Đại hội Đảng bộ Vụ Quản lý ngoại hối nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

21:07 | 24/06/2020

Chiều ngày 24/6/2020, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đảng bộ Vụ Quản lý ngoại hối đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

dai hoi dang bo vu quan ly ngoai hoi nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep Đại hội Đảng bộ Văn phòng NHNN lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
dai hoi dang bo vu quan ly ngoai hoi nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep Đại hội Đảng bộ Thời báo Ngân hàng nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
dai hoi dang bo vu quan ly ngoai hoi nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Đ/c Lê Quốc Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW); đồng chí Lê Quốc Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ; đồng chí Lê Xuân Trường, Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy cơ quan NHTW. Về phía Vụ Quản lý ngoại hối có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Lãnh đạo Vụ Quản lý ngoại hối, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể các đảng viên của Đảng bộ. 

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, Đảng ủy Vụ đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo tập thể Đảng viên, cán bộ, công chức tổ chức triển khai, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị theo các chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp đáng kể cho thành công chung của ngành Ngân hàng trong việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Các mặt hoạt động của Đảng bộ đều đạt kết quả tích cực, nhiều mặt có thành tích nổi bật như: tham mưu Ban Lãnh đạo NHNN quản lý thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại hối nhà nước tăng cao; đầu mối xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành 2 Nghị định của Chính phủ, 11 Thông tư của Thống đốc NHNN về hoạt động ngoại hối; phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng và thực hiện 2 đề án nhằm kiểm soát tình trạng vàng hóa, đô la hóa trong nền kinh tế; tham mưu các chính sách về kiều hối, dự trữ, kinh doanh ngoại hối nhằm đảm bảo an toàn, sinh lợi và đa dạng quỹ dự trữ ngoại hối…

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Vụ Quản lý ngoại hối quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tổ chức sinh hoạt thường kỳ, có kết hợp sinh hoạt chuyên đề nhằm làm phong phú và nâng cao công tác sinh hoạt Đảng; kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa sinh hoạt Đảng với triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm.

Đảng bộ đã tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII nghiêm túc, đúng yêu cầu, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm điểm làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra được lộ trình, phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác dân vận trong thời kỳ mới theo hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên.

Công tác phát triển Đảng được đánh giá là nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ đã đào tạo, bồi dưỡng và kết nạp được 10 đảng viên mới trong nhiệm kỳ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được đặc biệt quan tâm.

Đại hội cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đó Đảng ủy Vụ phối hợp với Ban Lãnh đạo Vụ chỉ đạo thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả nhiệm vụ tham mưu xây dựng văn bản chính sách về quản lý ngoại hối.

Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại Đảng bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ cơ quan NHTW về nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng. Bảo đảm 100% đảng viên được nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên, công chức cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng năm, đảm bảo mỗi quý 01 chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Cùng với đó, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, bồi dưỡng, kết nạp mới 5 - 7 đảng viên; nâng cao chất lượng Đảng bộ và chất lượng sinh hoạt Chi bộ; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

dai hoi dang bo vu quan ly ngoai hoi nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Quang cảnh Đại hội

Về công tác chuyên môn, Đảng ủy Vụ Quản lý ngoại hối cùng Ban Lãnh đạo Vụ chỉ đạo toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Theo đó, tập trung vào một số nội dung lớn như: đầu mối trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện Luật Ngoại hối thay cho Pháp lệnh Ngoại hối; xây dựng và triển khai đề án đổi mới mô hình quản lý quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước nhằm phát triển, đảm bảo an toàn, cơ cấu đa dạng và yếu tố sinh lợi; kiểm soát và từng bước hạn chế tình trạng vàng hóa, đô la hóa trong nền kinh tế…

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Vụ Quản lý ngoại hối nhiệm kỳ 2017 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các ý kiến, tham luận của các đảng viên trình bày tại Đại hội đã thống nhất đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhất trí với phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa công tác Đảng, công tác chuyên môn tại đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; đặc biệt là vai trò tham mưu Ban Lãnh đạo NHNN trong hoạt động quản lý thị trường ngoại hối, quản lý quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước; đồng thời mong muốn: Ban Chấp hành Đảng bộ mới cùng Lãnh đạo Vụ lãnh đạo toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao cũng như mục tiêu Đại hội đã đề ra. Đề làm được điều đó, Đảng ủy cần xây dựng cơ chế, quy chế làm việc toàn nhiệm kỳ và hàng năm; phối hợp với Lãnh đạo Vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức tiếp tục tu dưỡng phẩm chất chính trị, tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên;  nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đi vào thực chất và gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…

dai hoi dang bo vu quan ly ngoai hoi nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Vụ Quản lý ngoại hối nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Vụ Quản lý ngoại hối nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 6 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tú Hoàng

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.970 24.280 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.990 24.290 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.980 24.280 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.980 24.620 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.950 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.960 24.230 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.978 24.280 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.980 24.550 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.010 24.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.170
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.150
Vàng SJC 5c
66.300
67.170
Vàng nhẫn 9999
53.400
54.400
Vàng nữ trang 9999
53.200
54.000