17:36 | 30/05/2017

NHNN tiếp tục dẫn đầu về cải cách hành chính

Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương (PAR INDEX 2016) vừa được Bộ Nội vụ công bố, NHNN dẫn đầu các bộ với Chỉ số CCHC đạt 92,68%. Đây là năm thứ 2 liên tiếp NHNN dẫn đầu về CCHC.

Trụ sở NHNN

Từ thống nhất tư tưởng chỉ đạo…

Kết quả trên đã ghi nhận những nỗ lực của ngành Ngân hàng trong suốt nhiều năm liên tục đã chủ động xây dựng và kiên trì triển khai chiến lược cải cách, đổi mới và phát triển toàn diện, nhằm phát huy tối ưu trọng trách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.

Theo đó, Ban lãnh đạo NHNN đã thống nhất tư tưởng chỉ đạo, CCHC vừa là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời cũng là giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lược cải cách, đổi mới hoạt động ngân hàng, là công cụ, phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, theo kịp trình độ, quy mô các ngân hàng lớn trong khu vực và trên thế giới.

Từ việc xác định rõ quan điểm, định hướng trong chỉ đạo điều hành, NHNN đã xác định rõ các định hướng, mục tiêu và xây dựng kế hoạch CCHC hết sức cụ thể trong từng giai đoạn 5 năm và hàng năm để chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn Ngành.

Cụ thể, NHNN đã ban Kế hoạch CCHC năm 2016, năm 2017 (Quyết định số 2642/QĐ-NHNN ngày 29/12/2015, số 2530/QĐ-NHNN ngày 29/12/2016); Kế hoạch CCHC tập trung cải cách, đổi mới trên các lĩnh vực hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, trọng tâm là hiện đại hóa hoạt động hành chính và triển khai Chính phủ điện tử; cải cách TTHC theo hướng minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong các giao dịch hành chính với NHNN; đẩy mạnh CCHC nội bộ; thường xuyên chỉ đạo các TCTD đa dạng hóa dịch vụ, cải tiến, đơn giản hóa thủ tục giao dịch với doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp; đồng thời, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các chương trình CCHC của Chính phủ.

Bên cạnh đó, NHNN thường xuyên theo dõi và có nhiều hình thức tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trong toàn Ngành, nhằm đánh giá sát tình hình triển khai, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị về CCHC. Lãnh đạo NHNN đã trực tiếp kiểm tra tại một số NHNN chi nhánh và NHTM về công tác CCHC và triển khai kế hoạch 1355 của NHNN nhằm cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các bộ chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80% gồm 9 bộ là NHNN; Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhóm thứ 2 đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 10 bộ: Bộ Nội vụ; Bộ Y tế; Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Giaó dục và Đào tạo; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc; Thanh tra Chính phủ; Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 80,94%. Không có bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 70%. Có 8 bộ có Chỉ số CCHC năm 2016 trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 bộ.

Trong đó, NHNN đạt Chỉ số CCHC năm 2016 cao nhất với kết quả là 92,68%, Bộ Lao động, thương binh và xã hội có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất với giá trị 71,91%. Khoảng cách giữa bộ đạt chỉ số cao nhất và thấp nhất là 20,77%.

…đến quyết liệt triển khai

Việc triển khai quyết liệt kế hoạch CCHC đã thu được kết quả hết sức khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể việc cải cách hoàn thiện thể chế, tiếp tục được chú trọng và được xem là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Theo đó, các đơn vị chức năng đã tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai tích cực. Nhờ đó, công tác xây dựng văn bản pháp luật của NHNN đã cơ bản hoàn thành kế hoạch; chất lượng văn bản được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật ngân hàng, đáp ứng kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng. Cụ thể, trong năm 2016, NHNN đã ban hành được 45 thông tư; 6 tháng đầu năm 2017 ban hành được 2 thông tư.

Song song với đó, năm 2016, NHNN tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm, bãi bỏ các quy định về hồ sơ, yêu cầu điều kiện, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; đảm bảo tính đồng bộ với việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật, điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp.

Theo đó, NHNN đã bãi bỏ 06 TTHC, đơn giản hóa 10 TTHC, đơn giản hóa/cắt giảm 26 thành phần hồ sơ, cắt giảm gần 50 điều kiện khi thực hiện TTHC trong 8 thông tư thuộc lĩnh vực ngân hàng; đáng chú ý đó là các thủ tục về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán và mở tài khoản thanh toán đã được đơn giản hóa tạo thuận lợi, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng giao dịch; chi phí tuân thủ năm 2016 cắt giảm vượt mục tiêu 10% đề ra.

Có thể khẳng định về cơ bản, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC thực hiện tại NHNN trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng các quy định TTHC, tạo sự đồng bộ trong hệ thống quy định hành chính của NHNN, giúp cho TCTD, người dân và doanh nghiệp giảm thời gian và chi phi khi thực hiện TTHC.

Không chỉ vậy, NHNN cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo các TCTD cải cách, đổi mới về thủ tục cho vay, dịch vụ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Hiện hầu hết các ngân hàng đã công bố công khai trên Trang tin điện tử các thông tin về các hồ sơ tín dụng, dịch vụ; lãi suất, phí dịch vụ; quy định tiêu chuẩn chất lượng (thời gian, mức độ hài lòng) đối với các dịch vụ…

Các TCTD cũng đẩy mạnh công tác CCHC, cải tiến các quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, như: Rà soát, cắt giảm giấy tờ, thủ tục cho vay nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc an toàn vốn. Theo đó, thời gian, số lần giao dịch, giấy tờ cần cung cấp của khách hàng đã giảm 20-40%; một số quy trình/sản phẩm dịch vụ đã giảm 42% số lượng bản gốc mẫu biểu, giảm 45% số lượng chữ ký khách hàng và 48% số lượng chữ ký cán bộ ngân hàng trên hồ sơ.

Đồng thời các TCTD cũng cải tiến, tối ưu hóa, quy trình cung cấp dịch vụ thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại như Internet Banking, Mobile Banking… Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình cung cấp sản phẩm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chờ đợi; trong đó giảm 70-75% thời gian đăng ký do khách hàng thực hiện trực tuyến, tiết kiệm chi phí giấy tờ, tiền bạc khoảng 45.000-50.000 đồng.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Bên cạnh cải cách TTHC, công tác cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cũng được quyết liệt thực hiện. Theo đó, NHNN đã tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị phù hợp với quy định mới theo nguyên tắc gọn nhẹ, tránh chồng chéo, đảm bảo cho việc triển khai nhiệm vụ từ Trung ương đến địa phương được thông suốt, hiệu quả.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được quan tâm và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác đào tạo, quy hoạch và luân chuyển cán bộ được tăng cường không chỉ trong hệ thống NHNN mà còn triển khai tại các TCTD nhằm phát huy tối đa năng lực của cán bộ trẻ và tạo ra động lực, nhân tố mới có tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

Đặc biệt, triển khai Danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt, toàn bộ các đơn vị, Vụ, Cục tại trụ sở chính NHNN (19/19 đơn vị) và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố (63/63 chi nhánh) đã xây dựng và được Thống đốc phê duyệt Đề án danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Đề án vị trí việc làm được thực hiện tại các đơn vị đã giúp cho công tác phân bổ biên chế đảm bảo linh hoạt, hiệu quả; thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng lao động.

NHNN cũng đã ban hành Quyết định số 1162/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của NHNN giai đoạn 2016-2021. Theo Đề án của NHNN đã phê duyệt, đến năm 2021, NHNN sẽ giảm 10% biên chế được giao; đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách Nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp...

Công tác cải cách tài chính công của NHNN đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo tính ổn định, hiệu quả, an toàn về vốn và tài sản, tăng cường đáng kể cơ sở vật chất quan trọng cho Ngành. Trong đó, NHNN đã phân cấp mạnh hơn cho Thủ trưởng đơn vị trong công tác đầu tư, mua sắm tài sản công; giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 06 trên tổng số 07 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc NHNN.

Hiện đại hóa nền hành chính

Thời gian qua, NHNN đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật mới, vận hành và sử dụng đồng bộ các hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin theo mô hình tập trung từ Trung ương đến địa phương. Cụ thể, từ năm 2016, NHNN đã triển khai trong toàn hệ thống tới toàn bộ công chức phần mềm hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành với nhiều cải tiến và tính năng, tiện ích. Việc hoàn thành và triển khai phần mềm Hệ thống văn bản điện tử đã góp phần thúc đẩy cải cách nội bộ trong hệ thống NHNN, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, cung cấp công cụ hữu hiệu để kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công việc của công chức, đơn vị và cắt giảm chi phí hành chính thông qua việc giảm giấy tờ, chi phí in ấn.

Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục hoàn thiện quy định về cơ chế một cửa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn giải quyết TTHC tại NHNN. Những quy định cụ thể về triển khai cơ chế một cửa tại NHNN đã góp phần cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, đúng thời hạn, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các giao dịch hành chính với NHNN.

Đặc biệt, NHNN đã khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử tại NHNN (Quyết định 1a/QĐ-NHNN ngày 4/01/2016). Kết quả 1 năm triển khai, đến nay, NHNN đã đã hoàn thành kế hoạch nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến năm 2016 theo kế hoạch; hạ tầng CNTT và các nền tảng công nghệ để triển khai dịch vụ công đều sẵn sàng để vận hành các hạng mục nghiệp vụ thuộc cấu trúc Chính phủ điện tử của NHNN; hoàn thành việc nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thực hiện các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước của người dân qua mạng…

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh CCHC góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ/CP của Chính phủ, NHNN đã ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và ban hành kế hoạch cụ thể năm 2017. Theo đó, đối với các đơn vị trong hệ thống NHNN sẽ tăng cường chỉ đạo, điều hành CCHC.

Cụ thể, thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục quán triệt và xác định công tác CCHC, cải cách TTHC là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách là giải pháp chủ yếu để cải thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc của đơn vị, nâng cao vị thế, uy tín của cơ quan nhà nước. Kết quả cải cách hành chính là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với tập thể đơn vị và cá nhân người đứng đầu đơn vị.

Bên cạnh đó, căn cứ chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch CCHC hàng năm của NHNN, các đơn vị phải cụ thể hóa, ban hành kế hoạch triển khai của đơn vị và tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Liên quan đến lĩnh vực cải cách thể chế, NHNN sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối, trọng tâm là hoàn thành các văn bản pháp luật về xử lý nợ xấu.

Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới và đa dạng hoá các phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của NHNN. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, công tác xử lý sau thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN.

Về cải cách TTHC, sẽ kiểm soát chặt chẽ các TTHC ngay từ khi xây dựng văn bản, đảm bảo các quy định TTHC đơn giản, hiện đại, hiệu quả, minh bạch và tiết giảm tối đa chi phí thực hiện cho tổ chức, cá nhân; tăng cường ứng dụng CNTT trong việc thực hiện TTHC.

Song song với đó sẽ tăng cường công tác kiểm tra tại các đơn vị thuộc NHNN về tình hình thực hiện, giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, ý thức của công chức làm công tác giải quyết TTHC; xử lý kịp thời và công bố công khai trên trang tin điện tử các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính theo quy định của NHNN.

NHNN cũng sẽ đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tiếp tục cải cách tài chính công cũng như tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa trong hoạt động hành chính…

Đối với các TCTD, NHNN yêu cầu xây dựng, triển khai kế hoạch thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định 2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch triển khai số 637/QĐ-NHNN của NHNN.

Đồng thời xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 259/QĐ-NHNN ngày 28/02/2017 của NHNN về việc ban hành chương trình hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ/CP của Chính phủ…

Đặc biệt, các TCTD phải hHoàn thành kế hoạch đơn giản hóa các thủ tục cấp tín dụng và các thủ tục cung ứng dịch vụ khác; hoàn thành việc áp dụng theo hình thức một cửa đối với các dịch vụ như gửi tiết kiệm, quy trình dịch vụ chuyển tiền, kiều hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ tiền mặt và các dịch vụ phi tín dụng khác. Đồng thời phải thực hiện các quy định về an toàn, bảo mật hệ thống CNTT trong hoạt động ngân hàng.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,40
6,50
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,80
6,90
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,20
5,30
5,90
5,90
6,70
6,50
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,40
5,50
6,20
6,40
6,90
7,30
Techcombank
-
0,50
0,50
0,50
4,70
4,70
4,80
5,80
5,80
6,50
6,50
LienVietPostBank
0,60
1,00
1,00
1,00
4,00
4,50
5,00
5,80
5,70
7,00
7,20
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,10
4,10
4,80
5,30
5,50
6,70
6,70

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.740 22.810 26.464 26.781 30.080 30.562 204,66 208,58
BIDV 22.740 22.810 26.467 26.774 30.099 30.550 205,36 208,39
VietinBank 22.736 22.816 26.419 26.797 30.051 30.611 205,31 208,71
Agribank 22.730 22.810 26.648 26.969 30.281 30.704 202,97 206,12
Eximbank 22.720 22.810 26.438 26.782 30.174 30.568 206,32 209,01
ACB 22.750 22.820 26.448 26.780 30.278 30.581 206,61 209,20
Sacombank 22.748 22.830 26.518 26.873 30.286 30.648 206,16 209,23
Techcombank 22.720 22.820 26.198 26.913 29.857 30.696 204,94 210,41
LienVietPostBank 22.720 22.810 26.574 27.027 30.396 30.648 203,44 207,08
DongA Bank 22.740 22.810 26.490 26.790 30.210 30.600 204,60 208,50
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.500
36.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.500
36.700
Vàng SJC 5c
36.500
36.720
Vàng nhẫn 9999
35.950
36.350
Vàng nữ trang 9999
35.600
36.300