Ngành Ngân hàng đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác thu hồi tài sản

16:05 | 13/12/2018

Sáng ngày 13/12/2018, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đoàn công tác số 3 do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng NHNN về kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại NHNN.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc, về phía NHNN có đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN, đồng chí Nguyễn Văn thạnh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cùng đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ, tuy nhiên một trong những vấn đề còn tồn tại là tỷ lệ thu hồi tài sản thất thoát do tham nhũng còn thấp. Do đó, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng ký quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại một số cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; từ đó kiến nghị biện pháp để nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản thất thoát từ các vụ án tham nhũng về kinh tế.

Trong đó, đánh giá những bất cập cụ thể trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án xem pháp luật có những vướng mắc gì để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Phó Viện trưởng VKSNDTC, Phó trưởng Đoàn công tác số 3 Nguyễn Huy Tiến đã thông báo Kế hoạch số 192-KH/BCDDTW ngày 4/9/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Quyết định số 196-QĐ/BCĐTW ngày 26/10/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; chương trình kiểm tra, lịch làm việc của Đoàn công tác số 3.

Theo đó, Đoàn công tác số 3 do đồng chí Phan Đình Trạc (Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng) làm trưởng đoàn được giao nhiệm vụ kiểm tra tại Thành ủy TP.HCM, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời gian kiểm tra của Đoàn công tác số 3 tại NHNN được diễn ra trong các ngày 13, 18 và 19/12/2018.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu

Về nội dung kiểm tra, Đoàn công tác sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Cùng đó, kiểm tra kết quả thu hồi tài sản, việc chấp hành các quy định của pháp luật và công tác phối hợp về thu hồi tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đoàn cũng kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của các cơ quan thi hành án dân sự các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN đã báo cáo tình hình công tác phối hợp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong ngành Ngân hàng.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra cho rằng, thời gian qua ngành Ngân hàng đã có nhiều cố gắng phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến ngành Ngân hàng.

Qua một số vụ án liên quan, ngành Ngân hàng đã tích cực chủ động rà soát để tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra giám sát, tăng cường năng lực quản trị, chuẩn mực và chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, giảm và ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo, đẩy mạnh tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, xây dựng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Điển hình là thời gian qua, NHNN đã tham mưu để xây dựng nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội thông qua. NHNN đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Đề án cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đảm bảo đạt được hiệu quả theo đúng mục tiêu và lộ trình. Đồng thời, NHNN đã phối hợp với các Bộ, Ngành như Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội… để ban hành các văn bản như Quy chế, Thông tư để góp phần thực hiện công tác thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án liên quan.

Thống đốc NHNN cũng đã ban hành nhiều Chỉ thị để chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Ngành nhằm điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, linh hoạt, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư.

Đặc biệt, trong các Chỉ thị đều nhấn mạnh về việc tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của các cơ quan kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm ngăn ngừa vi phạm trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, triển khai mạnh mẽ công tác tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, cải thiện môi trường kinh doanh trong hoạt động ngân hàng, siết chặt kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Ngân hàng. Đây cũng là nền tảng cơ bản để ngành Ngân hàng phát triển bền vững, góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp với các Bộ, Ngành trong việc thu hồi tài sản trong các vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng ngành Ngân hàng đã chủ động, có nhiều cố gắng và đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác thu hồi tài sản. Trong đó, nổi bật là ngành Ngân hàng đã làm được 4 việc lớn sau: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm trong toàn ngành Ngân hàng; Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm trong ngành Ngân hàng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Để phục vụ tốt cho công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các công việc sau: (i) Thực hiện đúng quy chế cho vay, nhất là quy định về thẩm định tài sản, hạn mức cho vay có bảo đảm bằng tài sản; (ii) Tăng cường truy nguyên dòng tiền và giao dịch đáng ngờ để cung cấp cho cơ quan điều tra; (iii) Đẩy mạnh công tác phối hợp kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản trước khởi tố. (iv) Triển khai khai thác tài sản trong quá trình tạm giữ, kê biên tài sản; (v) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế; (vi) Tăng cường đề xuất, kiến nghị, đề ra giải pháp, cơ chế phù hợp nhất để sửa đổi cơ chế phù hợp nhất phục vụ công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong lĩnh vực ngân hàng.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, NHNN sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra, hoàn thiện báo cáo của NHNN theo ý kiến góp ý và yêu cầu của Đoàn kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế liên quan lĩnh vực ngân hàng…

PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.210 23.520 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.225 23.505 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.220 23.520 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.200 23.490 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.260 23.480 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.250 23.480 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.255 23.707 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.234 23.520 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.210 23.490 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.280 23.530 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
67.650
68.270
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
67.650
68.250
Vàng SJC 5c
67.650
68.270
Vàng nhẫn 9999
52.200
53.150
Vàng nữ trang 9999
52.050
52.750