Văn hóa kinh doanh Việt Nam: Hội tụ bản lĩnh dân tộc và khát vọng thời đại

10:11 | 12/02/2024 Doanh nghiệp
aa
Nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới đặt ra cả những cơ hội và thách thức cho sự phát triển bền vững và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Để duy trì thành công, các doanh nghiệp Việt Nam cần thích ứng, đổi mới, duy trì các giá trị và đạo đức mạnh mẽ.
Khởi động xét chọn Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2023

Việc xây dựng văn hóa kinh doanh của Việt Nam giàu bản sắc và thích ứng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa thế mạnh và lợi thế của người Việt Nam, đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bền vững.

Xây dựng văn hóa kinh doanh bản sắc và thích ứng

Các nghiên cứu gần đây cho thấy văn hóa kinh doanh Việt Nam chưa định hình rõ giá trị, chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh phát triển bền vững đất nước như kỳ vọng của Đảng và Nhà nước.

Song, đang có một làn sóng ngầm trong phát triển văn hóa kinh doanh hướng tới bền vững khi nhận thức về văn hóa doanh nghiệp cao hơn và đồng đều hơn theo độ trẻ hóa lao động. Doanh nghiệp càng hoạt động lâu năm, hội nhập càng sâu rộng thì thực hành văn hóa càng tốt vì họ hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này. Đây cũng là tiền đề để hành trình xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam hứa hẹn những đột phá mới.

Như tại Công ty TNHH Hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti’s), tiếp nối việc đề cao tinh thần dân tộc trong các chiến dịch “Nâng niu bàn chân Việt”, “Đi để trở về”, Biti’s đã có bước đột phá mới khi đưa yếu tố “hạnh phúc” trở thành một giá trị cốt lõi xuyên suốt trong chiến lược hoạt động. Tầm nhìn đến 2035 của Biti’s nêu rõ “trở thành thương hiệu châu Á, nâng niu hạnh phúc cho mọi người”.

Tổng giám đốc Biti’s Vưu Lệ Quyên cho biết, Chiến lược ESG (môi trường - xã hội - quản trị) đặc sắc xuất phát từ việc Biti’s nhận ra giá trị mà doanh nghiệp đã và đang theo đuổi là một phần mục tiêu xây dựng đất nước mà Đảng và Bác Hồ đã chọn: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. “Thế hệ ông cha đã đổ nhiều xương máu để giành lại độc lập và tự do, Biti’s mong muốn đóng góp và nuôi dưỡng giá trị của sự hạnh phúc nhằm đóng góp vào sự thịnh vượng và hạnh phúc của toàn dân, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc”, bà Quyên nói.

Mục tiêu này đã bắt đầu hiện thực hóa từ dự án Happy Biti’s - “một nhân viên hạnh phúc, Biti’s sẽ hạnh phúc”, với việc tạo một môi trường mở, thân thiện cho mỗi cá nhân sự tự do và độc lập phát huy đam mê và thế mạnh, cùng lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp, khiến mỗi ngày đi làm của nhân viên là một ngày vui. Hạnh phúc từ tại mỗi cá nhân sẽ lan tỏa hạnh phúc sang gia đình và con cái của họ.

Rộng hơn, công ty đang hướng tới xây dựng một cộng đồng hạnh phúc bằng việc xây dựng chương trình Trường học hạnh phúc đã triển khai rộng ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tạo môi trường học tập thuận lợi nhất để hỗ trợ thế hệ trẻ phát huy hết tiềm năng của bản thân và xa hơn là tiềm năng dân tộc.

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP sách Alpha nhìn nhận, văn hóa kinh doanh có ảnh hưởng bởi văn hóa chính trị. Như từ quan điểm mở cửa phát triển kinh tế, hội nhập từ Đại hội đảng IV, kinh tế tri thức quốc tế ùa vào mang cho doanh nghiệp Việt Nam những bài học, kinh nghiệm trong phát triển và xây dựng văn hóa kinh doanh từ các doanh nghiệp FDI, cũng như từ hàng trăm ngàn du học sinh. Ngay cả những DNNVV cũng hướng theo những tập đoàn lớn thế giới, lấy đó làm hình mẫu phát triển bản thân. Nhiều cộng đồng doanh nghiệp ra đời nhằm chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, giúp nhau xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

“Văn hóa doanh nhân đã có những bước tiến mạnh mẽ và bản thân chúng tôi cũng hòa mình vào trong dòng chảy đó, cảm nhận tinh thần văn hóa kinh doanh của người Việt. Văn hóa doanh nghiệp đang được khuếch đại cùng đổi mới, công nghệ số”, ông Bình cho biết.

Tạo môi trường mở cho văn hóa kinh doanh phát triển

Tuy nhiên, bài toán để văn hóa kinh doanh thực sự trở thành một “sức mạnh mềm” động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững đất nước thời gian tới không chỉ cần những đột phá của riêng nhà quản lý doanh nghiệp mà cần một tầm nhìn, chính sách đồng bộ và hành động từ cơ quan điều hành đến từng cá nhân tham gia trong dòng chảy.

Bàn về yếu tố trọng yếu thúc đẩy phát triển văn hóa kinh doanh, các doanh nghiệp, chuyên gia đều nhấn mạnh đến yếu tố nội sinh quan trọng nhất là con người. Ông Michael Vu Nguyen, thành viên HĐQT AmCham Việt Nam, Giám đốc Boing Việt Nam cho rằng, cần coi người lao động là trung tâm và người đứng đầu doanh nghiệp là tác nhân thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp. Người Việt Nam có sẵn sự chăm chỉ siêng năng, tinh thần học hỏi và để phát huy giá trị này cần HĐQT, ban giám đốc tương tác với các đồng nghiệp trong doanh nghiệp. “Chúng ta là người lãnh đạo thì không thể chỉ muốn nhân viên hoàn thành công việc mà cần đưa ra sứ mệnh cho họ, giúp đỡ họ, đặc biệt là những người chân ướt chân ráo vào công ty”, ông nói.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu nói nổi tiếng: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Sự phát triển văn hóa kinh doanh cũng không thể thiếu sự soi rọi của văn hóa Việt. PGS.TS. Hoàng Văn Hải, Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội nhìn nhận, sức mạnh “độc nhất vô nhị” của văn hóa kinh doanh Việt Nam nằm ở chính tố chất con người Việt Nam, đó chính là tính linh hoạt, sáng tạo mà nền văn hóa nông nghiệp cùng sự biến đổi rất thất thường của thiên nhiên đã tôi luyện cho họ.

Phó Tổng giám đốc phụ trách nhân sự của Công ty Điện tử Samsung Việt Nam - Thái Nguyên, ông Ryu Il Gon bổ sung thêm tính cần cù, siêng năng cùng tinh thần tập thể đoàn kết của người Việt được hun đúc qua lịch sử chống giặc ngoại xâm. “Đây là tinh thần teamwork, nếu tận dụng được 2 điểm này thì hoàn toàn có thể xây dựng được văn hóa doanh nghiệp lành mạnh và có thể tận dụng trở thành một điểm mạnh trong văn hóa kinh doanh Việt Nam”, ông nói.

PGS.TS. Hoàng Văn Hải - Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội:

Sức mạnh “độc nhất vô nhị” của văn hóa kinh doanh Việt Nam nằm ở chính tố chất con người Việt Nam, đó chính là tính linh hoạt, sáng tạo mà nền văn hóa nông nghiệp cùng sự biến đổi rất thất thường của thiên nhiên đã tôi luyện cho họ.

Bà Vưu Lệ Quyên Tổng giám đốc Biti’s:

Chiến lược ESG (môi trường - xã hội - quản trị) đặc sắc xuất phát từ việc Biti’s nhận ra giá trị mà doanh nghiệp đã và đang theo đuổi là một phần mục tiêu xây dựng đất nước mà Đảng và Bác Hồ đã chọn: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT CTCP sách Alpha:

Văn hóa doanh nhân đã có những bước tiến mạnh mẽ và bản thân chúng tôi cũng hòa mình vào trong dòng chảy đó, cảm nhận tinh thần văn hóa kinh doanh của người Việt. Văn hóa doanh nghiệp đang được khuếch đại cùng đổi mới, công nghệ số.

Nhìn nhận động lực phát triển văn hóa kinh doanh và nền kinh tế quốc gia là thế hệ trẻ, ông Bình khuyến nghị cần đặt niềm tin nhiều hơn nữa vào thế hệ trẻ và xây dựng không gian mở cho họ phát triển. Để tăng tính bền bỉ và đội dẻo dai của các doanh nhân Việt Nam trong phát triển văn hóa kinh doanh thì văn hóa chính trị, hoạt động của nhà nước, chính quyền cần rõ ràng và minh bạch hơn; Nỗ lực khen ngợi và đưa ra tấm gương tiên phong cho mọi người học hỏi; Hình thành một cộng đồng thúc đẩy nhau học tập và phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

“Việc đào tạo tốt nhất là thông qua thực tế, thế hệ trẻ học tập từ các thế hệ trước đó, bổ sung thêm các giá trị văn hóa mới có tính toàn cầu vào những giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra dòng chảy văn hóa liên tục”, ông Bình khuyến nghị.

Còn ông Ryu nhấn mạnh, các cá nhân phải phát triển cùng doanh nghiệp, doanh nghiệp phát triển cùng đất nước, trong đó mọi cá nhân đều cần học tập và tinh thần cầu thị tạo ra văn hóa; tôn trọng sự đa dạng sự văn hóa và nhân quyền, đề cao sự cùng thịnh vượng với nhà cung cấp để tiến tới mục tiêu hội nhập toàn cầu trong tương lai. Ngoài ra, còn cần chính sách đúng đắn của Chính phủ Việt Nam trong quá trình đó với việc hỗ trợ về mọi mặt và trân trọng doanh nghiệp.

Từng nỗ lực từ cá nhân, doanh nghiệp đến Chính phủ sẽ nhân lên sức mạnh của văn hóa kinh doanh trong bối cảnh mới, làm tốt việc “soi đường” của văn hóa trong phát triển kinh tế đất nước hướng tới quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc.

Minh Ngọc
Nguồn:

Các tin khác

Quy định thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Quy định thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng năm 2024 trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng là 8.300 đồng/m2/năm. Mức thu này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Sẽ hình thành Silicon Beach tại Đà Nẵng

Sẽ hình thành Silicon Beach tại Đà Nẵng

Trong khuôn khổ Chương trình công tác, Đoàn Công tác TP. Đà Nẵng do ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm trưởng đoàn vừa làm việc với Công ty Ampere tại TP. Portland và Công ty AMR tại TP. San Jose, bang California (Hoa Kỳ).
17 dự án đầu tư ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm

17 dự án đầu tư ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2024, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 17 dự án mới và không thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư đối với các dự án hiện hữu. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt hơn 25 triệu USD, bằng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Saigon Co.op đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 tăng 7%

Saigon Co.op đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 tăng 7%

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh, công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Hội nghị có sự hiện diện của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.
TỔNG THUẬT: Thường trực Chính phủ gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc

TỔNG THUẬT: Thường trực Chính phủ gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc

(Chinhphu.vn) - Sáng 3/3, tại Hà Nội, Thường trực Chính phủ đã có cuộc gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang đồng chủ trì sự kiện này.
Digiworld muốn vay 800 tỷ đồng

Digiworld muốn vay 800 tỷ đồng

CTCP Thế Giới Số (Digiworld, MCK: DGW) muốn tiếp cận khoản tín dụng từ Techcombank nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động...
Thu hút đầu tư vào lĩnh vực vi mạnh bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực vi mạnh bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Trong khuôn khổ chuyến công tác của lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng tại Hoa Kỳ, ngày 28/2/2024 (giờ địa phương), tại TP. Portland (bang Oregon, Hòa Kỳ), Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng phối hợp với chính quyền Bang Oregon và Đại học Portland tổ chức hội thảo Đầu tư vào Đà Nẵng lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
[Infographic] Chỉ số PMI Việt Nam tăng lần đầu tiên trong bốn tháng

[Infographic] Chỉ số PMI Việt Nam tăng lần đầu tiên trong bốn tháng

Ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhẹ trong tháng 2 khi cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tăng tháng thứ hai liên tiếp. Đà tăng trưởng duy trì đã giúp việc làm tăng trở lại, trong khi niềm tin kinh doanh tăng thành mức cao của một năm.
Khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện tái chế, xử lý chất thải

Khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện tái chế, xử lý chất thải

Sáng 1/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì; chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát, hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, xuất khẩu.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Quy định mới về các cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Thanh tra Sở, từ ngày 1/3 tăng trần giá vé máy bay nội địa, chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024.
Tạo “đòn bẩy” giúp doanh nghiệp hồi phục

Tạo “đòn bẩy” giúp doanh nghiệp hồi phục

Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, TP. Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện nhiều chương trình đầu tư, trong đó có Chương trình hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực kinh tế then chốt, do Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) là đầu mối cho vay. Phóng viên Thời báo Ngân hàng có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên HFIC về vấn đề này.
Nhiều cơ hội cho mở rộng xuất khẩu gạo

Nhiều cơ hội cho mở rộng xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương đã xây dựng những giải pháp mang tính chiến lược, hữu dụng và phù hợp với từng kịch bản có thể xảy ra với xuất khẩu gạo
Thị trường lao động ổn định: Tín hiệu vui cho doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết

Thị trường lao động ổn định: Tín hiệu vui cho doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết

Thời gian qua, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng nhiều hơn đến môi trường làm việc, thu nhập, đãi ngộ để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài.
HSBC hỗ trợ Gene Solutions tối ưu hóa hoạt động

HSBC hỗ trợ Gene Solutions tối ưu hóa hoạt động

HSBC Việt Nam vừa ký kết hợp tác chiến lược với Gene Solutions
[Infographic] Chỉ số sản xuất Công nghiệp 2 tháng năm 2024

[Infographic] Chỉ số sản xuất Công nghiệp 2 tháng năm 2024

2 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước; ngành chế biến, chế tạo giảm 6,5%; sản xuất và phân phối điện giảm 3,6%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,1%.
Xem thêm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Quy định mới về các cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Thanh tra Sở, từ ngày 1/3 tăng trần giá vé máy bay nội địa, chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024.
Phó Thống đốc: Tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD phát hành cổ phiếu, trái phiếu

Phó Thống đốc: Tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD phát hành cổ phiếu, trái phiếu

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì sáng 28/2, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, sự phát triển của TTCK có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế thể hiện qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn từ phát hành trái phiếu, cổ phiếu để đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Triển vọng tươi sáng của cổ phiếu ngân hàng

Triển vọng tươi sáng của cổ phiếu ngân hàng

Là nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán và được mệnh danh là "cổ phiếu vua", cổ phiếu của các ngân hàng được kỳ vọng sẽ hút dòng tiền trong năm 2024. Điều này có được dựa trên cơ sở tín dụng được dự báo sẽ tăng trưởng tích cực hơn nhờ lãi suất thấp, nền kinh tế phục hồi tốt hơn, thị trường bất động sản cũng ấm dần...; trong khi mức định giá trên thị trường cũng rất hấp dẫn…
Kỳ vọng tín dụng khu công nghiệp

Kỳ vọng tín dụng khu công nghiệp

Tăng trưởng tín dụng khu công nghiệp - chế xuất thời gian qua luôn có tốc độ khá, nhiều ngân hàng có nhóm khách hàng trong khu vực này kỳ vọng mở rộng cho vay
lanh dao nu nganh ngan hang hoc tap tam guong ho chi minh tren que huong bac

Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác

Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3/3/2024, tại tỉnh Nghệ An, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức chương trình 8/3 “Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác”.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
ban tin tai chinh ngan hang tu ngay 15 21012024

Bản tin Tài chính - Ngân hàng từ ngày 15-21/01/2024

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Từ ngày 16 đến 18/1/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tham gia Đoàn Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên năm 2024 tại Davos, Thụy Sỹ; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028…
cic tru co t quan tro ng cu a co so ha ta ng ta i chi nh quo c gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/1/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
hoi nghi trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dam bao an ninh an toan trong hoat dong thanh toan

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.
trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 3/1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì Họp báo.
nhieu rui ro khi luot song vang

Nhiều rủi ro khi lướt sóng vàng

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
Kon Tum: Trên 80% dư nợ được đầu tư vào khu vực “tam nông”

Kon Tum: Trên 80% dư nợ được đầu tư vào khu vực “tam nông”

Trong năm 2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Kon Tum đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách tín dụng của Chính phủ, đặc biệt là công tác hỗ trợ khách hàng phát triển kinh tế hậu Covid-19; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của Agribank tại các khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
NHNN Hậu Giang tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023

NHNN Hậu Giang tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức thành công Hội nghị công chức và người lao động năm 2023.
Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Ước đến cuối tháng 2/2024, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tại Đồng Tháp đạt khoảng 106.631 tỷ đồng. Hơn 98% số hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp, người dân đã được các ngân hàng tiếp nhận, thẩm định và cho vay.
Vì sao người dùng ngày càng chuộng mua xe trả góp?

Vì sao người dùng ngày càng chuộng mua xe trả góp?

Mới đây, chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” cùng chính sách mua xe trả góp “có 1-0-2” của VinFast đã khiến thị trường ô tô trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Nhiều chuyên gia nhìn nhận, chính sách đặc biệt của VinFast đang mang tới cơ hội lớn cho người dùng, đặc biệt khi xu hướng trả góp đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam.
Sa Pa: Đại lễ cầu quốc thái dân an quy mô lớn sẽ diễn ra tại Fansipan ngày 7/3

Sa Pa: Đại lễ cầu quốc thái dân an quy mô lớn sẽ diễn ra tại Fansipan ngày 7/3

Ngày 7/3, tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan (Sa Pa), Đại lễ cầu quốc thái dân an sẽ được diễn ra trang trọng và quy mô với sự tham dự của hơn 500 tăng ni, Phật tử, khách mời và du khách.
Vinfast giành cú đúp giải thưởng tại triển lãm ô tô quốc tế Indonesia 2024

Vinfast giành cú đúp giải thưởng tại triển lãm ô tô quốc tế Indonesia 2024

Jakarta, Indonesia - ngày 27/02/2024 - VinFast công bố đạt giải “Thương hiệu Đông Nam Á có màn ra mắt được yêu thích nhất” và “Gian trưng bày xe xuất sắc nhất” tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024 vừa qua. Việc đạt được bộ đôi giải thưởng ngay trong lần đầu ra mắt Indonesia đã khẳng định uy tín và vị thế của VinFast khi tiến ra thị trường khu vực.
Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cảm giác thót tim khi ngập nước sâu nhưng cả người và xe đều bình an vô sự, khoảnh khắc ngọt ngào khi…tỏ tình với trợ lý ảo thông minh và được đáp lại, hay những chuyến xe “không sợ say” cùng gia đình nhỏ…là những trải nghiệm lần đầu đầy cảm xúc được các thành viên cộng đồng VinFast chia sẻ trong cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”.
Mừng 8/3, Sacombank tung loạt ưu đãi hơn 5 tỷ đồng

Mừng 8/3, Sacombank tung loạt ưu đãi hơn 5 tỷ đồng

Nhằm chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, từ ngày 1 - 31/3/2024, Sacombank triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiết kiệm, giao dịch tại quầy, giao dịch qua thẻ tín dụng/thẻ thanh toán, tham gia bảo hiểm nhân thọ….
Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank triển khai giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng cá nhân, với mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 7,0%/năm. Hoạt động này nhằm sát cánh cùng khách hàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong năm mới.
Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

NCB vừa ra mắt tính năng mới trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, giúp các chủ cửa hàng vận hành công tác bán hàng và quản lý doanh thu từ xa tiện lợi, an toàn, nhanh chóng.
VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

Dự án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) của VIB trên nền tảng điện toán đám mây của AWS. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng triển khai Core banking Temenos trên nền tảng điện toán đám mây
Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Từ nay đến 31/3/2024, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC cùng quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khi sử dụng Gói sản phẩm tài chính cho con.
Du xuân với QR

Du xuân với QR

Các ngân hàng và trung gian thanh toán ngay trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn liên tục nhắn tin, gửi thư điện tử, cập nhật thông tin cho người dùng các hình thức thanh toán di động, quét mã QR… tạo sự tiện lợi cho khách hàng đi du xuân không lo phải mang theo tiền mặt, tiền lẻ.
Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Cùng với dòng chảy công nghệ, trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt cùng nhiều dịch vụ tài chính số tiện ích nhất đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Đồng hành với toàn ngành Ngân hàng, Agribank đã có nhiều chính sách, giải pháp phát triển dịch vụ, chức năng, tiện ích mới trong thanh toán sử dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Bảng xếp hạng ngành Fintech năm 2023 của Reputa công bố mới đây cho thấy, người dùng ngày càng quan tâm đến đề an toàn bảo mật của các sản phẩm công nghệ tài chính như ví điện tử, App, Web… thay vì dành quá nhiều mối quan tâm đến các chương trình khuyến mãi như trước dịch Covid-19.
Phiên bản di động