NHNN và WB

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chiến lược tài chính toàn diện

19:57 | 19/01/2018

Ngày 19/01/2018, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) do ông Alwaleed Alatabani, Chuyên gia trưởng về Tài chính, WB tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tăng độ phủ các sản phẩm, dịch vụ tài chính
Triển khai Chiến lược tài chính toàn diện: Cần sự phối hợp đồng bộ, cơ chế điều phối hiệu quả
Thúc đẩy tài chính vi mô và chiến lược tài chính toàn diện

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác của WB, ông Alwaleed Alatabani, Chuyên gia trưởng về Tài chính, WB tại Việt Nam đã báo cáo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiến độ và kết quả triển khai các hoạt động trong Chương trình Hỗ trợ phát triển tài chính toàn diện (FISF) của WB để chuẩn bị cho đoàn đánh giá cuối năm 2017, đồng thời trao đổi về nhu cầu và kế hoạch các công việc triển khai trong giai đoạn tiếp theo. 

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm việc với Đoàn công tác WB về xây dựng chiến lược tài chính toàn diện quốc gia

Hiện nay, mặc dù Việt Nam có dân số cao nhưng tỷ lệ tài chính toàn diện còn thấp do còn tồn tại một số rào cản chính đối với tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính chính thức, như: mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng còn chưa tiếp cận được đến vùng sâu, vùng xa, chi phí dịch vụ cao, quy trình, thủ tục mở tài khoản còn phức tạp.

“Để tháo gỡ những rào cản trên đòi hỏi phải có những sửa đổi về mặt chính sách và khuôn khổ pháp lý hợp lý nhằm tăng tỷ lệ tiếp cận của người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ tài chính cơ bản chính thức. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy những quốc gia đã ban hành Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện (NFIS) có thể đạt được các mục tiêu đề ra về tài chính toàn diện thành công và hiệu quả hơn” - Ông Douglas Randall, Chuyên gia lĩnh vực tài chính của WB chia sẻ. Trên thế giới hiện có khoảng 35 quốc gia công bố Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và khoảng 25 quốc gia khác đang trong qua trình xây dựng Chiến lược.

Tại Việt Nam, NHNN là cơ quan chủ trì về tài chính toàn diện nói chung và xây dựng Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện nói riêng, tuy nhiên tài chính toàn diện gồm rất nhiều bên liên quan khác nhau ở cả khu vực công và tư nhân. Do đó, để triển khai Chiến lược thành công đòi hỏi sự tham gia và phối hợp giữa các bên thông qua một cơ chế điều phối hiệu quả trong Chính phủ và giữa Chính phủ với khu vực tư nhân. Kinh nghiệm từ quốc tế và các nước trong khu vực (Indonesia, Philippines, Malaysia…) cũng sẽ chỉ ra tầm quan trọng của một cơ chế điều phối hiệu quả đối với sự thành công của việc triển khai tài chính toàn diện.

Trước đó, NHNN đã phối hợp với WB tổ chức thành công Hội thảo Khung chiến lược Quốc gia về Tài chính toàn diện tại Việt Nam. Hội thảo đã nhận được nhiều thông tin hữu ích, thiết thực từ những trao đổi, thảo luận giữa các chuyên gia quốc tế và Việt Nam, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và đại diện ngân hàng thương mại và các định chế tài chính, các đối tác phát triển và những tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở đó, WB và NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện các nội dung của dự thảo Chiến lược, cùng các cơ chế giúp thực thi Chiến lược trong quá trình triển khai.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao sự thành công của Hội thảo về Khung Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện tại Việt Nam. “Các hoạt động này được thực hiện rất kịp thời trong bối cảnh NHNN đang đẩy nhanh việc xây dựng Chiến lược. Cảm ơn các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm hữu ích về xây dựng chiến lược, những bài học cho Việt Nam cũng rất phù hợp với định hướng hiện nay của NHNN” - Phó Thống đốc khẳng định.

Dưới sự phân công của Ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh sẽ chỉ đạo trực tiếp Viện Chiến lược Ngân hàng xây dựng Chiến lược. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và triển khai Chiến lược sẽ luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị khác trong NHNN và các cơ quan, tổ chức liên quan. Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng sẽ người chỉ đạo trực tiếp việc sử dụng các nguồn lực quốc tế, phát triển cơ sở dữ liệu cần thiết và các nội dung công việc liên quan khác. Đây là những mảng công việc quan trọng quyết định sự thành công của Chiến lược.

Về thành lập Cơ chế điều phối về tài chính toàn diện, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cơ bản nhất trí với quan điểm và khuyến nghị của WB. NHNN nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sớm thiết lập một cơ chế chỉ đạo và phối hợp cả trong nội bộ NHNN và liên ngành để xây dựng và triển khai hiệu quả Chiến lược. Nhóm làm việc của NHNN đã bước đầu dự thảo ý tưởng về các cơ chế này và sẽ báo cáo Thống đốc thông qua chủ trương trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, Phó Thống đốc nhấn mạnh: “Việc thiết lập một cơ cấu tổ chức mới trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính cần được nghiên cứu thận trọng để có thể đề xuất được một cơ cấu tổ chức hiệu lực, hiệu quả và cần xác định thời điểm thành lập phù hợp nhất”.

Một nội dung quan trọng khác cũng được thảo luận tại buổi làm việc, đó là Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ và đáng tin cậy về tài chính toàn diện để phục vụ công tác xây dựng, quản lý và đánh giá việc triển khai Chiến lược. Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao sự trợ giúp của WB trong thời gian vừa qua trong việc rà soát thực trạng số liệu của Việt Nam liên quan đến các chỉ tiêu về tài chính toàn diện theo thông lệ quốc tế.

Thực trạng cơ sở dữ liệu hiện nay, đặc biệt là việc không có một cơ sở dữ liệu bên cầu là một hạn chế lớn đối với Việt Nam để có thể xác định được các mục tiêu cụ thể cho Chiến lược cũng như làm cơ sở quản lý và đánh giá việc triển khai Chiến lược sau này. Với sự hỗ trợ của WB, NHNN đã hoàn thành việc rà soát cơ sở dữ liệu bên cung và đang xây dựng kế hoạch điều tra khỏa sát bên cầu về tài chính toàn diện.

Về dữ liệu bên cung, phương án thu thập bổ sung cũng cần được nghiên cứu để tránh gây gánh nặng về số liệu báo cáo đối với hệ thống tổ chức tín dụng, tuy nhiên vẫn cần đảm bảo các dữ liệu cơ bản cần thiết phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược. Về dữ liệu bên cầu, Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao quyết tâm của NHNN và WB trong việc thiết kế và tiến hành một cuộc điều tra quốc gia nhằm có được các đầu vào đáng tin cậy để các mục tiêu và giải pháp của Chiến lược phản ánh đúng thực tiễn và khả thi trong quá trình thực hiện. Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng mong WB tiếp tục hỗ trợ tích cực để đẩy nhanh hoạt động này nhằm kịp thời bổ sung đầu vào cần thiết cho việc xây dựng Chiến lược, kể cả việc giúp huy động thêm nguồn lực cần thiết để cuộc điều tra được toàn diện và hiệu quả.

Mặc dù còn đang trong quá trình xây dựng nhưng Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, dự thảo Chiến lược đã xác định một số ưu tiên dự kiến như: đổi mới sản phẩm, dịch vụ, chú trọng tài chính dựa trên nền tảng công nghệ số; cung cấp dịch vụ tài chính tới các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa; người nghèo, người yếu thế, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ; mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm và dịch vụ; tang cường bảo vệ người tiêu dung và phổ biến kiến thức tài chính. Việc thiết kế và xây dựng được một chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện hiệu quả sẽ tạo ra nền tảng, lộ trình và định hướng giúp Việt Nam thực hiện thành công các cải cách, qua đó hoàn thành các mục tiêu tài chính toàn diện quốc gia.

PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.060 23.270 26.550 27.904 29.537 30.0771 211,03 221,12
BIDV 23.085 23.265 26.826 27.903 29.933 30.573 213,08 221,70
VietinBank 23.076 23.266 26.938 27.903 29.933 30.573 215,99 224,49
Agribank 23.085 23.255 26.898 27.489 29.880 30.525 214,93 220,06
Eximbank 23.080 23.250 26.980 27,448 30.008 30.528 216,33 220,08
ACB 23.080 23.250 26.992 27.464 30.141 30.546 216,32 220,32
Sacombank 23.076 23..286 27.056 27.615 30.124 30.634 216,13 222,45
Techcombank 23.068 23.268 26.726 27.429 29.668 30.796 214,67 223,83
LienVietPostBank 23.100 23.260 27,201 27.702 30.161 30.621 219,28 223,32
DongA Bank 23.110 23.240 26.960 27.440 29.970 30.500 212,40 219,20
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
55.100
57.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
55.100
57.050
Vàng SJC 5c
55.100
57.070
Vàng nhẫn 9999
52.200
54.100
Vàng nữ trang 9999
51.700
53.600