Phát triển du lịch, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số

14:45 | 08/11/2023 Kinh tế
aa
Sáng nay (8/11), Quốc hội bước sang phần chất vấn trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Nội dung câu hỏi chất vấn liên quan đến: khai thác tiềm năng, thế mạnh ngành du lịch; phân cấp phân quyền, sự thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế số…
Phát triển du lịch, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh ngành du lịch

Trả lời chất vấn đại biểu Ngọc Sơn (Hải Dương) về giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh ngành du lịch, Thủ tướng cho biết, tài nguyên du lịch của đất nước ta rất phong phú về truyền thống lịch sử, văn hóa, cảnh quan, môi trường, đặc biệt có chiều dài bờ biển trên 3.000 km trải dài từ Bắc đến Nam; người dân Việt Nam thân thiện, mến khách, cần cù, yêu lao động, đấy là những lợi thế của ngành du lịch chúng ta. Chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng đã có. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy một thực tế là ngành du lịch của chúng ta cũng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh cũng như mong đợi của đồng bào, cử tri cả nước.

Nguyên nhân liên quan đến vấn đề về chính sách, về thể chế, về lãnh đạo, chỉ đạo về nguồn nhân lực, bố trí quy hoạch, phát triển ngành này, là ngành mới nhưng có tính hội nhập cao nên sẽ có những vướng mắc, khó khăn, tức có cả chủ quan và khách quan nhưng theo tôi chủ quan là chính.

Đề cập đến một số giải pháp thời gian tới, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng về ngành du lịch, là một ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó là thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương này bằng các luật pháp và Quốc hội cũng có ban hành luật pháp. Chính phủ cũng có các nghị định, các Bộ có các thông tư liên quan. Tóm lại chúng ta phải triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Chúng ta phải tập trung để xác định rõ trọng tâm phát triển. Phải có nguồn lực cho hạ tầng du lịch, phải có nguồn nhân lực đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây là một ngành kinh tế tương đối tổng hợp do vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, các ngành”, Thủ tướng cho biết.

Phát triển du lịch, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số

Khắc phục hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, phát triển kinh tế số

Về câu hỏi của đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhiệm kỳ này Chính phủ trình thực hiện hiện thí điểm có thể dẫn đến hệ thống pháp luật thiếu thống nhất, đồng bộ và có thể tạo điều kiện cho tham nhũng chính sách hay cơ chế xin cho. Thủ tướng cho biết: Đúng là vừa qua chúng ta cũng trình các cơ chế đặc thù cho một số địa phương, một số ngành. Đây cũng là một thực tiễn, một yêu cầu khách quan. Là một nước đang phát triển, có nền kinh tế đang chuyển đổi, xuất phát điểm thấp, hội nhập cao, độ mở cao, khả năng chống chịu với các chính sách bên ngoài còn hạn chế.

Bên cạnh đó, tình hình thế giới, tình hình thực tiễn của đất nước ta cũng thay đổi rất nhanh. Vì vậy mọi văn bản, mọi quy định có cái theo kịp, sát thực tế và có cái thì chưa mà quy trình xây dựng pháp luật cũng còn tốn nhiều thời gian, công sức.

Bổ sung thêm phần trả ời của Bộ trưởng Bộ tư pháp, Thủ tướng cho biết, việc này chúng ta làm là có cơ sở chính trị. Nghị quyết 18 của Trung ương khóa trước, Nghị quyết 19 của Trung ương khóa này đều có một tinh thần là những cái gì đã rõ, đã chín được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì chúng ta quyết tâm thực hiện, có thể luật hóa. Cái gì chưa rõ, chưa chín hoặc có luật pháp nhưng không còn phù hợp hoặc là chưa có luật pháp thì chúng ta mạnh dạn làm thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng cho phép việc này.

Cơ sở thực tiễn vừa qua chúng ta đã ban hành một số nghị quyết như Nghị quyết 30 của Quốc hội rất kịp thời hay là một số nghị quyết thí điểm cho các địa phương cũng đang có hiệu quả. Như vậy chúng ta có cả cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải có điều chỉnh cho phù hợp. Sắp tới chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ hơn, đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn, lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, của các cơ quan có liên quan cũng như các vị đại biểu Quốc hội và người dân để có điều chỉnh cho phù hợp, tiến tới hệ thống pháp luật phải bao trùm, xuyên suốt và thống nhất.

Phát triển du lịch, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số

Tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương

Trả lời đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết về chính sách tiền lương từ ngày ngày 01/7/2024 và thời gian tới cần tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp gì, Thủ tướng cho biết, tiền lương là một vấn đề mà chúng ta luôn luôn quan tâm, đại biểu Quốc hội quan tâm, cử tri quan tâm. Tiền lương mang lại tái sức lao động nhưng là động lực cho cán bộ, công chức, người lao động để tham gia các hoạt động của mình, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chủ trương, đường lối của Đảng cũng đã có, Nghị quyết 27 của khóa trước đã ban hành, nhưng vừa qua chúng ta chưa thực hiện được vì nguồn lực còn khó khăn, vừa qua lại có đại dịch COVID, tình hình trong nước, ngoài nước tác động. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta đã cố gắng trích lập lương, tăng thu giảm chi, tiết kiệm các khoản, chúng ta hiện nay có khoảng 560.000 tỷ để chi cho cải cách tiền lương và bắt đầu từ ngày 01/7 này đến hết năm 2026. Song song với cải cách tiền lương trong khu vực của Nhà nước chúng ta cũng cải cách tiền lương khu vực ngoài Nhà nước, doanh nghiệp, đã tiệm cận với nhau.

Sắp tới, chúng ta tiếp tục. Một là chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh vị trí việc làm. Hai là tinh giản biên chế gắn với lại hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, tiết kiệm các khoản chi để đảm bảo chi lương cho người lao động. Như vậy, chúng ta phải thực hiện cả lương cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, chúng tôi đã chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu để xây dựng chính sách tiền lương ngoài khu vực Nhà nước, hai chính sách này sẽ tiệm cận đến nhau theo Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương. Bên cạnh đó, chúng ta phải tuyên truyền, phải làm các công tác liên quan đến một loạt vấn đề khác, như đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trả lời chất vấn.

Phát triển du lịch, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh phát triển, công nghệ số, kinh tế số

Về phát triển công nghệ số, Thủ tướng cho biết, hiện nay trong kinh tế số chúng ta đang đề ra là tăng trưởng trung bình khoảng 20%/năm và chúng ta đang thực hiện như vậy. Kinh tế số năm 2023 đạt được 17%, năm 2024 chúng ta dự kiến đạt khoảng 20%, nếu đạt được 20% như vậy là chúng ta về đích trước 1 năm, tức là năm 2025 mục tiêu của chúng ta đề ra như vậy.

Chính phủ cũng đã ban hành, Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược về kinh tế số, xã hội số và công dân số, thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu. Hiện nay, chúng ta đang tiếp tục hoàn thiện thể chế cho chuyển đổi số, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là một xu thế, một phong trào không thể không tham gia và cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Vì vậy, chúng ta phải bố trí nguồn lực để phát triển hạ tầng số. Đặc biệt quan trọng là phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số. Năm 2023 gọi là năm dữ liệu số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối cơ sở dữ liệu dân cư với các ngành, các cấp để chúng ta tiến hành chuyển đổi số trong nền kinh tế của chúng ta…

Về việc phân cấp, phân quyền hiện nay như thế nào, nguyên nhân và giải pháp, Thủ tướng cho biết, chủ trương đã rất rõ. Chúng ta phải tăng cường phân cấp, phân quyền để phân định rõ hơn trách nhiệm của các cấp, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động của các cấp. Nguyên lý, tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận là như vậy. Chính quyền của chúng ta có chính quyền trung ương, chính quyền cấp tỉnh, chính quyền cấp huyện, chính quyền cấp xã, ngoài ra còn có các các cơ quan gọi là cánh tay nối dài. Như vậy việc phân cấp, phân quyền rất quan trọng để chúng ta tăng tính linh hoạt, sáng tạo đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các cấp.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy việc phân cấp phân quyền, việc tổ chức thực thi chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đáp ứng được mong muốn của cử tri và nhân dân.

Về giải pháp, Thủ tướng cho biết, chúng ta phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc phân cấp, phân quyền. Phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường giám sát, kiểm tra, nâng cao khả năng thực thi của cấp dưới, hoàn thiện thể chế, các cấp cũng phải mạnh dạn để thực hiện phân cấp, phân quyền, tránh né tránh, đùn đẩy.

Trần Hương
Nguồn:

Các tin khác

[Infographic] Thu, chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2023

[Infographic] Thu, chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2023

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2023 ước giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước ước tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định
Kim ngạch xuất nhập khẩu gần chạm mốc 600 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu gần chạm mốc 600 tỷ USD

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 587,68 tỷ USD; hàng hóa xuất siêu 24,44 tỷ USD.
[Infographic] 11,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 11 tháng năm 2023

[Infographic] 11,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 11 tháng năm 2023

11 tháng năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 11,2 triệu lượt người, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước và bằng 68,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.
[Infographic] Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2023

[Infographic] Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2023

Các doanh nghiệp sản xuất nỗ lực tìm kiếm đơn hàng để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm cũng như chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng dịp cuối năm nên sản xuất công nghiệp tháng 11 tiếp tục xu hướng tích cực, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước
Phát triển KCN sinh thái phù hợp với tăng trưởng xanh

Phát triển KCN sinh thái phù hợp với tăng trưởng xanh

Theo bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh các giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, thời gian qua nhiều tỉnh thành đã thí điểm chuyển đổi một số khu công nghiệp (KCN) từ mô hình truyền thống sang KCN sinh thái, gắn kết hoạt động công nghiệp với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng xung quanh KCN, chuyển đổi không gian phát triển công nghiệp từ chiều ngang sang chiều sâu.
[Infographic] Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2023

[Infographic] Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2023

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2023 tăng 0,25% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 11 tăng 3,46% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,45%. Bình quân 11 tháng năm 2023, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,27%.
CPI tháng 11 tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước

CPI tháng 11 tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao là một trong những yếu tố khiến CPI tháng 11 tăng. Học phí và giá gạo tăng cũng là những nguyên nhân khiến CPI tăng, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê.
Xuất khẩu tôm hùm gặp khó

Xuất khẩu tôm hùm gặp khó

Mặc dù xuất khẩu thủy sản đang có dấu hiệu phục hồi, với kim ngạch tháng 10 chỉ giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ trong khi 10 tháng giảm 20%, nhưng xuất khẩu tôm hùm lại “đột ngột” gặp khó, chủ yếu do các điều chỉnh chính sách từ thị trường Trung Quốc.
Sức bật mới cho thị trường M&A

Sức bật mới cho thị trường M&A

Thị trường M&A Việt Nam tiếp tục được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là hấp dẫn nhờ sự ổn định về chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, thị trường tiêu dùng nội địa không ngừng tăng nhanh. Trong năm 2023, ngân hàng là một trong những lĩnh vực có hoạt động M&A sôi nổi nhất.
[Infographic] Đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2023

[Infographic] Đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2023

Trong tháng Mười Một, cả nước có 14.267 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 7,6% so với tháng trước và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước; có 6.562 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,6% và tăng 4,7%; 4.510 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 18% và tăng 12,6%; 6.598 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,7% và tăng 29,5%; 1.443 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,9% và tăng 1,5%
Miền Trung - điểm đến mới của nhà đầu tư Hàn Quốc

Miền Trung - điểm đến mới của nhà đầu tư Hàn Quốc

Theo ông Kang Boo Sung, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam tương đối tập trung ở khu vực miền Bắc và miền Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhờ các chính sách phát triển cân bằng giữa các khu vực của Việt Nam và hoạt động thu hút đầu tư rất tích cực của chính quyền các địa phương, nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đến miền Trung Việt Nam.
Thông qua Nghị quyết về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

Thông qua Nghị quyết về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

Trước khi bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sáng nay (29/11), Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này.
Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển trái phiếu doanh nghiệp

Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển trái phiếu doanh nghiệp

Chiều 28/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan Trung ương và các hiệp hội, doanh nghiệp lấy ý kiến đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 08/2023/NĐ-CP và định hướng chính sách trong thời gian tới.
Bình Định trong nhóm dầu đầu về giải ngân đầu tư công

Bình Định trong nhóm dầu đầu về giải ngân đầu tư công

Với nhiều nỗ lực, hiện Bình Định đang nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công…
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 28/11

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 28/11

Tỷ giá trung tâm giảm 17 đồng, chỉ số VN-Index tăng 7,37 điểm hay ước giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước đến hết tháng 11 đạt gần 461 nghìn tỷ đồng... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 28/11.
Xem thêm
Sức bật mới cho thị trường M&A

Sức bật mới cho thị trường M&A

Thị trường M&A Việt Nam tiếp tục được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là hấp dẫn nhờ sự ổn định về chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, thị trường tiêu dùng nội địa không ngừng tăng nhanh. Trong năm 2023, ngân hàng là một trong những lĩnh vực có hoạt động M&A sôi nổi nhất.
[Infographic] Vốn FDI thực hiện 11 tháng năm 2023

[Infographic] Vốn FDI thực hiện 11 tháng năm 2023

Tính từ đầu năm đến ngày 20/11/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 20,25 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2023.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng nay (28/11), sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua luật này. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,13 %). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Triển vọng khả quan của cổ phiếu ngân hàng năm 2024

Triển vọng khả quan của cổ phiếu ngân hàng năm 2024

Cổ phiếu ngân hàng là nhóm có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, nhóm ngành này cũng được kỳ vọng phục hồi, thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường.
thong doc nhnn nguyen thi hong tiep thu giai trinh y kien dai bieu quoc hoi ve luat cac to chuc tin dung sua doi

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng là một luật rất khó, rất phức tạp và rất nhạy cảm do tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động thì phải tuân thủ luật của doanh nghiệp, nhưng đây là các trung gian tài chính huy động tiền của người dân, của doanh nghiệp và tiền của các tổ chức khác để cho vay cho nên các tổ chức tín dụng cũng phải hoạt động và tuân thủ các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro cũng như các giới hạn an toàn. Chính Luật Các tổ chức tín dụng này sẽ quy định tất cả những vấn đề giới hạn an toàn để kiểm soát rủi ro.
doan thanh nien ngan hang trung uong ve voi que bac

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương về với quê Bác

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2023, từ ngày 17-19/11/2023, Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức chương trình hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng – tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và một số hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Nghệ An.
day manh giai ngan ho tro phat trien nha o xa hoi va thuc day thanh toan khong dung tien mat

Đẩy mạnh giải ngân hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

thuc day dich vu cong va thanh toan khong dung tien mat tai tp ho chi minh

Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Tuần lễ Chuyển đổi số của TP. HCM với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”, Thời báo Ngân hàng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh”.
ket noi ngan hang doanh nghiep de thuc day tin dung

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng
thoi bao ngan hang chung tay vi tre em vung cao

Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023

Khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023 chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Hà Nội, với chủ đề “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước”. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung 6 môn thể thao tham gia thi đấu, gồm: Bóng bàn; Cầu lông; Quần vợt; Cờ tướng; Chạy điền kinh; Bóng đá nam, nữ 7 người, với tổng số 44 nội dung thi đấu.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Bến Tre: Cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tăng nhanh

Bến Tre: Cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tăng nhanh

Sau khi được bổ sung 250 tỷ đồng để cho vay hỗ trợ việc làm, hoạt động cho vay ưu đãi lãi suất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP tại Bến Tre có mức tăng trưởng nhanh với dư nợ tăng thêm hàng trăm tỷ đồng.
Khánh Hòa nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Khánh Hòa nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Nhắc đến Khánh Hòa là nói đến một vùng đất đầy tiềm năng phát triển kinh tế biển với du lịch, cảng biển, khu kinh tế mở... Nhưng, phía sau những gam màu tươi sáng ấy, việc phát triển kinh tế bền vững của Khánh Hòa vẫn còn nhiều thách thức.
Phú Yên nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn

Phú Yên nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn

Cũng như ở nhiều địa phương khác trong cả nước, các tổ tiết kiệm và vay vốn tại Phú Yên được ví như những ‘cánh tay nối dài’ của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Thông qua hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách khác… được tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi.
VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sau lễ ra mắt vào dịp Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên, VinFast tiếp tục chọn Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để mở đặt cọc cho mẫu ô tô điện VF 6, khẳng định mục tiêu trở thành mẫu xe lý tưởng khởi đầu mọi hành trình cho các gia đình hiện đại.
Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Năm thứ 3 liên tiếp, nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Sun Property (thành viên Sun Group) thắng lớn với ba hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA 2023.
VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong phân khúc SUV/CUV hạng B ở Việt Nam, được phân phối với 2 phiên bản: Eco và Plus.
Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

nguồn cung bất động sản trong quý II/2023 chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, đầu tư và thiếu vắng hẳn các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của số đông người dân.
Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank vừa ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền” dành cho người bán hàng trên VCB Digibank, giúp khách hàng tạo mã QR nhận tiền chỉ trong một vài giây; tạo nhiều mã QR cho các mục đích/cửa hàng khác nhau và dễ dàng quản lý doanh thu theo từng mã.
Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Nhờ tích cực áp dụng các công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình số hoá, hiện nhiều ngân hàng Việt đã đạt tỷ lệ hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang nỗ lực hướng tới.
Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ngày 22/11, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt hình thức thanh toán một chạm Garmin Pay trên các thiết bị đồng hồ thông minh của Garmin. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hình thức thanh toán này, giúp gia tăng độ phủ của VPBank trong hệ sinh thái thanh toán Tap & Pay.
BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao Giải thưởng ASOCIO hạng mục Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc (ASOCIO Digital Transformation Award). Lễ trao giải được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc trong khuôn khổ Hội nghị ASOCIO Digital Summit.
Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị Starlake

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị Starlake

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh tại ngã tư trung tâm khu đô thị sầm uất Starlake Hà Nội nhân kỷ niệm 26 năm có mặt tại Việt Nam. HLV Park Hang Seo là khách hàng đầu tiên mở tài khoản tại chi nhánh.
BAOVIET Bank phê duyệt vay bổ sung vốn kinh doanh chỉ trong 24 giờ

BAOVIET Bank phê duyệt vay bổ sung vốn kinh doanh chỉ trong 24 giờ

Nhằm “tiếp vốn” cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng đang có xu hướng tăng cao trong những tháng cuối năm, ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) đã có sự điều chỉnh cho sản phẩm BAOVIET Easy Loan với nhiều ưu đãi mới vượt trội.
VPBank đón đầu xu hướng quản lý tài sản “may đo” riêng cho khách hàng VIP

VPBank đón đầu xu hướng quản lý tài sản “may đo” riêng cho khách hàng VIP

Bằng cách thiết kế các sản phẩm và dịch vụ dựa trên từng nhóm chân dung khách hàng, VPBank kỳ vọng mỗi khách hàng ưu tiên sẽ có một hành trình trải nghiệm tài chính chuyên nghiệp, dịch vụ hiệu quả và đặc quyền đẳng cấp.
VietABank công bố Báo cáo tài chính quý III/2023

VietABank công bố Báo cáo tài chính quý III/2023

Kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng trong quý III/2023 cho thấy xu hướng lợi nhuận suy giảm. Theo các chuyên gia, lợi nhuận trước thuế tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự giảm tốc của tăng trưởng tín dụng, áp lực chi phí vốn cao, chi phí dự phòng rủi ro tăng.
Phiên bản di động