Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)

Văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ đổi mới

10:53 | 21/05/2021

Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là đạo đức nghề nghiệp, với các giá trị cốt lõi là cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mỗi doanh nghiệp cần xây dựng văn hoá đạo đức doanh nghiệp của mình như là nét bản sắc riêng có.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm của mình đến hoạt động của ngành Ngân hàng và đạo đức của cán bộ ngân hàng. Người luôn dặn dò cán bộ ngân hàng phải nâng cao đạo đức cách mạng và hết lòng phục vụ nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, đạo đức ngân hàng càng được quan tâm vì trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, rủi ro đạo đức là điều luôn hiện hữu. Nhằm hướng cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong ngành Ngân hàng rèn luyện đạo đức, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-NHNN, ngày 19/5/2006, về Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong chương trình có các quy định cụ thể trong các lĩnh vực: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, các doanh nghiệp trực thuộc NHNN, tổ chức tín dụng; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện minh bạch về tài sản, thu nhập.

van hoa doanh nghiep trong thoi ky doi moi
Ảnh minh họa

Là một Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có hệ thống mạng lưới trải rộng trong nước và quốc tế, với trên 18 ngàn cán bộ và người lao động. Vietcombank đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo, dẫn dắt thị trường theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của ngành Ngân hàng. Năm 2020, trước những tác động của dịch bệnh Covid-19, với sự chủ động và quyết tâm cao, phát huy tinh thần tiếp tục đổi mới, nỗ lực vượt mọi khó khăn thách thức, Vietcombank đã thực hiện thành công đa mục tiêu: ngăn ngừa, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 trong hệ thống và khách hàng giao dịch; đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân vùng thiên tai lũ lụt; đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả cao; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động kinh doanh với những thành công ấn tượng, lịch sử phát triển gần 60 năm đã tạo nên một Văn hóa Vietcombank với những bản sắc riêng có, tin cậy, chuẩn mực, sẵn sàng đổi mới, bền vững và nhân văn; có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Vietcombank, làm phong phú thêm văn hoá kinh doanh của Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Văn hóa Vietcombank là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Cán bộ, Đảng viên Vietcombank luôn nỗ lực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, chú trọng xây dựng chuẩn mực, quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thông qua việc tuyên truyền, phát động, lan tỏa việc học tập và vận dụng theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài việc đào tạo về kiến thức, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn cho cán bộ, Vietcombank còn coi trọng yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, coi việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của mỗi cán bộ ngân hàng để đáp ứng các yêu cầu phát triển ngân hàng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Hoạt động ngân hàng là ngành kinh doanh đặc biệt, nhạy cảm và luôn đối mặt với nhiều rủi ro thường trực, trong đó rủi ro đạo đức là nguy cơ ngày càng lớn. Chính vì thế, Ban lãnh đạo Vietcombank đã nhận định và đặt ra mục tiêu phải quản trị tốt, giảm thiểu nguy cơ rủi ro này thông qua giáo dục đạo đức nghề nghiệp và coi đó như một nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình hoạt động. Bên cạnh ban hành bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và đảng viên, Vietcombank còn thiết lập một hệ thống kiểm soát đặc biệt từ những quy trình, quy định trong các hoạt động kinh doanh, thường xuyên thực hiện tập huấn, tổ chức các chương trình đào tạo cho tất cả các cán bộ từ những bộ phận làm việc trực tiếp với khách hàng, giao dịch viên, thủ quỹ, thẩm định hồ sơ, ra phán quyết tín dụng tới các bộ phận nghiệp vụ khác của ngân hàng.

Đạo đức được coi như một tiêu chí tiên quyết trong công tác tuyển dụng cán bộ. Trong các khóa đào tạo nhân viên mới, Vietcombank cũng đưa vào giới thiệu các nội dung của “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” được Hiệp hội Ngân hàng ban hành. Cùng với đó là giới thiệu thông tin về “Văn hóa Vietcombank” với mục tiêu giúp cán bộ nắm được những nguyên tắc đạo đức cơ bản, các giá trị văn hóa cốt lõi của ngân hàng, từ đó định hình tiêu chuẩn ứng xử văn minh, thanh lịch, biết cách xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp.

Các tổ chức Đảng và các Chi nhánh trong toàn hệ thống Vietcombank thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách linh hoạt và hiệu quả tới các đảng viên. Các đơn vị luôn chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng sống,…

Bên cạnh đó, Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức nhiều hành trình về nguồn tại các di tích lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, các đảng viên và quần chúng ưu tú, người lao động của đơn vị đã được ôn lại những câu chuyện thực tế về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những bài học quý giá về đạo đức, lối sống, tư tưởng của Người để hiểu sâu sắc hơn, nhận thức đầy đủ hơn và thực hiện tốt hơn.

Mới đây, Đảng ủy Vietcombank đã phát động và tổ chức Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống Vietcombank, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên Vietcombank tiếp tục duy trì không khí và tinh thần của Hội thi, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức cán bộ ngân hàng, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa Vietcombank, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Những nỗ lực của Vietcombank trong việc đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức tác phong giao dịch trong toàn thể đảng viên và người lao động đã đem lại những kết quả tốt đẹp. Trong nhiều năm qua, phong cách, tác phong giao dịch và đạo đức của cán bộ ngân hàng Vietcombank đã được khách hàng ghi nhận. Khách hàng đến và gắn bó với Vietcombank không chỉ bởi những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt và phù hợp mà còn bởi từ phẩm chất của cán bộ Vietcombank. Thực hiện tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Vietcombank được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2018 - 2020.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần đưa Vietcombank phát triển bền vững, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho giai đoạn tới, Vietcombank sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết, kiên trì, “xây” đi liền với “chống”, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về đạo đức, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, “góp phần củng cố, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn tình trạng suy thoái” của cán bộ, đảng viên. Nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định của ngành Ngân hàng cũng như của đơn vị, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền quá trình tổ chức thực hiện, biểu dương những gương việc tốt, người tốt; tích cực nhắc nhở, phê phán những nơi làm chưa tốt; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, mỗi cán bộ, Đảng viên cần ra sức rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, làm việc có phương pháp, có khoa học và có trí tuệ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc được giao để mang lại hiệu quả cao trong công việc; thích nghi, biết học tập và tiếp thu cái mới để đáp ứng được yêu cầu của công việc trong mọi hoàn cảnh; luôn ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về ngân hàng và các quy định pháp luật khác, tuân thủ các quy trình nghiệp vụ, tránh xảy ra sai sót; luôn ý thức trách nhiệm của bản thân trước tập thể, phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; chu đáo, tận tâm trong quan hệ với khách hàng, tạo ra chất lượng dịch vụ và sự hài lòng, có được lòng tin của khách hàng, trong công việc thể hiện lối sống có văn hoá, có thái độ tôn trọng và có nghệ thuật ứng xử với khách hàng.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietcombank tiếp tục lan tỏa và phát huy các giá trị Văn hóa Vietcombank gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần chú trọng phối hợp với các đơn vị nghiên cứu lý luận để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, Đảng viên đi vào chiều sâu; tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên, qua đó nghiên cứu, tổng hợp để có thể làm giàu hơn Sổ tay Văn hoá Vietcombank.

Việc phát huy Văn hóa Vietcombank gắn với học tập Chỉ thị 05 sẽ giúp các giá trị văn hóa trở thành báu vật là kim chỉ nam cho Vietcombank thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ tới là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại Vietcombank, đảm bảo tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả thực hiện khát vọng Vietcombank vươn ra biển lớn”, qua đó xây dựng Vietcombank phát triển bền vững, ngày càng khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam và hội nhập quốc tế thành công.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.570 24.840 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.610 24.845 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.560 24.850 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.852 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.848 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.850 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.610 24.850 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.607 24.848 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.852 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.640 24.850 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.650
67.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.650
67.450
Vàng SJC 5c
66.650
67.470
Vàng nhẫn 9999
53.150
54.150
Vàng nữ trang 9999
52.950
53.750