Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở Thanh Hóa:

Phát huy tính tiên phong, sáng tạo để giảm nghèo bền vững

15:00 | 11/10/2019

Nét nổi bật trong việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và Chỉ thị số 40 ở Thanh Hóa trong 5 năm qua là được sự đồng thuận cao và tham gia tích cực của các cấp, các ngành; các địa phương đều tập trung huy động nguồn lực cho NHCSXH để hỗ trợ đắc lực người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tín dụng chính sách đi vào thực tiễn
Hải Châu xóa nghèo bền vững
Thoát nghèo ở nơi “chảo lửa, túi mưa”

Việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) ở Thanh Hóa trong 5 năm qua đã được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ đắc lực người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bước chuyển quan trọng về nhận thức

Cách đây 5 năm, Thanh Hóa có đến 7 huyện thuộc diện quy định trong Nghị quyết 30a; 130 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo bình quân 43%.

Từ thực tế trên, cùng với thực hiện Chỉ thị số 40, Tỉnh ủy Thanh Hóa xác định rõ chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững là một trong 5 chương trình trọng tâm của giai đoạn 2015 – 2020; đồng thời tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, ban ngành các cấp căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể.

NHCSXH tỉnh Thanh Hóa thông tin kịp thời cho các hộ vay về chính sách vay vốn

Để đạt mục tiêu phát triển sản xuất, hỗ trợ kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người nghèo, Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động đối với công tác tín dụng chính sách trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo các huyện, xã trong tỉnh không chỉ coi hoạt động tín dụng chính sách là nhiệm vụ thường xuyên nằm trong chương trình công tác của mình, mà luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, điều tra rà soát, thống kê chính xác danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để giúp hộ vay vốn tín dụng chính sách kịp thời, thuận tiện; phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người nghèo sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế, chủ động vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống.  Theo đó, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp được củng cố, kiện toàn, trong đó có bổ sung 635 Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tại 27 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, đã làm cho chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước được thực hiện công khai, dân chủ, đầy đủ tại các Điểm giao dịch xã, phường, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và hộ đồng bào DTTS.

Nét nổi bật trong việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và Chỉ thị số 40 ở Thanh Hóa trong 5 năm qua là được sự đồng thuận cao và tham gia tích cực của các cấp, các ngành; các địa phương đều tập trung huy động nguồn lực cho NHCSXH để hỗ trợ đắc lực người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Đơn cử, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội đã chú trọng điều tra, rà soát, thống kê danh sách chính xác các đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi theo đúng quy định hiện hành; chính quyền các cấp trên địa bàn đã quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất như tạo điều kiện về trụ sở làm việc, ưu tiên vị trí đặt Điểm giao dịch xã của NHCSXH rộng rãi, an toàn; ngành tài chính cũng căn cứ tình hình ngân sách của địa phương, tham mưu kịp thời để UBND tỉnh, huyện chuyển vốn ngân sách sang NHCSXH để phục vụ tốt hơn các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Tính đến nay, Thanh Hóa đã triển khai 21 chương trình tín  dụng chính sách, tăng 8 chương trình so với trước khi có Chỉ thị số 40, có tổng dư nợ đạt trên 9.200 tỷ đồng với 263 nghìn hộ vay, tăng 2.164 tỷ đồng so với cuối năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,9%/năm; trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 231 tỷ đồng, tăng 105 tỷ đồng so với đầu năm 2015; Cùng với đó, tỷ lệ nợ quá hạn toàn tỉnh giảm từ 0,33% cuối năm 2014 xuống còn 0,15% tổng dư nợ.

Làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo

Chỉ thị số 40 được đưa vào thực tiễn đã tạo thêm nguồn lực, sức mạnh cho NHCSXH hoạt động, giúp các bản làng vùng cao biên giới, vùng bãi ngang ven biển ở Thanh Hóa đổi thay từng ngày và thúc đẩy chương trình giảm nghèo bền vững và đạt được những kết quả quan trọng. Điều này cũng được thể hiện qua các con số thống kê khi tỉnh Thanh Hóa đã giảm được trên 47,1 nghìn hộ nghèo, tỷ lệ mỗinăm giảm 5% vànằm trongnhóm tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước.

Vốn vay chính sách tạo điều kiện cho hộ đồng bào DTTS ở các huyện miền núi vùng cao Thanh Hóa có điều kiện duy trì nghề dệt

Cùng với đó, sản xuất có sự phát triển rõ nét, thu nhập của hộ nghèo tăng gấp 1,84 lần so với năm 2015. Có huyện như Như Xuân đã thoát nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; 11 xã bãi ngang, 14 xã và 16 thôn, bản miền núi thoát khỏi vùng đặc biệt khó khăn và có 6 xã bãi ngang ven biển đạt chuẩn nông thôn mới.

Điểm ấn tượng nữa là sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 40, nhiều tổ chức đoàn thể ở Thanh Hóa đã phát huy tính tiên phong, sáng tạo giúp đỡ hội viên vay vốn chính sách thuận tiện, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh đã xây dựng được gần 50 mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo cho trên 2.000 hội viên, trong đó cácmô hình nuôi trâu, bò, lợn cỏ sinh sản, lợn rừng, gà ri lai thương phẩm; nuôi cá lồng; trồng cam giống mới, bưởi Diễn, bí xanh, nghệ ruột đỏ, hoa... đang ngày được nhân rộng. Riêng Hội Phụ nữ huyện Thọ Xuân đã nhận ủy thác vốn vay từ NHCSXH huyện là 218 tỷ đồng, thu hút trên 5.000 hội viên tham gia sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Hội Nông dân các huyện miền núi Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân đã tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho hội viên như thành lập các HTX, tổ hợp tác tiểu thủ công nghiệp, thu hút đông đảo hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm... Điển hình như gia đình chị Hà Thị Lan, người dân tộc Thái thôn Pà Cầu, xã Xuân Lộc, được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng từ năm 2015 để xây dựng mô hình chăn nuôi bò sinh sản và trồng các loại cây keo, mía. Nhờ sự kiên trì, chịu khó làm ăn, đến nay, chị Lan đã có một trang trại tổng hợp gồm 4ha cây keo, 1ha cây luồng và đàn bò sinh sản tới 5 con, cho thu nhập 200 triệu đồng mỗi năm.

Chị Lan cho biết, nguồn vốn của NHCSXH có ý nghĩa rất lớn với người dân nghèo ở khu vực nông thôn. Hơn nữa, người vay vốn không chỉ được giao dịch ngay tại xã rất thuận tiện, mà còn được các Hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên đến thăm, hỗ trợ cách thức sản xuất, chăn nuôi, qua đó góp phần đậm đà thêm tình làng nghĩa xóm.

Những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 40 là rất tích cực, tạo tiền đề để NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt là đẩy mạnh tham mưu, đề xuất kịp thời cho chính quyền các cấp hằng năm bố trí ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo NHCSXH Thanh Hóa cho biết, một trong những nhiệm vụ xuyên suốt được Chi nhánh xác định trọng tâm là thường xuyên coi trọng việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện và thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp; tiếp tục đưa tín dụng chính sách xã hội hoạt động theo hướng ổn định, phát triển bền vững, đạt hiệu quả cao; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đông Dư

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.350 23.560 24.773 25.957 28.032 29.028 208,11 218,71
BIDV 23.390 23.570 25.160 25.995 28.367 28.968 209,82 218,27
VietinBank 23.345 23.535 25.137 25.972 28.339 28.979 210,49 218,19
Agribank 23.370 23.520 25.054 26.604 28.322 28.923 212,19 217,00
Eximbank 23.370 23.540 25.061 25,645 28.372 29.033 212,78 217,75
ACB 23.390 23.560 25.052 25.596 28.542 29.088 213,60 218,23
Sacombank 23.360 23.550 25.140 29.003 28.467 29.003 212,73 219,25
Techcombank 23.355 23.555 24.894 25.880 28.122 29.080 211,92 218,98
LienVietPostBank 23.380 23.560 24.961 25.941 28.361 29.330 211,80 222,95
DongA Bank 23.420 23.560 25.120 25.530 28.410 28.910 209,70 216,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
47.400
48.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
47.400
48.400
Vàng SJC 5c
47.400
48.420
Vàng nhẫn 9999
45.000
45.000
Vàng nữ trang 9999
44.700
45.800