Để Hải Phòng phát triển hiện đại, với bản sắc riêng của thành phố Cảng

17:27 | 29/06/2021

Ngày 29/6, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.Hải Phòng Khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, HĐND TP. Hải Phòng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị mang bản sắc riêng của thành phố Cảng.

de hai phong phat trien hien dai voi ban sac rieng cua thanh pho cang
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp. Ảnh: VGP/Thành Chung

Phát biểu tại Kỳ họp, thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tiếp nối thành công của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 23/5 vừa qua, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (cuộc bầu cử) đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối và thành công rất tốt đẹp. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội đồng thời đánh giá rất cao công tác triển khai và kết quả bầu cử tại TP. Hải Phòng.

“Có thể nói, Hải Phòng là một trong những địa phương tổ chức cuộc bầu cử thành công nhất trong cả nước với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đạt 99,78%, cao hơn tỷ lệ của nhiệm kỳ trước và cao hơn tỷ lệ chung của cả nước; tỷ lệ đại biểu trúng cử rất tập trung, số lượng, cơ cấu, thành phần đều bảo đảm như dự kiến; trình độ, chất lượng chuyên môn của đại biểu ở mức cao so với mức chung của cả nước”, Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng 9 đại biểu Quốc hội, 67 đại biểu HĐND TP.Hải Phòng và gần 6.000 đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã được cử tri Thành phố tín nhiệm lựa chọn làm người đại diện ý chí, nguyện vọng của mình; nhấn mạnh, các đại biểu cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự là người đại biểu của Nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, gần gũi, trân trọng lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân, thực hiện tốt chương trình hành động cùng những lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân thành phố.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND TP.Hải Phòng đã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả. HĐND Thành phố đã phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, hoàn thành tốt Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh và phúc lợi xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ Thành phố; từng bước hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết 45 - NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Hải Phòng.

de hai phong phat trien hien dai voi ban sac rieng cua thanh pho cang
Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: VGP/Thành Chung

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội mong muốn HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong đó chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng; sự giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chương trình toàn khóa, hàng năm cần bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Hải Phòng; chú trọng thực hiện ba đột phá chiến lược; nhất là chính sách, thể chế cụ thể bằng các nghị quyết thích hợp của HĐND Thành phố Hải Phòng; nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ các thể chế, chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Thứ hai, chủ động, tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở phát huy cao độ trách nhiệm của đại biểu HĐND, nhất là các đại biểu chuyên trách; phát huy tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử với cử tri; nhất là sự chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong hoạt động giám sát, thẩm tra, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham gia ý kiến xây dựng pháp luật… của đại biểu HĐND Thành phố.

Thứ ba, phối hợp tham gia có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội tại địa phương; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố theo chức năng, thẩm quyền được giao.

Thứ tư, phát huy hiệu quả công tác phối hợp với UBND Thành phố, MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội để tăng cường hiệu quả giám sát, đồng thời huy động và phát huy sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của HĐND Thành phố.

Thứ năm, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu, giúp việc của Thường trực hội đồng, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của HĐND.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng, trong giai đoạn 2021-2026, HĐND TP. Hải Phòng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội của cả nước. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị mang bản sắc riêng của thành phố Cảng biển; tập trung kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp; hạ tầng du lịch; đầu tư hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp quá trình đô thị hóa.

Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực tập trung phát triển đột phá ba trụ cột kinh tế của thành phố: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại theo tiến trình đã được đề ra tại Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, nghiên cứu, bố trí nguồn lực đầu tư hợp lý cùng với các cơ chế, chính sách để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, y tế của vùng duyên hải Bắc bộ; trọng điểm phát triển khoa học và công nghệ của cả nước.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chức năng, thẩm quyền được giao sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn và giám sát để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND trong cả nước nói chung và TP. Hải Phòng nói riêng theo đúng quy định. Nhiệm kỳ mới, bộ máy mới, khí thế mới cho chúng ta tin tưởng rằng HĐND TP. Hải Phòng Khóa XVI sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình về quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần phát triển thành phố, phát huy tiềm năng, lợi thế địa chính trị, vị trí trọng yếu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng để xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển văn minh, hiện đại đáp ứng được niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP. Hải Phòng nói riêng, niềm tin của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân cả nước nói chung”, Chủ tịch Quốc hội nói.

DCC

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.640 22.870 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.665 22.865 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.645 22.865 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.665 22.855 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.670 22.850 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.670 22.850 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.665 22.880 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.655 22.865 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.670 22.850 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.690 22.850 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.400
57.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.400
57.050
Vàng SJC 5c
56.400
57.070
Vàng nhẫn 9999
50.200
51.100
Vàng nữ trang 9999
49.800
50.800