Ngành Ngân hàng Thái Bình: Tự hào truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển

15:13 | 15/04/2021 70 năm Ngân hàng Việt Nam
aa
Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, qua mỗi thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, đặc biệt sự đồng hành với doanh nghiệp, hộ sản xuất đã tạo điều kiện giúp ngành Ngân hàng Thái Bình không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò của một ngành kinh tế quan trọng hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào lịch sử Ngân hàng Việt Nam, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
nganh ngan hang thai binh tu hao truyen thong 70 nam xay dung va phat trien Ngành Ngân hàng Thái Bình: Tạo bước đột phá trong giai đoạn phát triển mới
nganh ngan hang thai binh tu hao truyen thong 70 nam xay dung va phat trien Ngành Ngân hàng Thái Bình: Đồng hành cùng kinh tế địa phương

Trong hành trình 70 năm của Ngân hàng Việt Nam, ngành Ngân hàng quê lúa Thái Bình cũng mang trong mình niềm vinh dự tự hào với những đóng góp vào thành tựu chung của Ngành và Đất nước. Qua những kỷ vật, những bức ảnh hoạt động, những đồng tiền trưng bày trong phòng truyền thống tại trụ sở NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình giống như thước phim quay chậm mà bất cứ ai tới thăm cũng có thể hiểu được các giai đoạn phát triển của hệ thống Ngân hàng Thái Bình…

Trở về với cột mốc lịch sử hình thành và phát triển của ngành Ngân hàng Thái Bình, ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (ngày 6/5/1951), đặt nền móng cho sự hình thành, xây dựng, phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam ngày nay, đến tháng 9/1951, Tỉnh ủy Thái Bình quyết định thành lập Đại lý Ngân hàng Quốc gia tỉnh Thái Bình, trên cơ sở tiếp nhận hai tổ chức "Ty tín dụng sản xuất" và "Ngân khố quốc gia", sau đổi thành Chi nhánh Ngân hàng Quốc gia, tiến tới hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp theo Pháp lệnh Ngân hàng năm 1988…

Bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình cho biết, trải qua các giai đoạn gắn với nhiệm vụ của từng thời kỳ lịch sử, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng Ngân hàng Thái Bình luôn đứng vững, phát triển lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của Ngành, vào công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Đến nay, mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Thái Bình có NHNN Chi nhánh tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và 26 chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD), 85 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Các TCTD đã thành lập 8 chi nhánh cấp huyện và thành phố, 93 phòng giao dịch, 45 QTDND mở rộng địa bàn sang 64 xã và 260 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại các xã, phường, thị trấn.

Với mạng lưới ngân hàng phủ khắp từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn đã tạo thêm nhiều kênh dẫn vốn đầu tư cho nền kinh tế và cung cấp các dịch vụ ngân hàng phong phú, đa dạng, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch của các thành phần kinh tế.

nganh ngan hang thai binh tu hao truyen thong 70 nam xay dung va phat trien
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình

Sự không ngừng phát triển trong lịch sử ngành Ngân hàng Thái Bình được trải qua nhiều giai đoạn. Trong đó, nhiều cán bộ ngân hàng vẫn còn nhớ mãi về những ngày thực hiện Nghị định 53-HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng, hệ thống NHNN Việt Nam được tách ra thành hệ thống ngân hàng hai cấp, gồm Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng và các ngân hàng chuyên doanh hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Tháng 7/1988, NHNN tỉnh Thái Bình trình đề án với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển Ngân hàng Thái Bình sang hạch toán kinh doanh... Hay như nhìn lại giai đoạn gần đây nhất 2016-2020, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của NHNN Chi nhánh tỉnh giúp cho hệ thống Ngân hàng Thái Bình vươn lên mạnh mẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để cung ứng vốn cho nền kinh tế, công tác huy động vốn của hệ thống Ngân hàng Thái Bình luôn được đẩy mạnh và có sự tăng trưởng nhanh qua các năm. Nếu như năm 2015 đạt gần 33.000 tỷ đồng thì đến năm 2020 đạt gần 85.700 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 21,2%/năm. Cơ cấu nguồn vốn huy động gồm tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm 7,3%, tiền gửi dân cư chiếm 92,7%; tiền gửi dưới 12 tháng chiếm 61,1%; tiền gửi bằng VND chiếm 97,9% tổng nguồn vốn huy động.

Bên cạnh nguồn vốn huy động tại địa phương, các TCTD đã tranh thủ sử dụng các nguồn vốn điều hòa, vay vốn từ Hội sở chính, góp phần đảm bảo khả năng thanh khoản, mở rộng đầu tư, cho vay các lĩnh vực, thành phần kinh tế, các dự án lớn, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Về đầu tư nguồn vốn, giai đoạn 2016-2020, hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhất là năm 2020 bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song các TCTD trên địa bàn đã tập trung vốn cho vay các doanh nghiệp, cá nhân để duy trì, khôi phục sản xuất kinh doanh, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, cho vay xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Đặc biệt, toàn hệ thống đã tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19… Đến hết năm 2020, tổng dư nợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt khoảng 64.445 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cuối năm 2015, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 15,8%/năm. Cơ cấu dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn gồm cho vay ngắn hạn chiếm 70%, cho vay trung, dài hạn chiếm 30%.

Bên cạnh đó, các hoạt động thanh tra giám sát, tái cơ cấu TCTD gắn với xử lý nợ xấu, thanh toán không dùng tiền mặt cũng được nỗ lực triển khai. Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD được tăng cường và nâng cao chất lượng. Thực hiện Đề án tái cơ cấu TCTD và Đề án xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng, NHNN Chi nhánh tỉnh tăng cường chỉ đạo các TCTD thực hiện Đề án tái cơ cấu theo đúng chỉ đạo của NHNN Việt Nam và của tỉnh; chỉ đạo các TCTD triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu; theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu.

Đối với hệ thống các QTDND trên địa bàn tỉnh, đến nay có 83/85 quỹ đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định. Công tác quản trị, điều hành tại các QTDND về cơ bản được duy trì nền nếp; công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy được tăng cường đáp ứng theo Thông tư số 04/2015/TT-NHNN, Thông tư số 21/2019/TT-NHNN quy định về QTDND.

Việc đưa ra các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực. Doanh số thanh toán qua ngân hàng bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 798,1 ngàn tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 24,1%/năm, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng các phương tiện thanh toán chiếm 75%, góp phần quan trọng giảm thời gian thanh toán, tăng chu chuyển vốn trong nền kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

nganh ngan hang thai binh tu hao truyen thong 70 nam xay dung va phat trien
Phòng truyền thống của NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình lưu giữ nhiều kỷ vật có giá trị lịch sử của Ngành

Một giai đoạn mới (2021-2025) được mở ra với ngành Ngân hàng Thái Bình, trước mắt là năm 2021, toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Đồng thời, bám sát định hướng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; triển khai kịp thời cơ chế chính sách về tiền tệ, ngân hàng phù hợp với cơ chế, quy chế của Ngành và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển màng lưới, đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng cho vay phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng của Ngành, của tỉnh; phát triển các dịch vụ, tiện ích ngân hàng hiện đại; thực hiện tốt công tác điều hòa lưu thông tiền tệ, đáp ứng đủ lượng tiền mặt phục vụ nền kinh tế và nhân dân; tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích, thống kê dự báo để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả.

Chặng đường phía trước rộng mở với nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong thời kỳ của cuộc cách mạng 4.0, thời kỳ hội nhập sâu rộng, đòi hỏi toàn Ngành cùng nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu đổi mới của công cuộc phát triển đất nước. Phát huy truyền thống tốt đẹp 70 năm xây dựng và phát triển, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng Thái Bình tiếp tục phát huy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với Ngành, kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Chí Kiên - Tiến Hải
Nguồn:

Các tin khác

Thăm nhà lưu niệm cố Tổng giám đốc Hoàng Anh

Thăm nhà lưu niệm cố Tổng giám đốc Hoàng Anh

Những hình ảnh, hiện vật và tài liệu được trưng bày tại ngôi nhà phần nào tái hiện chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của một người Cộng sản, một bậc lão thành cách mạng, một người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế.
Nhà máy in tiền quốc gia: Dấu ấn một thời

Nhà máy in tiền quốc gia: Dấu ấn một thời

Năm 1991, khi Nhà máy In tiền Quốc gia được thành lập và đi vào hoạt động đã đánh dấu sự kiện quan trọng đối với Ngân hàng Nhà nước nói chung và ngành in tiền nói riêng. Có thể nói, ngành in tiền nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển nhảy vọt từ thô sơ lạc hậu đến hiện đại...
Ngành Ngân hàng Tuyên Quang: Nét son trong hành trình phát triển ngành Ngân hàng

Ngành Ngân hàng Tuyên Quang: Nét son trong hành trình phát triển ngành Ngân hàng

70 năm qua, Ngân hàng Quốc gia tỉnh Tuyên Quang xưa kia nay là NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã dẫn dắt hệ thống các TCTD khơi mở huyết mạch tín dụng, thanh toán góp phần đưa Tuyên Quang đi lên cùng hành trình phát triển của đất nước và dân tộc. Đồng thời, lưu giữ những di tích lịch sử của Ngành để các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ phát huy những truyền thống tốt đẹp của cán bộ ngành Ngân hàng dồn tích suốt dặm dài phát triển.
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền Việt Nam

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền Việt Nam

Ngay từ bộ tiền đầu tiên, khi nước nhà mới giành được độc lập cho đến ngày nay, dù được thiết kế, in ấn ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của mỗi người dân nước Việt luôn được đặt ở vị trí trang trọng và là hình chủ đạo của đồng tiền Việt Nam.
Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế

Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế

Ngày 5/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ kỷ nhiệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo về định hướng phát triển để ngành Ngân hàng phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là huyết mạch của nền kinh tế.
Ngành Ngân hàng - 70 năm một chặng đường vẻ vang

Ngành Ngân hàng - 70 năm một chặng đường vẻ vang

Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 5/5/2021, NHNN Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra

Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra

Ngành Ngân hàng cần được phát triển một cách toàn diện ở cả góc độ quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.
Cán bộ ngân hàng Ban K: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Cán bộ ngân hàng Ban K: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Hơn 40 năm trước, trong giai đoạn 1979-1989, NHNN Việt Nam đã cử các cán bộ sang giúp ngành Ngân hàng Campuchia trong giai đoạn khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh (gọi tắt là Ban K).
Những bức tranh... tiền

Những bức tranh... tiền

Ngày 6/5/1951 đã trở thành một dấu mốc lịch sử của ngành Ngân hàng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Và một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đặt ra ngay sau khi thành lập là phải triển khai phát hành giấy bạc ngân hàng, thu hồi giấy bạc tài chính, phát triển tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa.
Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ

Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ

Một loạt các biện pháp quyết liệt đã giúp cung cầu hàng hóa dần trở về trạng thái cân bằng, kéo giảm nhanh lạm phát xuống và đến các năm 1992 - 1993 lạm phát trở lại mức một con số. Việc chống lạm phát phi mã thành công giai đoạn 1986-1991 sau này đã được mọi người nhắc tới là “hiện tượng Việt Nam”.
Cuộc cách mạng tiệm cận cơ chế thị trường

Cuộc cách mạng tiệm cận cơ chế thị trường

Một trong những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dựng xây và phát triển của ngành Ngân hàng là sự ra đời của Nghị định 53/HĐBT - bước đột phá lớn để ngành Ngân hàng đặt nền móng cho việc ra đời 2 Pháp lệnh về Ngân hàng vào tháng 5/1990, tạo nên sự chuyển đổi mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng sang cơ chế mới: từ một cấp sang hai cấp.
Hợp tác quốc tế ngành Ngân hàng: Tiến bước cùng quá trình hội nhập của đất nước

Hợp tác quốc tế ngành Ngân hàng: Tiến bước cùng quá trình hội nhập của đất nước

Tiến trình phát triển 70 năm của ngành Ngân hàng Việt Nam là dòng thời gian với những sự kiện gắn liền với lịch sử hào hùng của đất nước. Trong chuỗi thời gian đó, có thể nói các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng luôn có cùng bước tiến với sự phát triển của Ngành và quốc gia.
Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế

Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế

Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đã và đang nỗ lực hết mình, bằng nhiều biện pháp kịp thời và hiệu quả, cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua những thách thức, nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Thiết kế tiền Việt Nam: Lịch sử và nhân chứng

Thiết kế tiền Việt Nam: Lịch sử và nhân chứng

“Ngoài việc tạo cho đồng tiền có hình thức đẹp hài hòa giữa kỹ thuật và mỹ thuật, thì họa sĩ còn phải là một nhà công nghệ, một nhà bảo an với nhiều thủ thuật để có khả năng chống làm giả, kể cả các thiết bị sao chụp...”, họa sĩ Trần Tiến, nguyên Trưởng phòng thiết kế mẫu tiền (Cục Phát hành và Kho quỹ - NHNN) đã bắt đầu với chúng tôi như thế khi chia sẻ những câu chuyện nghề, chuyện đời của mình.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng

Trong bất cứ thời kỳ nào, ngành Ngân hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng và nổi bật, là huyết mạch của cả nền kinh tế.
Xem thêm
Gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo NHNN Việt Nam gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
NHNN tiếp tục điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

NHNN tiếp tục điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Ngày 29/11/2023, NHNN đã có văn bản gửi các TCTD thông báo mức tăng trưởng tăng thêm cho các TCTD công khai, minh bạch theo các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể. Theo đó, các TCTD có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022, đồng thời ưu tiên thêm cho những TCTD tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các TCTD không cần thiết phải đề nghị hoặc xin bổ sung.
Sức bật mới cho thị trường M&A

Sức bật mới cho thị trường M&A

Thị trường M&A Việt Nam tiếp tục được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là hấp dẫn nhờ sự ổn định về chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, thị trường tiêu dùng nội địa không ngừng tăng nhanh. Trong năm 2023, ngân hàng là một trong những lĩnh vực có hoạt động M&A sôi nổi nhất.
[Infographic] Vốn FDI thực hiện 11 tháng năm 2023

[Infographic] Vốn FDI thực hiện 11 tháng năm 2023

Tính từ đầu năm đến ngày 20/11/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 20,25 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2023.
thong doc nhnn nguyen thi hong tiep thu giai trinh y kien dai bieu quoc hoi ve luat cac to chuc tin dung sua doi

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng là một luật rất khó, rất phức tạp và rất nhạy cảm do tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động thì phải tuân thủ luật của doanh nghiệp, nhưng đây là các trung gian tài chính huy động tiền của người dân, của doanh nghiệp và tiền của các tổ chức khác để cho vay cho nên các tổ chức tín dụng cũng phải hoạt động và tuân thủ các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro cũng như các giới hạn an toàn. Chính Luật Các tổ chức tín dụng này sẽ quy định tất cả những vấn đề giới hạn an toàn để kiểm soát rủi ro.
doan thanh nien ngan hang trung uong ve voi que bac

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương về với quê Bác

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2023, từ ngày 17-19/11/2023, Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức chương trình hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng – tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và một số hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Nghệ An.
day manh giai ngan ho tro phat trien nha o xa hoi va thuc day thanh toan khong dung tien mat

Đẩy mạnh giải ngân hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

thuc day dich vu cong va thanh toan khong dung tien mat tai tp ho chi minh

Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Tuần lễ Chuyển đổi số của TP. HCM với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”, Thời báo Ngân hàng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh”.
ket noi ngan hang doanh nghiep de thuc day tin dung

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng
thoi bao ngan hang chung tay vi tre em vung cao

Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023

Khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023 chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Hà Nội, với chủ đề “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước”. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung 6 môn thể thao tham gia thi đấu, gồm: Bóng bàn; Cầu lông; Quần vợt; Cờ tướng; Chạy điền kinh; Bóng đá nam, nữ 7 người, với tổng số 44 nội dung thi đấu.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Khánh Hòa: Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay ưu đãi hơn 564 tỷ đồng

Khánh Hòa: Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay ưu đãi hơn 564 tỷ đồng

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, đến nay, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương qua NHCSXH đạt hơn 564 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với năm 2022.
Thừa Thiên Huế: Phó Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với cán bộ, đảng viên và người lao động ngành Ngân hàng

Thừa Thiên Huế: Phó Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với cán bộ, đảng viên và người lao động ngành Ngân hàng

Sáng 30/11/2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã có buổi nói chuyện với hơn 300 cán bộ, đảng viên và người lao động ngành Ngân hàng trên địa bàn về định hướng xây dựng và phát triển địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tiêu dùng giảm

TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tiêu dùng giảm

Trong 10 tháng đầu năm 2023 dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chỉ tăng 1,4%, khá thấp so với mức tăng 18,8% của cùng kỳ năm ngoái.
VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sau lễ ra mắt vào dịp Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên, VinFast tiếp tục chọn Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để mở đặt cọc cho mẫu ô tô điện VF 6, khẳng định mục tiêu trở thành mẫu xe lý tưởng khởi đầu mọi hành trình cho các gia đình hiện đại.
Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Năm thứ 3 liên tiếp, nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Sun Property (thành viên Sun Group) thắng lớn với ba hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA 2023.
VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong phân khúc SUV/CUV hạng B ở Việt Nam, được phân phối với 2 phiên bản: Eco và Plus.
Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

nguồn cung bất động sản trong quý II/2023 chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, đầu tư và thiếu vắng hẳn các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của số đông người dân.
Nâng cao năng lực tài chính của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi

Nâng cao năng lực tài chính của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi

Nâng cao năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) để khẳng định cam kết của Nhà nước và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với chính sách BHTG, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của các TCTD.
Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank vừa ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền” dành cho người bán hàng trên VCB Digibank, giúp khách hàng tạo mã QR nhận tiền chỉ trong một vài giây; tạo nhiều mã QR cho các mục đích/cửa hàng khác nhau và dễ dàng quản lý doanh thu theo từng mã.
Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Nhờ tích cực áp dụng các công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình số hoá, hiện nhiều ngân hàng Việt đã đạt tỷ lệ hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang nỗ lực hướng tới.
Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ngày 22/11, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt hình thức thanh toán một chạm Garmin Pay trên các thiết bị đồng hồ thông minh của Garmin. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hình thức thanh toán này, giúp gia tăng độ phủ của VPBank trong hệ sinh thái thanh toán Tap & Pay.
BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao Giải thưởng ASOCIO hạng mục Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc (ASOCIO Digital Transformation Award). Lễ trao giải được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc trong khuôn khổ Hội nghị ASOCIO Digital Summit.
Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị Starlake

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị Starlake

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh tại ngã tư trung tâm khu đô thị sầm uất Starlake Hà Nội nhân kỷ niệm 26 năm có mặt tại Việt Nam. HLV Park Hang Seo là khách hàng đầu tiên mở tài khoản tại chi nhánh.
BAOVIET Bank phê duyệt vay bổ sung vốn kinh doanh chỉ trong 24 giờ

BAOVIET Bank phê duyệt vay bổ sung vốn kinh doanh chỉ trong 24 giờ

Nhằm “tiếp vốn” cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng đang có xu hướng tăng cao trong những tháng cuối năm, ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) đã có sự điều chỉnh cho sản phẩm BAOVIET Easy Loan với nhiều ưu đãi mới vượt trội.
VPBank đón đầu xu hướng quản lý tài sản “may đo” riêng cho khách hàng VIP

VPBank đón đầu xu hướng quản lý tài sản “may đo” riêng cho khách hàng VIP

Bằng cách thiết kế các sản phẩm và dịch vụ dựa trên từng nhóm chân dung khách hàng, VPBank kỳ vọng mỗi khách hàng ưu tiên sẽ có một hành trình trải nghiệm tài chính chuyên nghiệp, dịch vụ hiệu quả và đặc quyền đẳng cấp.
Phiên bản di động