Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh: Góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển

13:06 | 22/01/2018

Nối tiếp thành quả thực thi chính sách tiền tệ năm 2017, năm 2018, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 18-20%; tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 17-18%; nợ xấu dưới 2% đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động của các ngân hàng, TCTD trên địa bàn...

NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đồng hành cùng người dân vượt khó
Ngân hàng nơi “chảo lửa, túi mưa”

Những khó khăn do sự cố môi trường biển chưa khắc phục xong thì tác động trực tiếp của bão lụt, sâu bệnh và sự giảm giá sâu của sản phẩm chăn nuôi trong năm 2017 tiếp tục trở thành lực cản trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc tích cực của chính sách tiền tệ, sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của địa phương, kinh tế Hà Tĩnh không chỉ đạt ngưỡng kỳ vọng mà tỉnh đã đề ra khá cao từ đầu năm, góp phần ổn định kinh tế - xã hội, tạo đà tăng trưởng trong năm 2018.

NHNN Chi nhánh Hà Tĩnh được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới  giai đoạn 2016 - 2017

Dồn vốn hỗ trợ và tiếp sức

Giám đốc NHNN Chi nhánh Hà Tĩnh Nguyễn Huy Tiến cho biết, ngay sau cơn bão số 10, NHNN tỉnh kịp thời chỉ đạo các TCTD trên địa bàn rà soát, tổng hợp thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra đối với khách hàng đang vay vốn tại các TCTD, xác định dư nợ của các khách hàng bị thiệt hại để thực hiện các giải pháp hỗ trợ.

Tính đến 31/12/2017, lũy kế số khách hàng được cơ cấu lại là 600 khách hàng với dư nợ cơ cấu lại là 106,34 tỷ đồng, trong đó giữ nguyên nhóm nợ là 57,71 tỷ đồng. Các TCTD đã miễn lãi vay cho 17 khách hàng với số tiền là 182 triệu đồng. Lũy kế đã điều chỉnh giảm lãi vay đối với 499 khách hàng với dư nợ được điều chỉnh giảm lãi gần 64,82 tỷ đồng. NHCSXH cũng đã đề nghị khoanh nợ cho 6 khách hàng với số nợ khoanh là 148 triệu đồng. Theo báo cáo của các TCTD thì đa số các khách hàng đã khắc phục được thiệt hại sau bão.

Để hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau sự cố môi trường biển, cùng với việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các TCTD tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay theo các chính sách ưu đãi của Trung ương và của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như: Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, chính sách phát triển thủy sản, cũng như các chính sách hỗ trợ của tỉnh…

Theo báo cáo của các NHTM Nhà nước, từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2017 đã cho vay các đối tượng bị thiệt hại để khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề cho 1.180 khách hàng với doanh số cho vay 117,53 tỷ đồng.

Các chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ và UBND tỉnh đã đến với 227 khách hàng với doanh số cho vay được hỗ trợ hơn 119,9 tỷ đồng, lãi suất hỗ trợ cho các khách hàng đang hưởng chính sách là gần 32 tỷ đồng. Dư nợ đến 31/12/2017 là 904,43 tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ lãi suất của UBND tỉnh cho vay đóng tàu, mua ngư lưới cụ thông qua NHTM đã đến với 25 khách hàng, doanh số cho vay là 11,76 tỷ đồng, cho vay chuyển đổi nghề tại NHCSXH với 89 khách hàng, với doanh số cho vay là 4,21 tỷ đồng.

Các TCTD đã tích cực triển khai Nghị định 67 với việc tiếp cận 21/21 chủ tàu theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; đã có 11 chủ tàu ký hợp đồng tín dụng với các NHTM với tổng hạn mức cho vay là 162,93 tỷ đồng, đã giải ngân được 157,98 tỷ đồng, dư nợ đến thời điểm 31/12/2017 là 156,15 tỷ đồng (trong đó BIDV Hà Tĩnh cho vay 9 tàu và Agribank cho vay 2 tàu). Đã có 11 tàu được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và NHTM đã thu nợ với doanh số 6,47 tỷ đồng.

Cộng hưởng cùng các chính sách tín dụng phục vụ phát triển kinh tế, trong năm 2017, các ngân hàng đã tham gia tích cực trong công tác tài trợ, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Tổng giá trị các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội mà ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đã thực hiện trong năm 2017 là 8,05 tỷ đồng. Trong đó ủng hộ bà con bị lũ lụt 3,39 tỷ đồng…

Đến thực thi CSTT  hiệu quả

Năm 2017 ghi dấu việc mở rộng mạng lưới của các TCTD trên địa bàn. Với việc  tăng thêm 2 NHTM, 1 NH HTX, 2 QTDND, Hà Tĩnh hiện có 19 Chi nhánh NHTM, 1 NHCSXH, 1 NH HTX, 32 QTDND.

Cùng với việc mở rộng mạng lưới hỗ trợ người dân có thêm điều kiện tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng, NHNN tỉnh đã phát huy vai trò của cơ quan quản lý và giám sát thực thi CSTT, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có kết quả các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, thanh toán của NHTW nhằm góp phần thực hiện các chính sách vĩ mô của Nhà nước.

NHNN Chi nhánh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; thành lập ban chỉ đạo tái cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh… Với vai trò là ngân hàng đầu mối quản lý trên địa bàn, NHNN tỉnh đã phát huy tốt chức trách của mình, vừa tạo dựng môi trường thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh cho các TCTD hoạt động, vừa tạo lập mối quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả với các cấp, các ngành.

Thông qua nhiều hình thức, đã chuyển tải thường xuyên các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng đến các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư; thường xuyên phản ánh các vướng mắc, đề xuất các biện pháp tháo gỡ để xử lý. Nhờ vậy sự đồng thuận của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, khách hàng đối với hoạt động ngân hàng ngày càng tăng lên.

Tính đến cuối năm 2017, huy động vốn tăng 23,5% so với đầu năm. Đặc biệt nguồn huy động trung, dài hạn tăng mạnh (tăng hơn 30%) đã tạo điều kiện cho các TCTD chủ động nguồn vốn để đẩy mạnh hoạt động cho vay trên địa bàn. Doanh số cho vay cả năm đạt 58.650 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2016. Dư nợ cho vay đạt 38.720 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm (đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm).

Trong đó, cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 23.038 tỷ đồng, chiếm 59,5% tổng dư nợ toàn địa bàn. Dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên đạt 18.779 tỷ đồng, chiếm 48,5% tổng dư nợ, tăng 14,5% so với đầu năm, trong đó dư nợ đối với nông nghiệp nông thôn đạt 15.707 tỷ đồng, tăng 16,79%... Chất lượng tín dụng tương đối tốt, nợ xấu trong giới hạn cho phép, đến cuối năm 2017, nợ xấu chiếm 1,35% tổng dư nợ.

Cùng với việc thanh tra, kiểm tra toàn diện, theo chuyên đề các TCTD, NHNN tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về tái cơ cấu hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hệ thống. Đồng thời chỉ đạo các QTDND tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phương án tái cơ cấu hoạt động của từng Quỹ theo Quyết định 254 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả đánh giá đến cuối năm 2017 có 30 QTD đều hoạt động an toàn và hiệu quả.

Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của các TCTD cũng được thực hiện thường xuyên. Trong năm đã tiến hành 748 lượt cuộc kiểm tra (các NH 412 cuộc; QTDND 336 cuộc), qua đó đã có tác dụng phòng ngừa các sai phạm và khắc phục các sai sót trong thực hiện nghiệp vụ, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của các đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng Hà Tĩnh năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đánh giá cao những kết quả mà ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đã đạt được trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ngành tại địa bàn, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương.

Các ngân hàng đã kết hợp hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh với việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đầu tư tín dụng vào các chương trình, dự án trọng điểm, mở rộng nguồn vốn cho vay đến các thành phần kinh tế, giúp dòng tiền lưu thông hiệu quả, đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn tỉnh.

Nối tiếp thành quả thực thi chính sách tiền tệ năm 2017, năm 2018, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 18-20%; tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 17-18%; nợ xấu dưới 2% đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động của các ngân hàng, TCTD trên địa bàn.

Để làm được điều này, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Huy Tiến cho biết, NHNN Chi nhánh sẽ tập trung chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN. Toàn hệ thống sẽ tập trung mọi nỗ lực để tăng trưởng dư nợ nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu vốn vay có hiệu quả; Chỉ đạo tập trung ưu tiên vốn vay cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên; các dự án trọng điểm của tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn NH, đẩy mạnh hỗ trợ DN và người dân duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Ngọc - Huệ

Nguồn:

Tags: NHNN Hà Tĩnh

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.235 23.545 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.265 23.545 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.245 23.545 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.260 23.540 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.280 23.510 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.750 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.270 23.770 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.264 23.550 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.240 23.545 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.310 23.560 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.000
67.020
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.000
67.000
Vàng SJC 5c
66.000
67.020
Vàng nhẫn 9999
52.300
53.200
Vàng nữ trang 9999
52.200
52.800