Ngành Ngân hàng Lào Cai: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng

06:01 | 28/07/2021

Để hỗ trợ cho các nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống Ngân hàng Lào Cai đã hỗ trợ cho 4.702 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với số dư nợ được hỗ trợ là 12.447 tỷ đồng.

nganh ngan hang lao cai tap trung thao go kho khan day manh ho tro khach hang Ngành Ngân hàng Thái Bình: Nỗ lực cùng khách hàng thực hiện “mục tiêu kép”
nganh ngan hang lao cai tap trung thao go kho khan day manh ho tro khach hang Ngành Ngân hàng Đăk Lăk: Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn
nganh ngan hang lao cai tap trung thao go kho khan day manh ho tro khach hang Ngành Ngân hàng Nam Định: Trợ lực tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, cũng là năm có nhiều khó khăn do 6 tháng đầu năm dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh thành và diễn biến rất phức tạp. Những hậu quả của nó đã tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, đòi hỏi sự vào cuộc của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, cũng như cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.

Hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ khách hàng

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh Lào Cai cho thấy, tổng nguồn vốn tín dụng ngân hàng đến 30/6/2021 ước đạt 57.000 tỷ đồng, tăng 2.528 tỷ đồng (+4,64%); Dư nợ đạt 50.600 tỷ đồng, tăng 421 tỷ đồng so với 31/12/2020; Tỷ lệ nợ xấu ở các ngân hàng thương mại là 1,11%, tiếp tục ở ngưỡng an toàn.

Để hỗ trợ cho các nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống Ngân hàng Lào Cai đã hỗ trợ cho 4.702 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với số dư nợ được hỗ trợ là 12.447 tỷ đồng. Trong đó: Dư nợ được miễn, giảm lãi vay là 2.598 tỷ đồng, số lãi lũy kế đã giảm và khách hàng được hưởng là 4,197 tỷ đồng với 1.533 khách hàng; Dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 2.389 tỷ đồng với 473 khách hàng; Cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch là 7.460 tỷ đồng với 2.696 khách hàng.

nganh ngan hang lao cai tap trung thao go kho khan day manh ho tro khach hang
Các ngân hàng trên địa bàn đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, đáp ứng tốt nhất các dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp

Để làm được điều đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Lào Cai đã cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp của Ngành trên địa bàn, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của NHNN Việt Nam, UBND tỉnh để chỉ đạo và định hướng các ngân hàng, TCTD xây dựng giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện; chỉ đạo các ngân hàng báo cáo thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao, giám sát tình hình đáp ứng vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

NHNN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngân hàng, TCTD trên địa bàn đẩy mạnh công tác huy động vốn, tăng cường tiếp xúc khách hàng, các dự án hiệu quả, khả thi để đầu tư, nhất là cho vay các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, cho vay các lĩnh vực ưu tiên; tăng cường công tác quản lý, bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt, đáp ứng tốt các dịch vụ ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp.

Song song với đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Lào Cai cũng đã chỉ đạo các ngân hàng, TCTD trên địa bàn tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN của Thống đốc NHNN, về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc quy định về lãi suất huy động, lãi suất cho vay ngắn hạn với các lĩnh vực ưu tiên.

Đồng thời, xây dựng và đẩy mạnh triển khai kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng Lào Cai thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-NHNN ngày 24/7/2020 của Thống đốc NHNN, ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 của Thống đốc NHNN phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2021

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lào Cai, ông Trương Thanh Xuân chia sẻ, để hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả, đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021, các chi nhánh ngân hàng, TCTD trên địa bàn cần nỗ lực phấn đấu, tập trung bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, tình hình dịch bệnh trong nước, trong tỉnh để triển khai hoạt động kinh doanh theo hướng mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; định hướng cơ cấu tín dụng phù hợp với nhu cầu nền kinh tế của địa phương.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, hỗ trợ khách hàng; cạnh tranh lành mạnh bằng uy tín, chất lượng sản phẩm, bằng công nghệ, tiện ích giao dịch…; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng nhằm hạn chế gia tăng nợ xấu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan pháp luật, thi hành án dân sự thực hiện các biện pháp thu nợ.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 góp phần hỗ trợ khách hàng phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, trên tinh thần hỗ trợ tích cực, thực chất, đúng quy định, công khai, kịp thời, chính xác, đúng đối tượng. Đồng thời chủ động tuyên truyền, giải thích thỏa đáng khi khách hàng có kiến nghị, đề xuất.

Đặc biệt, đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động ngân hàng, như chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai năm 2021; triển khai Đề án đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới; Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2021; công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai; hoạt động xuất nhập khẩu năm 2021; cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021...

Song song với đó, tập trung quán triệt triển khai Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng Lào Cai thực hiện 18 đề án trọng tâm của tỉnh, giai đoạn 2020-2025. Cung ứng vốn tín dụng ngân hàng cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các dự án hiệu quả, khả thi. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng, gia tăng tiện ích, trải nghiệm cho khách hàng và thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện.

Đồng thời, triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, NHNN tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngân hàng, TCTD trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN; đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và các chương trình tín dụng khác của Chính phủ, của Ngành, cùng cả hệ thống chính trị hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế.

6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng kinh tế của tỉnh GRDP đạt 7,56%, đứng thứ 15/63 tỉnh thành, 5/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc; trong đó: nông nghiệp tăng 5,09%, công nghiệp và xây dựng tăng 11,05% (công nghiệp tăng 13,07%), dịch vụ tăng 5,4%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 15,4%; công nghiệp - xây dựng chiếm 45,5%; dịch vụ chiếm 39,2%. Sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Sản xuất công nghiệp tăng cao (tăng 12% so với cùng kỳ); hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá (tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 41,2% so cùng kỳ, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tăng 46,79% so với cùng kỳ); Thu NSNN trên địa bàn tăng 37,7% so cùng kỳ; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 32% (đứng thứ 18/63 tỉnh thành, nằm trong nhóm các tỉnh thành có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước).

(Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh Lào Cai)

Thanh Thủy - Quang Huy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.630 22.860 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.665 22.865 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.645 22.865 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.665 22.855 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.670 22.850 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.670 22.850 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.665 22.880 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.650 22.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.670 22.850 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.690 22.850 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.350
57.020
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.350
57.000
Vàng SJC 5c
56.350
57.020
Vàng nhẫn 9999
50.400
51.300
Vàng nữ trang 9999
50.000
51.000