Đà Nẵng tăng cường các giải pháp ngăn ngừa “tín dụng đen”

13:50 | 15/11/2023 Pháp luật
aa
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 6022/UBND-CATP giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”. Đồng thời, phối hợp triển khai toàn diện, hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng giao Công an thành phố chủ trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đã đề ra trong đợt cao điểm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện đợt cao điểm; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp, “hiệp đồng tác chiến” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Nhất là hoạt động cho vay ngang hàng (hay còn gọi là vay trực tuyến, vay qua App), vay trực tuyến không thế chấp, vay không thế chấp…; không để hình thành các đường dây, tổ chức, băng nhóm, cá nhân hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn. Định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình, kết quả công tác tấn công, trấn áp truy quét hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức sơ kết tổng kết và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm.

Đà Nẵng tăng cường các giải pháp ngăn ngừa “tín dụng đen”
Một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi đã bị cơ quan chức năng triệt xoá...

Các sở, ngành liên quan có nhiệm vụ tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị và các tổ chức cá nhân thuộc diện đối tượng quản lý Nhà nước nắm, hiểu, tự phòng tránh không tham gia hoặc tiếp tay, giúp sức cho các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng dưới mọi bình thức. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các biện pháp phòng ngừa, tích cực phối hợp với Công an thành phố trong đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Trong đó, NHNN chi nhánh Đà Nẵng có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống ngân hàng, TCTD trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu. Cùng với đó, phối hợp, hỗ trợ trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời về Công an thành phố những tài khoản, khách hàng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan Công an. Tăng cường thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động tài chính; chấn chỉnh hoạt động của cán bộ, nhân viên, không gây phiền hà, sách nhiễu người vay.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh TP. Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, công khai, minh bạch về các chính sách vay vốn, hỗ trợ cho người dân; diện đối tượng, điều kiện vay vốn, phương thức và hồ sơ vay vốn, lãi suất, thời hạn của từng chính sách vay để người dân biết và vay vốn. Tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt chủ trương dành một phần ngân sách thành phố ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách xã hội vay theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin về Công an thành phố những vụ việc, hiện tượng, tổ chức, cá nhân có biểu hiện lợi dụng hoạt động công chứng, thừa phát lại để hợp pháp hóa nguồn tiền, tài sản chiếm đoạt liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh sim, dịch vụ viễn thông, hoạt động kinh doanh trên không gian mạng. Tiếp tục có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông rà soát, thu hồi sim rác, dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi các thuê bao nhắn tin rủ rê, đăng tin, dán quảng cáo rao vặt, quảng cáo cho vay trực tuyến, vay qua app, vay trực tuyến không thế chấp. Quản lý chặt chẽ các nội dung trên không gian mạng; không cho đăng tải, gỡ bỏ và xóa các bài viết quảng cáo ứng dụng, dịch vụ cho vay, hoạt động “tín dụng đen”. Chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông, Tổng đài 1022 tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hậu quả của hoạt động “tín dụng đen”.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo, rao vặt trên địa bàn thành phố, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động quảng cáo, rao vặt để đăng tin, quảng cáo cho vay, hoạt động “tín dụng đen”. Chỉ đạo các Phòng Văn hóa thể thao UBND các quận, huyện đẩy mạnh, đa dạng hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, hoạt động “tín dụng đen” để nhân dân biết, tự phòng ngừa, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu trọ công nhân, học sinh, sinh, viên, đồng bào dân tộc thiếu số, khu vực nông thôn...

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tài chính. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong việc cung cấp thông tin doanh nghiệp phục vụ công tác xác minh, điều tra các vụ việc, vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Sở Công Thương nắm chắc tình hình, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, nhà máy, chợ, siêu thị; đời sống, thu nhập của công nhân, người lao động, tiểu thương để kịp thời thông tin, phối hợp với Công an thành phố tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình kinh tế, đời sống người dân khó khăn để hoạt động “tín dụng đen”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi tình hình, hoạt động sản xuất, kinh doanh nông, lãm, ngư nghiệp; đời sống, thu nhập của nông dân, ngư dân, người lao động trên địa bàn... để phối hợp tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình kinh tế, đời sống người dân khó khăn để hoạt động “tín dụng đen”.

Sở Ngoại vụ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người Việt Nam ở nước ngoài, người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người nước ngoài tại Việt Nam các chính sách, quy định pháp luật trong hoạt động vay và cho vay, khuyến cáo không tham gia các hoạt động “tín dụng đen”, không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật...

Sở Tài chính cần làm tốt vai trò Cơ quan thường trực Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan tiến hành tố tụng các cấp thực hiện nghiêm túc trình tự thủ tục trong hoạt động định giá tài sản; đẩy nhanh tiến độ định giá tài sản, nhất là đối với các vụ án, vụ việc liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để kịp thời xử lý nghiêm, răn đe đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật.

UBND thành phố giao cũng Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng thường xuyên cập nhật và tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, hậu quả của hoạt động “tín dụng đen” trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa, trong các môn học giáo dục chính khóa (môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh...) để nâng cao nhận thức, ý thức tự phòng ngừa của học sinh, sinh viên; không thực hiện và tham gia hoạt động “tín dụng đen”, vay lãi nặng, vay trực tuyến, vay qua app...

Đồng thời, chủ động rà soát, quản lý hoặc phối hợp với lực lượng Công an các cấp quản lý chặt chẽ số học sinh, sinh viên cá biệt, ham chơi, lười học, có biểu hiện tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo an ninh, an toàn, không có hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên ký cam kết không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng...

UBND thành phố đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố tăng cường phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng các cấp trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, lựa chọn đưa ra xét xử điểm một số vụ án điển hình, gây bức xúc trong dư luận liên quan đến “tín dụng đen” để răn đe, tuyên truyền, phòng ngừa chung; tổng hợp, xác định nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, phân tích, nhận định, dự báo diễn biến, tỉnh hình tội phạm để chủ động có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Bên cạnh đó, đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đẩy manh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, phối hợp diều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tin dụng đen”.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, các diện đối tượng cần thiết tái hòa nhập cộng đồng (người tha tù trước thời hạn có điều kiện, người mãn hạn tù, người đi Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về...); phối hợp với ngành ngân hàng thông tin rộng rãi, kịp thời các chính sách ưu đãi, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp cận các chương trình tín dụng chính thống phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nhằm phòng ngừa người dân vay vốn từ các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”; kiếm soát chặt chẽ việc đăng ký hộ kinh doanh liên quan đến dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tài chính.

Yêu cầu UBND các quận, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín clụng đen”; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư không có “tín dụng đen”; chỉ đạo các lực lượng nòng cốt ở cơ sở vận động người dân chủ động phát hiện, tích cực đấu tranh, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”. Nhất là các đối tượng phát tán, dán tờ rơi, quảng cáo cho vay, huy động vốn có dấu hiệu lừa đảo.

Công Thái
Nguồn:

Các tin khác

Nhiều sai phạm liên quan đến quản lý, kinh doanh xăng dầu

Nhiều sai phạm liên quan đến quản lý, kinh doanh xăng dầu

Theo Cơ quan Thanh tra Chính phủ, trong giai đoạn 2017-2021 nhiều sai phạm liên quan đến quản lý, kinh doanh xăng dầu đã xảy ra trên địa bàn cả nước. Tình trạng sử dụng sai Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và nợ thuế bảo vệ môi trường diễn ra phổ biến với tổng số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng
Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng tới 146%/năm

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng tới 146%/năm

Sáng 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Thanh Nga (49 tuổi), ngụ khu phố 1, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 2, điều 201, Bộ luật hình sự.
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Liên tục trong thời gian qua, nhiều chi nhánh Agribank đã ngăn chặn kịp thời các vụ lừa đảo với số tiền lớn. Cụ thể, chiều ngày 13/12/2023, Agribank Chi nhánh huyện Lang Chánh - Thanh Hóa (Agribank Lang Chánh) đã phối hợp với Công an thị trấn Lang Chánh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo số tiền 250 triệu đồng qua không gian mạng.
Kịp thời ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật

Kịp thời ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 6803/UBND-KT giao các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện triển khai Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, đảm bảo nguồn cung thực phẩm.
Đà Nẵng xử phạt 3 doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Đà Nẵng xử phạt 3 doanh nghiệp nợ bảo hiểm

UBND TP. Đà Nẵng vừa có các Quyết định số 2722/QĐ-UBND, 2723/QĐ-UBND và 2743/QĐ-UBND về việc xử phạt các doanh nghiệp về hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Cảnh báo mạo danh trang mạng xã hội của CIC để lừa đảo

Cảnh báo mạo danh trang mạng xã hội của CIC để lừa đảo

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) ghi nhận một số trường hợp mạo danh Trang mạng xã hội (Page Facebook)/Nhóm (Group Facebook) của CIC nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Các mối đe dọa an ninh mạng cần lưu tâm trong năm 2024

Các mối đe dọa an ninh mạng cần lưu tâm trong năm 2024

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AI tạo sinh) và các dịch vụ tội phạm mạng (CaaS) sẽ khiến việc thực hiện các cuộc tấn công mạng trở nên vô cùng dễ dàng.
Vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng: Khởi tố 2 đối tượng về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”

Vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng: Khởi tố 2 đối tượng về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”

Tối 26/11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Giết người".
Cách xử lý khi bị “sập bẫy” lừa đảo trực tuyến

Cách xử lý khi bị “sập bẫy” lừa đảo trực tuyến

Xu hướng gia tăng tội phạm công nghệ cao với nhiều thủ đoạn mới và ngày càng tinh vi, phức tạp trong thời gian qua đặt ra rất nhiều thách thức cho ngân hàng và cơ quan quản lý.
Quảng Nam quyết liệt trấn áp ‘tín dụng đen’

Quảng Nam quyết liệt trấn áp ‘tín dụng đen’

Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, sử dụng mạng xã hội để mời gọi, tổ chức hoạt động ‘tín dụng đen’. Đối với hình thức này, các đối tượng thường giấu mặt, rất khó điều tra, phát hiện.
Đà Nẵng ngăn chặn hàng giả, hàng nhái

Đà Nẵng ngăn chặn hàng giả, hàng nhái

Vào dịp cuối năm như hiện nay, lợi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao thì tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ở TP. Đà Nẵng đã bắt đầu có những diễn biến phức tạp.
Đà Nẵng cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo

Đà Nẵng cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo

Các đối tượng gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của ngành thuế, nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Rà soát, cảnh báo mã QR code lừa đảo tại các cơ sở y tế

Hà Nội: Rà soát, cảnh báo mã QR code lừa đảo tại các cơ sở y tế

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát tất cả các mã QR code thanh toán của đơn vị. Khi phát hiện các mã QR code có dấu hiệu nghi vấn cần trao đổi với cơ quan công an để phối hợp xử lý kịp thời.
Đà Nẵng tăng cường các giải pháp ngăn ngừa “tín dụng đen”

Đà Nẵng tăng cường các giải pháp ngăn ngừa “tín dụng đen”

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 6022/UBND-CATP giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”. Đồng thời, phối hợp triển khai toàn diện, hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn.
Đà Nẵng xử lý xe dù ‘chặt chém’ du khách

Đà Nẵng xử lý xe dù ‘chặt chém’ du khách

Sở Giao thông Vận tải TP. Đà Nẵng và các cơ quan chức năng ở địa phương đang làm rõ vụ việc xe dù bị tố ‘chặt chém’ du khách nước ngoài.
Xem thêm
Kỳ vọng tín dụng khu công nghiệp

Kỳ vọng tín dụng khu công nghiệp

Tăng trưởng tín dụng khu công nghiệp - chế xuất thời gian qua luôn có tốc độ khá, nhiều ngân hàng có nhóm khách hàng trong khu vực này kỳ vọng mở rộng cho vay
Tiếp tục khẳng định vị thế “huyết mạch” của nền kinh tế tại tỉnh Hòa Bình

Tiếp tục khẳng định vị thế “huyết mạch” của nền kinh tế tại tỉnh Hòa Bình

Nhân buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình, chiều ngày 22/02, Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm với NHNN chi nhánh tỉnh Hòa Bình và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.
Quyết liệt đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024

Quyết liệt đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024

Sáng 20/02/2024, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đồng chủ trì, với sự tham dự của các đơn vị thuộc NHNN; NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; các ngân hàng thương mại. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm.
Mua vàng ngày vía Thần tài không chen lấn, kém sôi động so với mọi năm

Mua vàng ngày vía Thần tài không chen lấn, kém sôi động so với mọi năm

Các cửa hàng kinh doanh vàng tại Hà Nội - nhất là tại con phố “vàng” Trần Nhân Tông ghi nhận sức mua kém, giảm nhiệt trong ngày vía Thần tài.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
ban tin tai chinh ngan hang tu ngay 15 21012024

Bản tin Tài chính - Ngân hàng từ ngày 15-21/01/2024

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Từ ngày 16 đến 18/1/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tham gia Đoàn Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên năm 2024 tại Davos, Thụy Sỹ; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028…
cic tru co t quan tro ng cu a co so ha ta ng ta i chi nh quo c gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/1/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
hoi nghi trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dam bao an ninh an toan trong hoat dong thanh toan

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.
trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 3/1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì Họp báo.
nhieu rui ro khi luot song vang

Nhiều rủi ro khi lướt sóng vàng

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Ước đến cuối tháng 2/2024, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tại Đồng Tháp đạt khoảng 106.631 tỷ đồng. Hơn 98% số hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp, người dân đã được các ngân hàng tiếp nhận, thẩm định và cho vay.
Ngân hàng cùng “đầu tàu kinh tế” vượt qua khó khăn

Ngân hàng cùng “đầu tàu kinh tế” vượt qua khó khăn

Gặp nhiều khó khăn trong quý đầu năm 2023 với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chỉ dưới 1%. Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện một loạt các giải pháp để vực dậy kinh tế, trong đó ngành Ngân hàng tham gia tích cực để thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, qua đó giúp GRDP cả năm của thành phố đạt mức 5,81%. Thời báo Ngân hàng phỏng vấn ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về các giải pháp của ngân hàng.
Đồng hành với nông dân xứ Nẫu

Đồng hành với nông dân xứ Nẫu

Phú Yên một tỉnh thuần nông, có đến 80% dân số sống ở nông thôn, 75% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Là ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực tam nông ở địa phương, thời gian qua, Agribank Phú Yên luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là thị trường trọng tâm, nông dân là người bạn đồng hành…
Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cảm giác thót tim khi ngập nước sâu nhưng cả người và xe đều bình an vô sự, khoảnh khắc ngọt ngào khi…tỏ tình với trợ lý ảo thông minh và được đáp lại, hay những chuyến xe “không sợ say” cùng gia đình nhỏ…là những trải nghiệm lần đầu đầy cảm xúc được các thành viên cộng đồng VinFast chia sẻ trong cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”.
Vinhomes công bố chính sách mua nhà trả góp đảm bảo lãi suất cố định lên tới 15 năm

Vinhomes công bố chính sách mua nhà trả góp đảm bảo lãi suất cố định lên tới 15 năm

Ngày 5/2/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” với chính sách vay mua nhà tốt bậc nhất thị trường. Theo đó, khách hàng khi vay ngân hàng để mua nhà Vinhomes sẽ được trả góp lên tới 15 năm với lãi suất cố định ở mức thấp, tương đương 15 triệu đồng/tháng trở lên (gồm cả gốc lẫn lãi) và hoàn toàn không phải lo lắng khi thị trường biến động.
“Khai xuân đón lộc – khởi sắc vẹn tròn” cùng Nam  A Bank

“Khai xuân đón lộc – khởi sắc vẹn tròn” cùng Nam A Bank

Đón xuân Giáp thìn 2024, Nam A Bank khởi đầu năm mới nhiều niềm vui và tài lộc với vô vàn ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng (KH) khi đến giao dịch tại quầy, qua thẻ tín dụng, Open Banking, điểm giao dịch số tự động ONEBANK…
Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Với những ưu điểm như linh hoạt công năng, chi phí đầu tư hợp lý, mức giá cho thuê hấp dẫn, không ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các căn hộ 1 phòng ngủ đa năng, đa tiện ích tại vị trí trung tâm ngày càng gia tăng khi Đà Nẵng đang dần hướng đến trở thành đ
Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank triển khai giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng cá nhân, với mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 7,0%/năm. Hoạt động này nhằm sát cánh cùng khách hàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong năm mới.
Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

NCB vừa ra mắt tính năng mới trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, giúp các chủ cửa hàng vận hành công tác bán hàng và quản lý doanh thu từ xa tiện lợi, an toàn, nhanh chóng.
VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

Dự án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) của VIB trên nền tảng điện toán đám mây của AWS. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng triển khai Core banking Temenos trên nền tảng điện toán đám mây
Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Từ nay đến 31/3/2024, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC cùng quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khi sử dụng Gói sản phẩm tài chính cho con.
Du xuân với QR

Du xuân với QR

Các ngân hàng và trung gian thanh toán ngay trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn liên tục nhắn tin, gửi thư điện tử, cập nhật thông tin cho người dùng các hình thức thanh toán di động, quét mã QR… tạo sự tiện lợi cho khách hàng đi du xuân không lo phải mang theo tiền mặt, tiền lẻ.
Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Cùng với dòng chảy công nghệ, trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt cùng nhiều dịch vụ tài chính số tiện ích nhất đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Đồng hành với toàn ngành Ngân hàng, Agribank đã có nhiều chính sách, giải pháp phát triển dịch vụ, chức năng, tiện ích mới trong thanh toán sử dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Bảng xếp hạng ngành Fintech năm 2023 của Reputa công bố mới đây cho thấy, người dùng ngày càng quan tâm đến đề an toàn bảo mật của các sản phẩm công nghệ tài chính như ví điện tử, App, Web… thay vì dành quá nhiều mối quan tâm đến các chương trình khuyến mãi như trước dịch Covid-19.
NCB miễn phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân

NCB miễn phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân

Đáp ứng nhu cầu chuyển tiền quốc tế dịp đầu năm mới, NCB triển khai chương trình miễn phí chuyển tiền cho tất cả khách hàng cá nhân từ nay đến hết 31/03/2024.
Phiên bản di động