Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Nguyễn Đức Hải:

Tín dụng chính sách góp phần tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

09:42 | 20/09/2023 Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp
aa
Phát biểu tham luận tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023 Chuyên đề 2 với chủ đề: “Nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh trong bối cảnh mới”, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, cho biết một yếu tố góp phần quan trọng tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững là tín dụng chính sách xã hội...
Tín dụng chính sách góp phần tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững
Ông Nguyễn Đức Hải tham luận tại Diễn đàn

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Ông Nguyễn Đức Hải cho biết phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng và an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả là việc hình thành kênh tín dụng dành riêng cho người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội, do Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức triển khai thực hiện.

Sau hơn 20 năm hoạt động và đặc biệt là sau 9 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với sự quyết tâm cao của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 325.221 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 306.574 tỷ đồng, tăng 297.947 tỷ đồng, gấp 35,5 lần so với thời điểm đi vào hoạt động. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm đạt 20,9% và hiện nay trên cả nước đang có 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang có quan hệ vay vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, đảm bảo mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn cho Nhà nước. Hiện nay, nợ quá hạn khoảng 571 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,19%.

“Các chương trình tín dụng được thiết kế đồng bộ, hỗ trợ đa chiều, giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu trong cuộc sống của người nghèo và các đối tượng chính sách. Trong hơn 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng đã hỗ trợ 44.407.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, hỗ trợ hơn 6,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho 6,4 triệu lao động, trong đó 140.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hỗ trợ gần 3,9 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn đi học, xây dựng hơn 18 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường khu vực nông thôn, xây dựng hơn 729.000 căn nhà cho người nghèo và đối tượng chính sách khác, giải ngân cho 3.807 lượt doanh nghiệp với số tiền 4.829 tỷ đồng để trả lương cho 1,2 triệu lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID. Đặc biệt, trong các chương trình tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, tín dụng chính sách xã hội đã giải ngân 20.589 tỷ đồng với trên 360.000 lượt khách hàng được vay vốn”, ông Nguyễn Đức Hải thông tin thêm.

Tín dụng chính sách góp phần tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tham dự Diễn đàn

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, ông Nguyễn Đức Hải cho biết: Thứ nhất, tín dụng chính sách xã hội được đánh giá là một điểm sáng, là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam. Trong đó, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương là yếu tố quyết định cho việc thực hiện thành công tín dụng chính sách xã hội. Và với Ngân hàng Chính sách xã hội, đó là sự nhất quán, phương châm hành động thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ và “nơi nào có người nghèo và đối tượng chính sách, nơi đó có Ngân hàng Chính sách xã hội”.

Kết quả này cũng đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao với một số kết quả nổi bật là: Thứ nhất, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần mang lại sinh kế, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi, giúp đảm bảo an sinh trật tự an toàn xã hội, thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia, đồng thời trở thành cấu phần bổ trợ quan trọng, tất yếu góp phần thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Thứ hai, xây dựng thành công mô hình tổ chức đặc thù, hiệu quả, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm quốc tế phù hợp với cấu trúc hệ thống chính trị và điều kiện thực tiễn đất nước, phát huy sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý nhà nước đối với tín dụng, chính sách xã hội. Đã xây dựng và tổ chức thực hiện thành công phương thức quản lý tín dụng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia triển khai giải pháp sáng tạo, hiệu quả, đó là ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình tín dụng thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội thiết lập hơn 168.000 tổ tiết kiệm vay vốn ở các thôn âm ẩn nàng trên cả nước.

Thứ ba là tổ chức giao dịch tại 10.435 điểm, giao dịch trên địa bàn cả nước, đảm bảo dân chủ, công khai với cách thức giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã. Thứ tư, được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã tập trung huy động được nguồn vốn lớn, đa dạng, có sự tăng trưởng vượt bậc, tốc độ tăng trưởng ổn định qua các năm, đáp ứng kịp thời và ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Ưu tiên nguồn vốn, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

Cũng theo vị đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội, với những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định chủ trương của Đảng, giải pháp của Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội là đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, mang tính đột phá, phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp Nhân dân có thu nhập thấp, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tín dụng chính sách góp phần tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững
Quang cảnh Diễn đàn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín dụng chính sách xã hội còn có một số những khó khăn. Nguồn vốn để thực hiện tín dụng Chính sách xã hội còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của người nghèo và đối tượng ng chính sách. Nguồn vốn tuy đa dạng nhưng chưa thực sự hợp lý và đảm bảo bền vững.

Để giải quyết triệt để những khó khăn này, Ngân hàng Chính sách xã hội kiến nghị, đề xuất các bộ, ngành Trung ương, các địa phương tiếp tục xem xét, giải quyết hợp lý, kịp thời một số nội dung cụ thể.

Thứ nhất, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, ưu tiên tập trung bố trí nguồn vốn, tạo nguồn lực đủ lớn để Ngân hàng Chính sách xã hội phát huy vai trò là ngân hàng chủ lực trong triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Thứ hai, các cấp ủy Đảng, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 40 và Kết luận 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thứ ba, các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; Cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng, chính sách đặc thù của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Về phía Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Nguyễn Đức Hải cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội hiệu lực, hiệu quả chủ động thực hiện huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng sẽ phát triển các sản phẩm, dịch vụ theo hướng hiện đại, tiện ích, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu khách hàng là người có thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã; nâng cao năng lực quản trị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là nhà cung cấp tài chính vi mô lớn nhất Việt Nam và Châu Á, là chỗ dựa tin cậy của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Dương Công Chiến
Nguồn:

Các tin khác

Đồng hành cùng khách hàng vượt khó, phục hồi sản xuất

Đồng hành cùng khách hàng vượt khó, phục hồi sản xuất

Kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua đã đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, ngành Ngân hàng cùng với các bộ, ngành đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế. Trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, NHNN và Agribank, thời gian qua, các chi nhánh Agribank tại các địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng.
Ngân hàng sẵn sàng cung ứng vốn xanh

Ngân hàng sẵn sàng cung ứng vốn xanh

Phát triển bền vững từ sản xuất xanh không phải là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Vì thế các ngân hàng đã sẵn sàng nguồn vốn xanh cho doanh nghiệp có nhu cầu. Vậy doanh nghiệp lập kế hoạch, phương án ra sao để tiếp cận nguồn vốn xanh thuận lợi, mang lại hiệu quả cao?
Ngân hàng nỗ lực kích cầu tín dụng, nhưng không thể hạ chuẩn

Ngân hàng nỗ lực kích cầu tín dụng, nhưng không thể hạ chuẩn

Để hỗ trợ khách hàng, trong thời gian qua, các ngân hàng rất tích cực giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng đồng thời tăng tốc cho vay giai đoạn cao điểm kinh doanh cuối năm.
LPBank ký kết hợp tác toàn diện với Tập đoàn LTQ, khơi thông vốn cho doanh nghiệp BĐS

LPBank ký kết hợp tác toàn diện với Tập đoàn LTQ, khơi thông vốn cho doanh nghiệp BĐS

Ngày 22/11/2023, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) và Tập đoàn LTQ (LTQ Holdings) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện. Sự kiện góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện, khai thác tối ưu tiềm năng giữa hai bên trong giai đoạn sắp tới.
Thu hồi nợ khó khăn ảnh hưởng đến phát triển tín dụng tiêu dùng

Thu hồi nợ khó khăn ảnh hưởng đến phát triển tín dụng tiêu dùng

Ngày 16/11/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của các TCTD và vấn đề thu hồi nợ hiện nay”. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tham dự và chỉ đạo Hội thảo.
Phát triển thị trường bất động sản ổn định, an toàn, lành mạnh

Phát triển thị trường bất động sản ổn định, an toàn, lành mạnh

Tư lệnh ngành Ngân hàng và Xây dựng đều khẳng định đó là mục tiêu xuyên suốt trong các giải pháp mà hai ngành đã, đang và sẽ triển khai quyết liệt trong thời gian tới.
Doanh nghiệp bất động sản mong mỏi tháo gỡ vướng mắc pháp lý

Doanh nghiệp bất động sản mong mỏi tháo gỡ vướng mắc pháp lý

Đây là một trong những kiến nghị nhiều nhất của các doanh nghiệp tại Hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội tổ chức sáng ngày 13/11 do NHNN Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức.
Agribank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2023

Agribank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2023

Nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng, đồng thời, tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế, Agribank chào bán 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2023 với lãi suất hấp dẫn.
Lãi suất đã chạm đáy?

Lãi suất đã chạm đáy?

Trong tuần qua, lãi suất tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường. Ngay trong những ngày đầu tuần các “ông lớn” Agribank, Vietinbank, SHB… thông báo chương trình giảm lãi suất cho vay với quy mô lớn.
Agribank công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2023

Agribank công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2023

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 383/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/11/2023, Agribank thông báo về đợt phát hành trái phiếu ra công chung năm 2023 đáo hạn năm 2031.
Agribank lần thứ 7 giảm lãi suất cho vay trong năm 2023

Agribank lần thứ 7 giảm lãi suất cho vay trong năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, từ ngày 1/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Agribank tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với đối tượng khách hàng có nợ cơ cấu, nợ nhóm 2, nợ xấu nội bảng với mục đích đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19.
Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tiếp cận tín dụng

Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tiếp cận tín dụng

Chiều 2/11/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh tỉnh Điện Biên và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027.
Cần phải có chế tài mạnh xử lý hội nhóm rủ nhau "bùng nợ"

Cần phải có chế tài mạnh xử lý hội nhóm rủ nhau "bùng nợ"

Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam TS. Nguyễn Quốc Hùng để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động cho vay của các công ty tài chính tiêu dùng.
Đồng hành với doanh nghiệp xứ Quảng

Đồng hành với doanh nghiệp xứ Quảng

Các TCTD trên địa bàn Quảng Nam tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, thế mạnh của địa phương...
LPBank và Tập đoàn Hưng Thịnh ký hợp đồng tín dụng 5.000 tỷ đồng

LPBank và Tập đoàn Hưng Thịnh ký hợp đồng tín dụng 5.000 tỷ đồng

Lễ ký kết và triển khai gói vay tín dụng 5.000 tỷ đồng giữa LPBank và Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình hợp tác toàn diện, đưa mối quan hệ hai bên lên tầm chiến lược, lâu dài và bền vững.
Xem thêm
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2024

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 1300/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2024.
Việt Nam - Campuchia: Công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR code

Việt Nam - Campuchia: Công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR code

Ngày 3/12/2023, tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị song phương giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Quốc gia (NHQG) Campuchia, hai bên đã phối hợp tổ chức Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng QR code giữa Việt Nam và Campuchia.
Gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo NHNN Việt Nam gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
NHNN tiếp tục điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

NHNN tiếp tục điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Ngày 29/11/2023, NHNN đã có văn bản gửi các TCTD thông báo mức tăng trưởng tăng thêm cho các TCTD công khai, minh bạch theo các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể. Theo đó, các TCTD có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022, đồng thời ưu tiên thêm cho những TCTD tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các TCTD không cần thiết phải đề nghị hoặc xin bổ sung.
dai hoi xiii cong doan viet nam doi moi dan chu doan ket phat trien

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Ngày 2/12/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 1.100 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn An.
thong doc nhnn nguyen thi hong tiep thu giai trinh y kien dai bieu quoc hoi ve luat cac to chuc tin dung sua doi

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng là một luật rất khó, rất phức tạp và rất nhạy cảm do tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động thì phải tuân thủ luật của doanh nghiệp, nhưng đây là các trung gian tài chính huy động tiền của người dân, của doanh nghiệp và tiền của các tổ chức khác để cho vay cho nên các tổ chức tín dụng cũng phải hoạt động và tuân thủ các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro cũng như các giới hạn an toàn. Chính Luật Các tổ chức tín dụng này sẽ quy định tất cả những vấn đề giới hạn an toàn để kiểm soát rủi ro.
doan thanh nien ngan hang trung uong ve voi que bac

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương về với quê Bác

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2023, từ ngày 17-19/11/2023, Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức chương trình hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng – tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và một số hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Nghệ An.
day manh giai ngan ho tro phat trien nha o xa hoi va thuc day thanh toan khong dung tien mat

Đẩy mạnh giải ngân hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

thuc day dich vu cong va thanh toan khong dung tien mat tai tp ho chi minh

Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Tuần lễ Chuyển đổi số của TP. HCM với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”, Thời báo Ngân hàng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh”.
ket noi ngan hang doanh nghiep de thuc day tin dung

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng
thoi bao ngan hang chung tay vi tre em vung cao

Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Cần Thơ đẩy mạnh hiệu quả tín dụng chính sách

Cần Thơ đẩy mạnh hiệu quả tín dụng chính sách

Tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; gắn hoạt động tín dụng chính sách với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư để nâng cao hiệu quả vốn vay; khuyến khích người vay tham gia xây dựng các mô hình sản xuất, chuỗi liên kết, tổ hợp tác..., qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
NHNN Quảng Trị huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

NHNN Quảng Trị huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng, nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ngày 2/12/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thực hành phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của NHNN chi nhánh tỉnh và các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Khánh Hòa: Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay ưu đãi hơn 564 tỷ đồng

Khánh Hòa: Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay ưu đãi hơn 564 tỷ đồng

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, đến nay, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương qua NHCSXH đạt hơn 564 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với năm 2022.
Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Với những ưu điểm như linh hoạt công năng, chi phí đầu tư hợp lý, mức giá cho thuê hấp dẫn, không ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các căn hộ 1 phòng ngủ đa năng, đa tiện ích tại vị trí trung tâm ngày càng gia tăng khi Đà Nẵng đang dần hướng đến trở thành đ
VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sau lễ ra mắt vào dịp Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên, VinFast tiếp tục chọn Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để mở đặt cọc cho mẫu ô tô điện VF 6, khẳng định mục tiêu trở thành mẫu xe lý tưởng khởi đầu mọi hành trình cho các gia đình hiện đại.
Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Năm thứ 3 liên tiếp, nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Sun Property (thành viên Sun Group) thắng lớn với ba hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA 2023.
VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong phân khúc SUV/CUV hạng B ở Việt Nam, được phân phối với 2 phiên bản: Eco và Plus.
“Nở rộ” bảo hiểm tài khoản ngân hàng

“Nở rộ” bảo hiểm tài khoản ngân hàng

Ngoài việc thường xuyên cảnh báo khách hàng của các ngân hàng, hiện nay các công ty bảo hiểm liên tục đưa ra các sản phẩm bảo hiểm tài khoản trong giao dịch trực tuyến, hạn chế rủi ro cho người dùng.
Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite

Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite

Ngày 4/12, Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite với bộ đôi thiết kế thẻ độc đáo.
Nâng cao năng lực tài chính của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi

Nâng cao năng lực tài chính của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi

Nâng cao năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) để khẳng định cam kết của Nhà nước và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với chính sách BHTG, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của các TCTD.
Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank vừa ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền” dành cho người bán hàng trên VCB Digibank, giúp khách hàng tạo mã QR nhận tiền chỉ trong một vài giây; tạo nhiều mã QR cho các mục đích/cửa hàng khác nhau và dễ dàng quản lý doanh thu theo từng mã.
Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Nhờ tích cực áp dụng các công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình số hoá, hiện nhiều ngân hàng Việt đã đạt tỷ lệ hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang nỗ lực hướng tới.
Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ngày 22/11, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt hình thức thanh toán một chạm Garmin Pay trên các thiết bị đồng hồ thông minh của Garmin. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hình thức thanh toán này, giúp gia tăng độ phủ của VPBank trong hệ sinh thái thanh toán Tap & Pay.
BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao Giải thưởng ASOCIO hạng mục Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc (ASOCIO Digital Transformation Award). Lễ trao giải được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc trong khuôn khổ Hội nghị ASOCIO Digital Summit.
Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị Starlake

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị Starlake

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh tại ngã tư trung tâm khu đô thị sầm uất Starlake Hà Nội nhân kỷ niệm 26 năm có mặt tại Việt Nam. HLV Park Hang Seo là khách hàng đầu tiên mở tài khoản tại chi nhánh.
Phiên bản di động