Áp dụng IFRS: Kinh nghiệm từ Hàn Quốc và Nhật Bản

08:13 | 02/09/2019 Doanh nghiệp
aa
Việt Nam là quốc gia đi sau nên có lợi thế là được học tập kinh nghiệm của các nước đi trước để đi tắt, đón đầu. Vì vậy, các cơ quan quản lý Nhà nước cần hoạch định chính sách theo hướng ưu tiên phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng vẫn mang tính khả thi tại Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng thông lệ quốc tế, lựa chọn các mô hình phù hợp nhất cho quốc gia. 
Áp dụng chuẩn IFRS 9: Thách thức lớn nếu ngân hàng chậm bắt tay vào triển khai
Quản lý rủi ro tốt hơn khi áp dụng chuẩn mực IFRS 9

Dưới đây xin giới thiệu kinh nghiệm áp dụng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế (IFRS) của Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù cách tiếp cận và áp dụng IFRS ở mỗi quốc gia này khác nhau, song lộ trình và các bước tiến hành đều mang lại những bài học kinh nghiệm tốt mà Việt Nam có thể tham khảo, học hỏi.

Áp dụng IFRS: Kinh nghiệm từ Hàn Quốc và Nhật Bản
Tình hình áp dụng IFRS trên thế giới - Nguồn: ấn phẩm “Ngôn ngữ BCTC toàn cầu” của IFRS Foundation phát hành tháng 5/2016

Hàn Quốc: Áp dụng bắt buộc

Năm 2011, chỉ 4 năm sau khi lộ trình đưa IFRS vào áp dụng ở Hàn Quốc được xây dựng, triển khai và hoàn thiện (công bố năm 2007), tất cả các công ty niêm yết, tổ chức tài chính, DNNN và các đơn vị có lợi ích công chúng khác đều thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng chuẩn mực IFRS được thông qua tại Hàn Quốc (K-IFRS, đây là các chuẩn mực IFRS được dịch và thông qua mà không sửa đổi, bổ sung). Các đối tượng bắt buộc áp dụng chuẩn mực K-IFRS đều được yêu cầu đối với cả việc lập BCTC hợp nhất và BCTC riêng.

Tất cả các công ty không niêm yết khác được tự nguyện áp dụng IFRS theo sự lựa chọn của họ (và nếu đã áp dụng IFRS thì không bắt buộc phải áp dụng chuẩn mực kế toán K-GAAP của Hàn Quốc). Riêng đối với các công ty nước ngoài niêm yết tại thị trường Hàn Quốc được tự nguyện lựa chọn một trong các khuôn khổ để lập và trình bày BCTC hợp nhất cho mục đích niêm yết tại Hàn Quốc, bao gồm: Chuẩn mực IFRS; Chuẩn mực K-IFRS; và Chuẩn mực kế toán Mỹ (US GAAP). Đối với các DNNVV được tự nguyện áp dụng IFRS. Các công ty không niêm yết là DNNVV thuộc đối tượng phải kiểm toán độc lập được yêu cầu bắt buộc sử dụng K-GAAP nếu các công ty này không chọn áp dụng IFRS đầy đủ.

Sau 5 năm thực hiện, vào tháng 6/2016, Ủy ban Chuẩn mực kế toán Hàn Quốc đã thực hiện đánh giá quá trình áp dụng IFRS và ghi nhận những tác động tích cực từ việc áp dụng IFRS đặc biệt là hoạt động tài trợ quốc tế cho các công ty Hàn Quốc. Áp dụng IFRS giúp cho việc sử dụng thông tin kế toán có chất lượng cao hơn trong quá trình ra quyết định, ưu tiên cao hơn cho kế toán và phân bổ nguồn lực phù hợp cho kế toán.

Bên cạnh đó, giúp giảm đánh giá về rủi ro trong các quyết định tín dụng và cho vay của các ngân hàng nước ngoài đối với các công ty Hàn Quốc, giảm trường hợp bị định giá sai và giúp thu hút nhiều hơn vốn đầu tư nước ngoài.

K-IFRS được áp dụng bắt buộc không chỉ với các công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, mà với cả các công ty có dự định niêm yết cổ phiếu trong năm hiện tại hoặc năm liền kề sau đó. K-IFRS cũng được áp dụng với các tổ chức tài chính kể cả trường hợp chứng khoán của họ có được giao dịch hay không (bao gồm: Ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, công ty thẻ tín dụng, nhà đầu tư, môi giới đầu tư, các đơn vị kinh doanh đầu tư tập thể và các DN ủy thác), các DNNN và các DN nước ngoài niêm yết ở Hàn Quốc lựa chọn áp dụng K-IFRS.

Một trong những yếu tố rất quan trọng để có được K-IFRS là các chuẩn mực IFRS nguyên bản (tiếng Anh) được dịch nguyên văn sang tiếng Hàn Quốc. Theo đó, trong khoảng 13 tháng nỗ lực triển khai công việc xây dựng “Lộ trình đưa IFRS vào áp dụng ở Hàn Quốc” (từ tháng 2/2006 cho đến tháng 3/2007) thì công tác dịch cũng được thực hiện song song, sau đó được đăng tải và xin ý kiến tham gia của các đối tượng liên quan.

Nhờ đó, ngay sau khi lộ trình áp dụng IFRS được công bố vào tháng 3/2007 thì đến tháng 11/2007, bản dịch IFRS sang tiếng Hàn Quốc đã hoàn thành, đồng thời sau khi Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) thực hiện các thủ tục hành chính thì bản dịch trở thành chuẩn mực BCTC Hàn Quốc (K-IFRS) và chính thức có giá trị pháp lý để áp dụng ở Hàn Quốc.

Nhật Bản: Khuyến khích tự nguyện

Tại Nhật Bản, từ tháng 3/2010, các công ty đại chúng trong nước có thể lựa chọn một trong 4 khuôn khổ sau để lập và trình bày BCTC hợp nhất, gồm: Chuẩn mực kế toán Nhật Bản (JGAAP); Chuẩn mực IFRS; Chuẩn mực kế toán Nhật Bản có điều chỉnh (JMIS - là hệ thống chuẩn mực được Ủy ban chuẩn mực kế toán Nhật Bản (ASBJ) xây dựng và ban hành vào ngày 30/6/2015 trên cơ sở sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với chuẩn mực IFRS); Chuẩn mực kế toán Mỹ (US GAAP).

Tuy nhiên, theo thông báo của Cơ quan Dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA), kể từ năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2016, không còn cho phép các công ty niêm yết tại Nhật Bản lựa chọn chuẩn mực US GAAP để lập và trình bày BCTC nữa.

Như vậy, các công ty niêm yết và công ty chuẩn bị niêm yết tại Nhật Bản được tự nguyện lựa chọn áp dụng chuẩn mực IFRS để lập và trình bày BCTC hợp nhất còn việc lập và trình bày BCTC riêng để gửi cho các cơ quan có thẩm quyền như cơ quan thuế, cơ quan quản lý khác… phải được áp dụng theo JGAAP. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng không cấm các DN áp dụng IFRS cho việc lập và trình bày BCTC riêng phục vụ cho các mục đích khác như để quản trị DN, hợp nhất với BCTC của công ty mẹ ở nước ngoài, hay vay vốn trên thị trường quốc tế…

Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE) về mức độ áp dụng chuẩn mực IFRS của các công ty ở Nhật Bản, nếu như tại thời điểm tháng 12/2012 chỉ có 10 công ty Nhật Bản tự nguyện áp dụng chuẩn mực IFRS thì đến ngày 30/6/2017 đã có 171 công ty (chiếm 30% vốn hóa thị trường TSE) đã áp dụng hoặc có kế hoạch áp dụng chuẩn mực IFRS.

Ngoài ra, TSE cho biết, có 214 công ty khác (chiếm 22% vốn hóa thị trường TSE) cũng đã tuyên bố trong BCTC gần đây nhất của họ về việc đang xem xét chuyển sang áp dụng chuẩn mực IFRS. Đối với các công ty nước ngoài niêm yết ở Nhật Bản cũng được tự nguyện áp dụng chuẩn mực IFRS để lập BCTC hợp nhất cho mục đích niêm yết ở thị trường Nhật Bản.

Bên cạnh đó, ngay với chuẩn mực JGAAP thì cũng đã rất “hội tụ” với IFRS. Cụ thể, nếu vào năm 2005, giữa JGAAP và IFRS còn có tới 26 nội dung khác biệt lớn nhưng với Thỏa thuận Tokyo được ký kết giữa Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) và ASBJ về việc nhất trí đẩy nhanh quá trình “hội tụ” JGAAP với IFRS thì đến năm 2008, JGAAP về cơ bản đã tương thích với IFRS, không còn điểm khác biệt lớn nào.

Ngoài ra ngay từ năm 2009, ASBJ đã xem xét tới khả năng “áp dụng bắt buộc IFRS” và cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này vào năm 2012. Tuy nhiên, có thể do còn những khó khăn, thách thức khi áp dụng IFRS của các DN nên đến nay IFRS vẫn chỉ dừng ở mức tự nguyện và thay vào đó, ASBJ vẫn đang tiếp tục có những xem xét, điều chỉnh để JGAAP ngày càng hoàn thiện và hội tụ hơn nữa với IFRS.

Qua nghiên cứu kinh nghiệm từ Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy, hai nước đều ghi nhận lợi ích và đã áp dụng IFRS, đồng thời vẫn giữ hệ thống chuẩn mực kế toán của quốc gia (trên cơ sở sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế). Bên cạnh đó, quy mô, phạm vi và cách thức áp dụng IFRS là khác nhau, tùy thuộc vào tình hình, đặc điểm của mỗi nước.

Ngoài ra, do việc áp dụng IFRS là một công việc tương đối phức tạp nên thông thường các quốc gia đều xây dựng kế hoạch và lộ trình áp dụng IFRS và công bố cho DN biết để có đủ thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin, nhân lực khi triển khai áp dụng.

Hồng Quân
Nguồn:

Các tin khác

Giá xăng tăng, sản xuất kinh doanh khó chồng khó

Giá xăng tăng, sản xuất kinh doanh khó chồng khó

Hiện, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang được áp dụng theo kỳ điều chỉnh từ 16h00 ngày 21/9 của Liên bộ Tài chính – Bộ Công thương. Theo đó, mức giá bán lẻ sáng ngày 26/9, giá xăng E5 RON 92 đã tăng 726 đồng/lít, lên 24.197 đồng/lít và cao nhất là xăng RON 95 tăng 877 đồng/lít, lên 25.748 đồng/lít.
Hướng đến thương hiệu xuất khẩu xanh

Hướng đến thương hiệu xuất khẩu xanh

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ để xuất khẩu các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường. Từ đó tạo được dấu ấn với nhiều đối tác và thâm nhập được vào các thị trường khó tính.
Thời cơ lớn để Hà Nội thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn

Thời cơ lớn để Hà Nội thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn

Hà Nội chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án phù hợp với định hướng chung, trong đó, chú trọng ngành công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn.
ADB và VWSA tăng cường hợp tác thúc đẩy ngành nước bền vững

ADB và VWSA tăng cường hợp tác thúc đẩy ngành nước bền vững

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) ký Biên bản Ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác thúc đẩy ngành nước bền vững tại Việt Nam.
Vẫn lo thiếu cát làm đường cao tốc

Vẫn lo thiếu cát làm đường cao tốc

8 dự án cao tốc ở Đồng bằng sông Cửu Long cần 53,69 triệu m3 cát san lấp nhưng trữ lượng hiện tại chỉ còn 37 triệu m3, đáp ứng 70% nhu cầu.
Liên kết doanh nghiệp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Liên kết doanh nghiệp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Ngày 27/9/2023, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Liên kết doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ”.
Vô vàn thách thức chuyển dịch cơ cấu nguồn điện

Vô vàn thách thức chuyển dịch cơ cấu nguồn điện

Đầu tư các dự án năng lượng tái tạo có nhu cầu về vốn lớn, rủi ro cao do công suất và sản lượng phụ thuộc thời tiết, khí hậu; khả năng thu hồi vốn lâu do suất đầu tư; giá điện cao hơn nguồn năng lượng truyền thống.
Cần giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cần giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp trong nước ngày càng kém cạnh tranh và thua ngay trên sân nhà bởi các nghĩa vụ tuân thủ quá cao.
9 tháng, vốn FDI đăng ký vượt 20 tỷ USD, giải ngân 15,9 tỷ USD

9 tháng, vốn FDI đăng ký vượt 20 tỷ USD, giải ngân 15,9 tỷ USD

9 tháng năm 2023, Việt Nam thu hút vốn FDI đăng ký đạt 20,21 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước và vốn FDI giải ngân đạt 15,9 tỷ USD, tăng tương ứng 2,2%.
Bac A Bank chính thức phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Bac A Bank chính thức phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Thấu hiểu nhu cầu đầu tư của Khách hàng, trên cơ sở củng cố lợi ích song phương, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK ) chính thức chào bán sản phẩm Trái phiếu phát hành ra công chúng 2022 Đợt 3 từ ngày 25/09/2023 đến 9h sáng ngày 16/10/2023, với tổng giá trị chào bán hơn 3.000 tỷ đồng.
Giá lúa mì lao dốc: Doanh nghiệp Việt cần có chiến lược mua hàng thận trọng

Giá lúa mì lao dốc: Doanh nghiệp Việt cần có chiến lược mua hàng thận trọng

Giá lúa mì lao dốc hơn 50% kể từ sau khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, nhưng rủi ro về nguồn cung toàn cầu lại một lần nữa nhen nhóm
37 dự án vào Chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần thứ 9

37 dự án vào Chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần thứ 9

Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần thứ 9 năm 2023 đã chọn ra được 37/108 dự án vào vòng Chung kết diễn ra vào cuối tháng 10, tại TP.HCM.
Thêm nhiều doanh nghiệp có tiềm năng tham gia dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài

Thêm nhiều doanh nghiệp có tiềm năng tham gia dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài

Bên cạnh các đơn vị tư vấn đã được chỉ định cho từng dự án thành phần như TV2 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, TV1 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, TV4 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4, các chuyên gia cho rằng các đơn vị có năng lực tốt trong lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu và thi công xây lắp công trình điện như: PC1 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, CTR của Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel và VNE của Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam… cũng sẽ là những đơn vị đảm nhận tiềm năng cho các khâu còn lại của dự án.
Doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn lại và hướng tới

Doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn lại và hướng tới

Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) nắm giữ nhiều nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhưng hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Do đó chúng ta cần sớm xác định rõ những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ cả trong khâu triển khai thực hiện cũng như từ thể chế chính sách để có các quyết sách khơi thông nguồn lực, tạo đột phá, phát huy vai trò của DNNN như mục tiêu và kỳ vọng đặt ra.
Xây dựng phương án hỗ trợ đầu tư công nghệ cao

Xây dựng phương án hỗ trợ đầu tư công nghệ cao

Việc sớm áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư công nghệ cao sẽ có lợi hơn trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Xem thêm
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chiều 27/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro thăm Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023).
Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm cung ứng điện cuối năm 2023

Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm cung ứng điện cuối năm 2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có chỉ đạo về kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023, năm 2024.
ADB: Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 ở mức 5,8%

ADB: Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 ở mức 5,8%

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến chậm lại ở mức 5,8% trong năm 2023 và 6,0%trong năm 2024, chủ yếu do nhu cầu bên ngoài suy yếu, theo báo cáo cập nhật Triển vọng phát triển Châu Á (ADO)
Có nên cấm xây dựng, kinh doanh nhà chung cư mini?

Có nên cấm xây dựng, kinh doanh nhà chung cư mini?

Sau hàng loạt những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà chung cư, nhà phố dạng “ống” vừa ở vừa kinh doanh, hoặc cơ sở karaoke… đã gióng lên “hồi chuông báo động” và đặt ra yêu cầu cấp bách phải xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật về nhà ở, xây dựng, đầu tư, kinh doanh bất động sản, phòng cháy chữa cháy (PCCC). Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA).
ket noi ngan hang doanh nghiep khoi thong nguon luc san xuat kinh doanh

Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp: Khơi thông nguồn lực sản xuất kinh doanh

Ngày 21/9/2023, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
thoi bao ngan hang chung tay vi tre em vung cao

Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023

Khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023 chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Hà Nội, với chủ đề “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước”. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung 6 môn thể thao tham gia thi đấu, gồm: Bóng bàn; Cầu lông; Quần vợt; Cờ tướng; Chạy điền kinh; Bóng đá nam, nữ 7 người, với tổng số 44 nội dung thi đấu.
le khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat 2023

Lễ khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023
dai hoi the duc the thao nganh ngan hang lan thu nhat 2023

Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023

Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023
tuyen bo chung giua thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong va bo truong tai chinh hoa ky janet l yellen

Tuyên bố chung giữa Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen

Ngày 20/7/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen đã có buổi làm việc tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thống đốc bày tỏ vui mừng chào đón và chủ trì đón tiếp Bà Yellen đến thăm và làm việc tại Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen đưa ra Tuyên bố chung sau buổi làm việc.
hoi nghi so ket hoat dong ngan hang 6 thang dau nam va trien khai nhiem vu 6 thang cuoi nam 2023

Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáng 15/7, NHNN tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương. Tham dự Hội nghị về phía ngành Ngân hàng có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN; toàn thể lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị chức năng thuộc NHNN; lãnh đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, lãnh đạo các NHTM.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Quảng Ngãi đấu tranh ngăn chặn ‘tín dụng đen’

Quảng Ngãi đấu tranh ngăn chặn ‘tín dụng đen’

Quảng Ngãi sẽ chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ‘tín dụng đen’
Tiền Giang: Ngành Ngân hàng tích cực phối hợp chống tham nhũng

Tiền Giang: Ngành Ngân hàng tích cực phối hợp chống tham nhũng

Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang đánh giá cao kết quả hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương, đồng thời ghi nhận sự tích cực trong phối hợp của ngành Ngân hàng đối với hoạt động phòng ngừa phát sinh tham nhũng tiêu cực.
Thái Bình: Sơ kết thực hiện phối hợp công tác giữa Công an và Ngân hàng Nhà nước

Thái Bình: Sơ kết thực hiện phối hợp công tác giữa Công an và Ngân hàng Nhà nước

Công an tỉnh Thái Bình và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch thực hiện công tác phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

nguồn cung bất động sản trong quý II/2023 chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, đầu tư và thiếu vắng hẳn các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của số đông người dân.
Sức hút từ villa sang trọng ven sông

Sức hút từ villa sang trọng ven sông

khu biệt thự Regal Victoria, với chủ đầu tư Regal Group đang gây được sự chú ý của nhiều khách hàng
Ra mắt bộ 3 siêu chính sách chào thuê tổ hợp nhà phố thương mại The Center Point - Vinhomes Ocean Park 2

Ra mắt bộ 3 siêu chính sách chào thuê tổ hợp nhà phố thương mại The Center Point - Vinhomes Ocean Park 2

Từ nay đến 31/12/2023, Vinhomes áp dụng “bộ ba siêu chính sách” dành cho khách hàng thuê nhà phố thương mại tại The Center Point (Vinhomes Ocean Park 2), mang tới cơ hội kinh doanh tối ưu cho giới thương nhân tại “Quận ăn chơi” Vinhomes Ocean Park 2.
Mô hình kinh doanh “tổ hợp trong tổ hợp” - xu hướng mới của ngành F&B

Mô hình kinh doanh “tổ hợp trong tổ hợp” - xu hướng mới của ngành F&B

Theo các nghiên cứu về thói quen tiêu dùng tại Việt Nam, hành vi thưởng thức ẩm thực những năm gần đây đã thay đổi khi thực khách không chỉ quan tâm hương vị, chất lượng của món ăn, mà còn đề cao các giá trị trải nghiệm, khám phá đi kèm. Xu hướng này mở đường cho những mô hình tổ hợp ẩm thực với sự góp mặt của nhiều thương hiệu “đắt khách”.
Lợi ích của thẻ Vietcombank công nghệ chip Contactless

Lợi ích của thẻ Vietcombank công nghệ chip Contactless

Thanh toán không tiếp xúc là phương thức thanh toán hiện đại cho các giao dịch chỉ bằng một cú chạm đơn giản. Chủ thẻ chỉ cần đưa thẻ gần thiết bị thanh toán để hoàn thành giao dịch mà không cần đưa thẻ cho người khác, cũng không cần nhập mã PIN.
Giới trẻ - khách hàng tiềm năng của thanh toán thẻ

Giới trẻ - khách hàng tiềm năng của thanh toán thẻ

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển khi các ngân hàng nắm bắt xu hướng, mở rộng các dịch vụ thanh toán hiện đại còn giới trẻ luôn yêu thích và sẵn sàng đón nhận sự thay đổi tích cực đó.
Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng số

Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng số

Với hơn 20 triệu khách hàng sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán, hơn 15 triệu khách hàng dùng dịch vụ điện tử, Agribank là một trong những ngân hàng tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình kinh doanh mới nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên cơ sở hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ ngân hàng số đột phá.
BAOVIET Bank cho vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,9%/năm

BAOVIET Bank cho vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,9%/năm

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay tiêu dùng và sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) triển khai chương trình cho vay có tài sản bảo đảm với lãi suất chỉ từ 7,9%/năm dành cho khách hàng cá nhân.
Quét QR Co-opBank là có quà

Quét QR Co-opBank là có quà

“Quét QR là có quà” - chương trình khuyến mại mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) dành tặng cho khách hàng là tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh và đặt mã QR Co-opBank tại địa điểm kinh doanh từ ngày 21/9/2023 đến hết ngày 31/10/2023.
SHB là Ngân hàng Micro SME tốt nhất Việt Nam

SHB là Ngân hàng Micro SME tốt nhất Việt Nam

Với danh mục sản phẩm đa dạng, thủ tục tinh gọn, dịch vụ chất lượng cao dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, SHB vừa được tạp chí quốc tế Alpha Southest Asia bình chọn là “Ngân hàng Micro SME tốt nhất tại Việt Nam”.
Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt khó

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt khó

Xác định Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực phát triển kinh tế trọng điểm, trong những năm qua, Agribank luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp tại khu vực này, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản và lúa gạo, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Giảm ngay 100.000 đồng khi thanh toán học phí qua cổng thanh toán bảo kim bằng thẻ NAPAS

Giảm ngay 100.000 đồng khi thanh toán học phí qua cổng thanh toán bảo kim bằng thẻ NAPAS

Từ 11/09/2023 đến 30/11/2023, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Bảo Kim (Baokim) triển khai chiến dịch “Đóng học ngay – Trao tay 100k” cho sinh viên của gần 10 trường đại học, cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Đây là 1 trong số nhiều chương trình ưu đãi giảm học phí hấp dẫn cho học sinh, sinh viên khi thanh toán trực tuyến được NAPAS phối hợp các đối tác triển khai trên quy mô lớn nhân mùa khai giảng năm học mới.
Phiên bản di động