Tập trung mọi nguồn lực để triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

23:00 | 16/02/2022

Đó là phát biểu chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, được NHCSXH tổ chức vào ngày 16/2/2022.

tap trung moi nguon luc de trien khai kip thoi hieu qua nghi quyet so 11nq cp cua chinh phu
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chủ trì Hội nghị có Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đào Minh Tú, Ủy viên HĐQT NHCSXH; Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh, Ủy viên HĐQT NHCSXH; Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, NHCSXH đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai kịp thời cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động khi ngừng việc và sau khi phục hồi sản xuất. Từ khi triển khai thực hiện đến nay, 63 chi nhánh tỉnh, thành phố đã thực hiện giải ngân cho 1.483 người sử dụng lao động với số tiền 3.753 tỷ đồng để trả lương cho 964.562 lượt người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến nền kinh tế đất nước, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm 2021 - 2025. Triển khai Kết luận số 24-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ trong trung và dài hạn, ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

tap trung moi nguon luc de trien khai kip thoi hieu qua nghi quyet so 11nq cp cua chinh phu
Phó Thủ tướng yêu cầu NHCSXH tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp với các bộ ngành để bảo đảm nguồn vốn và tổ chức triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả - Ảnh: VGP

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 - 2023), gồm:

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 10.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 7.000 tỷ đồng.

Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 6.800 tỷ đồng.

Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 và các văn bản liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 3.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 1.500 tỷ đồng.

Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 9.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 3.000 tỷ đồng.

Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 1.400 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 700 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của NHCSXH, phát biểu tại hội nghị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, Sóc Trăng, Hà Giang… bày tỏ đồng tình và thống nhất cao với nội dung báo cáo, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, nhanh chóng đưa Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ vào cuộc sống.

tap trung moi nguon luc de trien khai kip thoi hieu qua nghi quyet so 11nq cp cua chinh phu
Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng được đến NHCSXH dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Phó Thủ tướng nêu rõ, do tác động nặng nề của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế đất nước, lãnh đạo Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Đây là một chương trình rất khó. Ngày 11/1/2022, trong kỳ họp bất thường, Quốc hội đã thông qua chương trình này. Sau 19 ngày, đến ngày 30/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP nhằm triển khai sớm chương trình này, thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ nhằm nhanh chóng triển khai chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người lao động, người nghèo,... vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch.

Cùng với thời gian Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP, NHCSXH đã ban hành kế hoạch thực hiện những nội dung liên quan đến tín dụng chính sách và hoạt động của NHCSXH. Hôm nay, NHCSXH tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm của NHCSXH và các bộ ngành trong việc tổ chức triển khai sớm đưa Nghị quyết của Chính phủ đi vào cuộc sống.

Bày tỏ đồng tình với những kết quả, mục tiêu, giải pháp nêu trong báo cáo của NHCSXH và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sau 20 năm hoạt động, thực hiện chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, NHCSXH đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Chất lượng hoạt động không ngừng được nâng cao, cả về bảo tồn và phát triển vốn, tỷ lệ nợ xấu thấp,…

Theo Phó Thủ tướng, để đạt được những kết quả nêu trên là do NHCSXH đã thiết lập, duy trì và hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý đặc thù, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn nước ta thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị cấp Trung ương và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, đáp ứng yêu cầu tập trung nguồn lực xã hội, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

NHCSXH đã thực hiện phương thức quản lý tín dụng chính sách thông qua việc ủy thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng chính sách cho 04 tổ chức chính trị - xã hội.

Hiện nay, hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đang được triển khai thực hiện tốt thông qua 10.429 điểm giao dịch xã, với gần 170 nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

"Chính mô hình tổ chức phù hợp cùng với sự sáng tạo trong tổ chức thực hiện đã đem đến thành công cho NHCSXH", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, một nguyên nhân nữa phải kể đến đó là trách nhiệm, của người dân dành cho NHCSXH. Uy tín của ngân hàng trong lòng dân ngày càng nâng cao.

Bên cạnh đó, hoạt động của NHCSXH được sự quan tâm của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cấp các ngành. Từ năm 2014, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Năm 2021, Ban Bí thư đã tiến hành tổng kết và ban hành Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cũng rất quan tâm, đánh giá cao, tin tưởng ủy thác vốn cho NHCSXH,…

Một nguyên nhân nữa cũng phải kể đến là tinh thần trách nhiệm cao của Hội đồng quản lý, Ban Tổng giám đốc, đặc biệt là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống NHCSXH (trên 10.000 người) đã góp phần làm nên những kết quả rất đáng trân trọng trong việc thực hiện các chính sách giảm nghèo.

Phó Thủ tướng biểu dương những kết quả NHCSXH đã đạt được, đồng thời đề nghị các bộ, ngành địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để NHCSXH thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

tap trung moi nguon luc de trien khai kip thoi hieu qua nghi quyet so 11nq cp cua chinh phu
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, từ sớm của NHCSXH trong việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nội dung rất đầy đủ, sát thực với tinh thần "rất tiến công", thậm chí nhiều nội dung, nhiệm vụ đã được chủ động thực hiện từ trước tiến độ của Nghị quyết 11.

"Tôi thấy rất hài lòng", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ và lưu ý: "Việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách, kế hoạch đã khó. Nhưng việc tổ chức triển khai thực hiện còn khó hơn vì liên quan đến nhiều yếu tố. Đòi hỏi NHCSXH và các bộ ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng".

Nhấn mạnh điều này, Phó Thủ tướng yêu cầu NHCSXH tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp với các bộ ngành để bảo đảm nguồn vốn và tổ chức triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thứ hai, khi đã có vốn, NHCSXH cần triển khai phân bổ nguồn vốn hài hòa, hợp lý giữa các địa phương, khu vực,… đảm bảo nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng địa chỉ, công khai, minh bạch, quyết tâm không được để xảy ra sai sót, vi phạm.

Thứ ba, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc giải ngân vốn tín dụng ưu đãi. Phải xác định rõ, nhiệm vụ của NHCSXH cũng là nhiệm vụ của địa phương mình.

Cho biết Nghị quyết 11/NQ-CP giao NHCSXH triển khai các chương trình với tổng số tiền 38.400 tỷ đồng (trong đó có khoảng 25.000 tỷ đã có chính sách), Phó Thủ tướng yêu cầu NHCSXH phải phối hợp với các bộ, ngành, bám sát các chỉ đạo của cấp trên, nhanh chóng rà soát, sớm hoàn thiện các chính sách và tổ chức triển khai các chương trình nhanh, hiệu quả, vì nền kinh tế đất nước đang bị tổn thương, không để lâu, gây bất lợi cho người lao động, bất lợi cho đất nước.

Bên cạnh việc triển khai những nhiệm vụ được giao bổ sung trong Nghị quyết 11/NQ-CP, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu NHCSXH thực hiện tốt những nhiệm vụ thường xuyên. Trong quá trình triển khai thực hiện, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát để chương trình được thực hiện hiệu quả.

"Chính phủ đã tin tưởng giao cho NHCSXH thực hiện nhiệm vụ này", Phó Thủ tướng tin tưởng với uy tín xã hội và kinh nghiệm của mình NHCSXH sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi để nhân dân và các đối tượng được thụ hưởng chính sách biết, thực hiện và giám sát bảo đảm công khai, công khai, minh bạch, phục vụ cho chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt NHCSXH, đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và cụ thể hóa thành các kế hoạch chi tiến để triển khai thực hiện. Với tinh thần "Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ", Tổng Giám đốc NHCSXH đề nghị các bộ ngành, địa phương cùng phối hợp để chương trình của Chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống./.

Nhóm PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.180 23.490 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.190 23.470 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.195 23.495 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.180 23.470 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.230 23.450 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.230 23.460 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.220 23.567 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.209 23.500 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.150 23.440 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.250 23.500 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
68.100
68.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
68.100
68.700
Vàng SJC 5c
68.100
68.720
Vàng nhẫn 9999
53.100
54.050
Vàng nữ trang 9999
52.950
53.650