Dự án “Lịch sử đồng tiền Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển” được đánh giá xếp loại xuất sắc

07:11 | 14/11/2019 Tiền Việt Nam
aa
Ngày 13/11/2019, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), NHNN đã tổ chức buổi họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN “Lịch sử đồng tiền Việt Nam - quá trình hình thành và phát triển” do Phó Thống đốc thường trực NHNN Việt Nam, TS. Đào Minh Tú làm chủ nhiệm Dự án.
Dự án “Lịch sử đồng tiền Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển” được đánh giá xếp loại xuất sắc
Phó Thống đốc Đào Minh Tú - Chủ nhiệm đề tài, phát biểu tại sự kiện

Đồng tiền Việt Nam đã có lịch sử hơn một nghìn năm với bao thăng trầm và thay đổi. Trải qua chiến tranh và thời gian, các tài liệu, thư tịch liên quan, hoặc ghi chép về Tiền Việt Nam đến nay còn khiêm tốn. Việc nghiên cứu lịch sử tiền tệ Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà sưu tầm tiền tư nhân được công bố, bước đầu đạt được những thành tựu.

Tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử, từng phân khúc tiền tệ vẫn chỉ là những nét đậm - nhạt khác nhau, thậm chí còn trái ngược nhau trong nhận định và học thuật. Cho đến nay, chưa có một công trình mang tính hệ thống bao quát toàn bộ tiền tệ Việt Nam trong lịch sử. Vì thế, để có một cái nhìn toàn cảnh về đồng tiền Việt Nam trong lịch sử, rất cần thiết phải có một công trình nghiên cứu sâu, mang tính tổng hợp, hệ thống hoá toàn bộ tư liệu về lịch sử hình thành và phát triển đồng tiền Việt Nam.

Với nhận thức lịch sử tiền tệ Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong lịch sử văn hoá Việt Nam, gắn liền với lịch sử dân tộc, sự phát hành tiền thể hiện sự phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của đất nước. Chính vì vậy, trong những năm qua, NHNN Việt Nam đã có sự quan tâm đáng kể trong việc sưu tầm, phổ biến, bảo tồn và phát huy di sản tiền Việt Nam.

Ngày 21/4/2016, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 887/QĐ-NHNN về việc bổ sung nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ năm 2016. Theo đó, NHNN triển khai Dự án nghiên cứu khoa học: “Lịch sử đồng tiền Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển”, Mã số DANH.002/16 do TS. Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực NHNN làm chủ nhiệm Dự án. Đơn vị thực hiện Dự án là Văn phòng NHNN.

Dự án “Lịch sử đồng tiền Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển” được đánh giá xếp loại xuất sắc
Quanh cảnh buổi họp

Báo cáo tóm tắt quá trình triển khai dự án, Chủ nhiệm dự án, TS. Đào Minh Tú cho biết, đối tượng nghiên cứu của dự án là các đồng tiền được phát hành và lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam từ thời vua Đinh Tiên Hoàng đến năm 2016. Để có thể hình dung tổng quan nền tài chính - tiền tệ tự chủ của Việt Nam, Nhóm nghiên cứu Dự án phối hợp với các nhà khoa học, các nhà sưu tập tiền tư nhân nhằm làm rõ quá trình hình thành, tồn tại và kết thúc vai trò lịch sử của chúng trong mỗi chính thể đã từng tồn tại trong gần một nghìn năm qua của đồng tiền Việt Nam. Trong đó, các loại hình tiền Việt Nam được sắp xếp theo chất liệu và trình tự lịch sử.

Để triển khai thực hiện Dự án, Phó Thống đốc NHNN - Chủ nhiệm Dự án phân công thành viên thực hiện Dự án nghiên cứu lên tới 22 người bao gồm một số lãnh đạo, cán bộ NHNN và 12 nhà nghiên cứu, sưu tầm tiền tư nhân - những người có kinh nghiệm, kiến thức về tiền tệ với những bộ sưu tập tiền chưa từng được công bố. Căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm cũng như thế mạnh nghiên cứu về các loại tiền của các thành viên, Chủ nhiệm Dự án đã phân công thành 5 nhóm soạn thảo theo 5 chuyên đề do các nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm tiền làm trưởng nhóm, cụ thể như Chuyên đề 1: Tiền Việt Nam qua các thời kỳ phong kiến (970-1945) do ông Mai Ngọc Phát làm trưởng nhóm; Chuyên đề 2: Tiền do Ngân hàng Đông Dương phát hành (1874-1954) do ông Doãn Khắc Hùng làm trưởng nhóm…

Các nhóm nghiên cứu triển khai tổ chức và đi khảo sát, tiếp cận nguồn tư liệu và các bộ sưu tập tiền của các bảo tàng, các nhà sưu tầm tư nhân tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Huế, Quảng Ngãi để hệ thống, lập danh mục các đồng tiền; tiến hành phân loại các đồng tiền theo thời kỳ lịch sử, niên hiệu, chất liệu; scan, dịch thuật các tư liệu nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Hán) để có thêm tư liệu nghiên cứu; làm việc với Kho lưu trữ Ngân hàng Trung ương và Trung tâm lưu trữ quốc gia để khai thác, sao chụp các văn bản liên quan đến in, phát hành tiền.

Trên cơ sở danh mục đồng tiền, các thành viên nghiên cứu, nhà sưu tầm tư nhân đã cung cấp các bộ sưu tập của mình, bao gồm cả những bộ sưu tập quý hiếm và cùng cán bộ NHNN scan, chụp ảnh, ghi chép thông tin. Mặc dù bận công việc chuyên môn nhưng các thành viên rất nhiệt tình, trách nhiệm, tạo điều kiện cho cán bộ NHNN đến nhà riêng, hướng dẫn scan, chụp ảnh các bộ sưu tập của mình.

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của Dự án, song song với việc scan, chụp ảnh các đồng tiền, nhóm nghiên cứu đã đo kích thước, trọng lượng, mô tả từng đồng tiền và ghi chép lại thông tin. Trên cơ sở thông tin thu thập được, các cán bộ đã nhập dữ liệu vào máy tính, xây dựng một bộ hồ sơ khoa học cho các đồng tiền. Mỗi đồng tiền, tờ tiền có một lý lịch riêng với 6 thông tin cơ bản như tên Tiền, Mô tả, hình ảnh, niên đại, đặc điểm hiện trạng và lai lịch, đánh mã số. Phần chữ đúc hay in được phiên âm, dịch nghĩa và chú giải. Đến nay, NHNN đã hoàn thành việc chụp ảnh, thu thập thông tin gần 2.000 đồng tiền qua các thời kỳ, xây dựng bộ Phiếu tiền và đang tiếp tục bổ sung.

“Đây là nguồn tài liệu khoa học không chỉ phục vụ Dự án và lưu trữ lâu dài mà còn giúp cho công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng Bảo tàng Tiền Việt Nam sau này” - Phó Thống đốc, TS. Đào Minh Tú nhấn mạnh và cho biết thêm, sau khi tổng hợp bản thảo theo chuyên đề và chung, NHNN và nhóm nghiên cứu tổ chức 37 cuộc họp nội bộ từng nhóm và giữa các nhóm để cùng tham gia, đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung bản thảo.

Dự án “Lịch sử đồng tiền Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển” được đánh giá xếp loại xuất sắc
Buổi họp ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp

Với tinh thần cầu thị, mong muốn Dự án đạt chất lượng cao, Văn phòng NHNN đã tổ chức 3 Hội thảo tại Hà Nội và 1 Hội thảo tại TP.HCM. Nhóm nghiên cứu đã có những tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến tham gia góp ý của nhiều nhà khoa học, chuyên gia đến từ cơ quan nghiên cứu về lịch sử, về tiền tệ tại Hà Nội và TP. HCM như: Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia…

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết của các thành viên nghiên cứu, được sự giúp đỡ, ủng hộ của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lịch sử, văn hóa, kinh tế, các nhà sưu tầm đam mê nghiên cứu tiền cổ, các nhà quản lý có bề dày công tác trong Ngành, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, qua 3 năm nghiên cứu, Dự án đã hoàn thành bản thảo công phu dày 600 trang với hơn 970 mẫu tiền, gần 2.000 đồng tiền qua các thời kỳ (tương ứng với gần 4.000 hình ảnh). Các bản thảo, bài nghiên cứu công bố về tiền, các bài viết về tiền kim loại, tiền giấy trong 3 số Tập san Vietnam Numismatics của CLB sưu tầm và nghiên cứu đồng tiền Việt Nam. Đặc biệt là các bài viết về hệ thống tiền thưởng bằng kim loại vàng, bạc, đồng; nghệ thuật thư pháp trên tiền cổ triều Lê Sơ...

Nội dung của Báo cáo tổng hợp được chia thành 3 chương: Chương 1: Tiền Việt Nam qua các triều đại phong kiến (968-1945); Chương 2: Tiền do Ngân hàng Đông Dương phát hành (1874-1954); Chương 3: Tiền Việt Nam (1951-2016). Phần Mở đầu, nhóm nghiên cứu trình bày 5 vấn đề: Tiền Việt Nam trong lịch sử; tổng quan tình hình nghiên cứu về đồng tiền Việt Nam của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; Mục đích và quan điểm nghiên cứu của Dự án; Cách tiếp cận và kỹ thuật, phương pháp; Kết quả đóng góp của Dự án.

Trong 3 chương, nhóm nghiên cứu đưa vào hình ảnh 970 mẫu đồng tiền được sắp xếp theo chất liệu và giai đoạn lịch sử. Phần khảo tả mỗi đồng tiền ở các chương có các thông tin: tên tiền/mệnh giá, chất liệu, kích thước, đặc điểm (mặt trước, mặt sau), hình ảnh minh hoạ, giá trị của đồng tiền và phạm vi lưu hành đương thời. Phần chữ Hán và chữ in bằng tiếng nước ngoài được phiên âm, dịch nghĩa và chú giải.

Theo đánh giá của Hội đồng tư vấn nghiệm thu, Dự án “Lịch sử đồng tiền Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển” là công trình nghiên cứu trọng điểm cấp Ngành, lần đầu tiên được NHNN Việt Nam - một cơ quan của Chính phủ có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiền tệ đứng ra tổ chức nghiên cứu, tập hợp nhiều nhà nghiên cứu, sưu tầm trong nước cùng với những bộ sưu tập hiếm quý chưa từng được công bố. Dự án được tổ chức nghiên cứu một cách khoa học và nghiêm túc, đảm bảo đúng phương pháp, đúng mục đích.

Quan điểm nghiên cứu dự án là sự tham gia, tổng hợp kiến thức hàn lâm, kiến thức nghiên cứu khoa học và kiến thức thực tiễn của các nhà nghiên cứu, các nhà sưu tầm cũng như các nhà quản lý với sự độc lập nghiên cứu, đảm bảo không vi phạm về bản quyền và có tính kế thừa, công khai và có nguồn chính thống. Đây là ấn phẩm, công trình nghiên cứu đầu tiên tổng hợp tất cả các loại tiền Việt Nam đã được phát hành trên lãnh thổ Việt Nam từ trước đến nay nên giá trị từ ý tưởng đến thực tiễn là rất lớn.

Các thành viên Hội đồng tư vấn đều bày tỏ ấn tượng về kết quả dự án và cho rằng công trình đồ sộ này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn không chỉ đối với ngành Ngân hàng mà còn là cơ sở hình thành bản thảo cuốn sách Lịch sử đồng tiền Việt Nam - nguồn tài liệu có tính giáo khoa, góp phần tuyên truyền, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hoá, kinh tế về tiền tệ Việt Nam.

Dự án hoàn thành sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn cả về lý luận và thực tiễn đối với cộng đồng, với các nhà nghiên cứu, các nhà sưu tầm cũng như mọi người quan tâm đến tiền Việt Nam ở trong và ngoài nước. Nguồn tài liệu này sẽ góp phần xây dựng nội dung cho Bảo tàng tiền Việt Nam trong tương lai.

Với những kết quả mà nhóm nghiên cứu Dự án đạt được, trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, Dự án nghiên cứu khoa học: “Lịch sử đồng tiền Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển” được đánh giá xếp loại xuất sắc.

PV
Nguồn:

Các tin khác

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục I – Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục I – Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Ngày 29/10/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục I – Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Phó Chủ nhiệm VPCP Mai Thị Thu Vân giữ chức Ủy viên HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội

Phó Chủ nhiệm VPCP Mai Thị Thu Vân giữ chức Ủy viên HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội

Tại Quyết định 289/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Nguyễn Sỹ Hiệp đã được phân công phụ trách công tác khác.  
Ra mắt phiên bản kỷ niệm đồng tiền vàng bản vị “Việt”

Ra mắt phiên bản kỷ niệm đồng tiền vàng bản vị “Việt”

Đồng tiền vàng bản vị này sẽ được phát hành từ ngày 2/9/2019 tại các địa điểm gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Công ty Tem, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; và số 18 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM.
Chú trọng bảo tồn, phát huy di sản tiền Việt Nam

Chú trọng bảo tồn, phát huy di sản tiền Việt Nam

Nhiều ý kiến đóng góp tích cực, quý báu từ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, nhà sưu tầm tiền tư nhân... đã được bàn thảo sôi nổi tại Hội thảo khoa học Dự án nghiên cứu trọng điểm cấp Ngành “Lịch sử đồng tiền Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển” do NHNN tổ chức cuối tuần qua dưới sự chủ trì của TS. Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ nhiệm dự án.
Phát động cuộc thi 'Hiểu đúng về tiền'

Phát động cuộc thi 'Hiểu đúng về tiền'

Ngày 8/4/2019, NHNN đã phối hợp với VTV và Trường PTTH Hà Nội Amsterdam tổ chức Lễ phát động cuộc thi 'Hiểu đúng về tiền'. Đối tượng là cá nhân học sinh và tập thể nhóm/lớp của trường của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Thời gian nộp bài thi từ ngày 8/4/2019 đến hết ngày 10/5/2019.
Công ty Tem Việt Nam phát hành đồng xu kỷ niệm Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Công ty Tem Việt Nam phát hành đồng xu kỷ niệm Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Công ty Tem Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện sản phẩm đồng xu lưu niệm bằng bạc để kịp phát hành cùng thời điểm với bộ tem đặc biệt chào mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vào chiều ngày 26/2, trước thời điểm diễn ra cuộc gặp lịch sử tại Việt Nam giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un một ngày.
Đồng xu kỷ niệm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều có hình Phủ Chủ tịch Việt Nam

Đồng xu kỷ niệm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều có hình Phủ Chủ tịch Việt Nam

Cửa hàng quà lưu niệm Nhà Trắng đưa ra đồng xu kỷ niệm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra tại Việt Nam vào cuối tháng 2.
TP.HCM: Xử lý nghiêm việc sử dụng hình ảnh tiền trái phép

TP.HCM: Xử lý nghiêm việc sử dụng hình ảnh tiền trái phép

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch Thường trực TP.HCM vừa chỉ đạo Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam không đúng quy định và các hành vi kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có hoạt động lễ hội, tín ngưỡng đâu năm.
Kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ đợt 3 năm 2018

Kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ đợt 3 năm 2018

Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 3) cho các Bộ, UBND các tỉnh theo ngành, lĩnh vực, chương trình và danh mục dự án. 
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ việc phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ việc phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về vụ việc xử phạt 90 triệu đồng đối với trường hợp đổi 100 USD ở tiệm vàng tại thành phố Cần Thơ.
VAMC đặt kế hoạch xử lý 34.504 tỷ đồng dư nợ gốc

VAMC đặt kế hoạch xử lý 34.504 tỷ đồng dư nợ gốc

Đó là nội dung Công ty Quản lý tài sản các TCTD Việt Nam (VAMC) vừa công bố trên website về một số thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
Tích cực triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ

Tích cực triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ

Thông tin này được ông Trần Văn Tần – Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) chia sẻ tại buổi họp báo thông báo về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2018, do NHNN tổ chức mới đây.
Ngân hàng Nhà nước: Mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn

Ngân hàng Nhà nước: Mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn

NHNN thời gian qua đã chỉ đạo mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn ngân hàng.
Vì sao lãi suất cho vay khó giảm?

Vì sao lãi suất cho vay khó giảm?

Theo các chuyên gia tài chính – ngân hàng, phải có sự hỗ trợ từ nhiều chính sách như phát triển thị trường vốn để giảm áp lực cho tín dụng, có giải pháp ngăn chặn đầu cơ bất động sản, giữ ổn định VND mới giảm được lãi suất cho vay.  
Phó chủ tịch Fed lo ngại sự “không chắc chắn đáng kể” về chính sách tài khóa

Phó chủ tịch Fed lo ngại sự “không chắc chắn đáng kể” về chính sách tài khóa

Phó Chủ tịch Fed Stanley Fischer cho biết, có sự không chắc chắn đáng kể về chính sách tài chính của Mỹ dưới thời ông Trump, nhưng Fed sẽ kiên định với mục tiêu đầy đủ việc làm và lạm phát đạt 2%.
Xem thêm
Tháo vòng "kim cô" cho kinh tế báo chí

Tháo vòng "kim cô" cho kinh tế báo chí

Đây là những vấn đề được các chuyên gia trao đổi tại hội thảo “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức ngày 14/6.
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu ngân hàng bán vàng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu ngân hàng bán vàng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo giám đốc các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước bán vàng trực tiếp cho người dân phối hợp và cung cấp kịp thời thông tin liên quan cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố nhằm xác minh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động ngân hàng.
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền núi, trung du Bắc Bộ

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền núi, trung du Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 10/6/2024 yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.
Chuyên gia đề xuất đánh thuế với giao dịch vàng để giảm đầu cơ, tích trữ

Chuyên gia đề xuất đánh thuế với giao dịch vàng để giảm đầu cơ, tích trữ

Ngày 9/6, NHNN Việt Nam (NHNN) tổ chức cuộc họp để trao đổi về chính sách quản lý thị trường vàng và bàn sửa đổi Nghị định số 24/2012/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định số 24). Tham dự buổi họp có Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng, các chuyên gia kinh tế và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc NHNN.
ngan hang nha nuoc khuyen cao nguoi dan than trong mua ban vang

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân thận trọng mua, bán vàng

Ngày 5/6/2024, ngân hàng nhà nước thông báo giá bán vàng miếng SJC cho 4 ngân hàng thương mại và Công ty SJC là 76.980.000 nghìn đồng/lượng tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày 4/6. Việc thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế dẫn tới giá bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể sẽ còn giảm trong thời gian tới. Vì vậy, người dân cũng cần rất thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Chiều ngày 13/6/2024, NHNN chi nhánh Thừa Thiên Huế cùng với Sở Xây dựng tỉnh đã làm việc với các ngân hàng, doanh nghiệp và chủ đầu tư nhằm đẩy mạnh triển khai cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn.
TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế

TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết, tăng trưởng tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế.
Bình Định tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Bình Định tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Tại Bình Định các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều buổi làm việc, trao đổi, đối thoại giữa ngân hàng với khách hàng, trong đó có các buổi làm việc trực tiếp giữa các TCTD và khách hàng; hoặc đối thoại của các TCTD với từng nhóm khách hàng, ngành nghề cụ thể...
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
“Thẻ không số” giải pháp nâng cao bảo mật và an toàn cho giao dịch không tiền mặt

“Thẻ không số” giải pháp nâng cao bảo mật và an toàn cho giao dịch không tiền mặt

Hội thảo thuộc chương trình “Ngày không tiền mặt 2024” với chủ đề “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt” đã đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; cũng như nâng cao khả năng bảo vệ cho giao dịch cá nhân và người dùng.
Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích, ít âu lo

Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích, ít âu lo

Nhân dịp hè 2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) triển khai chương trình ưu đãi “Chọn SeABank - Nhiều lợi ích, Ít âu lo” với nhiều lợi ích thiết thực dành cho khách hàng cá nhân khi vay mua nhà, vay kinh doanh với lãi suất chỉ 5,5%/năm, chi tiêu thẻ không lo phí, an tâm sống khỏe.
Nhận "cơn mưa" quà tặng từ NAPAS tại Lễ hội không tiền mặt Cashless Day 2024

Nhận "cơn mưa" quà tặng từ NAPAS tại Lễ hội không tiền mặt Cashless Day 2024

Tại gian hàng của NAPAS trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội không tiền mặt (Cashless town), các khách hàng sẽ được trải nghiệm các xu hướng thanh toán mới gồm: thanh toán chạm điện thoại (Tap to Phone), cho phép sử dụng chiếc điện thoại di động thay thế cho máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS); thanh toán không tiếp xúc bằng công nghệ xác thực thông qua nhận dạng khuôn mặt của người dùng… và nhận quà là 01 chú gấu bông đáng yêu
Thanh toán không tiền mặt ngày càng được ưa chuộng

Thanh toán không tiền mặt ngày càng được ưa chuộng

Thanh toán không tiền mặt đang tăng trưởng mạnh mẽ, theo một báo cáo vừa được Payoo công bố.
Ngân hàng mở kênh đăng ký online cho người mua vàng miếng SJC

Ngân hàng mở kênh đăng ký online cho người mua vàng miếng SJC

Ngày 12/6, Vietcombank thông báo người dân mua vàng miếng SJC tại ngân hàng này có thể đăng ký trực tuyến (online). Thông tin sẽ được bảo mật, chỉ sử dụng thông tin cho giao dịch mua vàng miếng SJC tại các điểm bán vàng của Vietcombank.
E-Fast: Gói vay nhanh 5,25% - “Cú huých” tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

E-Fast: Gói vay nhanh 5,25% - “Cú huých” tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

Một trong những khó khăn phổ biến của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hiện nay là tình trạng thiếu hụt vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục cải tiến quy định, cung cấp nhiều gói vay linh hoạt để tạo điều kiện cho SME tiếp cận vốn thuận lợi và hiệu quả hơn.
Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

Techcombank liên tiếp được các tổ chức uy tín quốc tế vinh danh với giải thưởng “Ngân hàng Nội địa Tốt nhất Việt Nam” từ FinanceAsia, và “Ngân hàng #1 Việt Nam” do Tạp chí Forbes công bố, dựa trên khảo sát ý kiến từ đông đảo ​​khách hàng tại Việt Nam.
Giao dịch an toàn, bảo mật cùng MSB

Giao dịch an toàn, bảo mật cùng MSB

Thực hiện Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai các biện pháp xác thực bằng sinh trắc học đối với giao dịch số hóa của khách hàng.
Phiên bản di động