Tạo bước tiến mới trong công tác phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Ban Nội chính Trung ương

21:07 | 25/11/2021 Chính trị
aa
Ngày 25/11/2021, Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp ngày 10/3/2015 giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban Cán sự Đảng NHNN trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN đồng chủ trì Hội nghị.

tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị

Công tác phối hợp bài bản, thường xuyên, liên tục

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí được Đảng ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và là cuộc đấu tranh hết sức phức tạp, đòi hỏi có sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng.

Đối với ngành Ngân hàng, giữ vai trò là ngân hàng trung ương của nước CHXHCN Việt Nam, đồng thời là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, NHNN đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước đề ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng.

tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, NHNN đã ban hành và triển khai nhiều biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giúp hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) được phát triển ngày càng đa dạng về loại hình, không ngừng mở rộng về quy mô, lớn mạnh về tài sản...

Bên cạnh những kết quả đạt được, cùng với sự phát triển nói chung, Thống đốc cũng nhìn nhận, hoạt động ngân hàng vẫn còn những vấn đề cần quan tâm, xử lý. Thực tế, hoạt động ngân hàng là lĩnh vực gắn liền với tiền, là lĩnh vực dễ xảy ra rủi ro đạo đức, đặc biệt trong tình hình hiện nay, những vi phạm pháp luật, sai phạm, tham nhũng, tiêu cực xuất hiện ngày càng tinh vi và phức tạp.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, thông qua hoạt động ngân hàng, có thể phát hiện tình trạng tham nhũng, rửa tiền của các tổ chức, cá nhân là khách hàng của hệ thống ngân hàng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá, kể từ khi Quy chế phối hợp (QCPH) giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng NHNN được ký kết, công tác phối hợp giữa hai cơ quan được thực hiện bài bản, thường xuyên, liên tục; chất lượng phối hợp cũng như nhận thức của các cán bộ, công chức, của các đơn vị thuộc hai cơ quan trong công tác phối hợp ngày càng được nâng cao.

Qua hai đợt đánh giá sơ kết QCPH đã giúp Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng NHNN kịp thời xây dựng những Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp phù hợp với tình hình trong từng giai đoạn cụ thể.

Thời gian qua, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Cán sự Đảng NHNN, các đơn vị đầu mối và các đơn vị thuộc hai cơ quan đã dành nhiều thời gian, quan tâm chỉ đạo, đề xuất ý tưởng và đạt được sự thống nhất cao trong quá trình chuẩn bị Hội nghị.

Trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá, việc ban hành QCPH giữa hai cơ quan là cần thiết, các nội dung phối hợp là thiết thực, phương pháp phối hợp được quy định trong Quy chế là phù hợp. Việc thực hiện QCPH đã góp phần nâng cao trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cán bộ, công chức của mỗi bên khi thực hiện nhiệm vụ phối hợp cũng như mối quan hệ giữa hai cơ quan ngày càng gắn bó.

Theo đó, kết quả nổi bật trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban Cán sự Đảng NHNN Việt Nam trong 05 năm qua có thể kể tới như việc phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN ban hành và chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách, pháp luật về PCTN nói chung, lĩnh vực tín dụng và hoạt động ngân hàng nói riêng một cách kịp thời, phù hợp với thực tiễn.

Công tác PCTN trong hệ thống ngân hàng được tăng cường, mang lại hiệu quả rõ rệt. Thông qua việc cảnh báo rủi ro, phối hợp triển khai tích cực các giải pháp phòng ngừa, khắc phục những sơ hở, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật, hoạt động của các TCTD, nhất là các ngân hàng thương mại nhà nước ngày càng đi vào ổn định, an toàn và có bước phát triển mới.

Khắc phục hạn chế, tạo chuyển biến trong công tác phối hợp

Nhìn nhận từ những hạn chế, tồn tại hiện hữu, Hội nghị cũng xác định, thời gian tới, hai cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, vướng mắc để tạo sự chuyển biến hơn nữa trong công tác phối hợp.

tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội nghị

Lắng nghe các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, hệ thống ngân hàng và các TCTD được ví như huyết mạch của nền kinh tế. Ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và các TCTD, đảm bảo an toàn hiệu quả hệ thống thanh toán quốc gia có vai trò to lớn với ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đồng chí Phan Đình Trạc, thời gian tới, cần tăng cường phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực về hoạt động của TCTD.

Quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm phòng ngừa, giải quyết sớm, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng NHNN, Cục Phòng chống rửa tiền, cơ quan giám sát nội bộ, cơ quan xử lý nợ xấu; chú trọng kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác thẩm định cho vay, quản lý xử lý tài sản đảm bảo, xử lý nợ xấu để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm trong hoạt động của TCTD ngay từ khi mới phát sinh.

Đi cùng với đó là nâng cao hiệu quả phối hợp trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật về PCTN tiêu cực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và hệ thống TCTD, nhất là trong phối hợp phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, TCTD…

“Qua tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực góp phần bịt kín khoảng trống, kẽ hở để không xảy ra tham nhũng”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng cho rằng NHNN cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình điều tra xử lý vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra trong lĩnh vực hoạt động của các TCTD. Chỉ đạo nâng cao tính chủ động và hiệu quả phối hợp giữa cấp vụ, cấp chuyên viên; chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường sự phối hợp giữa Ban Nội chính cấp tỉnh với NHNN chi nhánh, tỉnh, thành phố nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác PCTN, tiêu cực tại địa phương. Phải có niềm tin với nhau, cùng động cơ trong sáng là PCTN, tiêu cực; nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động NHNN, hệ thống TCTD thì việc phối hợp mới thiết thực, hiệu quả, không cứng nhắc, không vi phạm nguyên tắc, làm đúng và được việc. Tôn trọng bí mật công tác, trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi cơ quan…

Đồng chí Phan Đình Trạc tin tưởng công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới sẽ có bước tiến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng hoạt động của hai cơ quan trong sạch, vững mạch, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng, Bằng khen của Trưởng ban Nội chính Trung ương cho lãnh đạo và một số cán bộ NHNN. Bên cạnh đó, NHNN cũng đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam, Bằng khen của Thống đốc NHNN cho lãnh đạo và một số cán bộ Ban Nội chính Trung ương.

tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Nguyễn Thị Hồng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị
tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng, Bằng khen của Trưởng ban Nội chính Trung ương cho lãnh đạo và một số cán bộ NHNN
tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
Lãnh đạo NHNN trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam, Bằng khen của Thống đốc NHNN cho lãnh đạo và một số cán bộ Ban Nội chính Trung ương
Minh Khôi - Hoàng Giáp
Nguồn:

Các tin khác

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9

Sáng ngày 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2023.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chiều 27/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro thăm Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng nhân Tết Trung thu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng nhân Tết Trung thu

Ngày 26/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu Thư của Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba

Sáng 25/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023).
Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16

Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16

Ngày 22/9/2023, tại TP. Đà Nẵng, Lễ khai mạc hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 (AMRI 16), hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 7 (AMRI+3) và các hội nghị Quan chức cấp cao liên quan đã được tổ chức. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và hơn 150 đại biểu quốc tế và 300 đại biểu Việt Nam tham gia dự phiên khai mạc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Chiều 21/9, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
Tiếp tục kéo dài triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD

Tiếp tục kéo dài triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD

Ngày 20/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2023 việc tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD.
ASEAN chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực truyền thông

ASEAN chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực truyền thông

Sáng 21/9/2023, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 16 và các hội nghị quan chức cấp cao liên quan, Ban tổ chức đã tổ chức hội thảo ASEAN: Chuyển đổi số báo chí kiến tạo tri thức số do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm chủ trì.
Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Chiều 18/9/2023, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo liên quan đến việc tổ chức hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN lần thứ 16 và các hội nghị liên quan (AMRI 16).
Phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Trong thông điệp gửi tới Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội mới đây (từ 14-17/9), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Giới trẻ có những lợi thế to lớn trong tận dụng các cơ hội, nhất là các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, là lực lượng nắm giữ chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới, những cách nghĩ và cách làm mới để xử lý hiệu quả những thách thức chung của toàn cầu trong hiện tại và tương lai… Mong rằng mỗi nghị sĩ trẻ là một Đại sứ năng động, sáng tạo của tình hữu nghị, kết nối các nghị viện, kết nối nhân dân các nước vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người”.
Nguyên Thống đốc Cao Sỹ Kiêm được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Nguyên Thống đốc Cao Sỹ Kiêm được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Đảng uỷ Khối Ngân hàng TP.HCM vừa tổ chức trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).
Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

“Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước” là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ các sự kiện bên lề chào mừng Hội nghị thường niên Ban chấp hành Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á tại TP.HCM từ ngày 14/9 đến ngày 16/9/2023.
Thông qua Tuyên bố về Vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững

Thông qua Tuyên bố về Vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững

Hội nghị nghe trình bày và thông qua “Tuyên bố Hội nghị về Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”
Bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Sau hai ngày làm việc sôi nổi, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự chính thức và thành công tốt đẹp.
Khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu và quan sát viên, các vị khách mời tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9
Xem thêm
Để báo chí làm tốt vai trò chủ lực trong truyền thông chính sách

Để báo chí làm tốt vai trò chủ lực trong truyền thông chính sách

Có thể thấy, dù báo chí đang góp phần không nhỏ trong công tác truyền thông chính sách, nhưng khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, hạn chế về nguồn nguồn lực đang là những “trở lực” làm cho hệ thống báo chí chính thống chưa thể phát huy tối đa năng lực trong lĩnh vực này.
Cần lực đẩy từ các chính sách khác

Cần lực đẩy từ các chính sách khác

Mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay đã giảm nhiều so với giai đoạn trước, điều này đã được dự báo khi NHNN liên tiếp giảm lãi suất điều hành từ đầu năm tới nay
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chiều 27/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro thăm Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023).
Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm cung ứng điện cuối năm 2023

Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm cung ứng điện cuối năm 2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có chỉ đạo về kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023, năm 2024.
ket noi ngan hang doanh nghiep khoi thong nguon luc san xuat kinh doanh

Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp: Khơi thông nguồn lực sản xuất kinh doanh

Ngày 21/9/2023, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
thoi bao ngan hang chung tay vi tre em vung cao

Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023

Khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023 chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Hà Nội, với chủ đề “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước”. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung 6 môn thể thao tham gia thi đấu, gồm: Bóng bàn; Cầu lông; Quần vợt; Cờ tướng; Chạy điền kinh; Bóng đá nam, nữ 7 người, với tổng số 44 nội dung thi đấu.
le khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat 2023

Lễ khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023
dai hoi the duc the thao nganh ngan hang lan thu nhat 2023

Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023

Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023
tuyen bo chung giua thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong va bo truong tai chinh hoa ky janet l yellen

Tuyên bố chung giữa Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen

Ngày 20/7/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen đã có buổi làm việc tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thống đốc bày tỏ vui mừng chào đón và chủ trì đón tiếp Bà Yellen đến thăm và làm việc tại Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen đưa ra Tuyên bố chung sau buổi làm việc.
hoi nghi so ket hoat dong ngan hang 6 thang dau nam va trien khai nhiem vu 6 thang cuoi nam 2023

Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáng 15/7, NHNN tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương. Tham dự Hội nghị về phía ngành Ngân hàng có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN; toàn thể lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị chức năng thuộc NHNN; lãnh đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, lãnh đạo các NHTM.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Quảng Trị: Tăng cường chấn chỉnh, củng cố hoạt động hệ thống QTDND

Quảng Trị: Tăng cường chấn chỉnh, củng cố hoạt động hệ thống QTDND

Thực hiện Thông báo số 151/TB-NHNN ngày 18/5/2023 về “Kết luận của Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú tại buổi làm việc về tình hình hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tại một số tỉnh, thành phố”, chiều ngày 29/9/2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề QTDND năm 2023.
Quảng Bình: Nỗ lực gỡ khó, tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Quảng Bình: Nỗ lực gỡ khó, tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và chính quyền địa phương, NHNN chi nhánh Quảng Bình đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, lãi suất, qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế - xã hội ở địa phương.
Quảng Ngãi đấu tranh ngăn chặn ‘tín dụng đen’

Quảng Ngãi đấu tranh ngăn chặn ‘tín dụng đen’

Quảng Ngãi sẽ chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ‘tín dụng đen’
Đăng ký doanh nghiệp sụt giảm rõ nét

Đăng ký doanh nghiệp sụt giảm rõ nét

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2023 với đa số trong chuỗi số liệu thống kê đều cho thấy có sự sụt giảm.
VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong phân khúc SUV/CUV hạng B ở Việt Nam, được phân phối với 2 phiên bản: Eco và Plus.
Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

nguồn cung bất động sản trong quý II/2023 chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, đầu tư và thiếu vắng hẳn các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của số đông người dân.
Sức hút từ villa sang trọng ven sông

Sức hút từ villa sang trọng ven sông

khu biệt thự Regal Victoria, với chủ đầu tư Regal Group đang gây được sự chú ý của nhiều khách hàng
VIB ứng dụng giải pháp sinh trắc học giọng nói "Made in Vietnam" của NamiTech

VIB ứng dụng giải pháp sinh trắc học giọng nói "Made in Vietnam" của NamiTech

NamiTech đã đánh dấu một bước tiến đột phá trong lĩnh vực công nghệ sinh trắc học giọng nói, khi triển khai thành công giải pháp VoiceDNA cho ngân hàng VIB. Đây là giải pháp "made in Vietnam" đầu tiên được ứng dụng thương mại thành công. Giải pháp đã chứng minh sự vượt trội của mình, dần dần chiếm được niềm tin của VIB khi đưa vào sử dụng thực tế.
VPBank ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên nền tảng VPBank NEO

VPBank ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên nền tảng VPBank NEO

Không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm thanh toán theo tiêu chí an toàn – tiện lợi – sinh lời, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa tiên phong ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên chính nền tảng ngân hàng số VPBank NEO.
Lợi ích của thẻ Vietcombank công nghệ chip Contactless

Lợi ích của thẻ Vietcombank công nghệ chip Contactless

Thanh toán không tiếp xúc là phương thức thanh toán hiện đại cho các giao dịch chỉ bằng một cú chạm đơn giản. Chủ thẻ chỉ cần đưa thẻ gần thiết bị thanh toán để hoàn thành giao dịch mà không cần đưa thẻ cho người khác, cũng không cần nhập mã PIN.
Giới trẻ - khách hàng tiềm năng của thanh toán thẻ

Giới trẻ - khách hàng tiềm năng của thanh toán thẻ

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển khi các ngân hàng nắm bắt xu hướng, mở rộng các dịch vụ thanh toán hiện đại còn giới trẻ luôn yêu thích và sẵn sàng đón nhận sự thay đổi tích cực đó.
Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng số

Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng số

Với hơn 20 triệu khách hàng sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán, hơn 15 triệu khách hàng dùng dịch vụ điện tử, Agribank là một trong những ngân hàng tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình kinh doanh mới nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên cơ sở hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ ngân hàng số đột phá.
BAOVIET Bank cho vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,9%/năm

BAOVIET Bank cho vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,9%/năm

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay tiêu dùng và sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) triển khai chương trình cho vay có tài sản bảo đảm với lãi suất chỉ từ 7,9%/năm dành cho khách hàng cá nhân.
Quét QR Co-opBank là có quà

Quét QR Co-opBank là có quà

“Quét QR là có quà” - chương trình khuyến mại mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) dành tặng cho khách hàng là tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh và đặt mã QR Co-opBank tại địa điểm kinh doanh từ ngày 21/9/2023 đến hết ngày 31/10/2023.
SHB là Ngân hàng Micro SME tốt nhất Việt Nam

SHB là Ngân hàng Micro SME tốt nhất Việt Nam

Với danh mục sản phẩm đa dạng, thủ tục tinh gọn, dịch vụ chất lượng cao dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, SHB vừa được tạp chí quốc tế Alpha Southest Asia bình chọn là “Ngân hàng Micro SME tốt nhất tại Việt Nam”.
Phiên bản di động