Tín dụng chính sách giúp củng cố lòng tin nhân dân

12:00 | 16/06/2021

Các chương trình tín dụng chính sách xã hội được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Phú Thọ triển khai đã góp phần giảm chênh lệch khoảng cách giàu - nghèo; củng cố, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

tin dung chinh sach giup cung co long tin nhan dan Kết luận của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW
tin dung chinh sach giup cung co long tin nhan dan Chung tay lan tỏa tín dụng chính sách trong cuộc sống
tin dung chinh sach giup cung co long tin nhan dan Đảm bảo tín dụng chính sách xã hội thông suốt trong mùa dịch

Thay đổi diện mạo nông thôn

Đến Vân Đồn - một xã miền núi của huyện Đoan Hùng, Phú Thọ những ngày này có thể thấy bộ mặt nông thôn đã thay đổi rõ rệt. Những ngôi nhà được xây dựng khang trang ngày càng mọc lên san sát, đặc biệt là nhiều hộ dân trong xã đã xây dựng được công trình nước sạch và vệ sinh đảm bảo các tiêu chuẩn về tiêu chí nhà ở dân cư và tiêu chí vệ sinh môi trường.

Có được những thay đổi trên, bên cạnh sự nỗ lực của người dân, sự chỉ đạo của đảng ủy, chính quyền địa phương còn có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH. Toàn xã hiện có trên 140 hộ đang vay vốn theo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường (NS&VSMT) nông thôn của NHCSXH với tổng dư nợ trên 2,3 tỷ đồng. Ông Đinh Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Vân Đồn cho biết: Các hộ vay đều sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích để đầu tư xây dựng các công trình như bể chứa nước, bể lọc, nhà tắm, nhà vệ sinh tự hoại… Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường trong sinh hoạt.

tin dung chinh sach giup cung co long tin nhan dan
Một điểm giao dịch tại xã của NHCSXH huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Chương trình NS&VSMT nông thôn đã được NHCSXH Chi nhánh Phú Thọ triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh trong suốt những năm qua, góp phần tăng tỷ lệ số hộ dùng nước sạch đạt chuẩn Quốc gia và tỷ lệ hộ có công trình vệ sinh đạt chuẩn, đồng thời hình thành nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế sự chênh lệch về điều kiện sinh hoạt giữa nông thôn và đô thị, giữa các vùng nông thôn với nhau, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ Chương trình NS&VSMT nông thôn mà nhiều chương trình tín dụng chính sách xã hội khác cũng đang được NHCSXH Chi nhánh Phú Thọ cho vay hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 16 chương trình tín dụng chính sách với 33.151 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; bình quân món vay đạt 36,58 triệu đồng/hộ. Con số tỷ lệ hộ nghèo giảm trong thời gian qua đã cho thấy rõ nhất hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội. Đơn cử như giai đoạn 2011-2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hàng năm giảm đạt mục tiêu đề ra: Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo là 20,34%, hộ cận nghèo là 10,02%. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo là 5,57%, giảm 14,77% so với năm 2010 và giảm 6,47% so với năm 2015, bình quân trong giai đoạn 2011-2020 mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,48%.

Ông Trương Việt Phương - Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Phú Thọ cho biết, có được sự hiệu quả của nguồn vốn vay, bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên NHCSXH còn có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức hội đoàn thể tham gia ủy thác vốn vay. Hiện nay, nguồn vốn cho vay đang ủy thác thông qua 52 tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện và 824 tổ chức hội, đoàn thể ủy thác cấp xã; trong đó: có 208 tổ chức Hội Nông dân, 219 tổ chức Hội Phụ nữ, 207 tổ chức Hội Cựu chiến binh và 190 tổ chức Đoàn thanh niên cơ sở. Các tổ chức hội đoàn thể ủy thác đang quản lý 3.861 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại 2.351 khu dân cư trong toàn tỉnh. Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội đoàn thể là 4.388 tỷ đồng; tỷ trọng dư nợ ủy thác chiếm tỷ lệ 99,1%/ tổng dư nợ toàn chi nhánh.

tin dung chinh sach giup cung co long tin nhan dan
Hoạt động giao dịch tại xã của NHCSXH Chi nhánh Phú Thọ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

Đảm bảo nguồn vốn cho vay đúng đối tượng thụ hưởng

Theo đánh giá của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp bà con nông dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chủ động nguồn tài chính để mua sắm thiết bị, máy móc, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, chi phí học tập và đời sống sinh hoạt...; do đó, đã phòng ngừa và góp phần hạn chế nạn “cho vay nặng lãi, bán lúa non” tồn tại lâu nay trong đời sống người dân ở nông thôn. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Mặt khác, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giải quyết được các vấn đề bức xúc trong xã hội như: nhà ở, việc làm, môi trường và nước sạch, học tập nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... Thông qua đó đã góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống trong nhân dân giữa các vùng miền (giữa nông thôn với thành thị, giữa đồng bằng với miền núi, giữa người kinh và đồng bào dân tộc thiểu số). Tất cả những yếu tố trên đã góp phần củng cố, nâng cao lòng tin của nhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đối với Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020 đến nay, NHCSXH Chi nhánh Phú Thọ đã phối hợp với tổ chức hội, đoàn thể ủy thác các cấp triển khai tốt công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp chuyển tải các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng, trong đó có chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đảm bảo công tác cho vay các chương trình tín dụng đúng đối tượng, theo quy định.

tin dung chinh sach giup cung co long tin nhan dan
Nguồn vốn ưu đãi giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sản xuất, kinh doanh hiệu quả

Theo ông Trương Việt Phương, thời gian tới, NHCSXH Chi nhánh Phú Thọ tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chuyển sớm nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Các Phòng giao dịch chủ động tham mưu UBND và Ban đại diện HĐQT cùng cấp trong việc triển khai công tác tín dụng chính sách trên địa bàn; kịp thời kiện toàn, bổ sung thành viên Ban đại diện khi có sự thay đổi; tích cực tham mưu làm tốt công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện theo quy định; thường xuyên tham mưu củng cố, nâng cao chất lượng Điểm giao dịch tại trụ sở UBND cấp xã. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; giải đáp ý kiến vướng mắc của cử tri để người dân biết và hiểu được những chính sách mới của Đảng, Chính phủ đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chí Kiên - Trung Du

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.030 23.340 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.070 23.350 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.090 23.300 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.058 23.550 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.054 23.345 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.110 23.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
68.000
69.020
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
68.000
69.000
Vàng SJC 5c
68.000
69.020
Vàng nhẫn 9999
54.150
55.150
Vàng nữ trang 9999
53.950
54.750