Tạo bước tiến mới trong công tác phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Ban Nội chính Trung ương

21:07 | 25/11/2021

Ngày 25/11/2021, Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp ngày 10/3/2015 giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban Cán sự Đảng NHNN trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN đồng chủ trì Hội nghị.

tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị

Công tác phối hợp bài bản, thường xuyên, liên tục

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí được Đảng ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và là cuộc đấu tranh hết sức phức tạp, đòi hỏi có sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng.

Đối với ngành Ngân hàng, giữ vai trò là ngân hàng trung ương của nước CHXHCN Việt Nam, đồng thời là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, NHNN đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước đề ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng.

tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, NHNN đã ban hành và triển khai nhiều biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giúp hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) được phát triển ngày càng đa dạng về loại hình, không ngừng mở rộng về quy mô, lớn mạnh về tài sản...

Bên cạnh những kết quả đạt được, cùng với sự phát triển nói chung, Thống đốc cũng nhìn nhận, hoạt động ngân hàng vẫn còn những vấn đề cần quan tâm, xử lý. Thực tế, hoạt động ngân hàng là lĩnh vực gắn liền với tiền, là lĩnh vực dễ xảy ra rủi ro đạo đức, đặc biệt trong tình hình hiện nay, những vi phạm pháp luật, sai phạm, tham nhũng, tiêu cực xuất hiện ngày càng tinh vi và phức tạp.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, thông qua hoạt động ngân hàng, có thể phát hiện tình trạng tham nhũng, rửa tiền của các tổ chức, cá nhân là khách hàng của hệ thống ngân hàng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá, kể từ khi Quy chế phối hợp (QCPH) giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng NHNN được ký kết, công tác phối hợp giữa hai cơ quan được thực hiện bài bản, thường xuyên, liên tục; chất lượng phối hợp cũng như nhận thức của các cán bộ, công chức, của các đơn vị thuộc hai cơ quan trong công tác phối hợp ngày càng được nâng cao.

Qua hai đợt đánh giá sơ kết QCPH đã giúp Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng NHNN kịp thời xây dựng những Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp phù hợp với tình hình trong từng giai đoạn cụ thể.

Thời gian qua, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Cán sự Đảng NHNN, các đơn vị đầu mối và các đơn vị thuộc hai cơ quan đã dành nhiều thời gian, quan tâm chỉ đạo, đề xuất ý tưởng và đạt được sự thống nhất cao trong quá trình chuẩn bị Hội nghị.

Trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá, việc ban hành QCPH giữa hai cơ quan là cần thiết, các nội dung phối hợp là thiết thực, phương pháp phối hợp được quy định trong Quy chế là phù hợp. Việc thực hiện QCPH đã góp phần nâng cao trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cán bộ, công chức của mỗi bên khi thực hiện nhiệm vụ phối hợp cũng như mối quan hệ giữa hai cơ quan ngày càng gắn bó.

Theo đó, kết quả nổi bật trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban Cán sự Đảng NHNN Việt Nam trong 05 năm qua có thể kể tới như việc phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN ban hành và chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách, pháp luật về PCTN nói chung, lĩnh vực tín dụng và hoạt động ngân hàng nói riêng một cách kịp thời, phù hợp với thực tiễn.

Công tác PCTN trong hệ thống ngân hàng được tăng cường, mang lại hiệu quả rõ rệt. Thông qua việc cảnh báo rủi ro, phối hợp triển khai tích cực các giải pháp phòng ngừa, khắc phục những sơ hở, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật, hoạt động của các TCTD, nhất là các ngân hàng thương mại nhà nước ngày càng đi vào ổn định, an toàn và có bước phát triển mới.

Khắc phục hạn chế, tạo chuyển biến trong công tác phối hợp

Nhìn nhận từ những hạn chế, tồn tại hiện hữu, Hội nghị cũng xác định, thời gian tới, hai cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, vướng mắc để tạo sự chuyển biến hơn nữa trong công tác phối hợp.

tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội nghị

Lắng nghe các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, hệ thống ngân hàng và các TCTD được ví như huyết mạch của nền kinh tế. Ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và các TCTD, đảm bảo an toàn hiệu quả hệ thống thanh toán quốc gia có vai trò to lớn với ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đồng chí Phan Đình Trạc, thời gian tới, cần tăng cường phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực về hoạt động của TCTD.

Quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm phòng ngừa, giải quyết sớm, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng NHNN, Cục Phòng chống rửa tiền, cơ quan giám sát nội bộ, cơ quan xử lý nợ xấu; chú trọng kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác thẩm định cho vay, quản lý xử lý tài sản đảm bảo, xử lý nợ xấu để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm trong hoạt động của TCTD ngay từ khi mới phát sinh.

Đi cùng với đó là nâng cao hiệu quả phối hợp trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật về PCTN tiêu cực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và hệ thống TCTD, nhất là trong phối hợp phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, TCTD…

“Qua tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực góp phần bịt kín khoảng trống, kẽ hở để không xảy ra tham nhũng”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng cho rằng NHNN cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình điều tra xử lý vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra trong lĩnh vực hoạt động của các TCTD. Chỉ đạo nâng cao tính chủ động và hiệu quả phối hợp giữa cấp vụ, cấp chuyên viên; chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường sự phối hợp giữa Ban Nội chính cấp tỉnh với NHNN chi nhánh, tỉnh, thành phố nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác PCTN, tiêu cực tại địa phương. Phải có niềm tin với nhau, cùng động cơ trong sáng là PCTN, tiêu cực; nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động NHNN, hệ thống TCTD thì việc phối hợp mới thiết thực, hiệu quả, không cứng nhắc, không vi phạm nguyên tắc, làm đúng và được việc. Tôn trọng bí mật công tác, trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi cơ quan…

Đồng chí Phan Đình Trạc tin tưởng công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới sẽ có bước tiến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng hoạt động của hai cơ quan trong sạch, vững mạch, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng, Bằng khen của Trưởng ban Nội chính Trung ương cho lãnh đạo và một số cán bộ NHNN. Bên cạnh đó, NHNN cũng đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam, Bằng khen của Thống đốc NHNN cho lãnh đạo và một số cán bộ Ban Nội chính Trung ương.

tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Nguyễn Thị Hồng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị
tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng, Bằng khen của Trưởng ban Nội chính Trung ương cho lãnh đạo và một số cán bộ NHNN
tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
tao buoc tien moi trong cong tac phoi hop giua ngan hang nha nuoc va ban noi chinh trung uong
Lãnh đạo NHNN trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam, Bằng khen của Thống đốc NHNN cho lãnh đạo và một số cán bộ Ban Nội chính Trung ương

Minh Khôi - Hoàng Giáp

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.580 22.810 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.615 22.815 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.595 22.815 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.585 22.780 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.620 22.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.615 22.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.583 22.813 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.620 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.640 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.450
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850