Đại hội Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

14:41 | 06/07/2022

Ngày 6/7/2022, Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập thuộc Đảng bộ Thời báo Ngân hàng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương; đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Tổng Biên tập phụ trách Thời báo Ngân hàng; đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Thời báo Ngân hàng.

dai hoi chi bo khoi phong vien bien tap nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, đại dịch Covid-19 bùng phát trong hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội nói chung, hoạt động của các cơ quan báo chí nói riêng, trong đó có Thời báo Ngân hàng. Việc duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội, vì vậy mọi hoạt động, sinh hoạt của đơn vị và chi bộ đều được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến...

Tuy nhiên, khắc phục mọi khó khăn, Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập đã lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra; quán triệt, phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, của cơ quan đến mọi cán bộ, đảng viên; toàn bộ đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

dai hoi chi bo khoi phong vien bien tap nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập phát biểu tại Đại hội

Cụ thể, trong công tác chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng đảng viên; quán triệt và triển khai đến từng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; bám sát định hướng chủ đề của Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương triển khai vào nội dung các buổi sinh hoạt Chi bộ..., để tăng cường giáo dục, nhắc nhở đảng viên gương mẫu trong tư tưởng, trong công tác chuyên môn và trong sinh hoạt.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên, Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập có nhiều biến động về nhân sự, hiện Chi bộ có 13 đảng viên, tất cả đều có trình độ chuyên môn đại học và 3 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Chi bộ cũng luôn quan tâm tới việc bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; thực hiện nghiêm quy định về đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; quy định về những điều đảng viên không được làm; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; xây dựng đoàn kết nội bộ...

dai hoi chi bo khoi phong vien bien tap nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Vũ Kiều Vân, Phó Bí thư Chi bộ trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã chủ động nắm bắt tư tưởng của đảng viên và quần chúng, theo sát giúp đỡ, kiểm tra đôn đốc, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng viên của Chi bộ đều chấp hành đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không có đảng viên vi phạm khuyết điểm bị xử lý kỷ luật. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác dân vận, vận động mọi đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và của cơ quan.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đặc biệt là Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thời báo Ngân hàng; phối hợp tốt với lãnh đạo các phòng ban để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, của cơ quan đến mọi cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng gắn với việc xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh...

dai hoi chi bo khoi phong vien bien tap nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Tổng Biên tập phụ trách Thời báo Ngân hàng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Tổng Biên tập phụ trách Thời báo Ngân hàng cho biết, bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Đảng ủy Thời báo Ngân hàng trở thành đơn vị tổ chức Đại hội cấp Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đầu tiên của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương. Do đó, có thể thấy công tác chuẩn bị, triển khai Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, kịp thời, đảm bảo yêu cầu về thời gian và nội dung của Đại hội.

Cơ bản nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ mà Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, song đồng chí Trịnh Quang Khải lưu ý, Chi ủy cần làm nổi bật vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, từng đảng viên trong Chi bộ trong việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của Đảng và nhiệm vụ chuyên môn; tập trung chỉ đạo để phát triển tốt các ấn phẩm, trong đó có Báo Điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nhu cầu của độc giả; mạnh dạn trao đổi, đề xuất trong các kỳ sinh hoạt chuyên đề; chú trọng phát triển Đảng từ đội ngũ quần chúng ưu tú, nhất là thế hệ trẻ...

dai hoi chi bo khoi phong vien bien tap nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Lê Văn Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương phát biểu tại Đại hội

Ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội của Chi bộ, đồng chí Lê Văn Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương cho biết, trong thời gian qua với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Thời báo Ngân hàng, Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đảng viên Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập đã quán triệt thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà nổi bật là công tác xuất bản báo, các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Thời báo Ngân hàng nói chung và Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập nói riêng đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, bài bản trong các quy trình tác nghiệp, chuyên nghiệp trong biên tập xuất bản các ấn phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và thời gian, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

Đồng chí Lê Văn Khanh đề nghị, trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập cần tiếp tục phát huy những điểm mạnh, tiếp tục xây dựng hơn nữa tinh thần đoàn kết trong đơn vị để khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng cho đảng viên là phóng viên, biên tập viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao; duy trì nề nếp sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ; tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng...

dai hoi chi bo khoi phong vien bien tap nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
dai hoi chi bo khoi phong vien bien tap nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Ban Chấp hành Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt tại Đại hội

Tiếp thu các ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Chi bộ khối Phóng viên - Biên tập nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng mong rằng, Ban chấp hành Chi bộ trong nhiệm kỳ mới cần phát huy những kết quả đã đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại; nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tín nhiệm của Đại hội ngày hôm nay, góp phần cho Chi bộ nói riêng, Đảng bộ Thời báo Ngân hàng nói chung ngày càng phát triển vững mạnh.

dai hoi chi bo khoi phong vien bien tap nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đại diện Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thời báo Ngân hàng chúc mừng thành công của Đại hội

Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 bao gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Vũ Kiều Vân, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Thư ký - Biên tập được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nghiêm Quang Cảnh, Phó trưởng Phòng Báo điện tử làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thanh Huyền, Ban Phóng viên làm Chi ủy viên. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội trong đó nêu rõ về các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hương Giang - Hoàng Giáp

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.250 23.530 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.230 23.530 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.250 23.540 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.266 23.821 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.244 23.535 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.225 23.540 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.300 23.550 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.320
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.300
Vàng SJC 5c
66.300
67.320
Vàng nhẫn 9999
52.500
53.400
Vàng nữ trang 9999
52.400
53.000