Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

16:56 | 26/09/2022

Sáng ngày 23/9/2022 tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ HTQT khai mạc Đại Hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể các đảng viên của Chi bộ.

Theo báo cáo tại Đại hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo NHNN và Đảng ủy cơ quan NHTW, Ban Chấp hành Chi bộ Vụ HTQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Vụ chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giúp NHNN thực hiện tốt vai trò và chức năng là cơ quan đại diện của Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như IMF/WB/ADB/AIIB, IIB/IBEC, tăng cường hợp tác đa phương và song phương về lĩnh vực ngân hàng, chuẩn bị tốt các nội dung liên quan và tích cực phối hợp thực hiện kế hoạch hội nhập trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng.

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình kinh tế thế giới và trong nước, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài, Ban Chấp hành Chi bộ đã cùng với Ban lãnh đạo Vụ tích cực chỉ đạo để kịp thời có những điều chỉnh trong chương trình, kế hoạch, phương thức tổ chức các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế.

Cũng trong nhiệm kỳ này, Ban chấp hành Chi bộ cùng Ban lãnh đạo Vụ HTQT thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác thông tin đối ngoại nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ đến các tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài, qua đó góp phần tạo sự ủng hộ, củng cố lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Do đó, trong nhiệm kỳ 2020-2022, toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ HTQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Chi bộ coi trọng. Chi bộ luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước trong quá trình chỉ đạo hoạt động công tác của Vụ cũng như giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Nỗ lực đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp thực tiễn của đơn vị theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Chi ủy đã chủ động, thường xuyên nắm sát diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Vụ để có giải pháp tuyên truyền, giáo dục, thông tin, định hướng kịp thời.

Chi bộ Vụ HTQT thường xuyên phổ biến, quán triệt và đề cao tính nêu gương của đảng viên, công chức tại đơn vị theo quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh Đại hội

Phát huy kết quả đã đạt được, Chi bộ đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:

Phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ, lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể để chỉ đạo, động viên và phát động phong trào thi đua hoàn thành 100% kế hoạch hàng năm; không ngừng nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính, ngân hàng; tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả, triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế, tích cực tham gia đóng góp định hình các thể chế đa phương và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và tìm phương án hợp tác cùng phát triển.

Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phấn đấu xây dựng Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị và các tổ chức đoàn thể giữ vững danh hiệu xuất sắc.

Nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện giám sát chuyên đề phù hợp với Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy cơ quan NHTW và Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy…

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Chi bộ; Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị. Các ý kiến, tham luận của các đảng viên trình bày tại Đại hội đã thống nhất đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022, nhất trí với phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa công tác Đảng, công tác chuyên môn tại đơn vị.

Đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ Vụ HTQT trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng tình với các mục tiêu, chỉ tiêu phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị, Đồng chí Trần Việt Bắc mong muốn chi bộ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”…

Ngoài ra, Chi bộ cần quán triệt và triển khai nghiêm Quy định 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định 58. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUNH về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUNH về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận.

Đồng chí Trần Việt Bắc cũng mong muốn Chi bộ tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong khuôn khổ chương trình kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững đến năm 2030 tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Ban Chấp hành Chi bộ Vụ HTQT nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, đồng chí Tô Huy Vũ, Vụ trưởng được Chi bộ bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Thị Phương Hạnh, Phó Vụ trưởng được Chi bộ bầu làm Phó Bí thư Chi bộ.

PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.320 24.630 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.350 24.630 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.320 24.640 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.380 24.680 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.340 24.620 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.350 24.800 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.372 24.637 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.327 24.635 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.380 24.800 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.410 24.670 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.350
67.170
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.350
67.150
Vàng SJC 5c
66.350
67.170
Vàng nhẫn 9999
53.300
54.300
Vàng nữ trang 9999
53.100
53.900