Hưng Long đã phát triển, lại được NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ cho phép mở rộng địa bàn sang xã Xuân Thủy; số vốn điều lệ lên đến 6,5 tỷ đồng, tổng nguồn vốn hoạt động đạt trên 120 tỷ đồng, vốn huy động tiền gửi dân cư đạt trên 75 tỷ đồng với gần 900 thành viên. Tuy nhiên, hiện nay QTDND xã Hưng Long vẫn cần sự trợ giúp về vốn từ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ thông qua cho vay điều hòa với số vốn 35 tỷ đồng, đảm bảo cung ứng vốn kịp thời phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh cho thành viên của Quỹ.

Vai trò “ngân hàng” của các QTDND trên địa bàn thể hiện rõ nét thông qua hoạt động đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ mới và được triển khai đến các QTDND thành viên. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ đã thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, kết nạp và hướng dẫn các QTDND tham gia dịch vụ thanh toán ngân hàng điện tử CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, qua đó giúp cho các thành viên của QTDND được tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại, đặc biệt là thành viên ở vùng sâu, vùng xa, góp phần quan trọng trong việc thực hiện định hướng, chỉ đạo của NHNN về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

Đồng thời, Chi nhánh cũng đã thực hiện hỗ trợ về mặt kỹ thuật và nghiệp vụ xử lý lệnh chuyển tiền đi, lệnh chuyển tiền đến của các QTDND được nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Chỉ tính trong năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, ngân hàng đã xử lý 3.213 giao dịch đi với số tiền gần 231 tỷ đồng và gần 1.000 giao dịch đến với số tiền trên 31 tỷ đồng cho các QTDND, dịch vụ chuyển tiền điện tử đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế và thương hiệu của các QTDND.

Những trợ lực của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ đã giúp hệ thống QTDND trên địa bàn phát triển an toàn, hiệu quả, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

*********

Song song với mục tiêu thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích đối với hệ thống QTDND, Chi nhánh còn tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức kinh tế và cá nhân, đồng thời tuyên truyền, tiếp thị các sản phẩm cho vay đến khách hàng; từ đó gia tăng thị phần tín dụng, góp phần tăng doanh thu của Chi nhánh, cũng như sự phát triển kinh tế của địa phương. Tính đến cuối tháng 4/2021, tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt 1.165 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động tiền gửi đạt 1.035 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2020, trong đó tiền gửi tiết kiệm dân cư đạt 370 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35,7%/tổng nguồn vốn. Dư nợ cho vay đạt 762 tỷ đồng, trong đó cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 445 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,3%/dư nợ cho vay, doanh số cho vay trong 4 tháng đầu năm đã đạt 96,953 tỷ đồng, tăng tới 22,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Chi nhánh đặt mục tiêu huy động vốn bình quân đạt 1.000 tỷ đồng; Dư nợ cho vay bình quân đạt 850 tỷ đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, song song với công tác phòng chống dịch đảm bảo hoạt động ngân hàng không bị gián đoạn, Chi nhánh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ đối với các QTDND; làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ và điều hòa vốn; đồng thời đẩy mạnh cho vay liên kết, cho vay hợp vốn với các QTDND, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng...; tăng cường mối liên kết, tương trợ, cùng các QTDND hai tỉnh Phú Thọ và Hà Giang xây dựng hệ thống ổn định, an toàn, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Thanh - Thúy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
6,70
6,90
7,10
7,80
Sacombank
-
-
-
-
5,50
5,60
5,70
7,50
7,70
7,90
8,30
Techcombank
0,30
-
-
-
5,90
5,90
5,90
7,70
7,70
7,70
7,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
7,60
7,60
8,00
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
8,55
8,60
8,65
9,20
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,30
6,60
7,10
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.380 23.750 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.440 23.740 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.385 23.745 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.390 23.750 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.360 23.740 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.350 23.900 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.403 23.788 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.413 23.760 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.390 24.010 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.450 23.780 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.750
67.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.750
67.450
Vàng SJC 5c
66.750
67.470
Vàng nhẫn 9999
54.800
55.800
Vàng nữ trang 9999
54.600
55.400