TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN NHTW LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020-2025:

Vững vàng trước mọi thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành

09:48 | 12/08/2020

“Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tác động từ dịch Covid-19 nhưng Đảng ủy đã phối hợp với Ban lãnh đạo NHNN thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao phó vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, vừa phát triển ngành với kết quả rất đáng mừng. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan NHTW là một trong những điểm sáng thể hiện qua các hoạt động của tổ chức Đảng đúng theo nguyên tắc Đảng và phối hợp tốt với Ban Cán sự Đảng”, đồng chí Trương Xuân Cừ ghi nhận.

vung vang truoc moi thach thuc hoan thanh thang loi nhiem vu chinh tri cua nganh Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
vung vang truoc moi thach thuc hoan thanh thang loi nhiem vu chinh tri cua nganh Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhận Quyết định chỉ định giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng NHNN
vung vang truoc moi thach thuc hoan thanh thang loi nhiem vu chinh tri cua nganh Đảng ủy cơ quan NHTW: Góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng

Quyết liệt vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) nhiệm kỳ 2015-2020 hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại từ năm 2018 và có nguy cơ suy thoái do tác động của đại dịch Covid-19 diễn ra vào đầu năm 2020. Trong khi đó căng thẳng thương mại và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng, chính sách tiền tệ (CSTT) của NHTW các nước đảo chiều nhanh chóng...

Bám sát mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát cho giai đoạn 2016-2020 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, cơ cấu lại nền kinh tế và các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoạt động ngân hàng… Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

vung vang truoc moi thach thuc hoan thanh thang loi nhiem vu chinh tri cua nganh

Thành công nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng trong nhiệm kỳ qua là điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT, phù hợp với diễn biến thị trường nhằm kiểm soát tiền tệ theo mục tiêu lạm phát, ổn định thị trường, tạo điều kiện cho các TCTD ổn định, giảm lãi suất và thực hiện cho vay các chương trình được Chính phủ phê duyệt, hỗ trợ nguồn vốn hoạt động của TCTD trong quá trình xử lý nợ xấu. Đơn cử, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp tạo dư địa cho chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác phát huy tác dụng. Bình quân giai đoạn 2016-2019 lạm phát khoảng 3,13% thấp hơn mức bình quân 7,82% của giai đoạn 2011-2015.

Từ năm 2016 đến nay, mặt bằng lãi suất được duy trì ổn định, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm. Hiện lãi suất cho vay của Việt Nam ở mức trung bình so với mặt bằng của các nước có trình độ phát triển tương đồng trong khu vực.

Tăng trưởng tín dụng vừa đảm bảo hiệu quả, an toàn, cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, vừa phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và giảm dần sự phụ thuộc của vốn đầu tư phát triển kinh tế từ kênh tín dụng ngân hàng.

Điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu CSTT tạo điều kiện thuận lợi thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. NHNN mua được lượng lớn ngoại tệ, tăng quy mô dự trữ ngoại hối lên gần gấp 3 lần so với năm 2015, góp phần tăng tiềm lực tài chính quốc gia.

Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế và các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, góp phần tạo dựng, củng cố những cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước...

Bám sát quyết sách lớn để cụ thể hóa nhiệm vụ

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan NHTW luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ XXIII và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ có sự đổi mới, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng ngày càng được nâng cao, tinh thần dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ ngày càng được củng cố.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng và đúng quy định. Cấp ủy các cấp đã chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và 03 nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy cơ quan NHTW với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, sát thực tiễn, có sức lan tỏa...

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Để đạt được những kết quả nêu trên, Đảng ủy cơ quan NHTW luôn nhận được sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ, các ban của Đảng ủy Khối và sự phối hợp, tạo điều kiện tối đa của Ban Cán sự Đảng NHNN. Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trực tiếp với cơ sở. Cấp ủy các cấp, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm với công tác xây dựng Đảng, tham gia học tập, nghiên cứu đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng Ủy cơ quan NHTW và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị.

Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm”

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá, Đảng ủy cơ quan NHTW trong lãnh đạo đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng với những kết quả rất đáng trân trọng. “Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tác động từ dịch Covid-19 nhưng Đảng ủy đã phối hợp với Ban lãnh đạo NHNN thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao phó vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, vừa phát triển ngành với kết quả rất đáng mừng. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan NHTW là một trong những điểm sáng thể hiện qua các hoạt động của tổ chức Đảng đúng theo nguyên tắc Đảng và phối hợp tốt với Ban Cán sự Đảng”, đồng chí Trương Xuân Cừ ghi nhận.

Nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo đặt ra không ít thách thức cho Đảng ủy cơ quan NHTW. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, những hệ lụy của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là hậu quả tiêu cực của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu, xu hướng dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, độ mở của nền kinh tế Việt Nam ngày càng lớn, các đối tác thương mại, đầu tư lớn quan tâm hơn đến điều hành kinh tế vĩ mô, CSTT của Chính phủ Việt Nam… Thách thức trên đòi hỏi ngành Ngân hàng và Đảng bộ cơ quan NHTW cần phải có những giải pháp phù hợp, thích ứng kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển.

Để vượt qua thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu lớn của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan NHTW xác định một số phương hướng trọng tâm. Đó là phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia và Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng. CSTT tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách vĩ mô khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế...

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo đó là tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng, phát triển hệ thống các TCTD theo hướng các TCTD trong nước đóng vai trò chủ lực, hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025... “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những khâu đột phá; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ”, là những nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Giai đoạn tới, Đảng ủy cơ quan NHTW tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có chiều sâu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và các nghị quyết chuyên đề số 02, 03 và 04-NQ/ĐUNH của Đảng ủy cơ quan NHTW...

Với tinh thần “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm”, Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đề ra, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của đất nước.

Hà Thành

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.970 24.280 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.990 24.290 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.980 24.280 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.980 24.620 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.950 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.960 24.230 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.978 24.280 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.980 24.550 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.010 24.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.170
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.150
Vàng SJC 5c
66.300
67.170
Vàng nhẫn 9999
53.400
54.400
Vàng nữ trang 9999
53.200
54.000