Tăng sức bền cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

08:59 | 08/10/2020

Nhìn lại gần 4 năm qua, quy mô hoạt động của 26 QTDND trên địa bàn TP. Hải Phòng đã có bước phát triển vượt bậc...

tang suc ben cho he thong quy tin dung nhan dan Khi ngân hàng đặt QTDND vào trung tâm hoạt động
tang suc ben cho he thong quy tin dung nhan dan Hiệp hội QTDND: Hướng đào tạo sát với nhu cầu thực tế hoạt động của QTDND
tang suc ben cho he thong quy tin dung nhan dan
Giám đốc NHNN Chi nhánh TP. Hải Phòng Lê Văn Cường phát biểu chủ trì Hội nghị

Duy trì sự phát triển ổn định và an toàn

Báo cáo và tham luận tại Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân năm 2020, đánh giá kết quả thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và hơn 1 năm triển khai Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, về tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, cho thấy sau gần 4 năm triển khai, đến nay hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn TP. Hải Phòng đã có những bước chuyển ấn tượng cả về lượng và chất. Không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động hệ thống QTDND trên địa bàn mà quan trọng hơn là củng cố hiệu quả hoạt động của một kênh dẫn vốn cho thành viên phát triển kinh tế.

Nhìn lại gần 4 năm qua, quy mô hoạt động của 26 QTDND trên địa bàn TP. Hải Phòng đã có bước phát triển vượt bậc. Các QTDND đã chủ động huy động được nguồn vốn tại chỗ, không phải đi vay, nguồn vốn đã đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, đời sống của 22.241 thành viên trên địa bàn.

Tính đến 31/8/2020, vốn điều lệ và các quỹ của hệ thống là 99 tỷ đồng, so với thời điểm phê duyệt Phương án tăng 77%, so với năm 2019 tăng 17%. Tổng nguồn vốn huy động là 1.709 tỷ đồng, so với thời điểm phê duyệt Phương án tăng 68%, so với năm 2019 tăng 14%, trong đó huy động từ thành viên là 1.011 tỷ đồng, tăng so với thời điểm phê duyệt Phương án 92%. Tổng dư nợ là 1.365 tỷ đồng, so với thời điểm phê duyệt Phương án tăng 66%, và so với năm 2019 tăng 3%. Trong đó, cho vay thành viên là 1.362 tỷ đồng, so với thời điểm phê duyệt Phương án tăng 66%, so với năm 2019 tăng 3%.

Với việc NHNN Chi nhánh TP. Hải Phòng chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát từng quỹ xây dựng và triển khai Phương án, đến nay sau gần 4 năm, bộ máy hoạt động của các QTDND đã được củng cố và tăng cường; các quỹ tín dụng đã bố trí đầy đủ theo quy định đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành; đội ngũ cán bộ đang từng bước được trẻ hóa; được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ của quỹ tín dụng. Hiện đã có 76/78 cán bộ trong HĐQT đáp ứng điều kiện tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN, 26/26 QTDND đủ tiêu chuẩn Giám đốc điều hành theo quy định.

Cùng với các quy trình, quy định về hoạt động của QTDND từng bước được bổ sung và sửa đổi, hoàn thiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN TP. Hải Phòng, các QTDND đã tăng cường tính minh bạch, công khai quản trị, tài chính và hoạt động của quỹ tín dụng. 26/26 QTDND tổ chức Đại hội thành viên thường niên, Đại hội nhiệm kỳ theo quy định; thực hiện công khai việc thu, chi tài chính trước Đại hội và biểu quyết lấy ý kiến của thành viên thông qua việc thu, chi tài chính hàng năm và dự kiến thu, chi năm tiếp theo.

Quan trọng hơn là các QTDND thực hiện đúng tính chất và mục tiêu hoạt động là tổ chức hợp tác được tổ chức theo mô hình Hợp tác xã. Chấp hành các quy định về cho vay, huy động vốn, kế toán tài chính và quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động. 26 quỹ đều đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%.

Kết quả hoạt động kinh doanh của các QTDND có tiến triển tốt, đủ bù đắp chi phí cần thiết cho hoạt động và có một phần tích lũy để bù đắp rủi ro và mua sắm trang thiết bị làm việc, đầu tư cơ sở vật chất… Chỉ tiêu ROE đạt 14%, so với thời điểm phê duyệt Phương án tăng 1%, so với năm 2019 giảm 1%. Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận/tổng tài sản) là 0,7%, so với thời điểm phê duyệt Phương án tăng 1%. Doanh thu/chi phí là 112%, so với thời điểm phê duyệt Phương án tăng 5,8%, so với năm 2019 tăng 4,3%. Thu nhập - chi phí là 13,5 tỷ đồng, so với thời điểm phê duyệt Phương án tăng 93%, so với năm 2019 giảm 4,4%.

tang suc ben cho he thong quy tin dung nhan dan
Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề QTDND năm 2020 do NHNN Chi nhánh TP. Hải Phòng tổ chức

Tăng cường sự ủng hộ từ địa phương

Tại Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân năm 2020, đánh giá kết quả thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và hơn 1 năm triển khai Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng về tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND trên địa bàn TP. Hải Phòng, đồng thời triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đôn đốc thực hiện Chỉ thị 07/CT-NHNN của Thống đốc NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, các QTDND trên địa bàn đều khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của NHNN Chi nhánh thành phố cùng sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động của quỹ tín dụng phát triển an toàn, hiệu quả. 

Như chia sẻ của Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Trung Nhật Lệ cho thấy, từ khi thành lập QTDND xã Ngũ Đoan đến nay, UBND xã luôn coi hoạt động của quỹ là một nhiệm vụ trọng tâm, luôn bám sát các hoạt động của quỹ để lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác tín dụng vào phục vụ xóa đói giảm nghèo, phát triển một vùng đất vốn thuần nông, hướng tới phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo QTDND nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ quỹ tín dụng, tăng cường việc ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của quỹ, tránh các nguy cơ xảy ra.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo 4 tổ chức hội đoàn thể phối hợp với QTDND tuyên truyền vận động đoàn viên gửi tiền tiết kiệm nhàn rỗi, cũng như giới thiệu cho vay thành viên để phát triển kinh tế, tập huấn khoa học, hướng dẫn các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích để đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, chỉ đạo Ban công an xã phối hợp với HĐQT quỹ đảm bảo hoạt động an toàn vốn… Cũng bởi vậy sau 25 năm hoạt động, từ tổng nguồn vốn 30 triệu đồng ban đầu, đến nay đã tăng lên 101,7 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt 66,66 tỷ đồng, góp phần đưa Ngũ Đoan cán đích vào năm 2015 và đang hướng tới mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

 Hay như với QTDND xã An Đồng, Đảng ủy, UBND xã đã phối hợp với NHNN TP. Hải Phòng và QTDND xã tập trung thực hiện thành công nhiệm vụ QTDND xã theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định số 1058 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc quỹ từ việc lành mạnh hóa tình trạng tài chính, củng cố năng lực hoạt động theo mục tiêu mà Chỉ thị 06/CT-TTg và Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 đề ra. 

Cụ thể, UBND xã đã hỗ trợ QTDND trong việc thẩm định các hợp đồng vay vốn, xác định giá trị và tình trạng tài sản thế chấp, cung cấp thông tin sản xuất kinh doanh của các thành viên. UBND xã cũng chỉ đạo sát sao các bộ phận chuyên môn hỗ trợ phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thu hồi vốn, tài sản của QTDND theo quy định pháp luật. Những trợ lực này đã giúp QTDND xã An Đồng mở rộng phạm vi hỗ trợ thành viên ra 2 xã liền kề với 681 thành viên, dư nợ 45 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Hơn 20 năm hoạt động chưa để xảy ra trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp làm ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ.

tang suc ben cho he thong quy tin dung nhan dan
Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy) Trung Nhật Lệ phát biểu tham luận tại Hội nghị

Không ngừng hoàn thiện để phát triển

Ghi nhận những chuyển biến tích cực từ việc thực hiện cơ cấu lại của các QTDND và kết quả hoạt động của các quỹ từ đầu năm đến nay vẫn đảm bảo tăng trưởng và an toàn, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP. Hải Phòng Lê Văn Cường cũng đề nghị các QTDND trên địa bàn nghiêm túc, khắc phục chỉnh sửa những vấn đề tồn tại mà Thanh tra NHNN thành phố cũng như Ngân hàng Hợp tác xã đã chỉ ra, đặc biệt liên quan đến nguyên nhân chủ quan, đạo đức nghề nghiệp để ngăn ngừa các vi phạm, rủi ro có thể xảy ra.

 Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm cũng như trong thời gian tới, ông Lê Văn Cường chỉ đạo các quỹ bám sát chỉ đạo của NHNN Việt Nam, của thành phố, trong đó tập trung quyết liệt thực hiện củng cố, chấn chỉnh, đảm bảo an toàn hoạt động quỹ theo đề án đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND thành phố… Đề nghị các quỹ nâng cao ý thức tuân thủ các quy định pháp luật, pháp quy của NHNN; tự rà soát đối chiếu những cảnh báo NHNN đã đưa ra để chủ động ngăn ngừa, hạn chế việc lợi dụng, gây thất thoát quỹ. Việc tăng trưởng quy mô phải gắn liền với chất lượng hoạt động, gắn liền với năng lực của các quỹ cũng như đội ngũ cán bộ; tuân thủ tôn chỉ mục đích của mô hình Hợp tác xã vì lợi ích thành viên.

Ông Cường cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với NHNN thành phố trong công tác giám sát và kịp thời thông tin, phản ánh những kiến nghị của người dân đối với hoạt động của QTDND; chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho quỹ tín dụng thu hồi nợ và tài sản của quỹ do khách hàng không hợp tác trả nợ cho QTDND. Phối hợp với NHNN Chi nhánh thành phố về dự kiến nhân sự nhiệm kỳ, bổ sung của QTDND theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của quỹ tín dụng đảm bảo ổn định, lành mạnh phù hợp với quy định pháp luật và định hướng phát triển chung của hệ thống QTDND.

Nhất Thanh - Hồng Cường

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.640 22.870 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.665 22.865 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.645 22.865 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.665 22.855 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.670 22.850 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.670 22.850 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.665 22.880 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.655 22.865 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.670 22.850 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.690 22.850 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.400
57.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.400
57.050
Vàng SJC 5c
56.400
57.070
Vàng nhẫn 9999
50.200
51.100
Vàng nữ trang 9999
49.800
50.800