10:10 | 20/06/2018

Nâng cao niềm tự hào, tạo dựng khối đoàn kết để thực thi nhiệm vụ

Sau thành công của Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức từ ngày 11 - 12/6/2018, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có buổi phỏng vấn ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch CĐNHVN về hoạt động của CĐNHVN trong thời gian tới.

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thành công tốt đẹp
Đổi mới, sáng tạo, vì người lao động
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú

Chúc mừng ông vừa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐNHVN khóa VI. Xin ông cho biết, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động sẽ được CĐNHVN triển khai theo hướng nào?

Chức năng, nhiệm vụ chính của tổ chức công đoàn ngoài việc tuyên truyền, giáo dục, động viên để mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động làm tốt nhiệm vụ chính trị của mình, và công đoàn tham gia công tác quản lý, thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là một chức năng vốn có, cơ bản và quan trọng của tổ chức công đoàn. Trên cơ sở những kết quả, thành công trong 5 khoá vừa qua, chúng tôi sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy nền tảng thành công đó để làm tốt chức năng này.

Trong quan điểm chỉ đạo điều hành hoạt động CĐNHVN nhiệm kỳ VI, chúng tôi sẽ tiếp tục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Và để làm tốt hơn nữa công tác này, CĐNHVN cần tập trung vào một số nội dung sau:

Trước hết là giáo dục, phổ biến, tuyên truyền để đoàn viên, người lao động nắm được và hiểu rõ thế nào là quyền lợi chính đáng và hợp pháp. Bản thân người làm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, công đoàn cũng phải hiểu rõ điều này, đặc biệt là những vấn đề có tính chất pháp lý, quy định, để trong quá trình tổ chức thực hiện phải làm cho đúng. Vì nếu không nhận thức hết những văn bản quy định về thẩm quyền, quyền lợi chính đáng, hợp pháp, thì khi có những yêu cầu của tổ chức, cá nhân vượt quá quy định, mà không được đáp ứng sẽ dẫn tới những tâm tư, nảy sinh những suy nghĩ không tích cực... Chính vì thế công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến về pháp luật nói chung, các quy định quyền lợi chính đáng, hợp pháp là hết sức quan trọng, cần thiết.

Tiếp đó, để làm tốt việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động thì các tổ chức đoàn thể từ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, đến cấp công đoàn Ngành phải luôn xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành. Phải phân công, tổ chức triển khai một cách hợp lý, phải được theo dõi, đánh giá và sơ kết, tổng kết kết quả đạt được trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động phải được nhìn nhận rộng hơn. Chúng ta không chỉ nhìn nhận quyền lợi đơn thuần là vật chất, là cơm, áo, gạo, tiền như trước đây… mà vấn đề hiện nay là người lao động còn phải được bảo vệ, hưởng thụ các quyền lợi cả về mặt tinh thần và chính trị, văn hóa như được phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng, được các tổ chức quan tâm, được chia sẻ, động viên những lúc khó khăn, được làm việc, cống hiến và phục vụ trong lĩnh vực chuyên môn, được tham gia những hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao… và được quyền thừa hưởng một môi trường văn hoá công chức tại công sở, nơi làm việc của mỗi đoàn viên, người lao động.

Điều này phải được nhìn nhận hai chiều về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động. Người lao động vừa có quyền được sống trong một môi trường văn hoá công chức, mà ngày càng đòi hỏi phải được nâng cao hiện nay, đồng thời mỗi người cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ cùng nhau xây dựng môi trường văn hoá công chức đó trong các cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp. Nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, hoạt động hết sức đặc thù, chủ yếu là giao dịch với khách hàng, tạo thương hiệu, niềm tin, hình ảnh thông qua giao tiếp và ứng xử văn hoá. Cho nên, đây sẽ là những nội dung cần phải mở rộng thêm về quyền và lợi ích của người lao động trong thời gian tới.

Nhìn một cách đầy đủ và toàn diện hơn, thì việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mỗi cán bộ, CNVCLĐ gồm có cả quyền được hưởng môi trường văn hoá công sở văn minh nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm mỗi người phải tự ý thức xây dựng nó. Đây cũng chính là mục tiêu mà CĐNHVN cần hướng tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ cả về mặt chuyên môn, trình độ kiến thức nghiệp vụ và nâng cao ý thức văn hoá để đảm bảo được uy tín, niềm tin của nhân dân đối với ngành Ngân hàng.

Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch CĐNHVN nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của CĐNHVN nhiệm kỳ VI là gì, thưa Chủ tịch?

Nhìn nhận một cách khách quan, từ thực tiễn hoạt động công đoàn khóa V vừa qua cho thấy, hoạt động CĐNHVN có rất nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả hết sức khách quan, tích cực, nhận được sự đánh giá rất cao của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo NHNN Việt Nam tại Đại hội. CĐNHVN đã làm rất tốt các công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, phong trào văn nghệ, thể thao… Tuy nhiên, trong hoạt động chung vẫn còn một số bất cập, cần tiếp tục làm tốt, tiếp tục hoàn thiện.

Trong nhiệm kỳ VI, bên cạnh những nhiệm vụ như: phát triển đoàn viên, thi đua khen thưởng, an sinh xã hội, công tác nữ công, công tác đối ngoại, kiểm tra, giám sát… thì một trong những hoạt động trọng tâm, xuyên suốt trong khoá này chính là giáo dục, vận động, tuyên truyền bằng nhiều giải pháp, hình thức, nhằm đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn trong hoạt động nghiệp vụ và thực thi nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa lòng tự hào về truyền thống của Ngành và của người cán bộ ngân hàng, để mỗi cán bộ cảm thấy vinh dự, tự hào khi đứng trong hàng ngũ những người cán bộ ngân hàng. Mỗi người phải tự thấy trách nhiệm với uy tín, niềm tin của ngành Ngân hàng nói chung, từng NHTM, TCTD nói riêng.

Như vậy, trong nhiệm kỳ này, cần tập trung xây dựng hình ảnh, thương hiệu người cán bộ ngân hàng uy tín, trách nhiệm, tạo dựng niềm tin của nhân dân, của xã hội vào cán bộ ngân hàng và khơi dậy niềm tự hào trong mỗi đoàn viên, người lao động khi được là cán bộ ngân hàng.

Để đạt được mục tiêu đó, CĐNHVN cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, phải phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Ngành, xây dựng được hình ảnh gương mẫu, chuẩn mực, tạo dựng được thương hiệu, uy tín người cán bộ ngân hàng, phải đấu tranh và loại trừ những tiêu cực, rủi ro đạo đức trong hoạt động ngân hàng, xây dựng niềm tin và khơi dậy lòng tự hào của cán bộ ngân hàng.

Ngoài ra cũng cần tập trung phát triển và mở rộng hệ thống Công đoàn Ngân hàng hơn nữa để CĐNHVN thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho người lao động. Bởi hiện nay, nhiều tổ chức vẫn chưa sinh hoạt chung trong hệ thống CĐNHVN, mà thuộc các ngành, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố. Chúng ta cần tiếp tục xây dựng, không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động, để CĐNHVN thực sự trở thành một khối đoàn kết trong toàn ngành Ngân hàng.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn :

Tags:
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,60
6,90
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,30
5,90
6,70
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.150 23.250 26.099 26.832 29.887 30.365 202,56 210,55
BIDV 23.150 23.250 26.101 26.481 29.921 30.408 207,12 210,76
VietinBank 23.145 23.255 26.091 26.846 29.854 30.414 207,07 213,57
Agribank 23.150 23.240 26.091 26.466 29.933 30.395 207,11 210,88
Eximbank 23.140 23.240 26.084 26.433 29.987 30.388 207,92 210,70
ACB 23.160 23.240 26.024 26.488 29.998 30.457 207,36 211,06
Sacombank 23.163 23.265 26.096 26.508 30.036 30.441 207,03 211,60
Techcombank 23.130 23.250 25.841 26.566 29.656 30.505 206,60 212,13
LienVietPostBank 23.140 23.240 26.046 26.523 30.084 30.522 207,48 211,23
DongA Bank 23.160 23.240 26.110 26.420 30.000 30.380 204,50 210,60
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.900
37.120
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.900
37.100
Vàng SJC 5c
36.900
37.120
Vàng nhẫn 9999
36.880
37.280
Vàng nữ trang 9999
36.630
37.230